Zaujímavosti: Kvíz počas jazdy S motorákom za Štefánikom

P1440794Uplynul presne mesiac odvtedy, čo sme pre verejnosť usporiadali jazdu historickým motorovým vlakom z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom. Počas tejto jazdy sme záujemcom, ktorí si chceli týmto spôsobom spestriť cestovanie vlakom a odskúšať si svoje vedomosti, rozdávali kvízy, v ktorých bolo 20 otázok o generálovi Štefánikovi, železnici, histórii a geografii regiónu. 

Keďže opravené kvízy sme cestujúcim dávali až pri spiatočnej ceste, no nie všetci čo s nami cestovali ráno, využili aj večernú jazdu, rozhodli sme sa kvíz aj so správnymi odpoveďami zverejniť. Takisto veríme, že kvíz zaujme aj ostatných čitateľov.

Tu sú otázky z kvízu:

 1. Milan Rastislav Štefánik sa narodil v Košariskách 21. júla 1880 v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika a jeho manželke Albertíne Zuzane, rodenej Jurenkovej. Štefánikovci mali dovedna 12 detí (8 synov a 4 dcéry), no troch z nich – Fedora Bohuslava, Mojmíra Alexandra a Jaroslava Sergeja, pochovali ešte v útlom detstve. V poradí ako koľké dieťa sa narodil Štefánikovcom Milan Rastislav?
  A: tretie
  B: štvrté
  C: piate
  D: šieste
 2. V roku 1898 sa M. R. Štefánik zapísal na Českej vysokej škole technickej v Prahe, aby vyhovel žiadosti otca, ktorý chcel mať z neho stavebného inžiniera. Po 2 rokoch bol už poslucháčom prírodovedného smeru na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity a významným medzníkom v jeho príprave na vedeckú dráhu astronóma sa stáva jeho cesta do Švajčiarska v roku 1902, čím sa začína dlhá reťaz jeho ciest po všetkých svetadieloch za skúmaním nebeských telies. V ktorom švajčiarskom meste sa ho ako mladého adepta astronómie ujal tunajší profesor Alfred Wolfer?
  A: Bern
  B: Bazilej
  C: Zürich
  D: Ženeva
 3. V roku 1910 posielajú M. R. Štefánika vedecké ústavy Bureau des Lngitudes a Bureau Central Météorologique pozorovať Halleyho kométu. Štefánik v tejto oblasti zakladá hvezdáreň a sieť meteorologických staníc. O ktorú jeho cestu sa jedná?
  A: do Alžírska
  B: do Brazílie
  C: do Ekvádoru
  D: na Tahiti
 4. Akú politickú funkciu získava M. R. Štefánik po vzniku nového štátneho útvaru – Československej republiky, na ktorého utváraní sa výraznou mierou podieľal?
  A: podpredseda vlády
  B: minister národnej obrany
  C: minister vojny
  D: minister zahraničných vecí
 5. Počas svojho pobytu v zahraničí spoznáva M. R. Štefánik aj svoju snúbenicu Giulianu Benzoni (1895-1982), s ktorou plánoval spoločnú budúcnosť. Pád lietadla, pri ktorom 4. mája 1919 Štefánik tragicky zahynul, ich cesty mesiac pred plánovanou svadbou rozdelil. Svojej láske však zostala Giuliana doživotne verná, nikdy sa nevydala. V ktorom meste sa spoznali?
  A: Jekaterinburg
  B: Miláno
  C: Paríž
  D: Rím
 6. Generálovi francúzskej armády Milanovi Rastislavovi Štefánikovi bola udelená hodnosť generál Ozbrojených síl Slovenskej republiky in memoriam. Ktorý prezident SR mu ju udelil?
  A: Jozef Tiso
  B: Michal Kováč
  C: Rudolf Schuster
  D: Ivan Gašparovič
