Popisy vozidiel: Motorové vozne radu 411.9 (TREŽ)

46_1001_trez (2)Vážení čitatelia, z našej stránky už určite viete, že tento týždeň bude patriť Trenčianskoteplickej električke. Cieľom tohto týždňa je predstaviť vám túto unikátnu električkovú trať so všetkým čo k tomu patrí. Ako prvé vám prinášame popisy motorových vozňov radu 411.

 

Séria

Typ,
Evidenčné čísla

Rok výroby

Sprevádzkovanie

Vyraďovanie

Počet

1.

411.9M, M 46.002, Calm/u 500

1951

1951

3

 

Spolu

1951

3

Popis vozidiel typu 411.9:

Električky 411.9 (označenie železníc, nie výrobcu) boli asi poslednými vozňami električkového typu vyrábanými v Československu na úzky rozchod 760mm. Podobné vozne jazdili napríklad aj v Ostrave.

Popis vozov: U týchto vozidiel vozňovú časť vyrobila Vagónka Studénka, elektrickú ČKD Praha. Vozidlo je štvorosé, s podvozkami schémy Bo´Bo´ (podvozky sú dva, kazdý je dvojnápravový, každá náprava je hnaná), všetky dvojkolesia, vedené v rámoch rázsochami, poháňali štyri elektromotory. Vozne boli vybavené štyrmi trakčnými motormi s celkovým trvalým výkonom 90kW. Motory boli sériové, po dvoch na každom podvozku, v trvalom sérioparalelnom zapojení. Na spodnej časti vozidla boli ešte 24V alkalické akumulátory, dobíjané motorgenerátorom.

Riadenie bolo pomocou stýkačov, celkovo v 14 stupňoch pre jazdu aj brzdu. Vozne mali ďalej elektrodynamickú brzdu, tlakovzdušnú priebežnú brzdu a brzdu ručnú. S vlečným vozňom sa brzdový systém prepájal za pomoci hadíc a káblov. Vozne boli vyzbrojené pantografom nad predným podvozkom a pracovali pod napätím 900V.Skriňa vozňov je celokovová, zvarovaná, zvnútra obložená drevovláknitými doskami. Tvar týchto vozňov bol symetrický, na každom čele sa nachádzal veľký nástupný priestor so stanovišťom vodiča s nástupnými dverami. Vnútri vozňovej skrine sa nachádzali dva veľkopriestorové oddiely pre cestujúcich, ktoré mali celkovo 46 sedadiel v usporiadaní 2 + 2. Každý vozeň má dve stanovištia, je obojsmerný.

 

Veľkou zvláštnosťou bolo vybavenie vozňov spriahadlami Compact, ktoré majú dodnes.

 
 
Technické informácie

Celková dĺžka aj so spriahadlami: 14 800 mm
Dĺžka bez spriahadiel: 14 000 mm
Šírka vozovej skrine: 2 440 mm
Výška vozovej skrine: 3 165 mm
Celkový rázvor: 11 900 mm
Rázvor náprav: 1 700 mm
Rozchod: 760 mm
Priemer kolies: 700/860 mm
Hmotnosť: 21 000 kg
Obsaditeľnosť: 102 (46 na sedenie, 56 na státie)
Napätie: 900 V
Trvalý výkon: 90kW
Max. rýchlosť: 30-40 km/hod

Vzhľad motorových vozňov pred rekonštrukciou

46_002_trez


Dodávky:
Vozidlá boli dodávané v roku 1951 – 46.001: 30.4.1951, 46.003: 30.7.1951 a 46.002: 14.12.1951, začali však jazdiť až v roku 1952.
Premávka: Až do roku 1973 jazdili všetky vozne. V roku 1973 sa po ťažkej nehode s nákladným autom vyradil motorový vozeň EMU 46.001. Nedostatok náhradných dielov a slabá údržba spôsobovali, že koncom sedemdesiatych rokov veľmi stúpla poruchovosť, hlavne v zimných mesiacoch. Situácia bola tak vážna, že sa uvažovalo o zrušení trate, alebo prestavaní na iný rozchod. Nakoniec sa zvolila varianta modernizácie vozidiel.

