Tip na apríl: Bratislava pre všetkých 2013 – desať rokov to najlepšie z mesta

BRATISLAVA – Chcete zblízka spoznať svoje mesto? Nahliadnuť do zákutí Primaciálneho paláca, spoznať galériu, múzeum či iné mestské organizácie a ich ponuku pre vás? Dňom otvorených dverí chce samospráva spolu s primátorom Milanom Ftáčnikom dať možnosť obyvateľom i návštevníkom mesta zblízka spoznať Bratislavu a jej organizácie: mestskú galériu, múzeá, knižnicu, zoologickú záhradu či mestský lesopark. Desiaty ročník Bratislavy pre všetkých konaný počas víkendu 20. a 21. apríla 2013 nadväzuje na tradíciu podujatia, ktoré si Bratislavčania vo veľkom obľúbili.

 

Príhovor primátora Bratislavy Milana Ftáčnika:

Milí priatelia Bratislavy,
máme tu opäť významný deň, keď si pripomíname historické výsady nášho mesta – pridelenie mestských práv. V minulosti k nim patrili oslavy, ale aj neformálne stretnutia zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta. Bratislavská samospráva pred desiatimi rokmi sviatok obnovila – nadviazala na tradíciu osláv a otvorila dvere svojim obyvateľom. Z podujatia Bratislavy pre všetkých sa stali dni radosti a vzájomného spoznávania mesta a jej obyvateľov, ale i dni spoznávania mestských inštitúcií. Sú to chvíle, keď prenikáme do histórie starých súvislostí, priestorov a predmetov Bratislavy. Zároveň je to čas na poznanie novej kreativity bratislavských organizácií a noviniek mesta.

Mestský sviatok – podujatie Dni otvorených dverí v roku 2013 dovŕši desať rokov. Som rád, že práve 10. výročie dní samosprávy zastihnú Bratislavu s príchuťou oslávenkyne. Naša jubilantka Bratislava existuje už dvadsať rokov v pozícii hlavného mesta. Udalosti, život a atmosféru hlavného mesta v období jej mladosti, ale i dozrievania zviditeľníme výstavami a diskusiami najmä v Múzeu mesta Bratislavy a v priestoroch mestskej galérie. Načrieme aj do staršej histórie a zájdeme ešte k jednému jubileu. Pripomenieme si prvú korunováciu v našom meste a zlatý vek Bratislavy v minulosti. Toto sú len fragmenty bohatého programu Bratislavy pre všetkých. Mesto otvorí svoje brány naozaj pre všetky generácie obyvateľov a jej návštevníkov.

Verím, že jubilejné desiate výročie podujatia prinesie dobrú zábavu a príjemné poznávanie nášho mesta. Srdečne vás pozývam okúsiť a vychutnať si to, čo pre vás Bratislava pripravila.


PROGRAM:

 

Štvrtok 18. 4. 2013

 

MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE

08:00 – 19:00 Bratislavská burza kníh, 7. ročník
18. – 24. 04. Klariská 16, nádvorie
Podujatie Mestskej knižnice v spolupráci s ďalšími knižnicami v Bratislave

PRIMACIÁLNY PALÁC

17:00 Peter Zelenák – vernisáž výstavy
Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie

Výstava diel súčasného slovenského maliara zo zákutí historického centra Bratislavy

MÚZEUM MESTA BRATISLAVY

16:00 otvorenie výstavy Bratislava 1993 – 2013
Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica

Panelová výstava o premenách hlavného mesta Bratislavy v rozpätí dvadsiatich rokov, obohatená pohľadom známych aj menej známych fotografov.

Boli sme pri tom… Bratislava 1993 – 2013 – beseda
Stará radnica, Faustova sieň
Verejná beseda zameraná na premeny hlavného mesta v politickom a spoločenskom kontexte v rokoch 1993 – 2013 na ktorej sa zúčastnia významné osobnosti známe z politického a spoločenského života.)

Karol Kállay – Bratislava moja, otvorenie výstavy
Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica
Unikátne fotografie z autorovej rovnomennej knihy, ktoré zachytávajú atmosféru povojnovej Bratislavy v rokoch 1944 – 1964.

