Jedným z cieľov občianskeho združenia Veterány.EU je aj záchrana železničných tratí, na ktorých je už viac ako desaťročie pravidelná osobná doprava zastavená. Za týmto účelom sme sa pustili do realizácie viacerých projektov, ktorých cieľom je zavedenie turistických spojov na železničných tratiach č. 117 a 124.

 

MOTORÁKOM DO KARPÁT

Cieľom projektu „Motorákom do Karpát“ je turistické oživenie doliny tvorenej Malými Karpatami a začínajúcou Myjavskou pahorkatinou, cez ktorú prechádza malebná železničná trať č. 117 spájajúca obce Jablonica, Osuské a Hradište pod Vrátnom s mestom Brezová pod Bradlom, na ktorej je od roku 2003 pravidelná doprava zastavená.

Okolie tejto doliny je turisticky a cykloturisticky veľmi atraktívne na výlety do Malých Karpát, myjavských kopaníc, či na návštevu mohyly gen. Milana Rastislava Štefánika, ležiacej na vrchu Bradlo.

Naším zámerom je zavedenie turistickej letnej víkendovej dopravy v nadväznosti na príchody a odchody osobných vlakov z Trnavy a Kútov v železničnej stanici Jablonica.

Prvým krokom k tomuto cieľu bolo zorganizovanie nostalgickej jazdy z bratislavského múzea dopravy cez Kúty a Jablonicu do Brezovej pod Bradlom, ktorá sa konala v sobotu 25. júla 2015 pri príležitosti osláv 135. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.

V roku 2016 sme v spolupráci s miestnou samosprávou a s finančnou podporou Ekofarmy 222 a spoločnosti Printeo zrealizovali dvojicu nostalgických jázd z bratislavského múzea dopravy cez Trnavu a Jablonicu do Brezovej pod Bradlom. Vláčik motoráčik s bufetovým vozňom a služobným vozňom na prepravu bicyklov sa na železničnú trať 117 vydal 25. júna pri príležitosti 4. ročníka festivalu folku a country Vrátno Fest v Hradišti pod Vrátnom a 3. septembra v rámci cykloturistického zrazu, jarmoku a dňa obce Jablonica.


Zrealizované akcie:
S motorákom za Štefánikom
S motorákom na Vrátno Fest
S motorákom na dni obce Jablonica


Na základe spoločného stretnutia krajskej a miestnej samosprávy konaného 14. októbra 2016 v Brezovej pod Bradlom sme v mesiacoch november 2016 – február 2017 vypracovali Projekt obnovenia osobnej železničnej dopravy na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom. Štvrtého júla 2017 sme tento projekt odprezentovali predstaviteľom miestnej samosprávy. Keďže zástupcovia krajskej samosprávy sa tohto stretnutia nezúčastnili, budeme s nimi podporu tohto projektu riešiť individuálne.

Tento projekt sme 26. septembra 2018 prezentovali aj na septembrovom zastupiteľstve mesta Brezová pod Bradlom (26.09.2018). Reportáž zo zasadnutia  nájdete TU.


Nostalgické jazdy do Brezovej pod Bradlom v tomto roku nepripravujeme.


Ďalšie informácie nájdete aj na našej FB stránke Trať 117 Jablonica – Brezová pod Bradlom.

 

VRŠATECKÝ MOTORÁĆIK

Cieľom projektu „Vršatecký motoráčik“ je turistické oživenie malebného údolia CHKO Biele Karpaty, cez ktorú prechádza jednokoľajná železničná trať spájajúca mesto Nemšová s obcami Borčice, Bolešov, Sedmerovec, Pruské, Dulov, Horovce a Lednické Rovne. Okolie tejto trate je turisticky a cykloturisticky veľmi atraktívne na výlety do Bielych Karpát (NPR Vršatecké bralá, Vršatecký hrad, prírodné pamiatky Biely vrch a Skalice, kostolík v Pominovci, hrad Lednica, park a sklárske múzeum v Lednických Rovniach…).

Naším zámerom je zavedenie turistickej letnej víkendovej dopravy v úseku Nemšová – Lednické Rovne v nadväznosti na príchody a odchody osobných vlakov z / do Trenčianskej Teplej.

Prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa je navýšenie počtu nostalgických jázd z Trenčianskej Teplej na Lednické Rovne. Cieľom týchto akcií organizovaných s podporou miestnej samosprávy je podporiť rozvoj cestovného ruchu a ukázať záujem verejnosti o cestovanie vlakom po tejto trati.


Zrealizované akcie:
Borčický detský vláčik
Prázdninový motoráčik


Nostalgické jazdy na Lednické Rovne v tomto roku nepripravujeme.


Ďalšie informácie nájdete aj na našej FB stránke Trať 124 Trenčianska Teplá – Lednické Rovne.

 

HISTORICKÝM VLAKOM PO PEÁŽNEJ TRATI

Cieľom projektu „Historickým vlakom po peážnej trati“ je oživenie osobnej dopravy z Lučenca do Kalondy (ideálne až do Veľkého Krtíša) a podpora myšlienky obnovenia sezónnej dopravy na tejto trati. Miestna samospráva ponúka rôzne aktivity na trávenie voľného času – Mestské múzeum, synagóga, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, termálne kúpalisko Aquapark Novolandia v Rapovciach, oddych v parku a Palóc múzea v Kalonde, splavova nie Ipľa na Vodnom diele Kalonda, či cykloturistika po okolí železnice.


Zrealizované akcie:
Lučenské hodovanie – 125 rokov trate Lučenec – Kalonda
Rozlúčka s prázdninami na trati Lučenec – Kalonda


Pripravované akcie:
20.08.2023 – Lučenské hodovanie 2023


 

Ak sa chcete stať partnermi týchto projektov, ozvite sa nám e-mailom na zdruzenie@veterany.eu.