Tip na apríl: Bratislavské mestské dni 2018 (Aktualizované)

≠31 čaká na odchod z VazovovejBRATISLAVA – Cez víkend 21. a 22. apríla 2018 sa uskutoční obľúbené podujatie Bratislavské mestské dni (predtým Bratislava pre všetkých). Pri tejto príležitosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. vypraví do ulíc mesta historické vozidlá, ktoré budú premávať bezplatne od 09:00 do 18:00 v 30-minútovom intervale so zastavovaním na všetkých zastávkach po trase. Pripravené budú aj tematické prehliadky centra mesta, či vyhliadkové plavby loďou po Dunaji.

 

 

PREMÁVKA HISTORICKÝCH VOZIDIEL

BA ElektrickaHistorické električky BMEŽ #31 + SGP 135 a ČKD TATRA T2 #215 budú premávať od 10:00 do 18:00 v 30-minútovom intervale na mimoriadnej linke H1 po trase Národné divadlo – Jesenského – Námestie SNP – Obchodná – Radlinského – Blumentál – Vazovova – Krížna – Americké námestie – Špitálska – Námestie SNP – Hurbanovo námestie – Kapucínska – tunel – Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu – Námestie Ľudovíta Štúra – Mostova – Národné divadlo.

Výjazd: ŽST Vinohrady (cca 09:20 a 09:50) – Račianska – Račianske mýto – Blumentál – Radlinského – Obchodná – Hurbanovo námestie – Kapucínska – tunel – Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu – Námestie Ľudovíta Štúra – Mostova – Národné divadlo

Dojazd: Národné divadlo (cca 18:15 a 18:45) – Jesenského – Námestie SNP – Obchodná – Radlinského – Blumentál – Račianske mýto – Račianska – ŽST Vinohrady

 

BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ DNI 2018
Cestovný poriadok linky H1
SND Každých 30 minút od 10:00 do 18:00
cca 18:15 a 18:45 po Vazovovu a ďalej k ŽST Vinohrady
VAZOVOVA Každých 30 minút od 10:15 do 18:15
Električky zastavujú na všetkých zastávkach na trase.

 

BA TrolejbusHistorický trolejbus Škoda 9 Tr bude premávať od 10:15 do 17:45 v hodinovom intervale na mimoriadnej linke H17 po trase Búdková – Palisády – Hodžovo námestie – Kollarovo námestie – Ulica 29. augusta – Autobusová stanica a späť.

Výjazd a dojazd s cestujúcimi z, respektíve do Vozovne Hroboňova nie je vylúčený.

 

BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ DNI 2018
Cestovný poriadok linky H17
BÚDKOVÁ Každú hodinu od 10:15 do 17:15
AUTOBUSOVÁ STANICA Každú hodinu od 10:45 do 17:45
Trolejbus zastavuje na všetkých zastávkach na trase.

 

BA AutobusHistorické autobusy Škoda 706 RTO #236 a Karosa ŠM 11 #3350 budú premávať od 10:15 do 18:45 v 30-minútovom intervale na mimoriadnej linke H33 po trase SND – Štúrova » Vajanského nábežie » « Mostová – nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu – Mlynská dolina – Patrónka – Železná studnička a späť.

 

BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ DNI 2018
Cestovný poriadok linky H33
SND Každých 30 minút od 10:15 do 18:15
ŽELEZNÁ STUDNIČKA Každých 30 minút od 10:45 do 18:45
Autobusy zastavujú na všetkých zastávkach na trase.

 

Historický autobus Karosa ŠL 11 bude premávať na mimoriadnej linke H25 od 10:00 do 16:00 v hodinovom intervale po trase Most SNP (nástupište č. 3) – Einsteinova – Viedenská cesta – hraničný prechod Petržalka-Berg a späť čím zabezpečí kyvadlovú dopravu k bunkru B-S 4 „Lány“. Po trase zastaví len na zastávke „Einsteinova“.

 

BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ DNI 2018
Cestovný poriadok linky H25
MOST SNP (nástupište č. 3) Každú hodinu od 10:00 do 16:00
BUNKER B-S 4 „LÁNY“ Každú hodinu od 10:20 do 16:20
Autobus zastaví aj na zastávke „Einsteinova“.

