Po stopách trolejbusových tratí 11: Trolejbusová doprava v Berlíne

BERLÍN – Trolejbusová doprava v Berlíne  predstavovala v minulosti postupne päť samostatných prevádzok, nikdy ale nezískala veľký význam. aj napriek tomu je Berlín priekopníkom elektrickej nekoľajovej trakcie, lebo v mestskej časti Halensee postavil v roku 1882 Werner von Siemens skúšobnú trať, na ktorej  krátky čas prevádzkoval prví trolejbus na svete.

Prví trolejbus na svete vyrobil nemecký vynálezca Werner von Siemens. ako základ mu poslúžil klasický otvorený kočiar, ktorý ťahali kone. Ten upravil namontovaním dvoch elektromotorov (každý o výkone 2,2 kW), ku ktorým bol elektrický prúd privádzaný káblom z kontaktného vozíčku, ktorý jazdil po dvoch trolejoch zavesených nad cestou (napätie v trakčnom vedení bolo 550 V). Skúšobná a prevádzacia prevádzka Elektromotoru bola začatá 29. apríla 1882. Trať v štvrti Halensee bola dlhá 540 m a viedla po dnešnej ulici Joachim-Friedrich-Straße od stanice Halensee k Johann-Georg-Straße a končila za križovatkou s Kurfürstendamm. Prevádzka bola zastavená po šiestich týždňoch, 13. júna 1882, trolejové vedenie bolo demontované o niekoľko dní neskoršie.

Skúšobná trať v Johannisthale (1904 – 1905)

Druhou berlínskou trolejbusovou traťou sa stala skúšobná trať, ktorá spojovala dnešnú stanicu Schöneweide s obcou Johannisthal, ktorá sa po prvej svetovej vojne stala súčásťou Berlína. Trať systému Stoll bola dlhá približne 2 km a viedla po dnešnej ulici Sterndamm. Od 5. decembra 1904 na nej v osobnej prevádzke jazdili dva trolejbusy AEG. Vozy ale boli kvôli  zlému stavu cesty čoskoro poškodené a tak bola prevádzka na tejto trati ukončená už 4. januára 1905.

Trať v Steglitz (1912 – 1914)

Prvou skutočnou trolejbusovou prevádzkou na území dnešného Berlína sa stala trať vo vtedy samostatné obci Steglitz. Prevádzka v Steglitzi bola začatá 20. apríla 1912 na 1,8 km dlhej trati systému Stoll od steglitzskéj stanice na námestie Knausplatz. K dispozícii boli tri vozy. V septembri 1913 bola časť trate preložená do súbežných ulíc. Prevádzka trolejbusu v Stegliz bola ukončená 31. jula 1914 z dôvodu začatia prvej svetovej vojny (zabavenie materiálu v prospech armády).

Prevádzka v západnom Berlíne (1933 – 1965)

Na území neskoršieho Západného Berlína boli od 30 rokov prevádzkované berlínskym dopravným podnikom dve samostatné vetvy trolejbusových tratí, ktoré neboli navzájom nijako spojené. Prvá z nich sa nachádzala v štvrti Spandau a bola dlhá 6,5 km. Spojovala stanicu Spandau (dnes Stresow) s centrom Spandau a ďalej pokračovala po dnešnej ulici Brunsbüttler Damm do štvrti Staaken, kde končila pri miestnej stanici. Nasadené na ňu boli tri trolejbusy s elektrickou výzbrojou AEG, podvozkom Büssing a karosériou Christoph und Unmack. Linka A31 začala svoju prevádzku 24. decembra 1933. počas druhej svetovej vojny bola prevádzka kvôli technickým problémom s vozidlami niekoľkokrát na dlhšiu dobu prerušená  kvôli  udalostiam na konci vojny vyšli trolejbusy posledný krát na trať v polovici apríla 1945. Trať bolo počas bojov ťažko poškodená a obnovy sa dočkala až v roku 1949, kedy bola opätovne začatá prevádzka.  Jej existencia ale netrvala veľmi dlho  V roku 1952 sa Západný Berlín a Nemecká demokratická republika nedohodli na využívaní dnešnej ulice Nennhauser Damm, kade predchádzala spoločne s trolejbusovou tratou i štátna hranica medzi týmito dvoma celkami. Preto bola trolejbusová linka nahradená autobusmi, ktoré jazdili k stanici Staaken inou trasou. Posledné trolejbusy vyšli na tuto trať 18. decembra 1952.

