Tip na apríl: Bratislava pre všetkých 2011

IMGP0944BRATISLAVA – Aj tento rok sa v hlavnom meste Slovenska uskutoční  tradičný víkend otvorených dverí samosprávy hlavného mesta – Bratislava pre všetkých 2011. Cez víkend 16. – 17. apríla sa tak môžete tešiť na vyhliadkové jazdy historických vozidiel MHD, bezplatné prehliadky mesta so sprievodcom BKIS, Víkend otvorených dverí v ZOO, Botanickej záhrade, na športoviskách STARZ-u, či otvorenie lesníckych dní na Partizánskej lúke. V nasledujúcom článku vám ponúkame kompletný program tohto poddujatia.

14. – 17. apríla 2011
Slovakia Cantat 2011
Medzinárodný festival Slovakia Cantat je spevácka zborová súťaž pre detské, mládežnícke a dospelé zbory. Poslaním festivalu je obnova tradície stretávania sa speváckych zborov Bratislave.

Program podujatia

14. apríl:
19:00
– Otvárací koncert festivalu,Jezuitský kostolNajsvätejšieho Spasiteľa, Františkánske námestie
15. apríl:
09:30 – 17:30
– Medzinárodná súťaž speváckych zborov, Moyzesova sieň 17:00 – 20:00 – Festivalové zborové koncerty, Klarisky, Farská 4
16. apríl:
09:00 – 14:00
 – Medzinárodná súťaž speváckych zborov, Moyzesova sieň
13:00 – 17:30 – Festivalové zborové koncerty, Klarisky, Farská 4
17:00 – 18:00 – Folklórny zborový koncert, Hudobný altánok,Hviezdoslavovo námestie
18:00 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov medzinárocného súťažného festivalu speváckych zborov, Hudobný altánok, Hviezdoslavovo námestie
17. apríl:
účasť zborov na sv. omšiach

15. apríl, 10:00 – 14:00:
Zo školských lavíc do atletickej haly Elán
XVI. séria zmiešaných štafiet škôl na 4×200 m.
Miesto konania akcie:
Hala Elán, Bajkalská ul., Bratislava

15. apríl, 14:00:
Záhada v Zoopotámii
Mestská časť Staré mesto pozýva rodičov s deťmi na divadelné predstavenie pre deti “Záhada v Zoopotánii”. Vstup je voľný. Účinkuje divadlo Happy.
Miesto konania akcie: Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, Gaštanová 19

15. apríl, 15:00:
Ľudová hudb Banda Sama Smetanu
BANDA vznikla z podnetu Sama Smetanu. Vo svojej tvorbe sa inšpiruje podnetmi z moravského, slovenského i maďarského folklóru. Nástrojové zloženie už samé predurčuje zvláštnosti koncertného zvuku a hráči sami pochádzajú z rôznych odnoží hudobných žánrov a v BANDE využívajú svoje bohaté koncertné skúsenosti.

Peter Obuch – kontrabas
Ivan Hanula – viola
Betka Lukáčová -heligónka, cimbal
Samuel Smetana -mandolína,husle, akustická gitara
Roman Kozák – všetky rytmické nástroje

Miesto konania akcie: Hviezdoslavovo námestie

15. apríl, 16.00:
Bratislava očami Karola Frecha
Otvorenie a vernisáž výstavy umelca Karola Frecha, známeho vďaka kresleným miniatúram zobrazujúcim podoby starej Bratislavy.
Miesto konania akcie: Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

15. apríl, 17:30:
Lentilky výtvarníka Davida Baffi
Pozývame Vás na vernisáž výstavy výtvarníka Davida Baffi, v spolupráci s VŠVU v Bratislave, ktorá sa bude konať v Galérii Artotéka.
Miesto konania akcie: Galéria Artotéka, úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

15. apríl, 18:00:
Galéria Cypriána Majerníka
V mesiaci apríl Vás pozývame do Gálérie Cypriána Majerníka v Zichyho paláci. Pripravili sme otvorenie novej stálej expozície, prezentácie aj vernisáže.
Miesto konania akcie: Galéria Cypriána Majerníka, Zichyho palác, Ventúrska 9, 811 01 Bratislava