 7. Na počesť astronóma, diplomata, vedca, politika, ale aj letca gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika, nesie od roku 1993 jeho meno aj medzinárodné letisko Bratislava – Ivanka. Meno Bradlo niesol zase prvý Boeing 737 zapísaný v slovenskom leteckom registri. Jednalo sa o verziu 737-200 a lietadlo nieslo registráciu OM-BWJ. Ktorá dnes už zaniknutá letecká spoločnosť ho mala vo svojej flotile?
  A: Air Slovakia
  B: SkyEurope Airlines
  C: Slovenské aerolínie
  D: Tatra Air
 8. Z ktorej piesne je odvodená staničná znelka, ktorú používa Bratislava hlavná stanica, ako aj niektoré ďalšie železničné stanice v Bratislave?
  A: Bratislavskí kovboji
  B: Pressburger Blues
  C: Pri Prešporku kraj Dunaja
  D: Pri Prešporku na Dunaji
 9. Železničná trať Jablonica – Brezová pod Bradlom bola sprevádzkovaná 6.9.1899. Kedy po nej prešiel posledný pravidelný osobný vlak?
  A: 14.12.2002
  B: 31.1.2003
  C: 2.2.2003
  D: 1.3.2003
 10. Koľko železničných zastávok a staníc sa nachádza na takmer 12 km dlhej regionálnej železničnej trati ŽSR č. 117 Jablonica – Brezová pod Bradlom?
  A: 5
  B: 6
  C: 7
  D: 8
 11. Bratislavský kraj je rozlohou najmenším, no hustotou obyvateľstva najhustejšie obývaným krajom na Slovensku. Okrem piatich bratislavských okresov sú jeho súčasťou aj okresy Malacky, Pezinok a Senec. Koľko obcí so štatútom mesta sa v Bratislavskom kraji nachádza?
  A: 4
  B: 5
  C: 6
  D: 7
 12. „Záhorská dzedzina“ Kúty so 4079 obyvateľmi (k 31.12.2012) je aj významnou železničnou križovatkou. Obcou prechádza trať z Bratislavy do Břeclavy, odpája sa tu trať smerom do Trnavy aj do Skalice na Slovensku s pokračovaním do Sudoměříc nad Moravou. Súčasťou ktorého okresu sú Kúty?
  A: Malacky
  B: Myjava
  C: Senica
  D: Skalica
 13. Územnou reorganizáciou okresov ( keď sa zlúčením malých vytvorili veľké) sa Senica stala okresným mestom pre obce a mestá bývalých okresov Senica, Skalica, Myjava a čiastočne Malacky. V tom čase má Senica už vyše 8000 obyvateľov. V ktorom roku došlo k tejto územnej zmene?
  A: 1954
  B: 1960
  C: 1962
  D: 1968
 14. V oblasti Jablonice patria krasové pramene k najvýdatnejším v Malých Karpatoch. V jablonickej časti Malých Karpát sa môžeme stretnúť s povrchovým krasom v podobe závrtov a krasových jám, podzemný kras predstavujú menšie diery a vyvieračky. Typickou vyvieračkou je prameň Zrubárka v údolí medzi vodnou nádržou Jablonica a lomom. Voda z nej prameniaca stačí po celý rok zásobovať vodnú nádrž. Zrubárka (s výmerou chráneného územia 132 500 m2), jeden z posledných prirodzených výverov podzemných vôd Malých Karpát, bola v roku 1993 vyhlásená za
  A: chránený areál
  B: chránený krajinný prvok
  C: prírodnú pamiatku
  D: prírodnú rezerváciu
 15. Druhú svetovú vojnu pripomína v Jablonici delo, umiestnené v malom parčíku na začiatku Bernolákovej ulice a Zápotočia. Ide o pamätník, umiestnený na betónovom podstavci bez nápisu. Pri vchode do A bloku základnej školy je umiestnená tabuľa z bieleho mramoru, ktorú zdobí vytesaný motív kosáku, kladiva, hviezdy a ratolesti. Na tabuli je text „Vďaka Sovietskej armáde za oslobodenie Jablonice“ s dátumom oslobodenia obce. Kedy bola Jablonica oslobodená vojskami Červenej armády?
  A: 3.4.1945
  B: 4.4.1945
  C: 6.4.1945
