Cestovné poriadky 2012: Miestna železnička Petržalka

BRATISLAVA – Nevyužívané železničné koľajisko v oblasti Matadorky, ktoré je čiastočne pozostatkom bratislavskej časti viedenskej električky bude od dnešného dňa opäť využité. Novovzniknutá akciová spoločnosť Miestna železnička Petržalka so sídlom na Starej Kopčianskej 228, 858 75 v Bratislave totiž toto koľajisko odkúpila od slovenských železníc a zrekonštruovala ho do prevýdzkyschopného stavu. V rámci rekonštrukcie sa obnovila aj niekdajšia trať k Petržalskej panelárni. Na staronových tratiach tak od dnes premávajú regionálne linky číslo 11 a 12.

Linka číslo 11 bude premávať z Petržalskej panelárne cez Matadorku a cintorín Petržalka k Mazutovému hospodárstvu, vybrané spoje budú premávať až na konečnú zastávku Pri diaľnici.

Zastávky: Petržalska paneláreň, Kopčany – sídlisko, Matadorka – stará vrátnica, Cintorín Petržalka, Mazutové hospodárstvo, Smetisko Bratská, Pri diaľnici.

Linka bude premávať v špičke každých 15 – 20 minút, v sedle a večer každých 30 minút, cez víkendy a sviatky každých 20 – 30 minút.  Po postavení železničného mosta nad diaľnicou do Rajky a obnovení trate na Kapitulských poliach bude táto linka predĺžená až po zastávku Petržalka – Berg na mieste niekdajšej železničnej stanice, ktorá tak isto prejde rekonštrukciou.

 

Linka 11
Platí od 1. 4. 2012

Odchody zo zastávky:
Petržalská paneláreň   

Smer:
Mazutové hospodárstvo

MIESTNA ŽELEZNIČKA PETRŽALKA, a. s.,
Stará Kopčianska 228, 858 75 Bratislava   www.m-zel-petrz.nic

min. Zastávka, tarifné pásmo hod. min. pondelok – piatok hod. min. sobota – nedeľa – sviatok
0    Petržalská paneláreň, 1
2    Kopčany – sídlisko, 1
3    Matadorka – stará vrátnica, 1
4    Cintorín Petržalka, 1
4    Mazutové hospodárstvo, 2
5    z Smetisko Bratská, 2
7       Pri diaľnici, 2
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

08 35
00 20+ 40
00 15   30 45
02 20+ 45
15 45
15 45
15 45
15 45
15 40
00 20+ 40
00 20   40
00 20+ 40
00 20   40
00 20+ 40
05 30   55
25 55
25 55
30 54<
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

10
00 50+
20 50
20 50
20 50
20 50
20 50
20 50
20 42
02 22+ 42
02 22   42
02 22   42
02 22+ 50
20 50
20 50
20 50
30
00<
Poznámka za časovým údajom:
+ spoj zachádza do lokality Pri diaľnici
< ide len po zastávku Matadorka – stará vrátnica   

Poznámky:
z – zastávka na znamenie

 

Linka 11
platí od 1. 4. 2012
Odchody zo zastávky:
Mazutové hospodárstvo    

Smer:
Petržalská paneláreň

MIESTNA ŽELEZNIČKA PETRŽALKA, a. s.,
Stará Kopčianska 228, 858 75 Bratislava   www.m-zel-petrz.nic
min. Zastávka, tarifné pásmo hod. min. pondelok – piatok hod. min. sobota – nedeľa – sviatok
Pri diaľnici, 2
z  Smetisko Bratská, 2
0  Mazutové hospodárstvo, 2
0  Cintorín Petržalka, 1
1   Matadorka – stará vrátnica, 1
2   Kopčany – sídlisko, 1
4   Petržalská paneláreň, 1
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

20 47
12 32 52
07 22 37 52
12 35 59
27 57
27 57
27 57
27 57
27 50
12 32 52
12 32 52
12 32 52
12 32 52
12 32 52
15 42
07 37
07 37
07 40
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

20
15
05 35
05 35
05 35
05 35
05 35
05 35
05 35 55
15 35 55
15 35 55
15 35 55
15 35
05 35
05 35
05 35
05 45

