The End of Retronávraty: Retroelektričková linka H1 počas kultúrneho leta a Deň otvorených dverí vo Vozovni Jurajov dvor. Aj to bol rok 2008 v oblasti dopravnej nostalgie v Bratislave

IMGP3672BRATISLAVA – Opäť je tu utorok a s ním aj ďalšie vydanie RETRONÁVRATOV, ktoré je zároveň aj poslednou časťou tohto obľúbeného cyklu. Dnes vám prinášame ohliadnutie z akciami s historickými vozidlami, ktoré v roku 2008 pripravil bratislavský dopravný podnik.

Deň detí s historickou električkou a autobusom

Aj v roku 2008 sa počas Medzinárodného dňa detí konalo v Bratislave množstvo podujatí pre deti. Jednym z nich bola v sobotu 31. mája aj premávka historickej električky a historického autobusu, ktorú sponzorovala Slovenská Sporiteľňa.

Historická električka premávala od 13:00 do 18:00 po trase Slovenské národné divadlo – Jesenského – Námestie SNP – Kapucínska – Tunel – nábrežie – Mostová – Slovenské národné divadlo.  Historický autobus zase v rovnakom čase premával po trase: Slovenské národné divadlo – Jesenského – Štúrova – nábrežie – Staromestská – Kollárovo námestie – Špitálska – Štúrova – nábrežie – Mostová – Slovenské národné divadlo. Prestup z električky na auobus bol zabezpečený na zastávke Národné divadlo (Jesenského).

Počas celého popoludnia zabezpečovali premávku historické električky DPMB ≠38 + SGP ≠135, ČKD TATRA T2 ≠215 a historický autobus Karosa ŠM 11 #1760 a deti a ich rodičov počas celého podujatia sprevádzal Šporko, známy maskot Slovenskej Sporiteľne. Hoci táto akcia nebola výraznejšie propagovaná, o jazdu s historickými vozidlami bol veľký záujem.

Video: KAROSA ŠL 11 – „#1760“ (historical bus) in Bratislava

Retroelektričková linka H BKIS

Súčasťou kultúrneho leta a hradných slávností 2008 bola aj BEZPLATNÁ premávka historickej električky na linke H1. Historická električka premávala denne od 8. augusta do 8.  septembra 2008 po trase NÁRODNÉ DIVADLO – Jesenského – Kamenné námestie – Špitálska – Odborárske námestie – Krížna – VAZOVOVA – Radlinského – Obchodná – Kapucínska – Tunel – Nábrežie – Nový msot (Most SNP) – Námestie Ľudovíta Štúra – NÁRODNÉ DIVADLO. Historická električka premávala denne od 16:00 do 20:00 v hodinových intervaloch. Odchody zo zastávky Národné divadlo boli o: 16:00, 17:00, 18:00 a 19:00, pričom výjazdy a dojazdy z / do vozne Krasňany boli bez prepravy cestujúcich.

Podľa pôvodného plánu, mala premávku počas pracovných dní zabezzpečovať historická električka ČKD TATRA T2 ≠215 a počas víkendov a sviatkov historická električková súprava DPMB ≠38 + SGP ≠135. Avšak už o týždeň neskôr nastala zmena. V piatok 15. augusta sa v uliciach mesta objavli tridsaťosmička, v nedeľu 17. augusta zase dvestopätnástka. Ďalší víkend mala tridsaťosmička premávať v piatok a nedeľu a dvestopätnástka v sobotu. V nedeľu 24. augusta sa však na veľké prekvapenie ľudí v meste namiesto tridsaťosmičky objavila T-dvojka. Ako sme sa neskôr dozvedli, tridsaťosmička sa pokazila a hoci sa uvažovalo že by ju počas víkendu nahradila najstaršia historická električka GANZ ≠104, nakoniec počas víkendov a sviatkov premávku zabezpečovala T-dvojka, ktorá tým pádom premávala celotýždenne. 24. augusta sa však v meste objavila aj spomínaná historická električka GANZ ≠104, ktorá viezl turistov. Hoci ľudi dúfali, že najstaršia historická električka po jazde s turistami spraví aspoň jedno kolečko aj s bežnými cestujúcimi, personál oboch električiek sa rozhodol inak a stoštvorka sa pobrala do vozovne.

Aby historická električka nespomaľovala ostatné električky, jeden z vodičov odchádzal v pracovných dňoch až 5 minút po celej hodine. Na prianie cestujúcich premávala historická električka T2 v tuneli zo zhasnutými svetlami v interiéri.