 

Piatok 19. 4. 2013

 

PRIMACIÁLNY PALÁC

11:00 – 17:00 Peter Zelenák
Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie
Výstava diel súčasného slovenského maliara zo zákutí historického centra Bratislavy

10:00 – 14:00 ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC DO ATLETICKEJ HALY ELÁN
– Športová hala ELÁN, Bajkalská 7
– Športovanie žiakov a žiačok základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl v olympijskom športe číslo jedna – atletike. Info: www.atletba.sk

MESTSKÁ KNIŽNICA

08:00 – 19:00 Bratislavská burza kníh, 7. ročník
18. – 24. 04. 2013, Klariská 16, nádvorie
Podujatie Mestskej knižnice v spolupráci s ďalšími knižnicami v Bratislave

17:00 Bratislava – mesto kráľovských korunovácií
Slovenský historik umenia a kultúrny publicista Štefan Holčík prednáša o histórii Bratislavy. Hlavnou témou budú korunovácie, ktoré sa prvý raz v Bratislave uskutočnili pred 450 rokmi. Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5

17:30 Stanislava Boudová: Z rozprávky do rozprávky alebo svet rukami videný
Výtvarné spracovanie českej, slovenskej a luxemburskej rozprávky v hmatovej podobe pre „čítanie rukami“. Vernisáž bude spojená s integrovanou literárnou dielňou pre zdravé a zrakovo postihnuté deti, kde sa bude čítať slovenská, česká a luxemburská rozprávka. Výstava potrvá do 14. 06. 2013. Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY
Pálffyho palác, Panská 19

11:00 – 18:00 RYTMUS MESTA
Výstava je prvou časťou dlhodobo plánovaného výskumu zameraného na náčrt portrétu nášho mesta. Výber diel sa tentokrát nesústreďuje na mestské veduty Bratislavy, ale na život v meste, na spôsob mestského života, na jeho formovanie sa a špecifikácie v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia.

16:30 Môj kúsok Bratislavy
Program pre deti predškolského veku. prihlášky: vzdelavanie@gmb.sk Viac informácií na www.gmb.bratislava.sk/sk/content/rodiny

19:00 Galavečer XXI. ročník udeľovania Ceny primátora Bratislavy
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca (Vstup iba pre pozvaných hostí.)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

14:00 – 18:00 Galéria Cypriána Majerníka, Ventúrska 9
HRANICE TELA – kolektívna výstava
13:00 – 18:00 Galéria Z, Ventúrska 9
PRÍBEHY – výstava obrazov Ladislava Bergera
9:00 – 20:00 Staromestský klub 10×10, Školská 14
2013 – výstava Školskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti študentov Katedry výtvarnej výchovy PF UK

Bezplatná registrácia nových členov vo všetkých pobočkách Staromestskej knižnice.

 

Sobota 20. 4. 2013

 

09:00 – 18:00 PRIMACIÁLNY PALÁC
Reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi a koncertami základných umeleckých škôl.

09:00 – 18:00 Deň otvorených dverí primátora v Primaciálnom paláci
Pre verejnosť budú sprístupnené kancelárie a primátorova pracovňa, návštevníci sa môžu stretnúť s primátorom Milanom Ftáčnikom, jeho námestníkmi, poslancami Mestského zastupiteľstva a oboznámiť sa s ich prácou.

Kráľovské korunovácie v Bratislave – Expozícia k 450. výročiu prvej korunovácie uhorského kráľa v Bratislave s replikou korunovačných klenotov. Pripravilo o.z. Korunovačná Bratislava.

09:00 – 18:00 Peter Zelenák
Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie
Výstava diel súčasného slovenského maliara zo zákutí historického centra Bratislavy

09:00 – 18:00 Aktívny život v seniorskom veku, Primaciálny palác, prízemie

Sprievodný program, výstavy ručných prác a vystúpenia spevokolov z bratislavských mestských častí.

09:00 – 18:00 Pramienok krásy – paličkovaná čipka, Primaciálny palác, Klub Priadky pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava

14:00 Autogramiáda Karola Voltemára cestovateľa a dobrodruha na bicykli

16:00 – 16:30 Fanfárový koncert
Bratislavská dychová harmónia, balkón Primaciálneho paláca

10:00 – 17:00 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

10:00 – 18:00 Mapa ciTy!
Prvá časť interaktívneho projektu Mapa ciTy! organizovaného k 20. výročiu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky. Návštevníci budú môcť pripnúť odkaz na veľkú mapu Bratislavy a opísať tak moment/zážitok ktorý sa im viaže zo svojim mestom, Bratislavou. Organizuje Mestský parlament mladých.

11:00 ODPEČATENIE MESTSKÝCH BRÁN
Michalská brána, Účinkuje Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, symbolické odpečatenie, otvorenie turistickej sezóny a pozvánka pre všetkých do Bratislavy. Pripravilo BKIS.

10:00 – 17:00 BRATISLAVA OBJEKTÍVOM DETÍ A MLÁDEŽE – súťažná výstava
Autobus na Hviezdoslavovom námestí, 6. ročník projektu Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý vystavením fotografií a výtvarných prác ponúka možnosť deťom a mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na mesto Bratislavu, a tým aj možnosť zapojiť sa do spolurozhodovania o živote mesta a do riešenia konkrétnych problémov.