Poznámka za časovým údajom:  

Poznámky:
z – zastávka na znamenie

 

Linka 11
Platí od 1. 4. 2012

Odchody zo zastávky:
Pri diaľnici    

Smer:
Petržalská paneláreň

MIESTNA ŽELEZNIČKA PETRŽALKA, a. s.,
Stará Kopčianska 228, 858 75 Bratislava   www.m-zel-petrz.nic

min. Zastávka, tarifné pásmo hod. min. pondelok – piatok hod. min. sobota – nedeľa – sviatok
0 Pri diaľnici, 2
2 z Smetisko Bratská, 2
3       Mazutové hospodárstvo, 2
3       Cintorín Petržalka, 1
4       Matadorka – stará vrátnica, 1
5       Kopčany – sídlisko,
7       Petržalská paneláreň, 1
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00


30

33

30

30

30
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0003


33


33

Poznámka za časovým údajom:  

Poznámky:
z – zastávka na znamenie

 

Linka číslo 12 bude premávať zo železničnej stanice Petržalka cez opravovňu ČSD po zastávku Matadorka – stará vrátnica, kde je zabezpečený prestup na linku číslo 11.

Zastávky: ŽST Petržalka, Opravovne ČSD, Pri starom depe, Matadorka – stará vrátnica.

Linka bude v špičke premávať každých 12 – 15 minút, v sedle každých 20 minút, večer a cez víkendy a sviatky každých 30 minút.

 

Linka 12
Platí od 1. 4. 2012

Odchody zo zastávky:
ŽST Petržalka   

Smer:
Matadorka – stará vrátnica

MIESTNA ŽELEZNIČKA PETRŽALKA, a. s.,
Stará Kopčianska 228, 858 75 Bratislava   www.m-zel-petrz.nic

min. Zastávka, tarif. pásmo hod. min. pondelok – piatok hod. min. sobota – nedeľa – sviatok
0       ŽST Petržalka, 1
2       Opravovne ČSD, 1
3     z Pri starom depe, 1
4       Matadorka – stará vrátnica, 1
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
55
21 41 59
14 29 42 54
06 18 30 42 54
06 22 40
00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 20 38 53
08 23 38 53
08 23 38 53
08 23 38 53
08 23 38 56
14 35 55
15 35 55
15 40
10 40
10 40
10 45<
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

12
07 58
28 58
28 58
28 58
28 58
28 58
28 58
28 58
28 58
28 58
28 58
28 58
28 58
28 58
28 58
28 58
28
00<
Poznámka za časovým údajom:
< ide len po zastávku Opravovne ČSD   

Poznámky:
z – zastávka na znamenie

 

Linka 12
Platí od 1. 4. 2012

Odchody zo zastávky:
Matadorka – stará vrátnica   

Smer:
ŽST Petržalka

MIESTNA ŽELEZNIČKA PETRŽALKA, a. s.,
Stará Kopčianska 228, 858 75 Bratislava   www.m-zel-petrz.nic

min. Zastávka, tarif. pásmo hod. min. pondelok – piatok hod. min. sobota – nedeľa – sviatok
0       Matadorka – stará vrátnica, 1
1     z Pri starom depe, 1
2       Opravovne ČSD, 1
4       ŽST Petržalka, 1
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

02 30 48
07 22 36 48
00 12 24 36 48
00 15 32 52
12 32 52
12 32 52
12 32 52
12 32 52
12 32 47
02 17 32 47
02 17 32 47
02 17 32 47
02 17 32 49
08 28 48
08 28 48
08 33
02 32
02 32
02 32
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00

19
15
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37
07 37

Poznámka za časovým údajom:  

Poznámky:
z – zastávka na znamenie

 

Od pondelka 2. apríla 2012 bude zo zastávky Matador – stará vrátnica do areálu Matadorky premávať zamestnanecká linka 13z jazdiaca v pracovných dňoch podľa potrieb závodu. Prvý odchod bude už o 05:05.

Ďalšie informácie o Miestnej železničke Petržalka nájdete na stránke www.m-zel-petrz.nic.

 

Autor: Jaroslav Filo a Peter Vodička

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.