Tip na apríl: Bratislava pre všetkých 2012 – Dotknite sa mesta (aktualizované)

BRATISLAVA – Chcete zblízka spoznať svoje mesto? Nahliadnuť do zákutí Primaciálneho paláca, spoznať galériu, múzeum či iné mestské organizácie a ich ponuku pre vás? Dňom otvorených dverí chce samospráva spolu s primátorom Milanom Ftáčnikom dať možnosť obyvateľom i návštevníkom mesta zblízka spoznať Bratislavu a jej organizácie: mestskú galériu, múzeá, knižnicu, zoologickú záhradu či mestský lesopark. Deviaty ročník Bratislavy pre všetkých nadväzuje na tradíciu podujatia, ktoré si Bratislavčania vo veľkom obľúbili. V minulom roku sa do projektu zapojilo viac ako 150-tisíc návštevníkov nielen zo slovenskej metropoly, ale takmer zo všetkých kútov Slovenska a blízkeho zahraničia.

Bratislava aj tento rok otvorí všetky priestory Primaciálneho paláca, primátorovu kanceláriu, kde sa návštevníci budú môcť osobne stretnúť s Milanom Ftáčnikom, ako aj s námestníčkami Vierou Kimerlingovou a Petrou Nagyovou Džerengovou a mestskými poslancami. Obyvatelia Bratislavy budú mať možnosť získať informácie o Bratislavskej mestskej karte, navštíviť galériu so vzácnymi gobelínmi priamo v paláci či pozrieť si výstavu obrazov súčasného slovenského majstra Stanislava Harangozóa.

Mestské múzeum sa pochváli vynovenou Starou radnicou, kde je výstava diel bratislavského rodáka Adolfa Frankla pod názvom Vízie – Visions – Visionen. Adolf Frankl (1903 – 1983) vo výtvarných dielach, olejomaľbách a kresbách vyjadruje životné osudy prežité počas 2. svetovej vojny v koncentračnom tábore. Rozpráva príbehy, ktoré ovplyvnili jeho tvorbu, dve polohy života – peklo a raj. Detskí návštevníci múzea budú môcť v detskom ateliéri vyjadriť v protiklade so smutnými Franklovými pocitmi predstavy o vlastnej budúcnosti.

V rámci podujatia Bratislava pre všetkých budú otvorené expozície mestského múzea, medzi inými Hrad Devín, Múzeum hodín či Gerulata. V Galérii mesta Bratislavy môžu návštevníci obdivovať v rámci expozície s názvom Pocta Pissacovi vrcholné diela českého kubizmu, parížskej školy a najmä slovenských výtvarníkov ovplyvnených géniom Pablom Picassom. Počas celého víkendu budú už tradične dokorán otvorené dvere zoologickej záhrady a v rámci projektu otvorenej samosprávy si budú môcť športovo naladení Bratislavčania zašportovať v zariadeniach STARZ-u.

Pre milovníkov kultúry, folklóru, spevu a tanca je pripravený pestrý program, ktorý vytvorili deti bratislavských základných umeleckých škôl a centier voľného času. Slovenská metropola je Mestom, ktoré číta. Toto je tiež heslo, pod ktorým sa otvoria miestnosti Mestskej knižnice a nebude chýbať ani obľúbená burza kníh. Bratislavčania budú mať možnosť spoznať, ako sa cítia turisti, keď zavítajú do mesta, a to vďaka sprievodcom, ktorí pripravili sériu prehliadok s odborným výkladom. Do histórie načrieme vďaka pútavým prednáškam nielen o Kaplnke sv. Jakuba, ale aj o vzácnej korunovačnej minulosti Bratislavy.

Mesto spoločne s partnermi podujatia pripravilo pre menších návštevníkov akciu Sobotné námestie detí, kde budú svoje zručnosti prezentovať deti z umeleckých škôl a centier voľného času. Nedeľný Deň otvorených dverí v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava bude zasvätený mladým, talentovaným umelcom. Staré remeslá ožijú na nádvorí Starej radnice a v širokej škále víkendovej programovej ponuky je vyhliadková plavba loďou po Dunaji, sobotňajšia návšteva Botanickej záhrady alebo Vodárenského múzea.

