POZVÁNKA | Noc múzeí a galérií 2023

BRATISLAVA – V sobotu 13. mája 2023 sa uskutoční ďalší ročník obľúbeného podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré za jednotné vstupné 5,. € / osobu ponúka prehliadku celej plejády zapojených inštitúcií až do neskorých večerných hodín. Stačí zaplatiť v prvom múzeu, či galérií a vstup do ostatných už máte zdarma. Deti do 12 rokov, občania s ŤZP a seniori nad 70 rokov majú vstup zdarma.

 

 

ŽELEZNIČNÉ MÚZEUM BRATISLAVA-VÝCHOD

V železničnom múzeu v areáli starého rušňového depa na Rendezi bude od 11:00 do 20:00 pripravený pestrý program pre malých i veľkých návštevníkov. 

– 11:00 – 20:00 vozenie návštevníkov na stanovišti parného rušňa 310.433 (s prestávkami na údržbu rušňa)
– 11:00 – 20:00 vozenie návštevníkov na drezine
– 12:00
slávnostné otvorenie novej expozície vo Veľkej vodárni o 12:00

– po 12:00 swingový koncert skupiny Funny Fellows po slávnostnom otvorení expozície vo Veľkej vodárni
stála múzejná expozícia železničných zariadení
prehliadka múzea so sprievodcom vo vybraných časoch
prezentácia modelového koľajiska Občianskeho združenia Vláčikovo vo Veľkej vodárni
prezentácia modelového koľajiska v poštovom vozni Fa 5-2085 Klubu železničných modelárov Bratislava

Dopoludňajším lákadlom bude jazda mimoriadneho parného vlaku ťahaného parným rušňom 555.3008 „Mazutka“ na trati Bratislava-Petržalka (10:10) – Bratislava-Nové Mesto (10:28 – 10:30) – Bratislava hlavná stanica (10:40 – 11:00) – Železničné múzeum Bratislava východ (11:30).

Kyvadlovú dopravu medzi areálom múzea a bratislavskou hlavnou stanicou zabezpečí historický motorový vlak ťahaný motorovým vozňom M 286.0018 „Túlavá“ podľa nasledovného cestovného poriadku:

Železničné múzeum (12:25) – Bratislava-Vinohrady (12:39 – 12:40 – Bratislava-Hlavná stanica (12:50)
Bratislava hlavná stanica (13:10) – Železničné múzeum (13:30)

Železničné múzeum (14:25) – Bratislava-Vinohrady (14:39 – 14:40 – Bratislava-Hlavná stanica (14:50)
Bratislava hlavná stanica (15:10) – Železničné múzeum (15:30)

Železničné múzeum (16:25) – Bratislava-Vinohrady (16:39 – 16:40 – Bratislava-Hlavná stanica (16:50)
Bratislava hlavná stanica (17:10) – Železničné múzeum (17:30)

Posledným lákadlom bude večerný parný vlak vedený rušňom 555.3008 „Mazutka“ na trati Železničné múzeum Bratislava východ (18:25) – Bratislava-Vinohrady (18:39 – 18:40) – Bratislava hlavná stanica (18:50 – 19:10) – Bratislava-Nové Mesto (19:18 – 19:20) – Bratislava-Petržalka (19:40 – 19:55) – Bratislava-Rača (20:25) – Železničné múzeum Bratislava východ (20:30).

Vstupenky do múzea sa budú predávať v mimoriadnych vlakoch alebo v areáli múzea. Využitie jednotlivých atrakcií v múzeu je možné len po preukázaní sa platnou vstupenkou. Na nákup lístkov sa nevzťahujú žiadne zľavy, cestovné výhody alebo zamestnanecké preukazy.

Cestujúci sú pri jazde ktorýmkoľvek vlakom povinní dodržiavať ustanovenia Prepravného poriadku pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR, pokyny organizátora a sprevádzajúceho personálu! Cestujúci v mimoriadnych vlakoch sú povinní kedykoľvek na požiadanie personálu organizátora predložiť na kontrolu platný cestovný lístok alebo miestenku!

Múzeum je prístupné z lokality Východné (ležiacej medzi Račou a Vajnorami a známej tiež ako „Rendez“) asfaltovou cestou, odbočujúcou z račianskeho konca Dopravnej ulice (medzi zastávkami MHD „Sklabinská“ a „Rušňové depo I“) a obchádzajúcou pomedzi sklady, garáže a záhradky račiansky výbežok koľajiska areálu. Mapu so znázorneným prístupom do areálu nájdete TU.
Vstup do areálu múzea z inej, než račianskej strany neodporúčame!

