Zaprášené projekty 2: Trolejbusy Škoda T 11

T11-aV dnešných zaprášených projektoch vám priblížime osud trolejbusu Škoda T 11, ktorý vyrábala známa firma Karosa Vysoké mýto ako trolejbusovú verziu autobusu ŠM 11. Hoci bol tento trolejbus na svoju dobu pokrokový, trolejbusová kríza v 60. a 70. rokoch minulého storočia, nevhodnosť karosérie a obdobie Rady vzájomnej hospodírskej pomoci – kedy sa dali nové veci len veľmi ťažko presadiť ale rozhodli inak.

V prvej polovici 60. rokov 20. storočia vznikol prvý pokus o unifikácie cestných vozidiel MHD. Karosa Vysoké Mýto pracovala na autobuse ŠM 11, ktorý sa stal základom tiež pre trolejbus T 11. V rámci tejto unifikácie bol dáni jasný cieľ – karosérie a podvozky pre autobusy i trolejbusy sa budú vyrábať vo Vysokém Mýtě, elektrická výzbroj bude pre trolejbusy Škoda do vozovov montovaná v závode v Ostrově nad Ohří.

Trolejbus T 11 sa mal vyrábať aj v linkovej dvojdverovej verzií, ba dokonca aj v jednodverovej verzií T 11 LUX. V prípade sériovej výroby autobusu ŠM 16,5 sa dokonca uvažovalo aj s trolejbusovou verziou T 16,5. Trolejbusy T 11 boli prvé trolejbusy, ktoré mali časť elektrickej výzbroje umiestnené na streche (odpory) a udali tak trend premiestňovania elektrickej výzbroje na strechu vozov u dnešných nízkopodlažných vozidiel.

Nákresy nerealizovaných trolejbusov – linkového T11 a T11 LUX, autor Ing. P. Vychodil:

Nákres linkového trolejbusu T11

Nákres trolejbusu T11 LUX

Trolejbus T 11 je teda dvojnápravový trolejbus so samonosnou karosériou. Ta je zostavená z panelov a je prišrobována k priehradovému roštu. Bočne steny vozovej skryne pokrýva oceľový plech, strechu plech hliníkový. V pravej bočnici sa nachádzali troje skladacie dvere (predne trojkrídlové, stredne a zadne štvorkrídlové).

Elektrická výzbroj sa od jeho predchodcu – trolejbusu Škoda 9Tr prakticky nelišila. Vozy poháňal jeden sériový štvorpólový motor. Trolejbusy boli vybavene tromi štandartnými brzdami – prevádzkovou pneumatickou, elektrodynamickou odporovou a parkovaciou brzdou.

Trolejbusy mali ešte klasickú odporovú reguláciu rýchlosti. Elektrická schránka bola uložená v bočných schránkach podobne ako pri trolejbusoch Škoda 14 Tr. Elektrická výzbroj síce ešte bola ako t prvých sérií typu Škoda 9 Tr s cudzím budením, ale rovnako ako vozy Škoda 9 Tr 12 ≠229 a ≠230 mala už 4 stupne. Výkon trakčného motoru bol 120 kW. Novinkou v trakčnom obvode (ktorá sa ale ďalej nerozšírila) bol hlavný vypínač 600 V. ktorý nebol ovládaný pákov na prístrojovej doske, ale elektricky pomocu tlačidla na prístrojovej doske a vypínal si vypnutím kľúčika v spínacej skrinke. Nové bolo aj vzduchové vypruženie, ktoré umožňovalo podstatne konfortnejšiu jazdu. Usporiadanie sedadiel bolo rovnako ako v autobuse ŠM 11.

Po funkčnom vzorku a prvom prototype bola vyrobená jedine malá (šesť-kusová) overovacia séria. Dôvodom byl obrovský rozmach autobusovej dopravy a s tím súvysiaci nezáujem o prevádzku drahšej trolejbusovej dopravy. Po ekonomickej analýze bol preto v roku 1970 projekt trolejbusu T 11 zrušený.

Zaujímavosťou je, že niektoré komponenty tohto trolejbusu sa v sériovej výrobe uplatnili až o 15 rokov neskôr (vzduchové vypruženie), respektíve po viac ako štvrťstoročí (elektricky ovládaný hlavný vypínač).