15. apríl, 19:00:
Slávnostný večer – odovzdávanie cien primátora
V piatok dňa 15.4.2011 sa bude konať 19.ročník slávnostného večera v rámci ktorého budú vyhásené ceny primátora mesta Bratislava.
Miesto konania akcie: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

16. apríl, 09:00 – 18:00:
Deň otvorených dverí v Botanickej záhrade UK s bezplatným vstipom
– informácie o pestovaní rastlín – kaktusy , sukulenty, skalničky, ihličnanany
– Predaj nadproduktov – kaktusy, sukulenty skalničky , ihličnany

16. apríl, 09:00 – 18:00:
Deň otvorených dverí primátora v Primaciálnom paláci
Ako každý mesiac, aj tentokrát pre Vás kancelária primátora hlavného mesta Slovenskej republiky pripravila deň otvorených dverí, kde budete mať možnosť diskutovať s primátorom Milanom Ftáčnikom.

16. apríl, 09:00 – 18:00:
Primaciálny palác – Galéria
Voľný vstup do galérie v Primaciálno paláci. Možnosť prehliadnuť si reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi.

16. apríl, 09:00 – 16:00:
Vláčik Prešporáčik
Prehliadka historického centra Bratislavy vláčikom Prešporáčikom
Odchod každých 30 minút spred Informačného centra BKIS na Klobučníckej ulici.
Termíny odchodov: 09.00, 09.20, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40

16. apríl, 10:00 – 17:00:
Bratislava objektom detí a mládeže
Výstava fotografií v autobuse pod záštitou Mestského detského parlamentu.
Miesto konania akcie: Hviezdoslavovo námestie – autobus (alternatíva Eurovea)

16. apríl, 10:00 – 16:00:
Deň otvorených dverí v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava

Program:

Fantóm divadla – prehliadky priestorov a technických zákutí spojené s vtipno-odborným výkladom
Fantóma divadla
Rozširovanie Klubu priateľov divadla, z novoprihlásených členov Klubu priateľov divadla žrebovanie
majiteľov vstupeniek na májové Goldbergovské variácie, predpredaj vstupeniek na aprílové predstavenia
a predstavenia La Putyka v máji
Prezentačný pult festivalu Nová dráma s predpredajom vstupeniek na festival

16. apríl, 10:00 – 20:00:
Deň otvorených dverí v mestskej knižnici

Bratislava – mesto, ktoré číta. Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici na pracoviskách:
• úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
• úsek odbornej literatúry, Klariská 16
• úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
• úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
– výpožičné služby
– zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov

Sprievodné podujatia:

10:00 – 20:00 Bratislavská burza kníh – Klariská 16 – dvor
organizátori: Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka
Burza kníh bude od 14.4. do 20.4.2011.

10:00 – Oľga Benešová číta deťom, z cyklu Čítanie pre najmenších – interaktívne čítanie pre deti – Galéria Artotéka, Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

16. apríl, 10:00 – 17:00:
Deti Základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov
Pozývame Vás na koncerty detí ZUŠ v Bratislave.
Miesto konania akcie: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

16. apríl, 10:00 – 20:00:
Múzeum mesta Bratislava – bezplatný vstup do expozícií

– Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, Radničná 1
 Sprístupnenie študijného depozitu – študijný depozit skla, keramiky a porcelánu otvorený pre verejnosť – režim návštev regulovaný – jeden vstup maximálne 30 osôb každú celú hodinu: 14:00 h; 16:00 h; 18:00 h

 – Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác, Radničná 1
 10:00 – 20:00
 Ochutnávka vín spojená s  predajom
 (Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Ruby /Café Bar Reastaurant )

– Múzeum zbraní, Michalská veža , Michalská ulica
– Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica
– Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
– Múzeum hodín – dom U dobrého pastiera, Židovská 1
–  Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2
–  Hrad Devín
–  Antická Gerulata Rusovce

16. paríl, 10:00 – 18:00:
Námestie detí
Prezentácia činnosti základných umeleckých škôl, centier voľného času a detských a mládežníckych organizácií – stánky, ukážky prác detí, program na pódiu.

16. apríl, 10:00:
Odpečatenie mestských brán
Symbolické odpečatenie Michalskej brány a symbolické
otvorenie turistickej sezóny pozvánka pre všetkých do mesta Bratislava.