Po vystúpení z historických vlakov na hlavnej stanici vám odporúčame peší presun do STM-Múzea dopravy, kde bude pre vás od 10:00 do 22:00 (posledný vstup o 21:30) pripravený rovnako zaujímavý program.

 

STM-MÚZEUM DOPRAVY

Počas celého dňa bude pre vás v múzeu pripravený nasledovný program:

Prehliadka stálych expozícií s novými interaktívnymi prvkami – funkčný model parného stroja, nové modelové koľajisko, ukážka informačného systému z vozidla MHD, mobilná aplikácia múzea s funkciou sprievodcu

100 rokov Dunajplavby – prehliadka výstavy s odborným výkladom
Príbehy lodí na riekach, moriach a oceánoch

Výstava pri príležitosti okrúhleho výročia plavebného podniku Slovenská plavba a prístavy, a. s. ponúka návštevníkom možnosť oboznámiť sa s históriou plavby na Dunaji. Prezentované sú dobové dokumenty, zaujímavé strojné zariadenia, kotvy rôzneho typu, piest z lodného motora, rádiostanice či lodnícke uniformy. Výstavou vás budú sprevádzať bývalí lodníci, ktorí vám radi priblížia svoje osobné skúsenosti a zážitky z plavby. Na svoje si prídu malí aj veľkí pri pohľade na unikátne modely lodí, ktoré plávali pod vlajkou plavebného podniku. Výstava je pripravená v spolupráci s podnikom Slovenská plavba a prístavy, a. s.

13:00 – 21:00 Modelové koľajisko typu G
Prezentácia modelových rušňov a vozňov na modelovom koľajisku veľkosti G (rozchod koľajníc 45 mm). V spolupráci s Klubom železničných modelárov Bratislava bude predvedený model motorového rušňa M 478.3013 s vozňami zo zbierky múzea. Návštevníkom bude umožnená verejná prezentácia vlastných modelov s rovnakým rozchodom /prezentácia modelov rušňov s iným rozchodom (N, TT, H0 a iné) nebude možná/.

17:00 – 20:00 HASIČI v múzeu – detský program v spolupráci s DHZ Rača
Súťaž pre deti, statická ukážka s hasiacimi genfo vakmi, zhadzovanie plechoviek prúdom vody. Prvá pomoc pri úrazoch, ukážka pre deti. Aká je prevencia pred požiarmi? Ako sa zachovám počas vypuknutia požiaru? Prehliadka historických hasičských striekačiek.

Počas celého dňa sa budete môcť pristaviť aj pri improvizovanom stánku nášho združenia. Dozviete sa viac informácií o činnosti združenia a zakúpením suvenírov v podobe magnetiek, hrnčekov, plagátov, publikácií, pohľadníc, kľúčeniek, puzzzle.. podporíte naše aktivity.

Zakúpiť si bude možné aj suveníry múzea, ktoré sa už tradične predávajú na tomto podujatí.

 

DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA

Historické električky ČKD Tatra T2 #215 a ČKD Tatra T3 #275 budú bezplatne premávať od 16:00 do 23:00 v 30-minútovom intervale na mimoriadnej linke  na trase Jesenského – Kamenné námestie – Špitálska – Americké námestie – Krížna – Vazovova – Radlinského – Obchodná – Kapucínska – Tunel – Nábrežie armádneho generála Ludwiga Svobodu – Rázusovo nábrežie – Námestie Ľudovíta Štúra – Mostová – Jesenského. Cestovný pondelok doplníme hneď ako ho budeme mať k dispozícii. Električky zastavia na všetkých zastávkach s výnimkou občasnej zastávky Vazovova.

ZJEDNODUŠENÝ CESTOVNÝ PORIADOK
premáva každých 30 minút a zastavuje na zastávkach:
Jesenského (16.02 – 23:02) – Centrum (16:04 – 23:04) – Mariánska (16:05 – 23:05) –
Americké námestie (16:09 – 23:09) – Blumentál (16:12 – 23:12) – STU (16:14 – 23:14) –
Vysoká (16:16 – 23:16) – Poštová (16:18 – 23:18) – Kapucínska (16:20 – 23:20) –
Chatam Sófer (16:25 – 23:25) – Most SNP (16:27 – 23:27) – Jesenského (16:30 – 23:30)

 

MÚZEUM COLNÍCTVA A FINANČNEJ SPRÁVY

Počas dňa sa určite oplatí navštíviť aj Múzeum colníctva a finančnej správy, ktoré bude bezplatne otvorené od 12:00 do 20:00.