18:00 – 22:00 SVÄTOJURAJSKÁ VESELICA
Stará tržnica sa stane miestom oslavy sviatku pridelenia mestských práv a neformálnej zábavy pre všetkých obyvateľov mesta. Účinkujú Ľudová hudba bratov Kuštárovcov, Starmania, Dušan Grúň, Pavol Hammel. Vstupné 5 € (v cene je jedno jedlo). Predpredaj vstupeniek v Turistickom informačnom centre Bratislavskej organizácie CR, Klobučnícka 2 v dňoch 5. – 19. apríla 2013 v čase od 13:00 do 19:00, alebo priamo pred Starou tržnicou 1 hodinu pre začiatkom podujatia. Pripravilo BKIS.

10:00 – 17:00 NÁMESTIE DETÍ – HLAVNÉ NÁMESTIE
Tvorivé dielne základných umeleckých škôl, centier voľného času, deti základných umeleckých škôl Bratislavy koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

11:00 – 17:30 TURISTOM VO VLASTNOM MESTE
Pešie tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcami Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

11:00 – 13:00 Bratislavské trhy a trhoviská v minulosti. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
14:00 – 15:30 Bratislava – Pressbug – Pozsony. Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
14:00 – 15:30 Bratislava – Pressbug – Pozsony. Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
14:00 – 16:00 Veľké lásky Bratislavy. Po stopách slávnych párov Prešporka. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
14:00 – 16:00 Hrad Devín. Miesto stretnutia: pri vstupnej bráne na Hrad Devín
16:00 – 17:30 Bratislava – Pressbug – Pozsony. Prehliadka historického centra mesta. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí

10:00 –18:00 MÚZEUM MESTA BRATISLAVY

Bratislava 1993 – 2013
Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica

Panelová výstava o premenách hlavného mesta Bratislavy v rozpätí dvadsiatich rokov, obohatená pohľadom známych aj menej známych fotografov.

Karol Kállay – Bratislava moja
Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica

Unikátne fotografie z autorovej rovnomennej knihy, ktoré zachytávajú atmosféru povojnovej Bratislavy v rokoch 1944 – 1964.

Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
– Múzeum dejín mesta, Stará radnica
– Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
– Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
– Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera
– Múzeum zbraní, Michalská veža
– Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka
– Múzeum Arthura Fleischmanna
– Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
– Hrad Devín výstava Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda
11:00 Rozprávanie o histórii hradu Devín, Dr. Katarína Harmadyová,
– Antická Gerulata Rusovce – Dunajský limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji

14:30 – 17:00 Detský ateliér múzeum má budúcnosť
Boli Slovania gurmáni?
Ateliér zameraný na pokračovanie cyklu Stretnutie s ľuďmi z minulosti na tému stravovania Slovanov. Interaktívna prednáška pre deti a rodičov.
Súčasť programu: točenie nádob na hrnčiarskom kruhu a výzdoba podľa dobových nálezov; modelovanie. Nutná rezervácia vstupenky (0 €).

10:00 – 18:00 GALÉRIA MESTA BRATISLAVY
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

UMELECKÉ POKLADY. SECESIA
Doba secesie mala významný vplyv na tvorbu umelcov v Čechách a na Slovensku. Predstavíme obrazy Františka Kupku, Jana Preislera, ktorého triptych Jaro je najznámejšou českou maľbou. Nebudú chýbať ani vrcholné plátna Joža Uprku, Emila Orlíka, Bohumila Kubištu a ďalších. Základom pripravovanej výstavy sú diela A. Muchu z vrcholného parížskeho obdobia, približne 25 prác. Zo slovenských autorov sme vybrali Ladislava Mednyánszkého, Antona Jasuscha a rané práce zo začiatku 20. storočia Martina Benku.

CITY TIMES / PETR MALINA
Obrazy charakterizujú pokojné nekonfliktné námety, idylka, statickosť výjavov. Tematicky a výrazovo hutná a koncentrovaná tvorba sa odvoláva na autorove maliarske vzory zo svetovej výtvarnej scény. Výrazne členené farebné plochy, výjavy krajiny, galerijné priestory, štylizované portréty, autoportréty, idylické momentky – to je stručný výpočet námetov.
Stála expozícia: Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

10:00 – 18:00 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

Pálffyho palác, Panská 19

RYTMUS MESTA
Výstava je prvou časťou dlhodobo plánovaného výskumu zameraného na náčrt portrétu nášho mesta. Výber diel sa tentokrát nesústreďuje na mestské veduty Bratislavy, ale na život v meste, na spôsob mestského života, na jeho formovanie sa a špecifikácie v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia.
Zámerom je iným okom sa pozrieť na vývoj mesta, na spôsob života zachytenom vo výtvarných dielach. Okrem klasických vedút sa nachádza v zbierkach množstvo diel s tematikou života v meste. Zmapovanie a prezentácia tejto scény za kulisami Bratislavy je prvoradým zámerom projektu. Výstava podáva prierez témou života v meste na základe výtvarných diel 20. storočia a súčasnosti v zbierkach GMB.

