Návraty: V Spišskom Podhradí slávnostne obnovili Haničku

SPIŠSKÉ PODHRADIE – Obyvatelia i návštevníci mesta sa konečne dočkali. Mestu Spišské Podhradie sa v spolupráci s partnermi po 4 a pol rokoch podarilo obnoviť osobné vlaky na 9 km trati ŽSR č. 187 do Spišských Vlachov. Stalo sa tak v sobotu 27. mája 2017 v rámci tradičného podujatia Spišský Jeruzalem, kedy na túto trať zavítal aj mimoriadny parný vlak z Popradu.

Celá akcia sa neoficiálne začala už na železničnej stanici Poprad-Tatry, odkiaľ sa o 08:50 vydal nostalgický vlak za kultúrnymi pamiatkami UNESCO v Spišskom Podhradí. Do mimoriadneho vlaku Klubu železničných historických vozidiel vedeného parným rušňom 477.013 „Papagáj“ však bolo možné pristúpiť aj v Spišskej Novej Ves a Spišských Vlachoch.

15-minútová prestávka v Spišských Vlachoch

Na opačnom konci vlaku bol radený motorový rušeň T 750.300-6 „Okuliarnik“ a motorový vozeň 810.489-9 „Hanička“.

Motorový rušeň T 750.300-6 „Okuliarnik“ radený na čele nostalgického vlaku v Spišskom Podhradí

Počas 90-minútovej jazdy sa cestujúci mohli občerstviť v reštauračnom vozni radenom v prednej časti vlaku, alebo sa kochať krásou okolitej prírody. Najmä deti s nadšením pozorovali rozkvitnuté polia, lúky, či pasúci sa dobytok. Popri železnici medzi Spišskými Vlachmi a Spišským Podhradím striehlo viacero fotografov, ktorí sa snažili zachytiť prejazd mimoriadneho vlaku po tejto trati.

Pohľad na trať ŽSR č. 187 z okna nostalgického vlaku

V koncovej stanici v Spišskom Podhradí nás s nadšením vítali miestni obyvatelia, pre ktorých bol príchod nášho vlaku obrovským zážitkom. Po vystúpení z vlaku nás upútala vynovená staničná budova s prekrásnymi maľbami žiakov a študentov miestnej základnej umeleckej školy na čele s pani učiteľkou Maliňákovou i stará hasičská Tatra 148 slúžiaca na dozbrojenie parného rušňa.

Vynovená staničná budova v Spišskom Podhradí

Pri stanici boli pripravené stánky s občerstvením, v ktorých si bolo možné zakúpiť aj medovníky, kofolu, pivo, či nanuky.

Železniční nadšenci si nenechali ujsť malú rušňoparádu v podaní „Papagája“, „Okuliarnika“ a „Haničky“.

Malá rušňoparáda v Spišskom Podhradí

Počas dňa si cestujúci mohli spraviť výlet na Spišský hrad, ktorý za pekného počasia poskytuje nádherný výhľad do blízkeho i vzdialenejšieho okolia, alebo na jeden z najväčších a najstarších travertínových vrchov Dreveník, ktorý je od roku 1925 vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu.

Pohľad na majestátny Spišský hrad

Priaznivci kultúry a sakrálnych pamiatok zase mohli navštíviť mestskú pamiatkovú rezerváciu Spišská Kapitula, ktorá bola až do roku 1948 samostatnou obcou, Kalváriu, či Sivú Bradu.

Pohľad na starobylú Spišskú Kapitulu

V rámci podujatia Spišský Jeruzalem 2017 boli pripravené terénne prehliadky historických a kultúrnych pamiatok, prehliadka speváckych zborov, remeselné stánky a stánky krajskej organizácie cestovného ruchu, jazdy na konskom povoze i atrakcie pre deti. Vzhliadnuť bolo možné aj stredoveký stanový tábor a za symbolickú sumu 0,50 € si bolo možné vyraziť medailón pútnika.