Samospráva v spolupráci s tínedžermi pripravila 5. ročník celomestského projektu mládežníckeho parlamentu Bratislava objektívom detí a mládeže. Mladá generácia na Hviezdoslavovom námestí vyjadrí názor na svoje rodné mesto a život v ňom očami mladých.

Získanie mestských privilégií a právo slobodne voliť svojich zástupcov bolo v minulosti spájané nielen s významnými celospoločenskými aktivitami, ale taktiež so zábavou, hudbou a spevom. K tejto tradícii sa budú môcť Bratislavčania navrátiť – prvýkrát budú historické priestory Starej tržnice patriť v sobotňajší večer tým, ktorí sa budú chcieť zabaviť pri folklóre, klasickej hudbe, ako aj pri súčasných hitoch. Tohtoročnou novinkou Dní otvorenej samosprávy je Svätojurajská veselica. Stará tržnica sa stane miestom oslavy sviatku pridelenia mestských práv a neformálnych stretnutí radných s obyvateľmi kráľovského mesta.

Program podujatí

Štvrtok 19. 04. 2012

08:00 – 19:00
Bratislavská burza kníh
19. – 25. 4. 2012, Klariská 16, nádvorie

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s knižnicami – Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka, Miestna knižnica Lamač

10:00 – 17:00
Stanislav Harangozó
Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie

Výstava obrazov súčasného slovenského maliara

 

Piatok 20. 04. 2012

08:00 – 19:00
Bratislavská burza kníh
19. – 25. 4. 2012, Klariská 16, nádvorie

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s knižnicami – Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka, Miestna knižnica Lamač

10:00 – 20:00
Galéria mesta Bratislavy
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

16:00 Vernisáž výstavy Mučenícke legendy, kurátorky: J. Luková, M. Vyskupová

17:00 Krst knihy o Kolomanovi Sokolovi, autori publikácie: L. Karpiscak, I. Jančár

18:30
XX. ročník udeľovania Ceny primátora Bratislavy

Galavečer v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (Vstup iba pre pozvaných hostí.)

 

Sobota 21. 04. 2012

09:00 – 17:00
Deň otvorených dverí primátora v Primaciálnom paláci

Pre verejnosť budú sprístupnené kancelárie a primátorova pracovňa, návštevníci sa môžu stretnúť s primátorom Milanom Ftáčnikom, jeho námestníčkami a oboznámiť sa s ich prácou.

09:00 – 17:00
Primaciálny palác
Reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi

09:00 – 17:00
Stanislav Harangozó
Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie

Výstava obrazov súčasného slovenského maliara

09:00 – 17:00
Nádvorie sv. Juraja, Primaciálny palác

Sprievodný program ku Dňu otvorených dverí Primaciálneho paláca na Jurajovom nádvorí (BKIS)

10:00
Odpečatenie mestských brán

Michalská brána – symbolické odpečatenie, otvorenie turistickej sezóny a pozvánka pre všetkých do Bratislavy

16:00 – 16:30
Fanfárový koncert

Bratislavská dychová harmónia, balkón Primaciálneho paláca

10:00 – 16:00
Jazda historickým autíčkom Prešporáčikom

Nástup pred historickou budovou SND a pred sochou Svätopluka na Hrade

príbehy o histórii mesta pre deti, spustenie nového typu vozidiel „Oldbus“. Pripravuje Tour4you, s. r. o.

17:00 – 22:00
Svätojurajská veselica

Stará tržnica sa stane miestom oslavy sviatku pridelenia mestských práv a neformálnych stretnutí radných s obyvateľmikráľovského mesta. Účinkujú Dychová hudba Záhorienka, Starmania, Gizela Oňová, Miroslav Švába, Otto Wietera Andrea Fischer, Pavol Hammel. Vstupné 5 € (v cene je jedno jedlo a nápoj). Predpredaj vstupeniek v Turistickominformačnom centre, Klobučnícka 2 od 13. 4. 2012 v čase 09:00 – 19:00., alebo priamo pred Starou tržnicou v deňpodujatia. Pripravilo BKIS.