16. apríl, 10:00:
Oľga Belešová číta deťom
Pozývame Vás a predovšetkým Vaše ratolesti an interaktívne čítanie pre deti.
Miesto konania akcie: Galéria Artotéka, Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

16. – 17. apríl, 10:00:
Športoviská STaRZ otvorené pre Bratislavčanov

Zimný štadión v Dúbravke, Harmincova 2:
10:00 – 17:00
Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť

Plaváreň Pasienky, Junácka 6:
10:00 – 20:00
Bezplatné plávanie pre verejnosť – 25m bazén,

Areál STARZ, Drieňová ulica 11:
Sobota    10.00 – 20.00
Nedeľa    10:00 – 18:00

Bezplatný vstup do areálu a do posilňovne
Posilňovňa – odborné poradenstvo športového inštruktora
Asfaltové ihriská

16. apríl, 10:00 – 18:00:
Turistom vo vlastnom meste
Historické, tematické a cudzojazyčné prehliadky mestom Bratislava so sprievodcami BKIS.

Program:

10:00 – 18:00 Prehliadky Bratislavy historickou električkou (každých 90 minút), nástup na Jesenského ulici

10:00 – 18:00 Prehliadky širšieho centra mesta historickou električkou
Prehliadka s výkladom sprievodcu v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, a. s. nástup pri historickej budove SND, trvanie prehliadky a intervaly cca 40 minút

10:00 – 18:00 Pešie tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcom v slovenskom jazyku
10:00 – 11:00
Pešia prehliadka historického centra, nástup: TIC BKIS Klobučnícka 2
10:00 – 11:30 Veľké lásky Bratislavy, nástup: Primaciálne námestie pri studni
12:00 – 13:00 Historické studne a fontány, nástup: Primaciálne námestie pri studni
14:00 – 16:00 Bratislavské naj… , nástup: Primaciálne námestie pri studni
17:00 – 18:00 Pešia prehliadka historického centra, nástup: TIC BKIS Klobučnícka 2
14:00 – 15:00 Prehliadky historického centra v anglickom a nemeckom jazyku, nástup: TIC BKIS
Klobučnícka 2

16. apríl, 11:00:
Aladinová zázračná lampa
Pozývame Vás aj s deťmi na predstavenie Aladinova zázračná lampa, ktoré pripravilo bábkové divadlo Gašparkovo.
Miesto konania akcie: Divadlo Gašparkovo, Rudnayovo námestie 4 v Bratislave

16. apríl, 11:00 – 17:00:
Výhliadkové plavby po Dunaji
Hodinové výhliadkové plavby po Dunaji na lodi Žilina v spolupráci s SPaP – LOD – hudba na lodi, alebo pontóne.

Plavba každú celú hodinu, odchod od pontónu č. 40 pri Starom moste.
Pozor, kapacita je obmedzená. Voľné vstupenky na jednotlivé plavby si vyzdvihnite v Turistickom informačnom centre BKIS, Klobučnícka 2 od 11. 4. do 14. 4. 2011.

16. apríl, 14:00:
Cirkus pepele
Pozývame Vás aj s deťmi na ďaľšie predstavenie z dielne divadla Gašparkovo.
Miesto konania akcie: Divadlo Gašparkovo, Rudnayovo námestie 4 v Bratislave

16. apríl, 15:00:
Archeologický výskum bratislavského hradu
Prednáška MÚOP na tematiku archeologického výskumu Bratislavského hradu.
Miesto konania akcie: Uršulínska 9, nádvorie

16. apríl, 15:00
Chlapi z Dolnej Lehoty
koncert
Miesto konania akcie: Hviezdoslavovo námestie, altánok

16. apríl, 16:00 – 16:30
Fanfárový koncert
Koncert z balkóna Primaciálneho paláca – Bratislavská dychová harmónia.

16. apríl, 19:00:
Jarná priemiera MDPH – Chorea Slovaca
Premiéra umeleckého súboru SĽUK na doskách MDPOH

16. apríl, 19:00:
Roztancovaná Bratislava
Veľká tanečná párty, 10 štýlov a 2 pokusy o slovenský rekord a zápis do knihy rekordov.