Martin Činovský: Známková tvorba
Za 20 rokov existencie slovenskej poštovej známky sa ako autor výtvarných návrhov a rytec podieľal na množstve emisií a ako prvý slovenský rytec položil tak pevné základy slovenskej známkovej tvorby.

STÁLE EXPOZÍCIE
– Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia I. a II.
– Gotická maľba a plastika
– Keltská mincovňa v Bratislave
– Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918

10:00 – 18:00 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

15:00 Môj kúsok Bratislavy
program pre deti od 5 do 13 r., prihlášky: vzdelavanie@gmb.sk, viac informácií na www.gmb.bratislava.sk/sk/content/rodiny

10:00 – 18:00 MESTSKÁ KNIŽNICA
Bratislava – mesto, ktoré číta

(výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov)
– Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
– Úsek odbornej literatúry, Klariská 16
– Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
– Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
– Bratislavská burza kníh, 7. ročník
Klariská 16, nádvorie, Podujatie Mestskej knižnice v spolupráci s ďalšími knižnicami v Bratislave

10:30 – 11:30 Čítanie slovenskej rozprávky: Soľ nad zlato (P. Dobšinský), Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
Integrovaná literárna dielňa pre zdravé a zrakovo postihnuté deti. Podujatie súvisí s putovnou 3D výstavou Stanislavy Boudovej: Z rozprávky do rozprávky alebo svet rukami videný.

12:00 – 13:00 Čítanie českej rozprávky: Pohádka ptačí (K. Čapek) Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
Integrovaná literárna dielňa pre zdravé a zrakovo postihnuté deti. Podujatie súvisí s putovnou 3D výstavou Stanislavy Boudovej: Z rozprávky do rozprávky alebo svet rukami videný.

15:30 – 16:30 Čítanie luxemburskej rozprávky: O myši Katty, Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
Integrovaná literárna dielňa pre zdravé a zrakovo postihnuté deti. Podujatie súvisí s putovnou 3D výstavou Stanislavy Boudovej: Z rozprávky do rozprávky alebo svet rukami videný.

Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

14:00 – 15:00 Ukážky výcviku vodiacich psov, Psovodi predvedú a vysvetlia, čo všetko sa musí naučiť vodiaci pes, kým zo šteniatka vyrastie na spoľahlivého pomocníka nevidiacich ľudí.

16:30 – 17:30 O červenej čiapočke, Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26 divadlo pre deti od 3 rokov, Účinkuje Bratislavské bábkové divadlo.

10:00 – 16:00 DETSKÝ DEŇ NA DOSKÁCH MDPOH

11:00 Dobrú chuť, vlk! – Divadelný bufet
Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica

Niekedy sa v rozprávkach dejú nezvyčajné veci. Je možné, aby sa z vlka stal vegetarián a aby malý zajačik zavýjal na mesiac? Hra o nezvyčajnom priateľstve a láskavom humore zavedie deti do rozprávkového sveta, v ktorom sa starnúci a uhundraný vlk ujme výchovy malého zajačika.

13:00 Minikurz animácie s bábkou
tvorivá dielňa v priestoroch divadelného bufetu

15:00 ČÁRY – MÁRY – FUK alebo Kúzelnícka rozprávka – veľká sála
Nová detská premiéra MDPOH. Kúzelnícka rodinka – otec Čáry, mama Máry a syn Fuk zažívajú krízu. Nemajú peniaze, magickú bedňu a ani divákov. Zháňanie dôležitej rekvizity, im prinesie do cesty rôzne dobrodružstvá. Čakajú na Vás veselé pesničky , kúzelnícke triky a možno Vás naučíme ako sa stať neviditeľným.

Vstup na predstavenia je voľný s ohľadom na kapacitu MDPOH.

09:00 – 18:00 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA
Mlynská dolina 1

– Slávnostné otvorenie novej vývojovej expozície v pavilóne primátov
– Vozenie na koníkoch
– Prehliadky expozícií zvierat
– DinoPark s paleontologickým ihriskom, 3D kinom, náučným chodníkom o vývoji života na Zemi
– Prezentácia slovenských ľudových remesiel
– Info stánok o kampani Európskej asociácie ZOO a akvárií na záchranu juhovýchodnej Ázie

10:00 – 16:00 Vyhliadkové plavby po Dunaji na lodi Prešov
BKIS v spolupráci so SPaP – LOD, a. s.

Plavba každú celú hodinu, posledná plavba o 15.00, odchod od pontónu č. 52 /oproti Redute/. (Kapacita je obmedzená. Voľné vstupenky na jednotlivé plavby je potrebné si vyzdvihnúť v Turistickom informačnom centre Bratislavskej organizácie CR, Klobučnícka 2 v dňoch 17. – 19. apríla 2013 v čase od 13:00 do 19:00, max. 6 ks na osobu.)

