Tip na október: Historický cyklovlak Velo Podyjí

ČESKÁ REPUBLIKA – Historickým vlakem do atmosféry 80. let minulého století. Program ozbrojených složek bývalé republiky ve vlaku i v Šatově, prohlídky pěchotních srubů v Šatově, ukázka zadžení zločinců prchajícíh přes hranici, mimořádně otevřený ochutnávkový stánek ve vinici Šobes, burčákové dny v Louckém kláštěře ve Znojmě. Historický cyklovlak Velo Podyjí jede 13. 10. 2012. Souprava je řazena z historické dieselové lokomotivy „Bardotka“! a historických vozů 3. třídy „Rybáky“.

JÍZDNÍ ŘÁD:

8:09 odj. Brno-Královo Pole příj. 19:46
8:14 odj. Brno-Lesná příj. 19:41
8:19 odj. Brno-Židenice příj. 19:32
8:30 odj. Brno hl.n. příj. 19:24
9:06 příj. Moravský Krumlov odj. 18:50
9:35 příj. Hrušovany nad Jev. odj. 18:22
10:10 příj. Znojmo odj. 17:46
10:17 příj. Znojmo-Nový Šaldorf odj. 17:38
10:24 příj. Šatov odj. 17:30

– ve vlaku i v Šatově proběhne historický program s ozbrojenými složkami bývalé Československé socialistické republiky
– zadržení zločinců prchajících „přes čáru“
– v Šatově budou otevřeny pěchotní sruby „Zahrada“ a „Zatáčka“ s prohlídkami a ukázkou vojenské techniky
– přímé spojení ze 4 míst v Brně
– výlety na kole po cyklotrasách na Znojemsku i Rakousku
– ve vlaku jede cyklovůz, přeprava jízdních kol zdarma
– bufetový vůz s občerstvením a víny ze Znovínu, a.s.

PROGRAM ZNOVÍNU, a.s.:
– Od 11 do 17 hodin je mimořádně otevřen ochutnávkový stánek přímo na  Šobes, jedné z nejstarších vinic, ležící na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje v samém srdci NP Podyjí. Zde můžete ochutnat vynikající vínka přímo tam, kde se urodila.
– Od 9 do 18 hodin navštivte Loucký klášter ve Znojmě, kde ochutnáte výborný Znovínský burčák v rámci akce Burčákové dny (pouze 45,- Kč/litr).
– V Šatově můžete navštívit od 11 do 22 hodin Moravský sklípek – stálici Vinařského turistického programu a také ráj všech labužníků a milovníků kvalitního vína. Můžete tu ochutnat znojemské speciality, nechat si doporučit některé ze zdejších lahodných vín a romantické chvíle nad sklenkou pak strávit v tři sta let starém sklepě.

PROGRAM TECHNICKÉHO MUZEA BRNO A KLUBU VOJENSKÉ A POLICEJNÍ HISTORIE:

Doprovodný program Klubu vojenské a policejní historie Československo (dále KVPH) a Technického muzea v Brně bude posazen do 80. let 20. století.

Doprovodný program KVPH a Technického muzea v Brně bude rozdělen na dvě části. První část doprovází vlak a jeho cestující po cestě z Brna do Šatova další se odehraje v Areálu čs. opevnění v Šatově, u signální stěny po přemístění do blízkosti pěchotního srubu MJ – S 3 Zahrada v Areálu československého opevnění v Šatově.

Harmonogram první části doprovodného programu – oživení historického vlaku:
V Brně již do vlaku nastoupí příslušníci Sboru ozbrojené ochrany železnic, Pohraniční stráže, Oddělení pasové kontroly a Celní správy. Příslušníci SOOŽ budou po cestě umravňovat hlučné vandráky a oznámí jim, že budou vyloučeni z přepravy (případně legitimují černého pasažéra, který se ukrývá na záchodku).

Krátké scénky se odehrají v každém vagónu po cestě Brno – Znojmo a zároveň v případě potřeby vysvětlují cestujícím „co kdy kde proč“.

Nádraží Znojmo
na nádraží ve Znojmě začíná ve vlaku úřadovat hlídka PS / OPK / CS, která cestující upozorňuje na to že se blíží k vlakovému hraničnímu přechodu a že je nutno si připravit potřebné dokumenty k odbavení (rozdává dvojlist „cestovní pas“ a  kopie celních a devizových prohlášení, na jejichž druhé straně mohou být vytištěny další údaje k akci, prezentace organizátorů akce a doprovodného programu atd.

Nástup do vlaku a odjezd do Šatova, v průběhu jízdy pokračování rozdávání celních a devizových prohlášení atd., vydávání pamětních razítek do „pasu“.

Po cestě je kontrolována podezřelá osoba s kufrem, kde má vzácné obrazy, které veze údajně tetičce do Šatova.

po příjezdu do Šatova
Zadržená podezřelá osoba je odvezena služebním automobilem VB (odveden na služebnu).

Program po přesunu k pěchotnímu srubu v obci Šatov
11:45, 13:45, 15:45 ukázky zadržení narušitele, který se snaží o neoprávněné překročení st. hranic.

Pěchotní srub MJ – S 3 „Zahrada“
(Morava Jih – srub 3, krycí název „Zahrada“)
Zpřístupněný objekt stálého těžkého opevnění budovaného Československou republikou v letech 1935–1938 na jižní Moravě. Unikátní je také svým využitím československou a českou armádou v padesátých až devadesátých letech 20. století. Pěchotní srub je uveden do podoby z osmdesátých let, včetně maskovacího nátěru. Základ expozice instalované v objektu tvoří především původní pevnostní výzbroj – dva pevnostní kanóny ráže 85 mm vzor 44/59, těžké a lehké kulomety a další důležitá výbava.
Pěchotní srub je po stavební stránce typickým představitelem čs. těžkého opevnění.