Historická električka zastavila aj uprostred tunela, aby jeden z  vodičov ukázal ľuďom „svetlom na konci tunela“, ktoré bolo v skutočnosti svetlom zo zamrežovanej únikovej chodby vedúcej na Palisády.

Počas vybraných dní spríjemňoval jazdu električkou aj veselý šašo.

Zaujímavosťou bol aj cestovný poriadok historickej električky. Ten sa nachádzal iba na na zastávke Národné Divadlo a hoci historická električka stála na všetkých zastávkach po trase, cestovný poriadok obsahoval iba zastávky Národné Divadlo, Centrum mesta a Národné Divadlo. Podľa tohto cestovného poriadku historická električka premávala len počas víkendov a sviatkov čo však rozhodne nebola pravda. Zastávka Centrum mesta neexistuje a tak sa vynára ktorú zastávku mal DPB na mysli ako aj prečo sa cestovný poriadok (a aj ten s chybami) nachádzal iba na nástupnej zastávke a nie na všetkých zastávkach po trase.

Historická električka však premávala aj počas minulých ročníkov kultúrneho leta. Jej trasa však bola rôzna. Napríklad v roku 2006 premávala na trase Námestie Ľudovíta Štúra – Hlavná stanica – Námestie Ľudovíta Štúra (ako linka č. 13) každú stredu a sobotu o 17:00 a počas jazdy bol zabezpečený vlastivedný výklad. Jazda historickou električkou stála cca 1, 20 € pre dospelých a 0,60 € pre deti. Po iné roky zase premávala historická električka okružnou jazdou centrom mesta každú stredu o 16:00 a každú sobotu o 18:00, pričom nástupná zastávka bola na Hurbanovom náemstí.  Cena lístka bola rovnaká, teda 1, 20 € pre dospelých a 0,60 € pre deti. V roku 2009 však historická električka počas leta nepremávla vôbec.

Deň otvorených dverí vo vozovni Jurajov dvopr – 06. 09. 2008

6. septembra 2008 po 3-ročnej prestávke zorganizoval bratislavský dopravný podnik Deň otvorených dverí tentokrát vo vozovni Jurajov dvor. Naposledy sa totiž Deň otvorených dverí konal v roku 2005 vo vozovni Krasňany.

Deň otvorených dverí sa uskutočnil v čase od 09:00 do 16:00 a počas celého dňa sa tešil veľkému záujmu fanúšikov, pre ktorých bol prirpavený zaujímavý program.

Pred vstupom do areálu dostal každý návštevník plagátik so stručnou mapkou areálu vozovne a s programom Dňa otvorených dverí. Od hlavného vchodu pokračovali návštevníci podľa toho, čo chceli vidieť. Niektorí sa išli pozrieť na program na hlavnom pódiu, iní dali prednosť prehliadke historických a moderných vozidiel.

Najväčší záujem bol pochopiteľne o historické električky. Počas dňa otvorených dverí sa prezentovali historické električky GANZ #104, BMEŽ #18, DPMB #38 + vlečný vozeň SGP #135ČKD Tatra T2. V ústredných dielňach si návštevníci mohli pozrieť aj historické vozidlo #31, ktoré je tesne pred dokončením rekonštrukcie. Veď kto by už nevyužil možnosť pozrieť sa do interiéru historickej električky, posedieť si v nej a prípadne aj zazvoniť.

Okrem historických električiek sa v areáli vozovne objavili aj historické trolejbusy Škoda – Sanons S 200 Tr #6505, Škoda 9Tr #53, i FBW – Oerlikon #80. Do historického trolejbusu Škoda – Sanons sa pozrieť nedalo. Ako nám povedal jeden z pracovníkov DPB, tento trolejbus je v zlom technickom stave. Návštevníkov vozovne nepúšťali do vozidla z bezpečnostných dôvodov. V tomto trolejbuse totiž hrozilo prepadnutie schodov i podlahy. Ako nám tento pracovník povedal, tento trolejbus by mal byť zrekonštruovaný do 100-ročnice bratislavských trolejbusov. Tento trolejbus sa však ešte stále rekonštruuje. a jej ukončenie zatiaľ nie je zunáme.

Okrem električiek a trolejbusov však dopravný podnik vystavil aj niekoľko autobusov. Historické vozidlá zastupovala Škoda 706 RTO a ak medzi historické vozidlá zaradíme aj Karosu Cabrio, tak sa z historických vozidiel prezentovali iba dve vozidlá. Ostatné prezentované autobusy už boli moderné, ba dokonca zapožičané na testovaciu prevádzku v Bratislave.