10:00 – 16:00 JAZDA HISTORICKÝM AUTÍČKOM PREŠPORÁČIKOM
Nástup pred historickou budovou SND a pred bránou Bratislavského hradu, príbehy o histórii mesta. Pripravuje Tour4you, s.r.o.

14:00 – 18:00 KAPLNKA SV. JAKUBA
Námestie SNP, pred starou tržnicou, vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok

10:00 – 18:00 Vojenský cintorín padlých v prvej sv. vojne, Vojenské múzeum bunker BS-8 Hřbitov
Petržalka – Kopčany,
Historický vojenský cintorín a vojenské obranné opevnenie, programy pre rodiny s deťmi, súťaže, piknik…

ŠPORTOVISKÁ STaRZ

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9

10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Tréningová hala „A“)

Športová hala STaRZ, Harmincova, (vchod z Bullovej ulice)

10:00 – 20:00 Viacúčelový športový areál, Bedmintonové kurty, Multifunkčné ihrisko s umelou trávou, Basketbalové ihrisko, Petanque ihrisko

Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2
10:00 – 17:00 Korčuľovanie pre verejnosť

Služba 2v1
Plaváreň Pasienky a Posilňovňa Pasienky, Junácka 4

10:00 – 20:00 Bazén, 50 m a 25 m
10:00 – 20:00 Posilňovňa

(STaRZ pozýva do novootvorenej Posilňovne Pasienky (vstup cez 50m bazén). Čakajú na Vás kvalitné posilňovacie stroje, útulný interiér a kvalitné poradenstvo.

10:00 – 18:00 VODÁRENSKÉ MÚZEUM
Devínska cesta 1, Deň otvorených dverí BVS, a. s.

– Vodárenské múzeum a záhrada – zaujímavý program pre deti aj dospelých
– Ostrov Sihoť – sprístupnenie areálu vodárenského zdroja s prehliadkou a odborným výkladom

10:00 – 18:00 OBCHOD V MÚZEU
Biela 6, Interaktívne múzeum obchodu, kde prebieha ozajstný predaj. Obchod v štýle minulých storočí, kde si môžete kúpiť nielen suveníry. (Pripravil DONET, s.r.o.)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

09:00 – 12:00 Upratovanie Kmeťovho námestia a okolia ( Bernolákova a Wilsonova ul.)

Za účasti starostky, zástupcov starostky, poslancov, zamestnancov úradu a verejnosti pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4.). Pozývame aj dobrovoľníkov, náradie bude k dispozícii!

10:00 – 16:00 Miestny úrad – Jurenákov palác, Vajanského nábr. 3

Prehliadka kancelárie starostky a zástupcov starostky. Kontaktné pracovisko v režime pracovných dní. Podľa záujmu sprístupnenie trezora.

11:00 Staromestská sieň – Otvorenie výstavy fotografií Mgr. art. Rasťa Mišíka KRÁSA STARÉHO MESTA
11:30 – 12:30 Renesančný súbor ZUŠ Karloveská
10:30 – 16:00 Nádvorie – Dychová hudba Spojár a country skupina A band
10:00 – 18:00 Pisztoryho palác, Štefánikova 25
Odtlačky Gisi Fleischmannovej (1892 – 1944)

Výstava sprístupňuje život a odkaz statočnej ženy, židovskej aktivistky, ktorá pomohla mnohým, ale sebe pomôcť nedokázala. www.rabinka.sk

Staromestský klub G19, Gaštanová 19

13:00 – 15:00 VÝMENNÁ BURZA KNÍH v spolupráci s Klubom dôchodcov
14:00 CVIČENIE NAMIESTO SIESTY, predcvičuje Mária Bakošová
14:00 – 18:00 Galéria Cypriána Majerníka, Ventúrska 9
HRANICE TELA – kolektívna výstava
13:00 – 18:00 h Galéria Z, Ventúrska 9
PRÍBEHY – výstava obrazov Ladislava Bergera

 

Nedeľa 21. 4. 2013


10:00 – 17:00 PRIMACIÁLNY PALÁC
Reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi

10:00 – 17:00 Peter Zelenák
Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie
Výstava diel súčasného slovenského maliara zo zákutí historického centra Bratislavy

10:00 – 16:30 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

11:00 – 18:30 TURISTOM VO VLASTNOM MESTE
Pešie tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcami Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

11:00 – 12:30 Zaujímavosti bratislavských fontán. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
13:00 – 15:00 Najvýznamnejšie osobnosti v histórii Bratislavy. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
14:00 – 15:30 Bratislava – Pressbug – Pozsony. Prehliadka historického centra mesta v anglickom. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
14:00 – 15:30 Bratislava – Pressbug – Pozsony. Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
14:00 – 16:00 Židovská Bratislava. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
16:00 – 17:30 Bratislava – Pressbug – Pozsony. Prehliadka historického centra mesta. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí

10:00 – 18:00 MESTSKÁ KNIŽNICA
Bratislava – mesto, ktoré číta – Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici:

(výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov)
– Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
– Úsek odbornej literatúry, Klariská 16
– Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
– Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
Bratislavská burza kníh, 7. ročník
18. – 24. 04. 2013, Klariská 16, nádvorie
Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s bratislavskými knižnicami

10:00 –18:00 MÚZEUM MESTA BRATISLAVY

Bratislava 1993 – 2013
Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica

Panelová výstava o premenách hlavného mesta Bratislavy v rozpätí 20 -tich rokov, obohatená pohľadom známych aj menej známych fotografov.

