Zaprášené projekty 15: Trolejbusy typu Tatra T 400

tatra_t_400-iii-b_102 (2)Tatra T 400/III

Trojnápravové trolejbusy z produkcie Tatry Kopřivnice (podvozok), Tatry Smíchov (karoséria) a ČKD Praha (elektrická výzbroj) vyrobili v počte 120 kusov v rokoch 1953 – 1954. Jednalo sa o jediné trojnápravové bezkĺbové vozidlo dodané pre trolejbusovú dopravu v Bratislave.

Prehľad vozidiel

Séria Typ Evidenčné čísla Rok výroby Sprevádzkovanie Vyraďovanie Počet
1. T 400/III.A 91–100 1953 1953 1965 – 1968 10
2. T 400/III.B 101–115 1954 1954 1964 – 1966 15
Spolu: 1941 – 1942 25

Technické parametre

Dĺžka: 11 380 mm
Šírka: 2 500 mm
Výška: 3 140 mm
Počet dverí: 3
Počet miest na sedenie: 26 + 2
Počet miest na státie: 54
Celkový počet miest: 80 + 2
Pohotovostná hmotnosť: 11700 kg
Elektrická výzbroj: ČKD, stýkačová
Motor: ČKD TM 30-18 x 4 (300 V)
Výkon motora: 65 kW
Počet motorov: 2
Celkový výkon: 130 kW
Maximálna rýchlosť: 60 km/h

Popis

Tretiu výrobnú sériu trolejbusov Tatra T 400 postavili na osvedčenom podvozku s nosnou rúrou, kompaundnými motormi a karosériou z oceľových profilov uloženou na silentblokoch. Bočné steny aj strop pokrývali sololitové dosky. Do interiéru s pozdĺžnym usporiadaním sedadiel sa vstupovalo troma skladacími dverami s elektropneumatickým ovládaním. Vetranie interiéru zabezpečovali náporové vetráky na čelách a bočné polospúšťacie okná. Priestor pre cestujúcich vykuroval teplý vzduch od motorov. Osvetlenie interiéru bolo napájané priamo z trolejového vedenia. Prúd do vozidla privádzali tyčové zberače na streche s automatickými sťahovákmi. Vodič mal polovičnú kabínku, stanovište sprievodcu umiestnili pri zadných dverách. Vozidlá mali netradičný náter v červných a krémových farbách.

Úpravy

Trolejbusy Tatra T 400/III mali spočiatku výraznú poruchovosť z dôvodu nedokonalého zapínania. V roku 1955 sa preto vykonala celková rekonštrukcia elektrickej výzbroje na základe zlepšovacieho návrhu p. Janíka a kolektívu. Rekonštrukcia elektrickej výzbroje obsahovala:

– rekonštrukciu kábelového zariadenia 24V,
– rekonštrukciu kábelového zariadenia 600V,
– rekonštrukciu hlavného vačkového valca,
– rekonštrukciu stykačov,
– rekonštrukciu pedálov jazdy a brzdy,
– rekonštrukciu derivačného a rozjazdového odporu,
– rekonštrukciu nosníka derivačných stykačov,
– rekonštrukciu elektromagnetického držiaka stykača BI,
– rekonštrukciu signalizačného oznamovateľa porúch.

Do vozidiel bolo pravdepodobne v roku 1954 nainštalované nové úsporné kúrenie pre sprievodcu, za účelom zníženia chorobnosti personálu. Počas prevádzky bola rekuperačná elektrická brzda zmenená na odporovú, pretože sa neosvedčila. Pôvodný náter bol zmenený podľa vzoru trolejbusov Škoda – celá podokenná časť dostala červenú farbu a okenná krémovú.

Prevádzka

Spočiatku prevádzku týchto trolejbusov ovplyvnila vysoká poruchovosť. Vyskytli sa aj prípady, kedy poruchy vyradili z prevádzky všetky Tatry T 400/III. Po úpravách sa v premávke vyznačovali vysokou výkonnosťou a spoľahlivosťou, najmä v kopcovitom teréne.

Vyraďovanie a likvidácia

Postupne boli vyraďované v rokoch 1964 – 1968.

Katalóg vozidiel

– Počet nevyradených vozidiel: 0 (0%)
– Počet vyradených vozidiel: 25 (100%)

Zatiaľ čo sa trolejbusy Tatra T 400 dostali do sériovej výroby, ich ďalšie variant, Tattra T 401 – 404 už také šťastie nemali.

Tatra T 401

Tatra T 401 je model československého trolejbusu, ktorý bol vyrobený v jednom kuse v 2. polovici 50. rokov 20. storočia.

Konštrukcia

Na výrobe trolejbusu T 401, následovníka úspešného typu T 400, sa podieľalo niekoľko spoločností: podvozok vznikol v podniku Tatra Kopřivnice, elektrická výzbroj bola vyrobená v závode Trakcie pražského podniku ČKD a vo vysokomýtskej Karose bola vyrobená karoséria (vozidlo tu bolo tiež skompletizované).

T 401 bol zamýšľaný ako základný typ unifikovanej rady trolejbusov (štandardný T 401, klbový T 402 a malý T 403), tieto plány však boli zrušené a tak sa vyrobil iba jeden prototyp vozu T 401.