V rámci areálu vozovne premávala Karosa Cabrio, ktorá návštevníkov bezplatne vozila po areáli vozovne. Kto sa chcel pozrieť do dielni ťažkej údržby električiek, musel sa odviesť Prešporáčikom. Nevýhodou Prešporáčika bolo, že počas celého dňa premávalo iba jedno jediné vozidlo a to navyše nemalo ani vlečný vozeň.

So sprievodných akcii spomenieme napríklad detské hry a súťaže, jazdu zručnosti vodičov DPB, jazdu známych osobností na električke, či nábor nových vodičov. Najväčší záujem bol však pokus o Slovenský rekord v podaní najznámejšieho rekordmana Juraja Barbariča.

Na pódiu bol pre všetkých návštevníkov pripravený bohatý program, ktorý bol predpoludním zameraný najmä pre deti. V rámci neho predpoludním vystúpili mažoretky, folklórny súbor Vienok, či skupina historického šermu WAGUS. Popoludnie už patrilo hudobným skupinám LOJZO, Gladiátor, či Dominike Mirgovej a jej skupine.

Návštevníci sa mohli občerstviť v stánkoch s občerstvením.

Do areálu vozovne sa návštevníci mohli dostať linkami č. 2, 4, 53, 63, 65 a 67 ktorých premávka bola bezplatná. Okrem týchto liniek do areálu vozovne bezplatne premávali mimoriadne linky č. 10, X63 a X96.

Linka č. 10 premávala medzi Tunelom a Vozovňou Jurajov dvor na ktorej premávali električky typu ČKD – Tatra K2S s reklamou Bratislava – Little Big City.

Linka X63 premávala z Hlavnej stanice na zastávku Bojnická, respektíve Vozovňa Jurajov dvor. Na linke premávali 2 vozidlá typu Karosa B741CNG a 1 vozidlo Karosa B741 ktoré nemalo na Transparente BUSE X63 ale 63.

Linka X96 premávala po trase linky č. 96 z Petržalky, Prokofievovej k Vozovni Jurajov dvor a na túto linku boli nasadzované aj TAMBUSY.

Hoci toto podujatie malo celkom slušnú propagáciu, predsa len sa na ňom vyskytli určité nedostatky. Prezentácia historických vozidiel bola totiž chabá. Hoci priestoru na vystavovanie bolo dosť, z historických autobusov však boli vystavené iba Škoda 706 RTO a Karosa Cabrio. Všetky súťaže boli orientované výhradne pre menšie deti, takže pre starších návštevníkov areálu boli neatraktívne. Aj program na pódiu mohol byť lepšie zostavený. Ak sa však pozrieme na celkovú organizáciu, tá bola počas celého dňa otvorených dverí zvládnutá veľmi dobre.

Vudeo: Karosa B 732.40 Cabrio in Bratislava

Na záver:

Toľko teda naše ohliadnutie za akciami s historickými vozidlami dopravného podniku Bratislava, ktoré sa uskutočnili v roku 2008.

So seriálom RETRONÁVRATY ste sa na našom webe mohli po prvý krát stretnúť v utorok 6. októbra 2009, kedy sme priniesli prvý diel tohto seriálu. Ciieľom seriálu bolo prineisť zaujímavé reportáže z akcií z dopravnou nostalgiou ktorých sme v priebehu roka 2009 zúčastnili, ale včase spustenia tohto webu už nešlo o aktuálne reportáže. Našim zámerom však nebolo vyťahovať staré akcie, ale zaspomínať si na zaujímavé akcie s hisotrickými vozidlami, ktoré sa v roku 2009 u nás konali.

Celkovo sme vám priniesli 22 dielov tohto návratového seriálu v rámci ktorých sme vámpriniesli zaujímavé reportáže z 28. akci konajúcich sa v Čechách i na Slovensku. Najväčší priestor dostali akcie s koľajovými vozidlami (električky a železnice).

Toľko teda posledné riadky tohto seriálu. Veríme, že sa vám páčil a že ste si spolu s nami zaspomínali na zaujímavé podujatia roku 2009. Od budúceho týždňa RETRONÁVRATY vystrieda úplne nový seriál.

Námet: Jaroslav Filo
Text: Jaroslav Filo a Patrik Šppačinský
Foto: Jaroslav Filo a Martin Žarnovický

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.