Po dobrých výsledkoch  ktoré preukázala prevádzka trate v Spandau, sa dopravní podnik rozhodol elektrifikovať autobusovou linku v štvrti Steglitz. Prevádzka na novej trolejbusové linke A32 bola začatá 2. mája 1935. Trať dlhá 10,3 km viedla od stanice metra Breitenbachplatz cez centrum Steglitz miestnu stanicu cez  štvrť Lankwitz k stanici Marienfelde. prevádzka tejto linky bola tiež zastavená v apríli 1945 a obnovená až v polovici roku 1949. počas prvej polovice 60. rokov ale boli na tuto linku stále častejšie vypravované autobusy a takto zmiešaná prevádzka vydržala do 22. marca 1965, kedy trolejbusy na linku A32 vyšli naposledy. Zároveň to tiež bola posledná trolejbusová trať v Západnom Berlíne.

V roku 1942 bola elektrifikovaná v Steglitz i autobusová linka, ktorá obsluhovala Mariendorf. Trolejbusy na ňu vyšli pod označením A97 23. apríla 1942. Linka začínala pri stanici  v Steglitz, pokračovala spoločne s linkou A32 po Albrechtstraße, kde sa odpojila a išla východným smerom do štvrte Mariendorf. Na linke A97 bola prevádzka prerušená už v januári 1945. Obnovy sa ale dočkala ako prvá v máji 1948. lenže po niekoľkých týždňoch prevádzky začali Sovieti blokádu Západného Berlína a prevádzka trolejbusov na tejto linke bola opát prerušená z dôvodu nedostatku elektrického prúdu. Druhé obnovenie prevádzky sa konalo po konci blokády v júni 1949. O dva roky neskoršie  bola linka prečíslovaná na A33. Prevádzka na nej bola ukončená 16. októbra 1961, linka bola nahradená autobusmi.

Prevádzka vo východnom Berlíne (1951 – 1973)

Novo postavená trolejbusová sieť na území hlavného mesta NDR, východnej časti Berlína, sa stala najväčšou trolejbusovou prevádzkou na území Berlína a v okolí celého Berlína. Prvá linka s označením A40 bola sprevádzkovaná 1. augusta 1951, kedy nahradila autobusy. Jednalo sa o polo okružnú linku vedúcu z Východnej stanice (Ostbahnhof) cez štvrť Friedrichshain, okolo stanice Rosa-Luxemburg-Platz a Nordbahnhof (Severná stanica) na Robert-Koch-Platz. O tri roky neskorej bol prevádzkovaní tzv. „Ostring“ – veľký trolejbusový okruh v trase Alexanderplatz – severní Friedrichshain – stanica Lichtenberg – južnýFriedrichshain – Alexanderplatz, na ktorom jazdila linka A30. Na ďalšej trati bola začatá prevádzka v roku 1956 (linka A37 medzi stanicou Lichtenberg a Bürknersfelde a linka A41 medzi Bürknersfelde a Leninallee; na začiatku 60. rokov boli spojené do jedinej linky A37). Tím bol vývoj východoberlínskej trolejbusovej siete ukončený. V polovici 60. rokov ešte existovali plány na náhradu ďalších autobusových liniek trolejbusmi, k tomu však nikdy nedošlo a naopak na začiatku 70. rokov bola cela berlínska trolejbusová prevádzka zlikvidovaná a nahradená autobusmi. ako posledné vyšli trolejbusy na linku A37 1. februára 1973.

Spracoval: Patrik Špačinský
Zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trolejbusov%C3%A1_doprava_v_Berl%C3%ADn%C4%9B a http://www.berliner-verkehrsseiten.de/obus/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.