Aktuálne: Projekt Technická Praha

PRAHA – Pilotní akce projektu Praha technická zaměřeného na poznávání historie a cenných technických památek Prahy, se zaměřením na železniční dopravu. Rozsáhlý okruh po mnoha pražských nádražích a spojkách včetně vícero pro osobní dopravu běžně nevyužívaných úseků.

Historickými vozy typu M131.1 „Hurvínek“, M262.0 „Kredenc“ či M262.1 „Loďák“ vedené motorové vlaky po nejzajímavějších a jinak málo dostupných místech Prahy nabídnou možnost shlédnout během jízdy nejen architektonické skvosty města z neznámých úhlů pohledů, ale zejména technické zajímavosti s vazbou na provoz železnice. Vyváženy jsou zajímavosti zaměřené na historii budování železničního spojení do Prahy s protiklady nejnovějších dopravních staveb a používaných technologií.

Velký vlakový okruh vedený historickým motorovým vlakem začíná a končí svoji jízdu na největším pražském Hlavním nádraží. Jeho trasa je vedena přes většinu pražských nádraží: Praha-hlavní nádraží, Praha-Vyšehrad, Praha-Smíchov, severní nástupiště, Praha-Velká Chuchle, Praha-Radotín, Praha-Krč, Odstavné nádraží Praha jih, Praha-Vršovice, Praha-Malešice, Praha-Libeň, Praha-Masarykovo nádraží, Praha-Bubny, Praha-Bubeneč a Praha Holešovice. Cestou jsou plánovány následující významné zastávky a zážitky:

Při zakoupení hromadné vstupenky pro 56 osob může být zdarma připojen navíc k motorovému vlaku barový vůz a pomocí e-mailového kontaktu na adrese petr.klinger@kzc.cz lze dohodnout také individuální objednávku typu možného občerstvení připraveného v tomto barovém voze (vhodné např. pro firemní akce, uzavřené nebo organizované skupiny).

 

Technické zaujímavosti  za oknom motorových vlakov

Pod názvem „Praha technická“ se skrývá projekt, jeho zmyslem je přiblížit lidem zajímavé objekty pražské technické historie a současnosti. Jedná sa napríklad o podzemné kolektory, úpravne vody a muzeum pražského vodárenství, Ekotechnické muzeum a Muzeum MHD, depo metra na Kačerove, jízdy historickými vozmi Ečs, či exkurzie v stanici Florenc. Novinků se stávají okružné jízdy historických motorových vlaků  z polovice minulého století, které umožňují sa zeznámit se s histórií  budování  pražské  železnice a přehlídnout si město z neobvyklých uhlů.

Historickými vozy typu M131.1 „Hurvínek“, M262.0 „Kredenc“ či M262.1 „Loďák“ vedené motorové vlaky po nejzajímavějších a jinak málo dostupných místech Prahy nabídnou možnost shlédnout během jízdy nejen architektonické skvosty města z neznámých úhlů pohledů, ale zejména technické zajímavosti s vazbou na provoz železnice. Vyváženy jsou zajímavosti zaměřené na historii budování železničního spojení do Prahy s protiklady nejnovějších dopravních staveb a používaných technologií.

Velký vlakový okruh vedený historickým motorovým vlakom bude začínat a končit na pražskom hlavnom nádraží. Trasa vlaku bude vedena cez následujúce pražské stanice: Praha-hlavní nádraží, Praha-Vyšehrad, Praha-Smíchov,severní nástupiště, Velká Chuchle, Praha-Radotín, Praha-Krč, Odstavné nádraží jih, Praha-Vršovice, Praha-Malešice, Praha-Libeň, Praha-Masarykovo nádraží, Praha-Bubny, Praha-Holešovice,zastávka, Praha-Bubeneč, Praha-Holešovice a přes Nové spojení opět na hlavní nádraží. Během cesty jsou naplánovány významné zastávky a zážitky:

Praha Vyšehrad: Výhled z netradičního místa na železničním mostě na Pražský hrad a Vyšehrad, popis technických dat a zajímavostí železničního mostu

Praha Smíchov, severní nástupiště: Vjezd přes původní nádraží, výhled na novou nádražní budovu a popis technického uspořádání kolejiště, výjezd okolo historické výtopny Zlíchov, technická data a popis „ Pražského Semeringu“

Praha Velká Chuchle: Výhled na závodiště, technická a historická data

Praha Radotín: Možnost návštěvy stanoviště strojvedoucího, popis a technická data o motorovém vozidle; jízda úvratí