10:00 – 17:00
Bratislava objektívom detí a mládeže – súťažná výstava

Autobus na Hviezdoslavovom námestí, 5. ročník projektu Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý vystavením fotografií a výtvarných prác ponúka možnosť deťom a mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na mesto Bratislavu, a tým aj možnosť zapojiť sa do spolurozhodovania o živote mesta a riešenia konkrétnych problémov.

10:00 – 17:00
Turistom vo vlastnom meste
Pešie tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcami

10:00 – 11:30 Bratislavské kuriozity, nástup: Pri studni na Primaciálnom námestí
11:00 – 13:00 Hrad Devín, nástup: pri vstupnej Bráne na hrad

12:00 – 14:00 Bratislavské podhradie, nástup pri Žigmundovej bráne na Bratislavskom hrade
13:00 – 15:00 Bratislavské podhradie,
15:00 – 16:30 Bratislavskí richtári a stredoveké právo, nástup pri studni na Primaciálnom námestí
17:00 – 18:30 Uličkami historického centra mesta, nástup: TIC BKIS, Klobučnícka 2
14:00 – 15:30 Prehliadky historického centra v anglickom a nemeckom jazyku, nástup: TIC BKIS, Klobučnícka 2

10:00 – 17:00
Vyhliadkové plavby po Dunaji na lodi Martin
BKIS v spolupráci so SPaP – LOD, a. s.

Plavba každú celú hodinu, odchod od pontónu č. 40 pri Starom moste.
Pozor, kapacita je obmedzená!

10:00 – 17:00
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

10:00 – 18:00
Námestie detí – Hlavné námestie

Tvorivé dielne základných umeleckých škôl, centier voľného času, deti ZUŠ Bratislavy koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

10:00 – 20:00
Jarmok remeselníkov
Nádvorie Starej radnice

Výstava a predaj remeselných výrobkov. Voľné združenie remeselníkov Slovenska

10:00 – 19:00
Vojenský cintorín a pamätník padlých v prvej sv. vojne
Petržalka – Kopčany

15:00
Prednášky o histórii Bratislavy

Mestský ústav ochrany pamiatok, Uršulínska 9, nádvorie

Cyklus 4 prednášok na témy

  • Cintorín v Slávičom údolí – z pohľadu osobností (V. Obuchová)
  • Kaštiele a kúrie veľkej Bratislavy (Z. Zvarová)
  • Keltské nálezy na Klariskej ulici (B. Lesák)
  • Keltsko-rímske osídlenie na Bratislavskom hrade – nové zistenia (M. Musilová)

14:00 – 18:00
Kaplnka sv. Jakuba
Námestie SNP, pred Starou tržnicou

Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

10:00 – 20:00
Deň otvorených dverí v Múzeu mesta Bratislava

Vízie – Visions – Visionen, Adolf Frankl (Bratislava 1903 – Wien 1983)
Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica
Výstava bratislavského rodáka, maliara Adolfa Frankla, ktorý výtvarnými dielami, olejomaľbami a kresbami vyjadril predstavy prežité v koncentračnom tábore.

Sprievodné podujatia k výstave:

10:00 – 13:00 Nie sme doma, maľujeme v múzeu „vízie“ – podujatie pre deti

– Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Ateliér je zameraný na maľovanie vízií v dvoch polohách: vízií už prežitých a vízií o budúcnosti.
Vízie detí sa budú zameriavať na ich predstavy o svojej budúcnosti – o svojom živote, o tom, kde by chceli žiť a čo by chceli robiť.

15:00 Podoby pekla a raja – podujatie pre dospelých

– Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Rozprávanie príbehov, ktoré ovplyvnili tvorbu maliara A. Frankla. Syn maliara Thomas Frankl porozpráva, ako malý židovský chlapec prežíval počas 2. svetovej vojny zajatie svojej rodiny a následné odvlečenie otca do Osvienčimu. Program je obohatený o fotodokumentáciu rodiny Franklovcov. Hudobné predely: Ervín Schönhauser – spev, barytón, Mgr. Soňa Radulová – akordeón.