Začiatok terénnych prehliadok Spišského Jeruzalema bol pri Hodinovej veži

Napoludnie sa uskutočnila jazda mimoriadnym vlakom do Spišských Vlachov a späť vedená parným rušňom „Papagáj“ a motorovým rušňom „Okuliarnik“. Pôvodne sa síce uvažovalo nad slávnostným vypravením „Haničky“, ale nakoniec sa od tohto zámeru upustilo.

Mimoriadny vlak s parným rušňom 477.013 „Papagáj“ uháňa do Spišských Vlachov

Najväčší zážitok z tejto jazdy mali nepochybne detskí cestujúci, pre ktorých je cestovanie vlakom po miestnej trati vždy veľkou udalosťou. Zastávky Katúň, Bystrany na Spiši a Spišské Vlachy mesto sme prešli bez zastavenia a o 15 minút sme už vchádzali do železničnej stanice v Spišských Vlachoch.

Vchádzame do stanice v Spišských Vlachoch

Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku bol zosúladený s príchodom osobného vlaku 7814 z Košíc. Počas 25-minútovej prestávky sa cestujúci mohli odfotiť pred „Papagájom“, alebo si pozrieť stanovište parného rušňa.

Čakanie na odchod do Spišského Podhradia

Po návrate do Spišského Podhradia sa bolo možné naobedovať v niektorej z miestnych reštaurácií. V turistickom informačnom centre sa dali zakúpiť rôzne magnetky či pohľadnice s motívom Spišského hradu a Spišskej Kapituly, alebo si vziať propagačné materiály o meste a jeho okolí.

Orientačná mapa Spišskej Kapituly

O 14:30 sa vydal historický sprievod spoločnosti Via Cassa zo Spišskej Kapituly k železničnej stanici v Spišskom Podhradí, ku ktorému sa postupne pripojilo množstvo obyvateľov i návštevníkov mesta.

Historický sprievod spoločnosti Via Cassa na železničnú stanicu v Spišskom Podhradí