„Most Inteligence“: Zastávka na mostě při vstupu Vltavy do města. Až na výjimky není přes most osobní doprava vůbec provozována, možnost fotografování, pomalá jízda při křižování podbíhající tratě Praha – Vrané n.Vlt. přes nádraží Praha Braník, základní technická data křižované tratě

Praha Krč: Foto zastávka a výklad k nejstaršímu napojení kolejí metra na širou trať a základní historie příjezdu vozů po železnici po vlastní ose

Praha ONJ: Systém údržby a oběhu souprav, projetí největšího pražského odstavného nádraží s prohlídkou železničního zázemí během jízdy vlaku přes ONJ

praha Vršovice: odjezdová skupina – foto zastávka a popis systému zařazení vlaků za pomoci principů kolejových brzd

Praha Malešice: Jízda devět kilometrů po neveřejných tratích a spojkách po Praze, kde není provozována osobní železniční doprava

Praha Libeň: Princip řazení vlaků pomocí klasického svážného pahrbku a průjezd okolo seřaďovacího nádraží pomalá jízda Masarykovo nádraží pro výhled na Nové spojení ze „spodní“ úrovně

Praha Masarykovo nádraží; Negrelliho viadukt: Zastávka na spojce Negrelliho viaduktu, výhled na město a na Nové spojení směr Hlavní nádraží, výhled na nejstarší Pražské nádraží z roku 1845, historie vlakové dopravy vztažená k Praze, výklad o ing. Pernerovi (staviteli dráhy Olomouc – Praha) a o pokračování vlakové dopravy v roce 1851 z Prahy do Drážďan. Výhled na největší autobusové nádraží. Pomalá jízda přes Negrelliho viadukt s výhledem na Vltavu, zdymadla, vodní elektrárnu a tenisový stadion

Praha Bubny: Záměry provozu rychlodráhy na letiště Praha přestavbou Pražsko-Buštěhradské dráze jako třetí koněspřežky (1853) knížete Lichtensteina z Brusky do polesí Píně (Lány), původní deponie prezidentského vozu, výhled na Stromovku a Lunapark

Praha Bubeneč: Druhá možnost návštěvy stanoviště strojvedoucího, výklad ovládání vozu jízda úvratí

Praha Holešovice: Foto zastávka na mostě při opuštění Vltavy Prahy, tunel Bílá skála, nemocnice Bulovka, městský okruh, popis dookruhování pražského železničního spojení v roce 1985, po němž toužily generace projektantů a stavitelů železnice od dob prof. Bechyně v roce 1928

Praha hlavní nádraží: historie Nového spojení, výhled z „vrchní“ úrovně, závěrečný výhled na Prahu

Cena:

 • – Jednotlivá vstupenka: 250,- Kč
 • – Skupina max. 16 osob: 3 500,- Kč
 • – Skupina max. 56 osob: 12 000,- Kč
 • Pilotní termín: 24. a 25. 3. 2012 čas: 13:52 hodin.

   

  Zážitková turistika – Museum DPP:

  Jednotlivá osobní vstupenka:
  Cena jednotlivé osobní vstupenky: 80.-Kč Jednotlivá osobní vstupenka bude používána pouze na jeden termín v měsíci, stanoven vždy na uvedené dny a hodiny. Minimální počet osob na tyto termíny není stanoven, maximální počet je 20 návštěvníků. V případě nutnosti se smluvní strany dohodly na možnosti zařazení ještě jednoho termínu pro použití jednotlivé osobní vstupenky.

  Časový harmonogram prohlídek:
  Prohlídky jsou možné jen v sezóně Muzea, tj. od dubna do listopadu.
  Den: První a třetí čtvrtek v měsíci
  Čas I.: 10,00 hod. čas II.: 13,00 hod.

  Struktura turistické trasy v Muzeu městské hromadné dopravy v Praze
  Turistická trasa v Muzeu městské hromadné dopravy v Praze je vedena prostorem muzea s jedinečnou sbírkou dopravních prostředků MHD, která ukazuje, jak se vyvíjela kolejová a nezávislá vozidla pro potřeby hromadné dopravy. Počet osob pro jednotlivou prohlídku je omezen na maximálně 20 osob, projití trasy s průvodcem za cca 45 minut. Prostor muzea je bezbariérový.

  Struktura trasy:

  1. část prohlídky – Od koňky k metru
  Náplň prohlídky:Vůz koňky s figurínami koní, posádky a cestujících dává představu o počátcích hromadné dopravy osob v Praze. Další vývoj je dokumentován na výstavních panelech, doplněných o modely vozidel. Součástí je výstava kontrolérů, staničních sloupků a značení, výhybkářská budka a dobové vybavení vozovny.