Výroba a odlišnosti trolejbusov:

Rok 1963 – funkčná vzorka:
– predné okno nedelené, zadné okno delené bez stĺpikov
– predné čelo kompletne prevzaté z autobusu
– vlnité bočné plechy
– delené nárazníky
– transparent nad prednými dverami
– hliníkové blatníky
– pozičky
– široké stĺpiky pri dverách, vedľa 2. dverí stúpačky pre výstup an strechu

Rok 1965 – prototyp:
– nedelené čelné okná
– predné čelo nemá autobusovú mriežku, chladiče ale plech na ktorom bolo najprv umeistnené logo výrobcu podľa 9Tr a neskôr v typovom prevedení
– odpory najprv pod vozom, neskôr premiestnené na strechu
– vybavený híkom vzadu kompletnou výábavou pro vlečný voz (vzduchová + el. zásuvka)
– po nehode vybavený deleným čelom a autobusovou maskou

Rok 1967 – overovacia 6-kusová séria:
– delené sklá
– rovnako široké stĺpiky pri dverách
– odpory na streche
– vzadu len hák bez vybavenia
– na poslednom voze v.č. 5008 boli skúšané rôzne vylepšenia ako napríklad okná so širokou vetraciou šachtou.

V priebehu 70. rokov minulého storočia vzniklo v Poľsku niekoľko trolejbusov na báze autobusu ŠM 11. Tie ale nemali s typom T 11 nič spoločné.

Technické parametre:

Interiér trolejbusu T 11
Dĺžka: 10,985 m
Šírka: 2,5 m
Výška: 3,47 m
Hmotnosť prázdneho vozidla: 8,7 t
Ceľkový počet miest: 75
Počet meist an sedenie: 29
Počet miest na státie: 46
Výkon motoru: 120 – 130 kW
Max. rýchlosť: 65 km/h

Prototypy:

Prvým vyrobeným vozom T 11 sa v roku 1964 stala funkčná vzorka, ktorá sloužila výrobcovi k testovaniu . Až do roku 1975, kedy bol vyradený a zošrotovaný, ho bolo občas možné stretnúť na trati medzi výrobným závodom v Ostrově a Jáchymove . Tento voz sa od ostatných vyrobených trolejbusov tohoto typu vzhľadovo i technicky čiastočne odlišoval (mal napr. inú čelnú masku a bol o trošku dlhší).

Prvý prototyp bol vyrobený v roku1965. Po skúškach bol v roku 1966 zaradený v Plzni do pravideľnej prevádzky. Pod evidenčním číslo 214 tu jazdil do roku 1978, kedy bol vyradený a neskoršie zošrotovaný.

Sériová výroba:

V rokoch 1964 až 1967 bolo v rámci overovacej série vyrobených celkem 8 vozov. Keďže zahraničný odberateľ drvivej väčšiny československých trolejbusov nebol ochotný akceptovať vyššiu sumu tohto trolejbusu a tak sa so sériovou výrobou tohto trolejbusu neporkačovalo.

Česko – prevádzka:

V rokoch 1966 – 1970 prišli do Plzne celkovo 4 trolejbusy s evidenčnými číslami 214, 219, 220 a 248. Do Škody Ostrov prišiel v roku 1964 1 kus tohto trolejbusu. Ako posledný trolejbus T 11 bol v roku 1980 vyradený Plzeňský voz 248.

Slovensko – prevádzka:

V roku 1967 došli do Bratislavy 3 kusy tohto trolejbusu s evidenčnými číslami 226 – 228.

Tabuľka vyrobených vozidiel:

TYP

Výrobné číslo Rok výroby Prevádzka Vyradenie
T 11/funkčná vzorka 5001 1964 Skúšobná prevádzka výrobcu 1975
T 11/prototyp 5002 1965 1966 – DP Plzeň, ev.č. 214 1978
T11/0 5003 1967 1967 – DP Plzeň, ev.č. 219 1978
T11/0 5004 1967 1967 – DP Bratislava, ev.č. 226 1978
T11/0 5005 1967 1967 – DP Plzeň, ev.č. 220 1978
T11/0 5006 1967 1967 – DP Bratislava, ev.č. 227 1978
T11/0 5007 1967 1967 – DP Bratislava, ev.č. 228 1979
*) Mal byť uchovaný ako historický, ale v roku 1991 bol bohužiaľ zošrotovaný
T11/0 5008 1967 1967-1968 – Kyjev, Jalta
1968-1968 – DP Brno, ev č. 55
1968-1970
– Škoda Ostrov
1970
– DP Plzeň, ev.č.220
1980 -TM Brno
1980

Prevádzka a úpravy vozidiel v Bratislave:

Úpravy:

Na vozidlách #226 a #228 bola upravená predná maska, kde bola odstránená časť predného nárazníka a neskôr opäť v prípade vozu #228 doinštalovaná späť. Všetky tri trolejbusy dostali po opravách červeno-biely náter po vzore vozidiel Škoda 9 Tr. V 70-tych rokoch im bola na prednú masku nainštalovaná presklená linková orientácia.