Modernizácia v DP Ostrava, RP Vrútky

Od polovice 80-tych rokov zabezpečoval už ochabujúcu osobnú dopravu jediný elektrický motorový vozeň (EMU 46.002), pretože na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, kedy sa v prevádzke vozne EMU 46.002 a EMU 46.003 na výkonoch striedali, bol v tom čase vozeň EMU 46.003 pre časté poruchy odstavený z prevádzky. Avšak krátke obratové časy v koncových staniciach znemožňovali prevádzku s prívesným vozňom, čo viedlo k návalom a nespokojnosti cestujúcej verejnosti. Nepriaznivú prevádzkovú situáciu sa podarilo vyriešiť v roku 1984, kedy sa z dielní Dopravného podniku města Ostravy po oprave vrátil rekonštruovaný a modernizovaný vozeň EMU 46.003, novo prečíslovaný na EMU 46.1001.

Pri oprave bola rekonštruovaná vozňová skriňa a dosadili sa nové bočné okná (z električiek T3), jednodielne čelné okná a nové sedačky (operadlá ako u autobusov ŠM11) (34 miest na sedenie namiesto pôvodných 46). V elektrickej výzbroji, upravenej na napätie 600 V jednosmerných, bol využitý celý rad bežne dostupných električkových i trolejbusových komponentov. Pohon týchto vozidiel zabezpečujú 4 trakčné motory vyrobené v MEZ Vsetín, rovnakého výkonu, ako pôvodné motory. Vozidlá sú aj naďalej obojsmerné, s dvomi stanovišťami vodiča. Vybavené sú ručnou a vzduchotlakovou brzdou DK-P s brzdičom DAKO-BSE. Majú odporovú reguláciu s 8 jazdnými stupňami a 8 stupňami odporovej brzdy. S riadiacimi vozňami sú spájané spriahadlami Compact. Odber elektrického prúdu zabezpečuje klasický pantografový zberač, umiestnený na streche motorových vozňov. Vozidlá sú vybavené na oboch stranách dvomi jednodielnymi posuvnými dverami, ktoré sú pneumaticky ovládané. Vzhľadom na skutočnosť, že trať je jednokoľajná, využívajú sa v bežnej prevádzke len dvere na jednej strane vozidla, dvere na opačnej strane sú zablokované.

V roku 1988 bol v Rušňovom depe Vrútky podobne rekonštruovaný aj elektrický motorový vozeň EMU 46.002 na EMU 46.1002 a nakoniec došlo pri využití zachovaných dielov, pochádzajúcich zo zrušeného elektrického motorového vozňa EMU 46.001 (najmä podvozky), k rekonštrukcii jedného z prípojných vozňov, Balm/u 649 (pôvodne Balm/u 500) na tretí elektrický motorový vozeň EMU 46.1003. S dodávkami modernizovaných vozňov potom bolo nutné s ohľadom na použitú trakčnú výzbroj zmeniť trakčné napätie v troleji na 600 V.

Náter vozidiel bol spočiatku červeno-krémový, v roku 1994 sa postupne zmenil na modro-krémový, údajne kvôli odlíšeniu od klasických mestských električiek. Na čelách vozidiel sú žlté bezpečnostné pruhy. Pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky sú čelá vozidiel vybavené výstražnými majákmi.

Vzhľad motorových vozňov po rekonštrukcií

46_1001_trez


411903_8a_trez


Technické informácie:

Celková dĺžka aj so spriahadlami: 14 800 mm
Dĺžka bez spriahadiel: 14 000 mm
Šírka vozovej skrine: 2 440 mm
Výška vozovej skrine: 3 165 mm
Celkový rázvor: 11 900 mm
Rázvor náprav: 1 700 mm
Rozchod: 760 mm
Priemer kolies: 700 mm
Hmotnosť: 21 000 kg
Obsaditeľnosť: 105 (34 na sedenie, 71 na státie)
Motory: od MEZ Vsetín
Napätie: 600 V
Stály výkon: 90kW
Max. rýchlosť: 30/40 km/hod