Ostatné expozície múzea:

– Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Primaciálne nám.
18:00 Každodenný život a bývanie v Bratislave v 19. a 20. storočí – prezentácia knihy, stretnutie s vydavateľom a autorkami Vierou Obuchovou a Martou Janovíčkovou v reprezentačných priestoroch Starej radnice

Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

– Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác – suterén, Radničná 1
Ochutnávka vín spojená s predajom, v spolupráci s Ruby /Café Bar Restaurant

– Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica
– Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica
– Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
– Múzeum hodín – dom U dobrého pastiera, Židovská 1
– Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2

– Hrad Devín
Boj o stredoveký hrad – Výstava na Hrade Devín, ktorá je venovaná obdobiu stredoveku a novoveku

– Antická Gerulata Rusovce

11:00 – 18:00
Galéria mesta Bratislavy
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

15:00 Čo prezrádza moja tvár – tvorivý program pre rodiny k charakterovým hlavám slávneho F. X. Messerschmidta v expozícii baroka, ktorý časť svojho života prežil v Bratislave

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Mučenícke legendy

Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy
Pálffyho palác, Panská 19

Výstava Pocta Picassovi – diela českého kubizmu, parížskej školy a hlavne slovenských výtvarníkov ovplyvnených géniom Pablom Picassom Gotická tabuľová maľba a plastika

Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo
1800 – 1918

Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
Keltská mincovňa v Bratislave
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

MESTSKÁ KNIŽNICA

10:00 – 18:00
Bratislava – mesto, ktoré číta

Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici na pracoviskách:
(výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov, bezplatný internet)
– Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
– Úsek odbornej literatúry, Klariská 16
– Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
– Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

– Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
15:30 – 16:45 Ukážky výcviku vodiacich psov
15:30 Výstava: Cesta svetla – Výstava fotografií v rámci celoslovenskej fotografickej súťaže so zameraním na život nevidiacich a slabozrakých
17:00 Divadlo pre deti: Zaseknutá bundička – Vtipné divadelné predstavenie pre deti o veľkej sestre a mladšom bratovi inšpirované rozprávkami Miloša Macourka

08:00 – 18:00
Bratislavská burza kníh (do stredy 25. 4.)
Klariská 16, nádvorie

Partneri: Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka, Miestna knižnica Lamač

11:00 – 17:00
VODÁRENSKÉ MÚZEUM
Devínska cesta 1

Zaujímavý program pre deti a dospelých, sprístupnenie areálu vodárenského zdroja Sihoť s historickými studňami, čerpadlami a tunelom popod rameno Dunaja, Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS)

BOTANICKÁ ZÁHRADA UK
Botanická 3

09:00 – 18:00
Deň otvorených dverí v Botanickej záhrade s bezplatným vstupom (len v sobotu!)

Informácie o pestovaní rastlín – kaktusy, sukulenty, skalničky, ihličnanany, predaj nadproduktov

09:00 – 18:00
Zoologická záhrada
Mlynská dolina 1

Prezentácia ľudových remesiel a škola remesiel pre deti, informačné stánky, vozenie na koníkoch

ŠPORTOVISKÁ STaRZ

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9
12.00 – 14.00 Korčuľovanie pre verejnosť (Hlavná hala)
10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 Korčuľovanie pre verejnosť (Tréningová hala „A“)

Športová hala STaRZ,
Harmincova (vchod z Bullovej ulice)

10:00 – 20:00 Viacúčelový športový areál, Bedmintonové kurty, Multifunkčné ihrisko s umelou trávou, Basketbalové ihrisko,
Petanque ihrisko

Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2
10.00 – 17.00
Korčuľovanie pre verejnosť

Areál STaRZ, Drieňová 11
10.00 – 20.00
Bezplatný vstup do areálu

Plaváreň Pasienky, Junácka 4
10.00 – 20.00
Bazén, 25 m

– Mestská časť Bratislava – Nové mesto –

Štvrtok – nedeľa 19. – 22. 04. 2012
Lanovka zo Železnej studienky na Kamzík (a späť) bude premávať ako obvykle v čase od 10.00 do 18.00, pričom jednotlivé jazdy sú vždy v celú hodinu a lanovka bude premávať BEZPLATNE.

– Bratislava – Staré mesto –

09:00 – 12:00
Upratovanie Šafárikovho námestia
za účasti starostky, zástupcov starostky, poslancov, zamestnancov úradu a verejnosti pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme.