14:00 Korunovácie v Bratislave, Faustova sieň, prednáška Dr. Štefana Holčíka; Pripomíname si 450 rokov od prvej korunovácie

Karol Kállay – Bratislava moja
Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica

Unikátne fotografie z autorovej rovnomennej knihy, ktoré zachytávajú atmosféru povojnovej Bratislavy v rokoch 1944 – 1964.

Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
– Múzeum dejín mesta, Stará radnica
– Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
– Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
– Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera
– Múzeum zbraní, Michalská veža
– Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka
– Múzeum Arthura Fleischmanna
– Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
– Hrad Devín – výstava Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda
– Antická Gerulata Rusovce – Dunajský limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji

10:00 – 18:00 GALÉRIA MESTA BRATISLAVY
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

Umelecké poklady. Secesia
Doba secesie mala významný vplyv na tvorbu umelcov v Čechách a na Slovensku. Predstavíme obrazy Františka Kupku, Jana Preislera, ktorého triptych Jaro je najznámejšou českou maľbou. Nebudú chýbať ani vrcholné plátna Joža Uprku, Emila Orlíka, Bohumila Kubištu a ďalších. Základom pripravovanej výstavy sú diela A. Muchu z vrcholného parížskeho obdobia, približne 25 prác. Zo slovenských autorov sme vybrali Ladislava Mednyánszkého, Antona Jasuscha a rané práce zo začiatku 20. storočia Martina Benku.

CITY LIFE / PETR MALINA
Obrazy charakterizujú pokojné nekonfliktné námety, idylka, statickosť výjavov. Tematicky a výrazovo hutná a koncentrovaná tvorba sa odvoláva na autorove maliarske vzory zo svetovej výtvarnej scény. Výrazne členené farebné plochy, výjavy krajiny, galerijné priestory, štylizované portréty, autoportréty, idylické momentky – to je stručný výpočet námetov.

Stála expozícia: Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

13:00 – 18:00 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

Pálffyho palác, Panská 19
RYTMUS MESTA
Výstava je prvou časťou dlhodobo plánovaného výskumu zameraného na náčrt portrétu nášho mesta. Výber diel sa tentokrát nesústreďuje na mestské veduty Bratislavy, ale na život v meste, na spôsob mestského života, na jeho formovanie sa a špecifikácie v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia.

Zámerom je iným okom sa pozrieť na vývoj mesta, na spôsob života zachytenom vo výtvarných dielach. Okrem klasických vedút sa nachádza v zbierkach množstvo diel s tematikou života v meste. Zmapovanie a prezentácia tejto scény za kulisami Bratislavy je prvoradým zámerom projektu. Výstava podáva prierez témou života v meste na základe výtvarných diel 20. storočia a súčasnosti v zbierkach GMB.

Martin Činovský: Známková tvorba
Za 20 rokov existencie slovenskej poštovej známky sa ako autor výtvarných návrhov a rytec podieľal na množstve emisií a ako prvý slovenský rytec položil tak pevné základy slovenskej známkovej tvorby.

Stále expozície
– Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. Storočia I. a II.
– Gotická maľba a plastika
– Keltská mincovňa v Bratislave
– Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918

10:00 – 18:00 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

17:00 MESTSKÉ DIVADLO P.O.HVIEZDOSLAVA
Na kúpeľnej promenáde

Koncert prinesie zmes najkrajších melódií, ktoré pamätajú Propeler i plynové lampy a poslucháčov prenesie do čias elegancie vejárov a pánskych cylindrov.