≠411.901-2 „Janka“

Evidenčné čísla:
1. M 46.003
2. EMU 46.003
3. EMU 46.1001 1984 – 1988
4. 411.901-2 od 1988
Typ: 411.9
Výrobca: Vagónka Studénka (mechanická časť), ČKD Praha (elektrická časť)
Rok výroby: 1951
Sprevádzkovanie: 1951
Vozovňa: Trenčianska Teplá
Reklamy: Sweet Family – Považský cukor (reklama je riešená prostredníctvom polepov na modro-krémovom podklade) (od 11/2009)
Rekonštrukcie a úpravy: Komplexná rekonštrukcia a modernizácia v ostravskom dopravnom podniku (dokončená v roku 1984), pričom väčšina atypických komponentov bola nahradená komponentmi bežne používanými v prostriedkoch MHD alebo na železničných vozidlách.V 90. rokoch bol červeno-krémový náter nahradený modro-krémovým.
Od 4/2008 červeno-krémový lak v takmer rovnakej schéme, ako pred rekonštrukciou v DP Ostrava.

CIMG7458CIMG7460CIMG7461CIMG7462CIMG7610

Iné údaje: Vozidlo vzniklo rekonštrukciou motorového vozňa EMU 46.003, ktorý bol už nejaký čas odstavený, vo veľmi zlom technickom stave z dôvodu nedostatočnej údržby spôsobenej najmä nedostatkom náhradných dielov. Modernizáciu tohto vozidla vykonal Dopravný podnik mesta Ostrava v rokoch 1981 – 1984. Po modernizácii bolo označené novým číslom EMU 46.1001. V roku 1988 bolo v rámci hromadného prečíslovania vozidiel ČSD označené číslom 411.901-2. Kovová konštrukcia sedadiel je u tohoto vozidla odlišná – zhodná s konštrukciou sedadiel električiek KT8 D5, resp. T6A5.

≠411.902-0 „Delimonka“

Evidenčné čísla:
1. M 46.002
2. EMU 46.002
3. EMU 46.1002 do 1988
4. 411.902-0 od 1988

Typ: 411.9
Výrobca: Vagónka Studénka (mechanická časť), ČKD Praha (elektrická časť) Rok výroby: 1951
Sprevádzkovanie: 1951
Vozovňa: Trenčianska Teplá
Rekonštrukcie a úpravy: Komplexná rekonštrukcia a modernizácia v Rušňovom depe Vrútky (dokončená v roku 1988), pričom väčšina atypických komponentov bola nahradená komponentmi bežne používanými v prostriedkoch MHD alebo na železničných vozidlách.

V 90. rokoch bol červeno-krémový náter nahradený modro-krémovým.

CIMG7526CIMG7623

Iné údaje: Toto vozidlo vzniklo v rokoch 1987 – 1988 rekonštrukciou motorového vozňa EMU 46.002. Modernizáciu vykonalo opäť RD Vrútky v rovnakom rozsahu ako na predchádzajúcom vozidle. V roku 1988 bolo vozidlo prečíslované na 411.902-0.

#411.903-8 „Philadelphia“

Evidenčné čísla:
1. Calm
/u 500
2. Balm/u 649
3. EMU 46.1003 1987 – 1988
4. 411.903-8 od 1988

Typ: 411.9
Výrobca: Vagónka Studénka
Rok výroby: 1951
Sprevádzkovanie: 1951
Vozovňa: Trenčianska Teplá
Rekonštrukcie a úpravy: Prestavba z vlečného na motorový vozeň, komplexná rekonštrukcia a modernizácia v Rušňovom depe Vrútky (dokončená v roku 1987), pričom väčšina atypických komponentov bola nahradená komponentmi bežne používanými v prostriedkoch MHD alebo na železničných vozidlách.

V 90. rokoch bol červeno-krémový náter nahradený modro-krémovým.