10:00 – 16:00 PISZTORYHO PALÁC
ŠTEFÁNIKOVA 25 budova, inokedy neprístupná, bude otvorená, prehliadky objektu o 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00

10:00 – 16:00 Miestny úrad – Jurenákov Palác
Vajanského Nábrežie 3

– prehliadka kancelárie starostky a zástupcov starostky
– pre verejnosť otvorené Kontaktné pracovisko ako v pracovné dni (príjem pošty, pokladňa, overovanie podpisov a kópii listín atď.)

Staromestská sieň – výstava : Bratislava, minulosť a budúcnosť.

Nádvorie úradu
– folková kapela OUKEY a dychová kapela SPOJÁR

10:00 – 18:00 Výstava Balkón na Kudlákovej č. 5
Galéria Cypriána Majerníka
Zichyho palác, Ventúrska 9

10:00 – 18:00 Výstava Tibor Hamza – Štruktúry
Galéria Z, Zichyho Palác
Ventúrska 9

10:00 – 18:00 STAROMESTSKÝ KLUB 10X10
ŠKOLSKÁ 14

10:00 – 18:00 STAROMESTSKÝ KLUB G 19
GAŠTANOVÁ 19
– tvorivé dielne pre deti o 11:00, 13:00 a 15:00

16:00 – 17:00 koncert C. a k. dychový komorný orchester v altánku
Hviezdoslavovo námestie

 

Nedeľa 22. 04. 2012

10:30
Slávnostná bohoslužba za Bratislavu a Bratislavčanov
Katedrála sv. Martina

Franz Schubert: Omša G dur, pre organ, sólistov a miešaný zbor. Účinkuje Spevácky zbor mestaBratislavy. Dirigent – Ladislav Holásek, organ – Peter Mikula, sólisti: Marta Srnková – soprán, Vladimír Pánik – tenor, Karol Plank – bas

10:00 – 17:00
Primaciálny palác
Reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi

10:00 – 17:00
Stanislav Harangozó
Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie, výstava obrazov slovenského umelca

10:00 – 17:00
Turistom vo vlastnom meste
Pešie tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcami

10:00 – 11:30 Legendy a báje Bratislavy, nástup: pri studni na Primaciálnom námestí
11:00 – 12:30 Po stopách slávnych hudobníkov v Bratislave, nástup: pri studni na Primaciálnom námestí
13:00 – 14:30 Život v stredovekej Bratislave, nástup: pri studni na Primaciálnom námestí
14:00 – 15:30 Historické okná, nástup: pri studni na Primaciálnom námestí
15:00 – 16:30 Povedali o Bratislave…, nástup: pri studni na Primaciálnom námestí
17:00 – 18:30 Uličkami historického centra mesta, nástup: TIC BKIS, Klobučnícka 2
14:00 – 15:30 Prehliadky historického centra v anglickom a nemeckom jazyku, nástup: TIC BKIS, Klobučnícka 2

10:00 – 18:00
Jarmok remeselníkov
Nádvorie Starej radnice

Výstava a predaj remeselných výrobkov, Voľné združenie remeselníkov Slovenska

14:00 – 18:00
Kaplnka sv. Jakuba
Námestie SNP, pred Starou tržnicou

Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

10:00 – 21:00
Vojenský cintorín a pamätník padlých v prvej sv. vojne
Petržalka – Kopčany

10:00 – 13:00
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

16:00
Pocta J. N. Hummelovi

Koncert pedagógov a poslucháčov VŠMU venovaný významnému bratislavskému rodákovi – v spolupráci so spoločnosťou J. N. Hummela a VŠMU

10:00 – 18:00
Deň otvorených dverí v MDPOH
Detský deň na doskách MDPOH

10:00 –18:00
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MÚZEM MESTA BRATISLAVA

Vízie – Visions – Visionen, Adolf Frankl (Bratislava 1903 – Wien 1983)
Výstavná sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica
Výstava bratislavského rodáka, maliara Adolfa Frankla, ktorý výtvarnými dielami, olejomaľbami a kresbami vyjadril predstavy prežité v koncentračnom tábore.