Prevádzka:

Trolejbusy T11 s číslami 226 – 228 jazdili najmä na linkách 14 a 17.

Vyraďovanie a likvidácia:

S vyraďovanám trolejbusov T11 z premávky sa začalo v rokoch 1978 – 1979. Prežil iba voz #228 dvanásť rokov chátrajúci na odstavnej ploche v Bernolákove. Hoci sa Ján Horník niekdajší pracovník dopravného podniku snažil o jeho fyzické zachovanie a neskoršiu rekonštrukciu, v roku 1991 ho bez jeho vedomia ako „neopraviteľný“ spolu s vyradenými trolejbusmi Škoda 9 Tr zošrotovali na prenajatom pozemku pod Prístavným mostom.

Záverom:

Prototyp tohto trolejbusu bol v roku 1979 predaný šľachtiteľskej stanici Lány, kde bol na dvore odstavený do roku 1981. Potom ho pracovníci stanice rozrezali a odviezli do kovošrotu. Ďalší trolejbus T11 bolo ešte v roku 1991 možné vzhliadnuť na vrakovisku v bratislavskej Rači vo veľmi dezolátnom stave. Aj v Plzni ste ešte v roku 1995 mohli vidieť trolejbus T11 v kompletnom a neuveriteľne zachovalom stave. Avšak z dôvodu nedostatočného záujmu zo strany plzeňského dopravného podniku bol tento trolejbus zošrotovaný.

Bratislava mohla byť jedným z dvoch miest, kde by boli trolejbusy T11 zachované. Aj napriek snahám pána Horníka o zachovanie trolejbusu ≠228 bol nakoniec tento trolejbus zošrotovaný a do dnešných dní sa nám tak zachoval iba jeden voz tohto typu. Stal sa ním plzeňský voz s evidenčným číslom 248, ktorý sa nachádza v zbierkach Národného technického múzea v Brne.

Spracovali: Jaroslav Filo a Patrik Špačinský
Foto: Paatrik Špačinský a Martin Žarnovický
Nákresy vozidiel: Ing. P. Vychodil
Zdroje: Wikipédia.cz, http://www.sx2.ic.cz/t11.htm, wwww.imhd.sk, http://www.svetmhd.net/?Trolejbusy-Skoda/1960–T11 a publikácia Trolejbusy v Bratislave 1909 – 2009.

Výzva k čitateľom:

Vaše tipy a námety do tohto seriálu nám posielajte na e-mailovú adresu redakca@veterany.eu, alebo jaroslav.filo@veterany.eu. Už vopred vám ďakujeme za spoluprácu pri tvorbe tohto seriálu.

Pozrite si Zaprášené projekty 1: Manet – slovenský fenomén

Video:

Škoda T11 Plzeň

 

Škoda T11, Plzeň

Škoda T11 Brno

Škoda T11 Brno při oslavách 140 let DP

Trolejbus a autobus na Náměstí Svobody

Foto:

1 Comment

  1. Tak to je zaujímavé, že trolejbus Škoda T11 sa mal vyrábať aj v linkovej verzii (dvojdverak) a aj v diaľkovej (jednodverak). O linkových trolejbusoch som počul iba v prípade ruských ZiU (ZiU-5 – jeden kus tohto trolejbusu je zachovaný v Budapešti ako historický, ale dosť sa ich nachádza aj v krajinách bývaleho Sovietskeho zväzu, kde sú tieto trolejbusy veľmi rozšírené) ale viem, že na trati zo Simerofoľu do Aľušty (asi jediná linková trolejbusová trať na svete) bola jedna 9Tr prerobená z mestskej na linkovú verziu, proste jej zrušili stredné dvere. Ale zase som niekde zachytil informáciu, že vraj Škoda T11 mala byť vyrábaná aj ako duobus – trolejbus a autobus v jednom, zdá sa mi, že niekde som aj videl fotky, ako by vraj mala v duobusovej verzii vyzerať – podobne ako autobusy ŠM, ale predná maska (mreža) bola trochu nižšie, bola väčšia a mala lichobežníkový tvar.
    V každom prípade som rád, že o tomto zaujímavom a nevyrábanom trolejbuse som sa zase dozvedel niečo nové.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.