 

PRESTUPY MEDZI HISTORICKÝMI VOZIDLAMI
SND
Most SNP
Chatam Sófer
Poštová, Martinus / Hodžovo námestie
Vysoká, Tchibo Outlet / Kollarovo námestie
H1 ⇔ H33
H1 ⇔ H25
, H33
H1 ⇔ H33
H1  H17
H1  H17

 

Podľa pôvodného programu podujatia mali historické električky premávať na linke H13 (Hlavná stanica – Národné divadlo a späť) a historické trolejbusy na linke H203 (Koliba – Búdková a späť). Od tohto zámeru sa nakoniec upustilo a historické vozidlá budú premávať po vyššie spomenutých trasách.

logo Lod.skV sobotu 21. apríla 2018 si od 10:00 do 15:00 (vrátane) môžete vychutnať 5 bezplatných vyhliadkových plavieb loďou po Dunaji. Trvanie plavby je 45 minút a vstup na pontón bude možný 15 minút pred začiatkom plavby.

Vstupenky na jednotlivé plavby v počte max. 4 kusy na osobu sa budú vydávať na pracovisku služieb občanom Front Office Magistrátu hl. mesta, Primaciálne nám., v stredu 18. apríla 2018 od 09:00.

10:00 – 17:00 sobota Tyršovo nábrežie Veselý autobus IDS BK
Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava a Hlavným mestom Bratislava po oba dni pripravila pre návštevníkov podujatia Veselý autobus! Návštevníci budú mať možnosť sa odfotiť za volantom, vyskúšať si pocit vodiča autobusu. Pre všetkých bude možnosť využiť FotoCorner a vytvoriť si spomienkové fotky. Pre najmenších je pripravená súťaž o vecné ceny. Zapojiť sa môžete priamo na mieste.

 

TEMATICKÉ PREHLIADKY CENTRA MESTA

ChodecPre záujemcov o históriu hlavného mesta budú pripravené tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcami Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, odpečatenie Michalskej brány, prehliadka Múzea petržalského opevnenia a vstup do podzemia Kaplnky svätého Jakuba.

 10:00 sobota Symbolické odpečatenie Mestských brán pod Michalskou bránou za účasti Tovarišstva starých bojových umení a remesiel

 10:00 – 20:00 (v nedeľu do 16:00) Prehliadky Múzea petržalského opevnenia zameraného na predvojnové Československo a jeho jedinečný pevnostný systém.
Múzeum sa nachádza v objekte  B-S 4 “Lány”, na Viedenskej ceste, pri štátnej hranici Petržalka – Berg, od parkoviska pešo cca 5 minút, treba sledovať značenie.

 14:00 – 18:00 Vstup do podzemia Kaplnky svätého Jakuba (Námestie SNP pred Starou tržnicou) v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok.

Sobota 21. apríla 2018:

09:30 – 11:30 BRATISLAVA ´93
Vznik Slovenskej republiky v roku 1993 priniesol hlavnému mestu vytvorenie mnohých štátnych úradov. Naša prehliadka sa začína pred Primaciálnym palácom, pokračuje k historickej budove NR SR, následne sa presunie ku Grassalkovichovmu palácu a skončí sa pred Úradom vlády.
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
Sprevádza: Andrea Turanská

 10:30 – 12:30 PO STOPÁCH MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Tematická vychádzka venovaná osobnosti Milana Rastislava Štefánika, Veľkej vojne a vzniku 1. ČSR v roku 1918. Okrem iného sa dozviete aj to, ako vznikol súčasný názov mesta a prečo sa Bratislava nevolá po americkom prezidentovi.
Miesto stretnutia: pred kaviarňou Štefánka
Sprevádza: Ľubomíra Černáková

13:30 – 15:30 PAMÄTNÍKY SVETOVÝCH VOJEN
Obyvatelia a umelci nášho mesta si uctili pamiatku obetí oboch svetových vojen vybudovaním pamätníkov. Navštívte dva z nich – pamätník na Murmanskej výšine (k 1.svetovej vojne) a Slavín (k 2. svetovej vojne). Výhľadom zo Slavína uvidíte zmeny podoby mesta za posledné storočie.
Miesto stretnutia: na konečnej zastávke trolejbusu č. 203 na Búdkovej ulici
Sprevádza: Helena Navrátilová

 14:30 – 16:30 PARK RAČIANSKE MÝTO
Slncový kôň, Hirošima, Vesmír. To sú len niektoré výtvarné diela v parku na Račianskom mýte. Prejdite sa parkom, aby ste objavili všetky. V rozáriu zistíte, akú bohatú históriu tento mestský priestor má. Nie náhodou je prezývaný aj „Centrálny park Nového Mesta“.
Miesto stretnutia: pri soche Hirošima v parku Račianske mýto
Sprevádza: Katarína Gašparová