Sprievodné podujatia k výstave:

10:00 – 13:00 Nie sme doma, maľujeme v múzeu „vízie“ – podujatie pre deti

– Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Ateliér je zameraný na maľovanie vízií v dvoch polohách: vízií už prežitých a vízií o budúcnosti.
Vízie detí sa budú zameriavať na ich predstavy o svojej budúcnosti – o svojom živote, o tom, kde by chceli žiť a čo by chceli robiť.

15:00 Podoby pekla a raja – podujatie pre dospelých

Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Rozprávanie príbehov, ktoré ovplyvnili tvorbu maliara A. Frankla. Syn maliara Thomas Frankl porozpráva, ako malý židovský chlapec prežíval počas 2. svetovej vojny zajatie svojej rodiny a následné odvlečenie otca do Osvienčimu. Program je obohatený o fotodokumentáciu rodiny Franklovcov. Hudobné predely: Ervín Schönhauser – spev, barytón, Mgr. Soňa Radulová – akordeón.

Ostatné expozície múzea:

– Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Primaciálne nám.
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

– Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác – suterén, Radničná 1
Ochutnávka vín spojená s predajom, v spolupráci s Ruby /Café Bar Restaurant

– Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica
– Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica
– Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
– Múzeum hodín – dom U dobrého pastiera, Židovská 1
– Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2

– Hrad Devín
Boj o stredoveký hrad – Výstava na Hrade Devín, ktorá je venovaná obdobiu stredoveku a novoveku

– Antická Gerulata Rusovce

11:00 – 18:00
Galéria mesta Bratislavy
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11:

– Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
– Mučenícke legendy
– Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

Pálffyho palác, Panská 19:

– Výstava Pocta Picassovi – diela českého kubizmu, parížskej školy a hlavne slovenských výtvarníkov ovplyvnených géniom Pablom Picassom
– Gotická tabuľová maľba a plastika
– Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918
– Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
– Keltská mincovňa v Bratislave
– Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy

09:00 – 18:00
Zoologická záhrada
Mlynská dolina 1

Prezentácia ľudových remesiel a škola remesiel pre deti, informačné stánky, vozenie na koníkoch

ŠPORTOVISKÁ STaRZ

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9
12.00 – 14.00 Korčuľovanie pre verejnosť (Hlavná hala)
10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 Korčuľovanie pre verejnosť (Tréningová hala „A“)

Športová hala STaRZ,
Harmincova (vchod z Bullovej ulice)

10:00 – 20:00 Viacúčelový športový areál, Bedmintonové kurty, Multifunkčné ihrisko s umelou trávou, Basketbalové ihrisko,
Petanque ihrisko

Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2
10.00 – 17.00
Korčuľovanie pre verejnosť

Areál STaRZ, Drieňová 11
10.00 – 20.00
Bezplatný vstup do areálu

Plaváreň Pasienky, Junácka 4
10.00 – 20.00
Bazén, 25 m

14:00
Dostihový deň na Závodisku Bratislava
Starohájska 29, Petržalka – Starý háj

Ceny trojročných žrebcov a trojročných kobýl, Cena o pohár primátora. Vystúpenie skupiny Neon a Country skupiny.

MESTSKÉ LESY V BRATISLAVELESNÍCKE DNI 2012
– Partizánska lúka, Železná studienka

11:00 – 17:00 Zážitkové spoznávanie lesa
Predstavenie lesa deťom lesnými pedagógmi a ekológmi pomocou hier. Vedomostné hry pre malých aj veľkých, kvízya súťaže z lesného prostredia o zaujímavé ceny. Spoznávanie drevín a živočíchov, zaujímavostí z práce lesníkova ekológov.