Účinkujú: Metropolitný orchester Bratislava, Diriguje: Dušan Štefánek

(Bezplatné vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť v Turistickom informačnom centre Bratislavskej organizácie CR, Klobučnícka 2 v dňoch 17. – 19. apríla 2013 v čase od 13:00 do 19:00, maximálne 4 ks na osobu)

10:00 – 18:00 Vojenský cintorín padlých v prvej sv. vojne, Vojenské múzeum bunker BS-8 Hřbitov
Petržalka – Kopčany,
Historický vojenský cintorín a vojenské obranné opevnenie, programy pre rodiny s deťmi, súťaže, piknik…

09:00 – 18:00 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA
Mlynská dolina 1

– Slávnostné otvorenie novej vývojovej expozície v pavilóne primátov
– Vozenie na koníkoch
– Prehliadky expozícií zvierat
– DinoPark s paleontologickým ihriskom, 3D kinom, náučným chodníkom o vývoji života na Zemi
– Prezentácia slovenských ľudových remesiel
– Info stánok o kampani Európskej asociácie ZOO a akvárií na záchranu juhovýchodnej Ázie

10:00 – 16:00 JAZDA HISTORICKÝM AUTÍČKOM PREŠPORÁČIKOM
Nástup pred historickou budovou SND a pred bránou Bratislavského hradu, príbehy o histórii mesta. Pripravuje Tour4you, s.r.o.

ŠPORTOVISKÁ STaRZ

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9

12:00 – 14:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Hlavná hala)
10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Tréningová hala „A“)

Športová hala STaRZ, Harmincova, (vchod z Bullovej ulice)

10:00 – 20:00 Viacúčelový športový areál, Bedmintonové kurty, Multifunkčné ihrisko s umelou trávou, Basketbalové ihrisko, Petanque ihrisko

Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2

10:00 – 17:00 Korčuľovanie pre verejnosť

Služba 2v1
Plaváreň Pasienky a Posilňovňa Pasienky, Junácka 4

10:00 – 20:00 Bazén, 50 m a 25 m
10:00 – 20:00 Posilňovňa

(STaRZ pozýva do novootvorenej POSILŇOVNE PASIENKY (vstup cez 50m bazén). Čakajú na Vás kvalitné posilňovacie stroje, útulný interiér a kvalitné poradenstvo.

14:00 – 18:00 KAPLNKA SV. JAKUBA
Námestie SNP, pred starou tržnicou, Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok

14:00 DOSTIHOVÝ DEŇ NA ZÁVODISKU BRATISLAVA
Starohájska 29, Petržalka – Starý háj

Významné testy trojročných plnokrvníkov, Cena trojročných kobýl a Cena trojročných žrebcov. Okrem napínavých zápolení na dráhe aj sprievodný program, pre najmenších je pripravené vozenie na poníkoch.

MESTSKÉ LESY V BRATISLAVE

Lesnícke dni a Deň Zeme 2013 Partizánska lúka (Železná studienka) a na Kamzíku (Koliba)

10:00 – 17:00 PARTIZÁNSKA LÚKA
10:00 Sadenie stromov v Euroarboréte

Rozšírenie Euroarboréta o ďalšiu krajinu a vysadenie ďalšieho stromu primátorom mesta Bratislava.

Aktivity Lesníckych dní

– Predstavenie lesa deťom a rodičom lesnými pedagógmi pomocou hier a súťaží o zaujímavé ceny. Spoznávanie drevín, živočíchov a práce lesníkov.
Aktivity Dňa Zeme
– Pútavé aktivity pre všetkých zamerané na ochranu životného prostredia. – – – Súťaže o zaujímavé ceny. Zoznamovanie sa s prácou ochrancov prírody.
– Člnkovanie na IV. rybníku
– Jazdenie na poníkovi
– Skákanie na trampolínach
– 17:00 Zapálenie vatry
– Vyhodnotenie súťaží a rozdanie cien výhercom.

Exkurzie pre verejnosť

11:00 Pešia exkurzia do prírody so sprievodcom (organizujú Ekovýlety)
11:00 Pešia exkurzia do prírody so sprievodcom (organizuje CK watching.sk)
13:00 Pešia exkurzia do prírody so sprievodcom (organizujú Mestské lesy v Bratislave)
15:00 Pešia exkurzia do prírody so sprievodcom (organizuje Daphne)

Zraz pred každou exkurziou je pri vatre na Partizánskej lúke.

10:00 – 17:00 KAMZÍK Lanové centrum na Kolibe (Bezplatne poskytuje Lanoland.)

LANOVKA ZO ŽELEZNEJ STUDIENKY NA KAMZÍK bude premávať v čase od 10:00 do 18:00 h. Bezplatne poskytuje Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

SAD JANKA KRÁĽA

10:00 a 14:00 Vychádzka za poznávaním vtáctva v centre Bratislavy
Stretnutie pri vežičke v Sade Janka Kráľa. Odborný výklad, ďalekohľady a príručky na určovanie vtáctva.
(organizuje CK watching.sk)

10:00 – 18:00 OBCHOD V MÚZEU
Biela 6, Interaktívne múzeum obchodu, kde prebieha ozajstný predaj. Obchod v štýle minulých storočí, kde si môžete kúpiť nielen suveníry. (Pripravil DONET, s.r.o.)