Program:

1. História finančnej stráže od Rakúsko-Uhorska až po rok 1949, ukážky výstroje, výzbroje a predmetov každodennej potreby financov v ČSR, fotodokumentácia k výkonu služby finančnej stráže, počiatky výcviku služobných psov v ČSR, Stráž obrany štátu (1936 – 1939).

2. Mýto a daňová fotodokumentácia z obdobia Rakúsko-Uhorska a ČSR.

3. Ukážky uniforiem colníkov v ČSSR až po súčasnosť, vyznamenania, plakety, emblémy Colnej správy ČSSR – ČSFR, priebeh colnej a pasovej kontroly s fotodokumentáciou, predmety každodennej potreby colníkov, výcvik služobných psov v ČSSR, spôsoby pašovania a ukážky predmetov určených na pašovanie v ČSSR.

4. Ukážky falzifikátov známych značiek, ukážky prístrojov na detekciu rádioaktivity a ťažkých kovov.

 

PECHOTNÝ ZRUB B-S 6 „VRBA“

Návštevníci bunkra nachádzajúceho sa medzi Bratskou ulicou a diaľnicou D2 v Bratislave Petržalke sa prenesú do obdobia 1. ČSR. Bunker B-S 6 Vrba je jeden z najstarších objektov rekonštruovaný do stavu v akom sa nachádzal v roku 1938. Pri nočnej atmosfére Vás budú sprevádzať sprievodcovia v dobových uniformách. Bunker bude otvorený od 15:00 do 23:00.

 

BUNKER B-S 4 „LÁNY“ – MÚZEUM PETRŽALSKÉHO OPEVNENIA

V ďalšom zo zachovaných objektov petržalského opevnenia bude pre vás pripravený rovnako zaujímavý program. Od 10:00 do 24:00 budete môcť každú polhodinu absolvovať cca 45-minútové komentované prehliadky exteriéru a interiéru pevnosti a pozrieť si výstavu Expozícia palných zbraní z obdobia 2. sv. vojny.

Vojenské múzeum v bunkri B-S 4 „Lány“ predstavuje najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia z roku 1938 v Bratislave, vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok. So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou, priestormi ubikácií, skladmi a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra prevedú a zoznámia sprievodcovia, ktorí už jedenásť rokov bunker rekonštruujú do pôvodného stavu z roku 1938. V rámci Slovenska ide o unikátne múzeum ponúkajúce neopakovateľný zážitok.

 

VOJENSKO-HISTORICKÉ MÚZEUM ZVÄZU VYSLÚŽILÝCH VOJAKOV GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA

Vojensko-historické múzeum Zväzu vyslúžilých vojakov gen. Milana Rastislava Štefánika SR na Detvianskej ulici 12 je výnimočným zariadením s expozíciou dokumentujúcou a prezentujúcou vojenskú históriu na území Slovenska od druhej polovice 19. storočia po súčasnosť, kde nájdete historické vojenské uniformy, zástavy, odznaky, dokumenty a ďalšie vzácne zbierkové predmety viažuce sa k vojenskej histórii Slovenska. Počas Noci múzeí a galérií bude bezplatne otvorené od 19:00 do 24:00.

Kompletný program podujatia v Bratislavskom kraji si môžete pozrieť TU.

 

Do Noci múzeí a galérií sa už tradične zapája aj STM-Múzeum letectva v Košiciach, ktoré bude pre vás otvorené od 17:00 do 24:00 s nasledovným programom:

• ZLATÝ VEK ČS. LETECKÉHO PRIEMYSLU
Výstavná inštalácia o hlavnom konštruktérovi lietadla L-39 Albatros Jánovi Vlčkovi. Vystavené je prvé lietadlo L-39 Albatros overovacej série v. č. 0001.
• PREMIÉRA REŠTAUROVANÉHO VRTUĽNÍKA MI 8.
• Sprístupnené expozície: Počiatky letectva do roku 1945, Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945, Galéria lietadiel, Letecká prístrojová technika, Letecké konštrukcie, Cestná doprava I. a II.

Naša redakcia nezodpovedá za prípadné zmeny programu podujatia.

Autor: Jaroslav Filo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.