17. apríl, 11:00 a 17:00
O zajkovi BeCePáčikovi
Pozývame Vás s ratolesťami na divadelné predstavenie “O zajkovi BeCePáčikovi” do divadla Gašparkovo.
Miesto konania akcie: Divadlo Gašparkovo, Rudnayovo námestie 4 v Bratislave.

17. apríl, 10:00 – 13:00
Deti Základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavuťanov
Pozývame Vás na koncerty detí ZUŠ v Bratislave

17. apríl, 10:00 – 18:00:
Deň otvorených dverí v mestskej knižnici

Bratislava – mesto, ktoré číta. Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici na pracoviskách:
• úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
• úsek odbornej literatúry, Klariská 16
– výpožičné služby
– zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov
– bezplatný internet

Sprievodné podujatie:

10:00 – 18:00 Bratislavská burza kníh – Klariská 16 – dvor,
organizátori: Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka.

17. apríl, 10:00 – 20:00:
Múzeum mesta Bratislava

Bezplatný vstup do expozícií:

– Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, Radničná 1
15:00 a 16:00 h
Sprístupnenie študijného depozitu – študijný depozit skla keramiky a porcelánu otvorený pre verejnosť – režim návštev regulovaný – jeden vstup – maximálne 30 osôb každú celú hodinu: 15:00 h; 16:00 h;

– Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác, Radničná 1
10:00 – 18:00
Ochutnávka vín spojená s  predajom
(Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Ruby /Café Bar Reastaurant Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera)

– Múzeum zbraní, Michalská veža , Michalská ulica Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica
– Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
– Múzeum hodín – dom U dobrého pastiera, Židovská 1
– Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2
– Hrad Devín
– Antická Gerulata Rusovce

17. apríl, 10:00 – 17:00:
Primaciálny palác – Galéria
Voľný vstup do galérie Primaciálneho paláca.
 
17. apríl, 10:00 – 18:00:
Turistom vo vlastnom meste
Historické, tematické a cudzojazyčné prehliadky mestom Bratislava.

Program:

10:00 – 18:00  Prehliadky širšieho centra mesta historickou električkou s výkladom sprievodcu v spolupráci s Dopravným podnikom, a.s. Bratioslava, nástup pri historickej budove SND, trvanie prehliadky a intervaly cca 40 minút
10:00 – 18:00  Prehliadky Bratislavy so sprievodcom

Prehliadky v slovenskom jazyku  10:00-18:00

10:00 – 11:00 Hudobná Bratislava, miesto stretnutia: Primaciálne námestie pri studni
11:00 – 13:00 Vojakom v podzemí –
– návšteva Múzea vojenskej histórie národov, vojenský bunker BS – 8 Hřbitov, (BKIS v spolupráci s občianskym združením Zachráňme petržalské bunkre), miesto stretnutia: zastávka autobusu č. 80 – Kopčianska ul., Petržalka
12:00 – 13:00 Prehliadka historického centra, miesto stretnutia: TIC BKIS Klobučnícka 2
14:00 – 15:30 Čierna a biela smrť v Prešporku, miesto stretnutia: Primaciálne námestie pri studni
17:00 – 18:00 Prehliadka historického centra, miesto stretnutia: TIC BKIS Klobučnícka 2

14:00 – 15:00 Prehliadky historického centra v anglickom a nemeckom jazyku, miesto stretnutia: TIC BKIS Klobučnícka 2

 

17. apríl, 10:00 – 15:00:
Vláčik Prešporáčik
Prehliadka historického centra Bratislavy vláčikom Prešporáčikom
Odchod každých 30 minút z Primaciálneho námestia, spred Informačného centra BKIS na Klobučníckej ulici.

17. apríl, 10:30:
Slávnostná svätá omša za Bratislavu a bratislavčanov
Pozývame Vás na bohoslužbu za Bratislavu a Bratislavčanov, ktorá sa bude konať v Katedrále Sv. Martina.

 

17. apríl, 11:00 – 19:00:
Mestské lesy pozývajú
Mestské lesy pozývajú na celodenný program v prírode – na Kolibe a na Partizánskej lúke.