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

Pisztoryho palác, Štefánikova 25

13:00, 14:00 a 15:00 komentované prehliadky objektu

2 alebo 3 veci, ktoré o ňom viem
16:00 Projekcia filmu v kinosále
Dokument o vyslancovi Tretej ríše Hannsovi Ludinovi, ktorý v časoch 2. svetovej vojny sídlil v Pisztoryho paláci, ktorý o svojom otcovi, popravenom za vojnové zločiny v roku 1947, nakrútil jeho syn dokumentarista Malte Ludin. Film je v nemčine s anglickými titulkami, 85 min. Vstup voľný do naplnenia kapacity sály!

10:00 – 18:00 Pisztoryho palác, Štefánikova 25
ODTLAČKY GISI FLEISCHMANNOVEJ (1892 – 1944)
Výstava sprístupňuje život a odkaz statočnej ženy, židovskej aktivistky, ktorá pomohla mnohým, ale sebe pomôcť nedokázala. www.rabinka.sk

14:00 Prešporok – Mária Terézia
Hlavné námestie. Prednáška a prehliadka mesta v rámci projektu Poznaj Staré Mesto so sprievodkyňou Helenou Navrátilovou.

Staromestský klub 10×10, Školská 14

15:00 KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY (Fantástyko Klauniády)
Prešporské divadlo. Voľné vstupenky je potrebné si rezervovať na tel. 02/52496822, emailom na lucia.doubravova@staremesto.sk alebo osobne v pokladni.

 

MHD POČAS VÍKENDU BRATISLAVY PRE VŠETKÝCH 2013

Využite na návštevu jednotlivých programov s MHD, na viacerých linkách budú počas víkendu 20. a 21. apríla premávať posilnené spoje.

Na Hrad Devín: Premávať budú autobusové linky 28 a 29 od Mosta SNP v následnom 15-minútovom intervale v čase od 10:00 do 20:00. Dopravu na linke č. 29 zabezpečia kĺbové vozidlá.

Do ZOO: Okrem linky 39 bude premávať aj mimoriadna linka 31 v čase od 09:00 do 19:00 na trase Trnavské mýto – Staromestská – Mlynská dolina – Cintorín Slávičie údolie. Túto linku budú zabezpečovať kĺbové autobusy. Autobusy liniek 31 a 39 budú mať na úseku Trnavské mýto – Zochova – ZOO – Cintorín Slávičie údolie následný interval 5 – 7 minút. Z centra bude možné použiť aj linky 30 a 37 v následnom intervale 8, resp. 12 minút.

Na Železnú studienku: Linka 43 bude premávať v 20-minútových intervaloch, navyše od soboty 20. apríla 2013 vybrané spoje tejto linky budú mať cez víkendové dni konečnú až na Kačíne. Na Partizánsku lúku sa dostanete aj trolejbusmi liniek 209/211 (jedna linka) a 212.

Pre milovníkov historickej dopravy:

Po oba dni v čase od 10:00 do 18:00 budú jazdiť
historické električky po trase Námestie Ľudovíta Štúra – Šafárikovo námestie – Námestie SNP – Obchodná – Vazovova – Špitálska – Jesenského – Námestie Ľudovíta Štúra
historické trolejbusy po trase Autobusová stanica Mlynské nivy – Kollárovo námestie – Hodžovo námestie – Palisády – Mudroňova – Búdková
historické autobusy
po trase Hviezdoslavovo nám. – Rázusovo nábr. – nábr. arm. gen. L. Svobodu – Mlynská dolina – Patrónka – Vojenská nemocnica – Cesta mládeže – Železná studnička.

Podrobnejšie informácie o premávke o premávke historických vozidiel nájdete TU.

Mestská hromadná doprava bude premávať podľa riadneho grafikonu, okrem uvedených posilnených spojov. Na všetkých linkách, okrem historických vozidiel, platí štandardné cestovné.

Upozornenie:

Vstup na všetky uvedené podujatia je bezplatný.
Na vybrané aktivity je potrebné si vopred vyzdvihnúť vstupenky.
Vstup na niektoré podujatia alebo expozície môže byť limitovaný kapacitou priestorov.
Zmena programu vyhradená. Niektoré podujatia môžu byť z dôvodu nepriaznivého počasia zrušené.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.bratislava.sk

Spracoval: Jaroslav Filo
Doplnil: Martin Žarnovický
Zdroj: www.bratislava.sk a www.imhd.sk
Foto: Archív

2 Comments

  1. dobry den, chcem sa spýtat, vstupenky na vyhliadkovú plavbu si mozem bezplatne vyzdvihnut, neplatím? dakujem za odpoved.. teším sa 🙂

  2. RE Matejková
    Kapacita je obmedzená. Voľné vstupenky na jednotlivé plavby je potrebné si vyzdvihnúť v Turistickom informačnom centre Bratislavskej organizácie CR, Klobučnícka 2 v dňoch 17. – 19. apríla 2013 v čase od 13:00 do 19:00, max. 6 ks na osobu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.