S úderom 15-tej hodiny prišlo na rad oficiálne privítanie „Haničky“ pod Spišským hradom, na ktorom sa okrem zástupcov mesta zúčastnilo aj viacero pozvaných hostí. Ako prvý sa slova ujal primátor mesta MVDr. Michal Kapusta.„Našou snahou je nielen rozvoj a skrášľovanie samotného mesta i jeho okolia, ale aj hľadanie zákutí a miest, ktoré ešte nepoznáme a zároveň tie, ktoré sa objavili. Miesta, kde ruka v ruke kráčajú história a súčasnosť, mladosť a skúsenosť, moc i zodpovednosť. Nie nadarmo sa hovorí kde je vôľa, tam je cesta. Pred rokmi som rozprával o myšlienke spojiť tento spišský región, ktorý je rozdelený naspäť aj pomocou našej železničky na trati zo Spišských Vlách do Spišského Podhradia. A dnes môžem oznámiť, že sa to podarilo. Mesto vlastní svoj vláčik Haničku, ktorá tu stojí v plnej kráse. Dovoľte mi prosím, aby som trochu opísal históriu a následnosť krokov. Železničná trať Spišské Vlachy – Spišské Podhradie má takmer 118-ročnú tradíciu. Koncesiu pre výstavbu a prevádzku železnice zo stanice v Spišských Vlachoch do Spišského Podhradia získal na základe nariadenia popradský mešťanosta Alexander Fest. Prvý vlak do Spišského Podhradia prišiel 14. októbra 1894. Spišskopodhradská železnica začínala ako akciová spoločnosť v hodnote 40 000 zlatých. Trať fungovala až do roku 2012 118 rokov. Nasledovalo obdobie písania petícií a prosieb, ale nejako to nepomáhalo. Až v roku 2015 na zasadnutí medzirezortnej komisie na Ministerstve kultúry v Bratislave, pri podávaní správy o našom meste, došlo na tému obnovenia tejto trate. Pri búrlivej diskusii bolo ponúknuté mestu pánom generálnym riaditeľom Ing. Jiřím Kubáčkom, že ak tak veľmi chceme, aby sme si ten vlak kúpili. Zasmial som sa a bral som to ako vtip. A tak sa to začalo. Proces rokovaní na pamiatkovom úrade u pani generálnej riaditeľky ako mediátorky a na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky s pánom Ing. Kubáčekom. To sú prví ľudia, ktorí to spustili. A po týchto stretnutiach som sa stretol s naším Dankom Antalíkom s otázkou, či je možné také niečo u nás spustiť a on s úsmevom samozrejme povedal, že áno a dohodol mi stretnutie s naším rodákom, ich vedúcim Ing. Mariánom Sormíkom z Klubu historickej železničnej techniky Poprad a týchto chlapcov tu dnes srdečne vítam aj s ich krásnym Papagájom. Čo nasledovalo? Rokovanie s našimi poslancami s témou, aby mesto kúpilo vlak. Výsledok? Mesto zakúpilo vlak, mesto zakúpilo priľahlé pozemky s remízou a vedľajšími koľajnicami. Veľká vďaka našim poslancom. Obdobie hľadania sponzorov a financií – na úrad prichádza pán Slavomír Duca z firmy SPP a ponúka nám možnosť ísť do súťaže v rámci celého Slovenska SPP spoločne. SMS súťaž, kde ľudia z Podhradia i celého Slovenska hlasovali za Návrat Haničky pod Spišský hrad: 8 000 hlasovaní, výsledok pre mesto 6 000,- €. Ďakujem veľmi pekne SPP a všetkým, ktorí hlasovali a všetkým, ktorí pri hlasovaní pomáhali. Veľká vďaka. Ďalším zdrojom financií z oblasti OOCR Tatry-Spiš-Pieniny 3 000,- €. Veľká vďaka pani riaditeľke Bodnárovej a všetkým členom. Sú to všetky mestá a obce tohto regiónu. Chcem podotknúť, že sme neoslovovali žiadne mestá a župy o priamu podporu. Ale musím poďakovať vedeniu mesta Spišské Vlachy, ktoré nám ponúklo spoluprácu v ďalšom období, na ktorú sa veľmi tešíme.“ Ďalej uviedol, že dopravcom na trati bude spoločnosť LTE Logistik a Transport Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave. Hanička bude premávať počas troch mesiacov vždy v sobotu a v nedeľu a v tomto období bude od 10:00 do 17:30 otvorená aj dolná brána Spišského hradu. „Verím, že tento projekt stojí na pevných základoch a že naša Hanička prejazdí mnoho a mnoho vlakokilometrov bez nehôd a prepraví mnoho našincov a turistov,“ dodal na záver.

Slávnostný príhovor primátora mesta MVDr. Michala Kapustu

Slova sa ďalej ujal spišský diecézny biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka, ktorý povedal, že keď v roku 1990 prišiel na Spišskú Kapitulu, Hanička zohrávala veľmi dôležitú úlohu pri prívoze a odvoze ich študentov. „Za obnovenie jej činnosti počas týchto letných mesiacov by som chcel poďakovať pánu primátorovi, vedeniu mesta Spišské Podhradie, ale aj ostatným, ktorí boli ústretoví, pretože teraz nebude Hanička privážať študentov, ani odvážať študentov, ale verím, že početných turistov. A svojím spôsobom máme čo ukázať. Takže chcel by som popriať všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali hojne požehnania a tým, ktorí sa budú voziť či na Spiš, alebo zo Spiša, by som rád poprial božie požehnanie na príhovor svätej Kataríny.“