Program:

11:00 – 17:00 KAMZÍK
LANOLAND – Lanové centrum na Kolibe –bezplatný vstup

11:00 – 19:00 PARTIZÁNSKA LÚKA
11:00 – 17:00
 Lesné hry – lesná pedagogika pre všetky vekové kategórie.
Súťaže, hry a poznávacie kvízy.
11:00 – 19:00 Bezplatné člnkovanie na 4.rybniku
11:00 – 19:00 Bezplatné skákanie na trampolínach
12:00 – 16:00 Divadielko v prírode
19:00 Zapálenie lesníckej vatry

 

17. apríl, 11:00 – 17:00:
Veľká rozprávková nedeľa v MDPOH
Pre Vaše ratolesti bude pripravený pestrý program v priestoroch mestského divadla P.O. Hviezdoslava.

Program:

11:00 Aladinova zázračná lampa – v priestore divadelného bufetu v pohodlí mäkučkých vankúšikov
13:00 Kreatívne dielne – žiadne dieťa neodolá farbičkám! Zábava pre deti, podpora ich kreativity, zmysel pre umenie a priestorové videnie
15:00 Perinbaba – Ľubomír Feldek – Veľká divadelná sála
Inscenácia, podobne ako známa filmová rozprávka J. Jakubiska čerpá z folklóru a ľudových tradícií, je unikátne výtvarne stvárnená, s prepracovanou scénou a nádhernými bábkami.

17. apríl, 14:00:
Veľká aprílová cena
Fanúšikom dostihových pretekov dávame do pozornosti a pozývame na dostihový deň na Závodisku v Petržalke.
Miesto konania akcie: Závodisko Bratislava, Starohájska 29, Petržalka – Starý háj

17. apríl, 15:00:
Komorné dni J. N. Hummela
Otvárací koncert 6. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Komorné dni J.N.Hummela. Festival Komorné dni J. N. Hummela si počas svojej doterajšej existencie získal priaznivcov na Slovensku aj v zahraničí a stal sa významným stimulom spolupráce medzi mestami Bratislava, Eisenstadt a Weimar a tunajšími vysokými hudobnými školami.

15. apríl, 19:00 a 16. apríl 11:00:
Duch Lukavických zápiskovHany Ponickej
Premiera
Miesto konania akcie: Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, Školská 14

14. – 20. apríl:
Bratislavská burza kníh
Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s knižnicami – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka pre Vás pripravili burzu kníh, ktorá sa bude konať od štvrtku 14. 4. 2011 až do stredy 20. 4. 2011.

14. apríl 10:00 – 17. apríl 17:00:
Slovenská čiapka
Pozývame Vás na výstavu Klubu paličkovanej čipky pri ÚĽUV, ktorá pripomenie slovenské tradície.
Miesto konania akcie: Prízemie Primaciálneho paláca

15. apríl 15:00 – 16. apríl 19:00:
Marek Ormadík – výstava obrazov
Ormandík patrí medzi najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov strednej generácie. Tvorí v oblastiach – maľba, kresba, grafika, knižná ilustrácia, grafický dizajn. Dominuje uňho ľudská figúra, predovšetkým zachytenie jej emocionálneho stavu.
Miesto konania akcie: Galéria F7, Františkánske námestie. č. 7

16. – 17. apríl, 09:00 – 18:00
Deň otvorených dverí v ZOO Bratislava s bezplatným vstupom

Program:

09:00 – 18:00  Prezentácia slovenských ľudových remesiel
09:00 – 18:00  Škola remesiel pre deti
10:00 – 13:00  Info stánok o kampani Európskej asociácie ZOO a akvárií na záchranu ľudoopov 2011
10:00 – 13:00  Info stánok „Zapojte sa do záchrany ohrozených druhov zvierat“
10:00 – 17:00  Vozenie na koníkoch
 09.00 – 18.00  Prehliadky expozícií zvierat

• Pavilón šeliem pre levy juhoafrické, biele tigre, jaguáre americké a leopardy cejlónske
• Terárium a exotárium s expozíciou surikát, tropických opičiek, leňochoda, pásavcov a potkanokengúr
• Výbehy nosorožcov, kengúr, pštrosov a antilopiek
• Výbehy zebier a žiráf, afrických antilop, hrošíkov libérijských a kapybár
• Prírodné jazerá plameniakov a pelikánov s ostrovom lemurov vari
• Expozície stredných opíc (makak magot, mačiak Brazzov, gueréza angolská)
• Expozície ibisov, papagájov a nosáľov
• Výbehy tiav, poníkov a kulanov
• Výbehy jeleňov a zubrov
• DinoPark s paleontologickým ihriskom, 3D kinom, náučným chodníkom o vývoji života na Zemi a 200 mil. rokov starou druhohornou                 rastlinou Wollemi Pine.