 15:30 – 17:30 HYMNA – JAZYK – ZÁSTAVA
Prehliadka venovaná vytvoreniu troch symbolov slovenskej štátnosti. O tom, ako prichádzalo k ich vzniku v 40. rokoch 19. storočia, no tiež o tom, čo sa udialo v „meruôsmom“ roku, sa dozviete v najstarších uliciach nášho mesta.
Miesto stretnutia: pred budovou Evanjelického lýcea na Konventnej ulici
Sprevádza: Janetta Jánošková

 16:30 – 18:30 SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Identita medzivojnovej architektúry
Sídla SNM, Galérie Umelka, Právnickej fakulty UK, Generálnej prokuratúry a ďalšie budovy v centre mesta prezradia ako si 1.ČSR hľadala vlastnú identitu v architektúre. Prehliadka zároveň pripomenie plány a idey vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918.
Miesto stretnutia: pred budovou Slovenského národného múzea
Sprevádza: Dagmar Čechová

Nedeľa 22. apríla 2018:

 10:00 – 12:00 ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE
V predvečer Veľkej vojny
Vychádzka venovaná fascinujúcim osudom posledných Habsburgovcov pred blížiacou sa Veľkou vojnou, ale aj tomu, ako sa za ich čias žilo v Bratislave. Príďte si zaspomínať na časy, keď boli hitom azbestové strechy a mestom sa preháňali električky na jednej z prvých elektrizovaných tratí na svete.
Miesto stretnutia: pri Kačacej fontáne na Šafárikovom námestí
Sprevádza: Ľubomíra Černáková

 10:30 – 12:30 BUNKER B-S-8 A VOJENSKÝ CINTORÍN V KOPČANOCH
Koniec prvej svetovej vojny nepriniesol len hrdinov, ale aj mŕtvych vojakov. Prehliadka sa sústreďuje na miesta, ktoré boli súčasťou opevnenia novovzniknutej 1. ČSR. V priestore najsilnejšie vyzbrojeného ťažkého objektu Bratislavy zistíte, že aj Petržalka ponúka autentické turistické atrakcie.
Miesto stretnutia: na konečnej zastávke autobusu č. 80 v Kopčanoch
Sprevádza: Dagmar Gubová

 14:00 – 16:00 BRATISLAVSKÝ HRAD
Míľniky Bratislavského hradu
Hradný areál dospel do súčasnosti cez množstvo slávnych i neslávnych udalostí. Navštívte s nami hradné nádvorie, podzemie a záhrady a pripomeňte si keltské mince, rímske pohraničie, gotickú prestavbu, cisárske sídlo na prahu novoveku a podpis zákona o čs. federácii v roku 1968.
Miesto stretnutia: pri Viedenskej bráne na Bratislavskom hrade
Sprevádza: Štefan Kmeť

 14:00 – 16:00 BRATISLAVSKÉ MOSTY A NÁBREŽIA
Neraz sú to samotné názvy mostov, ktoré odrážajú históriu a veľa o nej napovedajú. Je to aj prípad nášho „Staronového“ mosta. Počas prehliadky sa zároveň oboznámite nielen s názvami, ale aj históriou všetkých bratislavských mostov. Pretože k mostom cez rieky patria aj nábrežia, dozviete sa aj o nich.
Miesto stretnutia: pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí
Sprevádza: Eva Čubríková

 16:30 – 18:00 VÝZNAMNÉ SOCHY A RELIÉFY STARÉHO MESTA
Sochy, fi gúry, skulptúry. Chcete vedieť ako soška sv. Ladislava na Hlavnom námestí prekazila každý zlý úmysel? Alebo, ktorá strecha skrýva náhrobný kameň? Ak áno, prejdite sa dvormi a námestiami historického jadra a dozviete sa viac.
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
Sprevádza: Janetta Jánošková

Sobota – Nedeľa 21. a 22. apríla 2018:

 14:00 – 15:30 BRATISLAVA – PRESSBURG – POZSONY
Pešie prehliadky v anglickom a nemeckom jazyku.
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí

Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku
Sprevádza:
Dušan Fiala, Ľubica Tomaštíková v sobotu a Janetta Jánošková v nedeľu

Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku
Sprevádza:
 Eva Mojtová, Eva Trúchla v sobotu a Mária Hoťková v nedeľu

 

» KOMPLETNÝ PROGRAM PODUJATIA «

 

Prajeme Vám príjemný víkend otvorených dverí samosprávy hlavného mesta.

Aktualizované 16. apríla 2018; 11:26 o zmenu trasy a cestovný poriadok historických vozidiel.

 

Autor: Jaroslav Filo
Zdroj: Visitbratislava.com a IMHD.sk

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.