Typologie objektu, základní technické parametry:
samostatný pěchotní srub oboustranný, dvoukřídlý, při jehož betonáži bylo použito 1450m3 betonové směsi a 100 tun armovacího železa. Síla stropu objektu je 200 cm, čelní stěna jíž byl objekt obrácen k nepříteli je 225 cm a stěny s hlavními střílnami dosahují tloušťky 100 cm. Pěchotní strub měl odolávat zásahům granátů až do ráže 24 cm.

Srub byl vybetonován ve dnech 22.–30. srpna 1938, do září roku 1938 se však jej nepodařilo stavebně dokončit a ani vybavit. Původní výzbroj srubu by po jeho dokončení tvořily dva protitankové kanóny ráže 47 mm spřažené s těžkým kulometem, dvě dvojčata těžkých kulometů a šest lehkých kulometů.

Po 2. světové válce byl v roce 1948 Československou armádou stavebně dokončen. Výkony původního 47 mm protitankového kanónu již nedostačovaly. V šedesátých letech se stal kanón ráže 85 mm vzor 44/59 novou zbraní objektu. Do pěchotního srubu byly pevnostní kanóny zabudovány roku 1960. Další výzbroj tvořily těžké kulomety vz. 37 a lehké kulomety vz. 26 v pevnostní lafetaci. Armáda počítala pro obsazení srubu s 28 vojáky. V pěchotním srubu nesloužili vojáci celý rok. Do objektu by nastoupili až v době krize či války. Pravidelně však v objektu cvičili a prováděli údržbu. Tu probíhala až do poloviny 90. let. Pěchotní srub Česká armáda udržovala až do konce roku 1999, kdy byla pevnostní výbava odmontována a odvezena z objektu.

Opevnění v Šatově a Technické muzeum v Brně
Technické muzeum v Brně zrekonstruovalo a znovu vybavilo pěchotní srub v průběhu let 2005 až 2006, včetně osazení demontovaných pevnostních kanónů. Od roku 2006 je zpřístupněn veřejnost.

Objekty Areálu československého opevnění v Šatově
Postupně realizovaným záměrem Technického muzea je celková rekonstrukce a opravy dvou pěchotních srubů a několika vybraných lehkých objektů vz. 37, nacházejících se přímo v Šatově, do Areálu československého opevnění.

V případě srubu MJ–S 2 „Úvoz“, který bude trvale nepřístupný pro veřejnost, bude umožněna pouze prohlídka exteriéru. Do Areálu bude dále patřit i několik lehkých objektů vz. 37 typu A a typu E. Dva lehké objekty typu A jsou situovány mezi pěchotními sruby a další se nachází v blízkosti trasy naučné stezky.

Dalším dlouhodobým záměrem Technického muzea v Brně je rozšiřování muzejních aktivit v bezprostředním okolí pěchotního srubu MJ–S 3 „Zahrada“.

Postupně provedeme umístění vybraných prvků protitankových a protipěchotních překážek z 30. let 20. století a ženijně-technických prostředků k zabezpečení státních hranic v letech 1948–1989.
V rámci venkovní expozice představíme různé technické aspekty překážek, jejich provedení a způsoby používání.

Z těchto záměrů se již podařilo v blízkosti pěchotního srubu MJ–S 3 „Zahrada“ realizovat instalování strážní věže, což je 9 metrová pozorovatelna bývalé Pohraniční stráže. Umístěny jsou již některé prvky protitankových překážek, železobetonové jehlany a ocelové rozsocháče.

PROGRAM CYKLOKLUBU KUČERA v blízkosti srubu ZAHRADA:

– informační stánek Cykloturistika na Znojemsku (tipy na výlet, mapové
podklady a další informace)
– testovací jízdy, elektrokol, koloběžek a šlapacích kár pro děti
– servisní místo pro nejnutnější opravy kol
– zájemcům prohlédneme technický stav kola a vydáme Bezpečnostní certifikát
– zajistíme asistenční službu „Žlutý anděl pro cyklisty“ servis vozidlo
vybavené pro náročnější opravy kol a zdravotnickým materiálem s možností svozu cyklistů v případě nutnosti
– zápůjčka kol (nutná rezervace na tel. čísle 608 736 135)

PROGRAM ROTO CHVALOVICE:

Navštívit můžete také pěchotní srub MJ-S 4 „Zatáčka“
u obce Chvalovice, kde proběhnou zajímavé akce pro děti i dospělé v rámci dnů otevřených dveří. Uvidíte zbraně II. světové války, prohlédnete si uniformy, v nichž sloužili naši otcové v československé lidové armádě! Bližší informace: 604 968 156, 775 272 478

JÍZDNÉ VE VLAKU:

Zpáteční jízdné 140,- Kč.
Úsekové jízdné 40,- Kč (Brno – Mor. Krumlov – Hrušovany n./J. – Znojmo – Šatov)
Sleva 50 %: děti do 15 let
Sleva 75 %: držitelé průkazů ZTP a ZTP/P

Ostatní tarifní ani mimotarifní výhody neplatí.
Bližší informace a předprodej jízdenek v ČD centru Brno hl.n.:
tel. 972 625 802, e-mail: bnohn@cdcentrum.cd.cz. Doprodej zbylých jízdenek přímo u vlaku.

Přeprava jízdních kol zdarma!

Partnery akce jsou:

– Technické muzeum města Brno www.technicalmuseum.cz
– Znovín, a.s. www.znovin.cz

Zdroj: České dráhy, a.s.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.