10:00 – 19:00 Člnkovanie na IV. rybníku – bezplatne
10:00 – 19:00 Skákacie trampolíny – bezplatne
17.00 – 19.00 Koncert skupiny Bukasový masív
18:00 Zapálenie vatry – vyhodnotenie výhercov a rozdanie cien
19:00 Nočný výlet „Večerné nálady Malých Karpát – nočný pochod“ (zraz na Partizánskej lúke pri horiacej vatre)

DEŇ ZEME NA KLEPÁČI

– program Inštitútu Daphne od 11:00 – 17:00
Veselé vodné aktivity pre malých aj veľkých, výstava o odpadoch a výroba vlastného papiera.11:00 Exkurzia „Za vtáčími hlasmi bratislavských lesov“ (zraz pred Mlynom Klepáč; sprievodca: Andy Popovič)

15:00 Exkurzia „Odhaľovanie tajomstiev lesnej ríše“ (zraz pred Mlynom

– Mestská časť Bratislava – Nové mesto –

Štvrtok – nedeľa 19. – 22. 04. 2012
Lanovka zo Železnej studienky na Kamzík (a späť) bude premávať ako obvykle v čase od 10.00 do 18.00 h, pričom jednotlivé jazdy sú vždy v celú hodinu a lanovka bude premávať BEZPLATNE.

MHD počas víkendu Bratislavy pre všetkých 2012:

Využite na návštevu jednotlivých programov MHD, na viacerých linkách budú počas víkendu 21. a 22. apríla premávať posilnené spoje.

K Botanickej záhrade: Budú premávať pravidelné linky 4, 5 a 9 zo všetkých častí mesta s intervalom 4 – 5 minút na úseku medzi centrom a Karlovou Vsou. Využiť sa dajú aj autobusové linky č. 28 a 29 z centra mesta. Spojenie medzi Botanickou záhradou a ZOO zabezpečí posilnená autobusová linka 32 v intervale 15 minút (Botanická záhrada je zadarmo len v sobotu)

Na Hrad Devín: Premávať budú linky 28 a 29 od Nového mosta v 15-minútovom intervale v čase od 10:00 do 20:00 h. Dopravu na linke č. 29 zabezpečia kĺbové vozidlá.

Do ZOO: Okrem linky 39 bude premávať aj mimoriadna linka 31 (vložené spoje) v čase od 09:00 do 19:00 na trase Trnavské mýto – Staromestská – Mlynská dolina – Cintorín Slávičie údolie. Túto linku budú zabezpečovať kĺbové autobusy. Autobusy liniek 31 a 39 budú mať na úseku Trnavské mýto – Zochova – ZOO – Cintorín Slávičie údolie intervaly 5 – 6 minút. Z centra bude možné použiť aj linky 3037 v intervale 10 minút. Dopravu na linke 30 zabezpečia kĺbové vozidlá.

Na Železnú studienku: Pôjde od soboty 16. apríla linka 43 v 15-minútových intervaloch, navyše vybrané spoje tejto linky budú mať konečnú až na Kačíne. Na Partizánsku lúku sa dostanete aj trolejbusmi liniek 211212.

Pre milovníkov historickej dopravy: Po oba dni v čase od 10:00 do 18:00 budú jazdiť historické električky po trase Námestie Ľ. Štúra – Šafárikovo námestie – Obchodná – Vazovova – Špitálska – Námestie Ľ. Štúra, historický trolejbus po trase AS Mlynské nivy – Kollárovo námestie – Hodžovo námestie – Palisády – Mudroňova – Búdkova a historické autobusy po trase Nová budova SND, nábrežie, Lafranconi, ZOO, Mlynská dolina, Patrónka, Vojenská nemocnica. V smere do mesta budú autobusy zachádzať cez Hviezdoslavovo nám. a Jesenského ulicu čím umožnia prestup na historickú električku na zastávke Jesenského.

Vstup na všetky uvedené podujatia je bezplatný. Na vybrané aktivity je potrebné si vopred vyzdvihnúť bezplatné vstupenky. Vstup na niektoré podujatia alebo expozície môže byť limitovaný kapacitou priestorov. Zmena programu vyhradená. Niektoré podujatia môžu byť z dôvodu nepriaznivého počasia zrušené.

Mestská hromadná doprava bude premávať podľa riadneho grafikonu, okrem uvedených posilnených spojov. Na všetkých linkách, okrem historických vozidiel, platí štandardné cestovné.

Informácie o tomto podujatí budú k dispozícií aj na stránke www.bratislava.sk.

Stiahnite si: BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH 2012 – PROGRAM (KRÁTENÝ) [DOC, 116 kB]

Zdroj: mesačník InBA a www.bratislava.sk

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.