CIMG7529CIMG7530CIMG7531CIMG7532CIMG7455CIMG7606

Iné údaje: Keďže DP mesta Ostrava nemohol z kapacitných dôvodov pokračovať v rekonštrukciách zvyšných vozňov, začali sa tieto vykonávať v RD Vrútky. Ako prvý sa vo Vrútkach rekonštruoval vlečný vozeň Balm/u 649. Bolo tak rozhodnuté kvôli prebytku vlečných vozňov a nedostatku vozňov motorových. Bežne sa totiž v premávke využívali aj dva motorové vozne zároveň – na trati bola, dnes už zrušená, výhybňa. Vo vozidlovom parku však nebola vytvorená potrebná rezerva pre prípad poruchy niektorého z motorových vozňov. Pri rekonštrukcii tohto vozidla boli použité aj diely z motorového vozňa EMU 46.001, ktorý bol zrušený v roku 1973 po nehode. Z Vrútok sa vozeň vrátil v roku 1987 ako motorový vozeň EMU 46.1003. V roku 1988 bolo vozidlo prečíslované na 411.903-8.

Na záver si ešte pozrite video z Trenčianskou električkou. Týždeň trenčianskoteplickej električky zajtra pokračuje cyklom Retronávraty, vrámci ktorého si pripomenieme oslavy 100-ročnice na tejto trati.

Autor: Jaroslav Filo
Zdroj: mestskadoprava.net

Videozóna:

TREŽ | Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice:

Električky na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice… 411 901-2, 411 902-0, 411 903-8
 

13 Comments

 1. Chcel by som sa spýtať, že keď už sú tu tie trenčianské električky, či sa nechystajú aj popisy tatranských električiek, veľmi ma zaujíma hlavne typ EMU89.0 Bol by som rád, keby bol (nielen pri tatranskej električke, ale aj pri ostatných) aj obrázok, jak mala usporiadaný interiér. Samozrejme sa teším aj na iné typy vozidel a to nie len koľajové vozidlá.

 2. Chcel by som sa spýtať, že keď už sú tu tie trenčianské električky, či sa nechystajú aj popisy tatranských električiek, veľmi ma zaujíma hlavne typ EMU89.0 Bol by som rád, keby bol (nielen pri tatranskej električke, ale aj pri ostatných) obrázok, jak mala usporiadaný interiér. Samozrejme sa teším aj na iné typy vozidel a to nie len koľajové vozidlá. Nejaké také plániky som našiel na internete(v prípade prototypu autobusu ŠM 16,5 som „cvakol“ záber plánika pri pozeraní programu Zašlapané projekty, časť Karosu pokořil Ikarus)

 3. Sergej: Pri popisoch motorových vozňov 411.9 a riadiacich vozňov 911.9 je aj interiérr ich interiér. Včera som ho tam pridával. Popisy Tatranských električiek už máme na stránke – tieto sme tam vkaldali pri zakladaní webu a nájdeš ich medzi popismi električiek i vagónov, lanoviek a drezín. Na stránke postupne prinesieme popisy vozidiel koľajovej i cestnej dorpavy a to nie len autobusy, ale aj automobily, či motocykel a iné vozidlá. Budúci týždeň budú popisy vozidiel zamerané na vojenskú techniku. Čo sa týka Karosy ŠM 16,5 určite sa objkaví aj na našom webe. POodrobnosti však na teraz nebudem prezrádzať. Čo však prezradím je nový seriál, ktorý by mal v 2. polovici marca nahradiť Retronáávraty.

  P. S. V úprípade ak má zaujímavé tipúy a námety k tomúto webu ako aj nejaké zaujímavé materiály, ktoré by náš web obohatili, pošli mi ich na redakčný mail redakcia@veterany.eu.

 4. Sorry, to som si fakt nevšimol, že tatranské „trojičky“ tu už sú, neprebehol som si web celý…
  Možno by som mal návrh na vyriešenie problémov s rozprávkami. Čo takto v ich prípade vziať slovo veterán v trošku inom zmysle? Myslím to ako televízny veterán, nemyslím však staré (elektrónkové) telky, ale staré legendárne rozprávky, ktoré však možno vo väčšine prípadov nemajú s dopravnou nostalgiou nič spoločné… Iba akurát to, že v televízii chodili vtedy, keď sa po cestách preháňali autobusy RTO, ŠX11 a na koľajniciach ešte dominovali parné mašiny… ale je to len môj návrh…

 5. Sergej: Tatranské vozidlá sútu všetky okrem trojičky. Tento popis ešte pripravujeme. Mal si namysli také rozprávky ako Bambulka, Maťko a Kubko a podobne?

