Po stopách lanových dráh 3: Pozemná lanovka na Budínsky hrad

Lanovka na Budínsky hrad 1BUDAPEŠŤ – V 3. dieli nášho seriálu o zaujímavých lanových dráhah sa vydáme do hlavného mesta Maďarska. Práve tam sa totiž nachádza zaujímavá lanovka s drevenými vozňami, ktorá patrí k mnohým turistickým atrakciám v meste a hoci nejde k žiadnym veľhorám, jazda s ňou je určite veľkým zážitkom.

V rokoch 1868 – 1870 bola na podnet grófov Széchenyiho Ödöna a Széchenyiho Istvána postavená lanová dráha na parný pohon, ktorá zároveň bola 2. parnou lanovkou v Európe. Projekt lanovej dráhy spájajúcej mesto s tajuplným Budínskym hradom vyhotovil Henrik Wohlfahrt.

Lnnovka bola uvedená do prevádzky 2. marca 1870 a slúžila hlavne robotníkom. V roku 1820 prešla lanovka do správy mesta, avšak k dvom malým voňom nebol osud vždy veľmi priaznivý. Počas druhej svetovej vojny bola totiž lanová dráha úplne zničená a svojej obnovy sa dočkala až v roku 1986. Do prevádzky bola opätovne uvedená 4. júna 1986 a od roku 1987 je zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO.

Dolná stanica lanovky v nadmorskej výške 110 m n.m. sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Sečéniho reťazového mosta (Széchenyi Lánchíd) – najstaršieho mosta spíjajúceho Budín a Pešť, na pravom brehu Dunaja na Námestí Adama Clarka („Clark Ádám tér“), hneď vedľa východného portálu tunela popod hradný kopec.

Horná stanica „Szent György tér“ (Námestie sv. Juraja), ktorej súčasťou je aj elektrický pohon a lanáč, sa nachádza v nadmorskej výške 161 m n.m. Pre zvedavcov sú ponad traťou vytvorené dve premostenia, z ktorých sa dá sledovať i celá prevádzka lanovky. Avšak aj z vyhliadky v hornej stanici sa môže človek dosýta pokochať nádhernými výhľadmi na Dunaj a Pešť.

Prevádzku lanovej dráhy kyvadlovým spôsobom zabezpečujú 2 vozne premávajúce po dvoch súbežných koľajniciach s rozchodom 1 435 mm. Kapacita jedného vozňa je 24 cestujúcich (3 oddiely po 8 ľudí, z toho 4 stojaci, 4 sediaci). Vozne označené ako BS1 a BS2 nesú mená „Margit“ a „Gellért“. Interiér vozňa je drevený, vrátane lavíc. Vozne premávajú rýchlosťou 3 m/s a prekonajú výškový rozdiel 51 metrov. Lanovka dosahuje prepravnú kapacitu 480 osôb za hodinu. Priemer ťažného lana je 29 mm.

Maximálny sklon trate je 48%. Dĺžka trate je v prameňoch uvádzaná rôzne. Hovorí sa o lanovej dráhe dlhej 95, 96, respektíve 101 metrov.

Lanovku ako aj celú budapeštiansku MHD prevádzkuje spoločnosť BKV (Budapesti Közlekedési Vállalat – Budapeštianske dopravné podniky – www.bkv.hu). Podľa informácií na výveske pri pokaldni premáva lanovka denne v čase od 07:30 do 22:00. Výnimkou je iba každý nepárny pondelok kedy je z dôvodu údržby mimo prevádzky.

Ak by sa chceli touto lanovkou odviesť, mali by ste byť pripravený na to, že jazda lanovkou vás bude niečo stáť. Jednosmerná jazda totuž stojí 800 HUF, čo je cca 3,19 €. Za spiatočný lístok zaplatíte 1 400 HUF, čo je asi 5,58 €.

Okrem lanovej dráhy na Budínsky hrad sa však v Budapešti nachádzajú aj ďalšie zaujímavé pamiatky.