16. apríl 10:00 – 20:00 a 17. apríl 10:00 – 18:00:
Bratislavský jarmok
Predaj tradičných výrobkov z dreva, kovu, drôtu, keramiky, skla, výšiviek.

16. apríl 10:00 – 20:00 a 17. apríl 10:00 – 18:00:
Galéria mesta Bratislava – bezplatný vstip do expozícií a na výstavy
Miesto konania akcie:
Pálfyho palác a Mirbachov palác, Bratislava

16. – 17. apríl, 10:00 – 21:00
Vojenský cintorín a pamätník padlých v 1. svetovej vojne otvorený pre verejnosť
Miesto konania akcie:
Petržalka – Kopčany

16. – 17. apríl, 14:00 – 18:00:
Kaplnka svätého Jakuba
Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu
ochrany pamiatok v Bratislave
Miesto konania akcie: kaplnka svätého Jakuba, Námestie SNP

Premávka MHD počas podujatia Bratislava pre všetkých:

■ K Botanickej záhrade: Budú premávať pravidelné linky 1, 4, 5, 9 a 12 zo všetkých častí mesta s intervalom 4-5 minút na úseku medzi centrom a Karlovou Vsou. Využiť sa dajú aj autobusové linky č. 28 a 29 z centra mesta. Spojenie medzi Botanickou záhradou a ZOO zabezpečí posilnená autobusová linka 32 v intervale 15 minút.(Botanická záhrada je zadarmo len v sobotu)

■ Na Hrad Devín: Premávať budú linky 28 a 29 od Nového mosta v 15-minútovom intervale v čase od 10:00 do 20:00 h. Dopravu na linke č. 29 zabezpečia kĺbové vozidlá.

■ Do ZOO: Okrem linky 39 bude premávať aj mimoriadna linka 31 v čase od 9:00 do 23:00 h na trase Trnavské mýto – Staromestská – Mlynská dolina – Cintorín Slávičie údolie. Túto linku budú zabezpečovať kĺbové autobusy. Autobusy liniek 31 a 39 budú mať na úseku Trnavské mýto – Zochova – ZOO – Cintorín Slávičie údolie interval 5-6 minút. Z centra bude možné použiť aj linku 30 a 37 v intervale 10 minút. Dopravu na linke č. 37 zabezpečia kĺbové vozidlá.

■ Na Železnú studienku: Pôjde od soboty 16. apríla linka 43 v 15-minútových intervaloch, navyše vybrané spoje tejto linky budú mať konečnú až na Kačíne. Na Partizánsku lúku sa dostanete aj trolejbusmi liniek 209/211 a 212.

Pre milovníkov historickej dopravy:
10:00 – 18:00 Premávka historickrj električky
Trasa:
Námestie Ľ. Štúra – Šafárikovo námestie – Obchodná – Vazovova – Špitálska – Námestie Ľ. Štúra,
10:00 – 18:00 Premávka historického trolejbusu
Trasa:
Autobusová stancia Mlynské nivy – Kollárovo námestie – Hodžovo námestie -Palisády – Mudroňova – Búdkova.

Počas tohtoročného podujatia Bratislava pre všetkých sa však pravdepodobne nepočíta s premávkou historického autobusu a to aj napriek tomu, že minuloročné jazdy historických autobusov mali veľký úsepch.

Ďalšie informácie o programe Bratislava pre všetkých Vám prinesieme hneď ako ich budeme mať k dispozícií.

Už teraz váš však pozývame na toto veľkolepé víkendové podujatie na ktorom nebude chýbať ani naša redakcia. Aj tento rok budeme pre vás počas oboch víkendových dní mapovať premávku historických vozidiel, pešie prehliadky centra mesta, ako aj ďalšie zaujímavé podujatia víkendu otvorených dverí samosprávy hlavného mesta.

Zdroj: www.bratislava.sk
Spracoval: Jaroslav Filo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.