  D: 9.4.1945
 16. V roku 1998 bol prijatý a do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou O-44/1998 zapísaný erb obce Osuské. V erbe nájdeme „… zo strieborného srdca spomedzi dvoch zelených nadol prehnutých listov vyrastajúce tri zelené stopky, nesúce po jednej striebornej zlatostredej a zelenokališnej ruži, bočné odklonené, v pravom a ľavom bočnom mieste po jednom malom zlatom rondeli“. Akej farby je štít erbu Osuského, na ktorom je znázornené vyššie uvedené znamenie?
  A: červený
  B: čierny
  C: modrý
  D: oranžový
 17. Prvá písomná zmienka obce Hradište pod Vrátnom pochádza z roku 1262. Ide o listinu uhorského panovníka
  A: Ladislava III.
  B: Bela IV.
  C: Štefana V.
  D: Ondreja III.
 18. marca 1940 sa v Hradišti pod Vrátnom narodila divadelná herečka. V rodnej obci získala základné vzdelanie a po ňom nasledovali gymnaziálne štúdiá v Senici. Po roku musela prestúpiť do Trnavy, dôvodom bola pre vtedajší režim ideovo nevyhovujúca tvorba jej otca. Namaľoval obraz Štefánika a obraz Krista v Getsemanskej záhrade. Jej umelecký vývin predurčilo už v mladosti účinkovanie v ochotníckom divadelnom súbore. Po ukončení maturity bola prijatá na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, v rokoch 1962 – 1963 vystupuje ako členka činohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Následne sa opäť vracia do Trnavy, kde pôsobí v Krajskom divadle, ďalej vystupuje v Krajskom divadle v Nitre, neskôr pôsobí v divadle pantomímy v Bratislave. V roku 1968 spolu s M. Lasicom, J. Satinským, V. Strniskom, S. Dančiakom, M. Kňažkom a ďalšími zakladá Divadlo na korze. Činnosť tohto divadla trvala len do roku 1971, nakoľko nevyhovovalo vtedajšiemu režimu. Stáva sa členkou činohry Novej scény v Bratislave, po nežnej revolúcii v roku 1990 spolu s ďalšími hercami obnovuje Divadlo na korze (neskôr premenované na Astorka Korzo 90). Po roku 1990 zakladá vlastné dabingové štúdio. Počas svojej umeleckej dráhy prešla celou plejádou postáv a žánrov, od tragédie, komédie, až po tragikomiku, ktorá sa stala najvlastnejšou podobou jej hereckého naturelu. Veľký úspech zožala v divadelnej hre Rudolfa Slobodu Armagedon na Grbe (1993).  O ktorú herečku sa jedná?
  A: Mária Kráľovičová
  B: Zdena Grúberová
  C: Zita Furková
  D: Zora Kolínska
 19. Mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika na Bradle (543 m n. m.) je vrcholným dielom architekta Dušana Samuela Jurkoviča. Základný kameň mohyly bol položený 4. mája 1924. V ktorých rokoch prebiehala jej výstavba?
  A: 1924 – 1925
  B: 1925 – 1926
  C: 1926 – 1929
  D: 1927 – 1928
 20. V prvej polovici 19. storočia sa stala obec Brezová jedným z najdôležitejších centier výroby kože na Slovensku. V súčasnosti (k 31.12.2014) žije v Brezovej pod Bradlom 5117 obyvateľov, spadá do Trenčianskeho kraja a okresu Myjava. Súčasťou Brezovej bola kedysi teraz už samostatná obec Košariská. V ktorom roku získala Brezová pod Bradlom štatút mesta?
  A: 1941
  B: 1955
  C: 1966
  D: 1969

Správne odpovede nájdete na našej fb stránke www.facebook.com/veterany.eu .

Redakcia

Pridajte prvý komentár

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.