  2. část prohlídky – Trakční vedení pražských tramvají a trolejbusů
  Náplň prohlídky: Seznámení se s prvky trolejového vedení, jeho zavěšení a napájení. Ukázka sloupů, hlavic, signalizace a ukazatelé přestavníků výhybek, montážní vozidla.

  3. část prohlídky -Vrchní stavba
  Náplň prohlídky: Ukázka kolejnic pražské koňky, vzorník Vítkovických kolejnic, popis činností při údržbě a opravách tramvajových tratí.

  4. část prohlídky -Výstava historie pražského metra
  Náplň prohlídky: Nástěnné panely dokumentující vývoj a postup výstavby. Model Depa Kačerov a vozů metra z ČKD.

  5. část prohlídky – Muzejní vozidla-technické památky
  Náplň prohlídky: Soubor historických vozidel je technickou a kulturní památkou. Tramvajové vozy jsou spřaženy do souprav tak, aby vystihovaly období jejich dlouhého života. Sbírka obsahuje rovněž autobusy a trolejbusy.

  6. část prohlídky – Vozovna Střešovice-významná památka z historie pražské MHD
  Náplň prohlídky: Seznámení se s historií vozovny, která je nejstarší provozní budovou pražského Dopravního podniku. Unikátní jsou rovněž střešní konstrukce této významné stavby městské infrastruktury.

  7. část prohlídky – Vůz metra Ečs
  Náplň prohlídky: V prostoru nepřístupném veřejnosti je jako základ pro plánované rozšíření expozice uložen vůz metra první série, kterou byl zahájen provoz metra na trase C v roce 1974. Prohlídka je pouze ve vymezeném prostoru depozitáře.

   

  Zážitková turistika – jízda soupravou Ečs

  Termín setkání je vždy pět minut před zahájením prohlídky (10:00 a 14:00 hodin) před hlavní bránou depa Kačerov, adresa: Sliačská 1, Praha 4. Zde budou návštěvníci seznámeni pracovníky jednotky Správa vozidel Metro s bezpečnostními pravidly v areálu Dopravního podniku. V následujících 45 minutách bude návštěvníkům odborným výkladem představeno depo metra Kačerov s prostorem k zodpovězení dotazů. Po hodině opustí souprava Ečs 38. kolej depa Kačerov, a vydá se na koleje tratě C. Během cesty, budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost prohlédnout si kabinu strojvedoucího tohoto historického vlaku v běžném provozu i s praktickou ukázkou práce strojvedoucích, kteří budou vlak obsluhovat v dobových uniformách. Dále se seznámí s výhledem na rozsvícený tunel metra s kratičkou zastávkou v tubusu mostu přes nuselské údolí, navštíví se soupravou zázemí obratiště metra ve stanici Nádraží Holešovice a nahlédnou do mnoha dalších jinak nepřístupných míst provozu pražské podzemní dráhy. To vše s náležitým odborným výkladem stále přítomných pracovníků Dopravního podniku.

  Po absolvování jednoho kola v relaci Kačerov – Nádraží Holešovice a zpět, absolvují cestující zážitkové jízdy „zátah“ se soupravou do jejího domovského depa Kačerov. Předpokládaná doba trvání celé prohlídky je 120 minut.

  Cena: 150,-/osoba
  Děti do 10 let zdarma za doprovodu alespoň jednoho z rodičů za podmínky, že v případě naplnění vozu nemusí být zajištěno pro dítě místo k sezení.

  Termíny: 21. 1., 18. 2., 10. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6. 2012
  Časy: 10:00 a 14:00

  Podmínky:
  V prostorách haly depa platí zákaz fotografování! Vlakový dispečer může v naléhavých případech zrušit jízdu soupravy Ečs. Návštěvníkům bude nabídnut náhradní termín. V případě pozdního příchodu není provozovatel povinen návštěvníka vpustit do areálu. Zážitek mu v tomto případě propadl. Na místě setkání se vstupenky neprodávají, jejich zakoupení je možné pouze na www.prahatechnicka.cz. Bez platné vstupenky nebude návštěvníkům umožněn vstup do areálu.

  Dopravní spojení:
  autobusová doprava ze stanic metra linky C na autobusovou zastávku Depo Kačerov: ze stanice Kačerov: linka č. 170 směr Jižní Město ze stanice Roztyly: linka. 118 směr Dvorce ze stanice Budějovická linka. 118 směr Roztyly a linka č. 121 směr Sídliště Spořilov

  Zdroj: Želpage.cz a prahatechnicka.cz

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.