– Milénijová podzemná dráha M1:
Prvá podpovrchová dráha na európskom kontinente, technicko-priemyselná pamiatka rekonštruovaná do pôvodného stavu z pred 100 rokov.
– Zubačka:
Jazdí
po trase Városmajor-Széchenyi hegy v 20 minútovom intervale denne od 05:17 do 23:30.
– Lanová dráha (Libegô:
Lanovka vás vyvezie na najvyšší bod Budapešti – na Jánosův vrch. Premáva na trase Zugliget-János-hegy denne od 09:00 do 17:00, od 16. septembra do 15. mája od  09:00 do 16:00.
– Detská železnica na vrchu Széchenyi-hegy: 
12 km trasa Hűvösvölgy-Széchenyi hegy ponúka 45 minútovp jazdu budínskymi lesmi. Železnica premáva denne od 09:00 do 16:00, od 24. októbra do 19. marca v čase od 09:00 do 15:00.
– Cyklokočiare Bringó-hintó:
Šliapacie vozítka pre 2 – 6 osôb si môžete požičať na Markétinom ostrove (Margit-sziget. základňa s požičovňou (hrad Bringó-vár) sa nachádza na severnom konci ostrova na brehu Dunaja oproti hotelom.

Náš malý výlet lanovou dráhou na Budínsky hrad sa chýli k svojmu záveru. Vaše návrhy, či pripomienky k tomúto seriálu ako aj k seriálu o železničných tratiach očakávame na e-mailovej adrese redakcia@veterany.eu. Veríme, že ste si náš nový seriál obľúbili a že si ho radi prečítate aj o dva týždne. O týždeň sa totiž vyberieme po stopách jednej z mnohých zaujímavých železničných tratí.

Spracoval: Jaroslav Filo
Zdroje: www.lanovky.sk a www.madarsko.cz
Ďalšie zdroje: www.bkhv.hu, www.funiculars.net, www.wikipedia.org, www.vendegvaro.hu a www.hungarystartshere.com
Foto: © Dušan Varga & Roland Nádaskay, http://www.lanovky.sk/?page=rep&id=587

1 Comment

  1. Co se tfdče legality, je potsdatne9, že nejde o přestupek ani jinou veřejnopre1vned skutečnost, nfdbrž o porušened pre1vned povinnosti ze soukromopre1vned smlouvy, ktere1 byla uzavřena konkludentnedm způsobem, tj. zřejmě ne1stupem do dopravnedho prostředku. Ve smluvnedch podmednke1ch je zakotvena povinnost medt ledstky různe9 kvality apod., ona pokuta je zřejmě smluvned pokutou za porušened povinnosti proke1zat se při předpadne9 kontrole platnfdmi ledstky. Pokud tedy neexistuje povinnost kontrolovat platne9 ledstky, těžko lze vyčedtat někomu, kdo to může udělat, že to neděle1. Asi těžko lze prohle1sit tu smluvned pokutu za předčedced se dobrfdm mravům, a tudedž neplatnou dle a7 39 občanske9ho ze1konedku, každfd den soudy posvěted stovky takovfdch požadavků dopravnedch podniků na zaplacened te9to smluvned pokuty.V tomto konkre9tnedm předpadě bych se možne1 snažil bre1nit ustanovenedm a7 3 občanske9ho ze1konedku, a to tedm, že přisouzened povinnosti zaplatit tu pokutu by bylo vfdkonem pre1va v rozporu s dobrfdmi mravy. Bylo by třeba argumentovat skutkovfdmi fakty tfdkajedcedmi se tohoto konkre9tnedho předpadu. Když už bych u toho soudu byl, zkusil bych i ustanovened a7 49a občanske9ho ze1konedku, když bych tvrdil, že pre1vned fakon uzavřened smlouvy byl neplatnfd z důvodu omylu, když bych tvrdil, že turista nastoupil do vozidla v domněned, že neporušuje smluvned podmednky dopravnedho podniku, pre1vě dedky postoji zaměstnance dopravnedho podniku. A tento reprezentat dopravnedho podniku musel vědět o existenci tohoto omylu. Ale je to tenkfd led, předevšedm kvůli důkazned situaci. V předpadě, že by onen zaměstnanec ovšem uvedl, že turistu ubezpečil, že nastoupit může a vše je v poře1dku, mysledm, že bych u soudu uspěl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.