 6. Rozprávky: Áno, presne tak, presnejšie som mal na mysli večerníčky.
  Trojička: No u nej má vlastne zaujíma len podlaha v kĺbe. Nikde som nenašiel (nevygooglil) fotku, kde by bol odfotený kĺb zvnútra, tak by ma dosť zaujímalo, či tieto električky mali tam podlahu ako medzi železničnými vozňami(dve plošinky) alebo tam mali točňu ako v kľbových (mestkých) električkách alebo v autobusoch, ale vzhľadom na to, aký je ten kĺb úzky, tak si skôr myslím, že tam boli tie plošinky. Okrem K2 pripravujem ešte paierový model ostatných električiek, samozrejme už vylepšených(napríklad otáčajúce sa kolieská, čo moje predošlé električky nemali, namiesto nich mali len prilepené krúžky) teraz práve rozkresľujem T1, lenže aj u nej sa vyskytol problém – nikde nemôžem zohnať fotku pôvodného interéru, na wikipédii a imhd sa píše, že tieto električky mali pozdĺžne lavice (ako napríklad u Righoffera) a na mestskadoprava.net sa píše, že mali koženkové sedadlá, ako u jej nástupcu T2. Preto hrozne rád by som chcel zohnať nejaký plánik, alebo nejakú vtedajšiu fotku interiéru.

 7. Sorry za blbosti, o modeli K2 som sa zmienil pri článku o rozlúčke s týmito električkami, tak preto som ju trepol namiesto trojičky…

 8. Sergej: Cyklus Veterány deťom nateraz na stránke končí. Nateraz totiž nemáme žiadnu rozprávku s dopravnou nostalgiou a hoci by som na stránku priniesol aj iné archívne rozprávky, po prekonzultovaní so šéfredaktorom sme dospeli k záveru, že táto stránka b sa mala venovať iba historickým vozidlám a doprvnej nostalgií.

 9. No ten cyklus by nemusel úplne skončiť. Možno si spomínate na to, jak som k jedným dvom častiam Tomáša napísal, že sám píšem rozprávky aj s dopravnou nostalgiou. Musel som si s tými rozprávkami dať na čas pokoj, pretože sa na mňa toho dosť nahrnulo (skúškové obdobie pred polročným vysvedčením) Niekoľko rozprávok už existuje (zatiaľ len v papierovej podobe, keď som sa k ním vrátil, počítač mi tie predošlé rozprávky úplne dokatoval, tak som ich musel zmazať) takže ma ešte čaká prepisovačka, keby ste o to prejavili záujem.
  Ale vystupujú tam aj vozidlá ktoré sa historickými nedajú nazvať, zvyčajne Karosy B731,732, 741 a 744, TAMbusy a podobné, aj keď už pomaly odchádzajú do histórie.
  Možno to znie, akoby som mal záujem o cyklus Veterány deťom. Pravda je ale taká, že sa zaujímam aj o iné články, nedávno som si s chuťou prečítal článok o Prage V3S, keď som u deda, tak tri aj vidím naživo.

 10. No jasné – ak ssi pamätáš tak som ti vtedy na to odpisoval, že by sme o tvoje rozprávky mali zýujem. TTak ak máš čas a chuť, hor sa do ich tvorby.

 11. Jj,chuť mám, len čas je trošku vzácnejší… Tak dúfam, že do budúceho týždňa stihnem prepísať aspoň jednu. A bol by som hrozne rád, keby sa mi nejako podarilo dostať do compu obrázky k tým rozprávkám (rád kreslím ručne, nakresliť v počítači napíklad RTO pekne sa mi doteraz nepodarilo) iným spôsobom, než ich vyfotiť mobilom (kvalitnejší foták mám len klasický na film)
  Tak mi držte palce!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.