Príhovor diecézneho biskupa Mons. ThDr. Štefana Sečku

Ako posledný sa k prítomným prihovoril Ing. Jiŕí Kubáček. „Asi sa nikomu z nás nepodarí zmeniť skutočnosť, že s nástupom automobilovej dopravy stratili mnohé miestne železnice svoj pôvodný lokálny význam. Ak sa nám nepodarí nájsť týmto železniciam nový zmysel ich existencie, pravdepodobne o ne prídeme. Jednou z tých tratí je aj trať Spišské Vlachy – Spišské Podhradie. Od roku 2014 – 15 sme spolu veľmi intenzívne spolupracovali na tom, ako tejto trati prinavrátiť život. Výsledok vidíte tu za nami. Pánu primátorovi sa to podarilo, za čo mu veľmi gratulujem, pretože to nie je jednoduchá robota spolupracovať so železnicou. Verím, že projekt na turistické využitie tejto miestnej železnice jej prinavráti život. Počkáme si na výsledky jej prvej sezóny, ale ja verím, že budú dobré. Držme im v tom palce.“ 

Slávnostný program ďalej pokračoval vystúpením detského folklórneho súboru Branisko a dychovej hudby Ordzovianka.

Vystúpenie dychovej hudby Ordzovianka

O niekoľko minút neskôr sa už motorový vozeň 810 Hanička vydal na svoju prvú symbolickú jazdu s cestujúcimi. O jeho slávnostné vypravenie sa postaral miestny starý železničiar páter Tadeáš Kráľ. Bolo že to radostí a pompézností. Návrat osobných vlakov je totiž veľkou udalosťou v regióne. Veď ako sa hovorí, malý krok pre Slovensko, veľký krok pre samosprávu. 😉

Motorový vozeň 810 „Hanička“ na prvej jazde s cestujúcimi

A keď Hanička zatiahla do jej nového depa, prišiel čas na cestu späť. O 16:15 sa mimoriadny vlak vedený parným rušňom Papagáj pomaly vydal na spiatočnú jazdu do Popradu, pri ktorej zastavil aj v Spišských Vlachoch a v Spišskej Novej Vsi. Počas 23-minútového pobytu v Spišských Vlachoch, počas ktorého sme pred seba pustili R612 Ružín do Bratislavy, si bolo možné nafotiť aj zbrojenie parného rušňa pomocou historickej hasičskej Tatry 148.

Hasičská Tatra 148 na železničnej stanici v Spišských Vlachoch

Po príchode do Popradu nostalgický vlak najprv zašiel až do areálu rušňového depa, v ktorom bolo možné vidieť aj historické vozidlá Tatranských elektrických železníc. Po odpojení parného rušňa nás „Okuliarnik“ priviezol späť na stanicu. Deň sa pomaly chýlil k svojmu záveru a cestujúci sa pomaly začali zberať do svojich domov. Unavení, no plní prekrásnych zážitkov zo Spiša, ktorý má turistom stále čo ponúknuť.

Nádherná príroda spišského regiónu

Veľkolepá akcia na regionálnej trati ŽSR č. 187 je za nami, no život ide ďalej. Už túto sobotu 3. júna 2017 sa na tejto trati spúšťa pravidelná víkendová turistická doprava, ktorá potrvá až do nedele 27. augusta 2017. Motorový vlak 810 „Hanička“ bude premávať 3-krát denne v nadväznosti na príchody a odchody osobných vlakov v Spišských Vlachoch.

Prepravný poriadok

Zámer miestnej samosprávy – obnovenie „Haničky“ do Spišského Podhradia, sa úspešne naplnil. Teraz je rad na nás. Či a v akej miere budeme toto obnovené vlakové spojenie využívať. Veríme však, že rovnako ako vláčik Záhoráčik si aj Hanička nájde svojich skalných priaznivcov. Lebo kde je železnica, tam je život.

Autor: Jaroslav Filo
Audio: Jaroslav Filo
Foto: Peter Vodička a Jaroslav Filo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.