T 401 je trojnápravový trolejbus s dvoma zadnými hnacími nápravami, vybavený bol však pre Tatru netypickými tuhými nápravami so samostatným odpružením každej z náprav dvoma pármi listových pružín, doplnenými pákovými tlmičmi. Toto pomerne mäkké odpruženie dostalo označenie Duo-Flex. T 401 mal celokovovú samonosnú karosériu moderného a odvážneho designu, ktorý dnes hlavne svojou prednou časťou s vysokými panoramatickými sklami a nad nimi pretiahnutou strechou pripomína skôr električky, uchytenú na rám podvozku. V pravej bočnici karosérie sa nachádzali tri skladacie dvere ovládané elektropneumaticky (predn= trojkrídlové, ostatné štvorkrídlové). Laminátové sedačky boli umiestnené v interiéru priečne, variantne ale mohlo byť použité aj pozdĺžne usporiadanie.

Trolejbus mal štyri trakčné sériové motory; šlo o električkové motory, ktoré boli upravené pre potreby trolejbusu. Každý motor poháňal jedno koleso zadných náprav, takže pri sériovom-pararélnom prepojení motorov trolejbus nepotreboval diferenciály. Tatra sa tak pri ceľkovom konštrukčnom návrhu vrátila k originálnemu riešeniu použitému už pri trolejbuse Tatra T 86. T 401 bol rovnako vybavený motogenerátorom, ktorý dobíjal akumulátorové baterie.

Technické parametre

Dĺžka: 11,95 m
Šírka: 2,495 m
Výška: 3,28 m
Hmotnosť prázdneho vozu: 11,35 t
Ceľkový počet miest: 79
Počet miest na sedenie: 26
Počet miest na státie: 53
Výkopn motoru: 4 x 35 kW
Max. rýchlosť: 70 km/h

Prototyp

Prototyp a zároveň jediný vyrobený trolejbus T 401 vznikol v roku 1958. V rokoch 1958 – 1960 bol podrobený rozssiahlym porovnávacím skúškam v Prahe s trolejbusmi Škoda. Po ukončení týchto skúšok sa rozhodlo vyrábať menšie dvojnápravové trolejbusy Škoda a výroba týchto dopravných prostriedkov v Tatre bola ukončená. Prototyp T 401 sa tak stal posledným vyrobeným „tatrováckým“ trolejbusom. porovnávacích skúškach bol v roku 1960 predaný pražskéhou dopravnému podniku, kde obdržal evidenčné číslo 461. však už o rok neskôr bol vyradený a odpredaný Tatre Kopřivnice. Vrak trolejbusu bol v roku 1975 prevedený do brnenského Technického múzea. V polovici 80. rokov 20. storočia prešiel voz čiastočnou rekontrukciou v ostravskom dopravnom podniku. V tomto stavu je tento unikátny prototyp dodnes.

Prevádzka

V roku 1958 bol vyrobený jediný voz.

Prevádzka Typ Evidenčné čísla Roky dodávok Počet vozov Poznámky
Praha 401 461 1960 1

Historické vozy

Brno (v Technickém múzeu pražský voz ev.č. 461)

Tatra T 402

Tatra T 402 je označenie pre nerealizovaný projekt dvojčlánkového (kĺbového)) trolejbusu,ktorý mal byť odvodený zo štandardného trolejbusu Tatra T 401.

Konštrukcia

Voz T 402 mal vychádzať z trolejbusu T 401, mnoho mechanických častí tak malo byť zhodných, čo malo zjednodušiť údržbu a nákup náhradných dielov. Malo sa jednať o dvojčlánkový štvornápravový trolejbus, ktorého časti mali byť spojené kĺbom a prechodným mechom. Tri nápravy (zadní zadné dve mali byť hnacie) mali bvť v prednej časti vozu, posledná štvrtá mala byť umiestnená v návese. Do trolejbusu sa mohlo vstúpiť tromi skaldacími dverami. Prvé mali byť dvojrkídlové, druhé a tretie štvorkrídlové. V návese mali byť iba posledné dvere. Sedačky v interiéru mohli byť umiestnené tak priečene, ako aj pozdĺžne.

Trolejbus T 402 mali poháňať štyri sériové motory s cudzou ventiláciou.

Technické parametre

Dĺžka: 18,09 m
Šírka: 2,495 m
Výška: 3,28 m
Hmotnosť prázdného vozu: 14,1 t
Ceľkový počet meist na sedenie: 125 (priečne) / 141 (pozdĺžne)
Počet meist na sedenie: 46 / 54
Počet meist an státie: 79 / 87
Max. rýchlosť: 55 km/

Tatra T 403

Tatra T 403 je označenie pre nerealizovaný projekt menšieho dvojnápravového trolejbusu, ktorý bol odvodený z vozu Tatra T 401.

Konštrukcia

Voz T 403 mal byť jedným z typov novej unifikovanej rady trolejbusov Tatra, ktorej základom mal byť štandardný trolejbus T 401. T 403 mal byť určený skôr pre menšie mestá. Malo sa jednať o dvojnápravový trolejbus so zadnou hnacou nápravou a samonosnou karosériou. Mechanicky i eletricky mal vychádzať zo základného typu T 401, čo malo uľahčovať údržbu a nákup náhradnych dielov. Sedačky ve voze mali byť usporiadané iba priečne. Nástup a výstup cestujúcich mali zabezpečovať dvoje dvojkrídlové skladacie dvere.

Trolejbus T 403 mali poháňať dva sériové trakčné motory s cudzou ventiláciou.

Technické parametre

Dĺžka: 10,14 m
Šírka: 2,495 m
Výška: 3,28 m
Hmotnosť prázdného vozu: 8,03 t
Ceľkový počet miest: 58
Počet miest na sedenie: 37
Počet miest na státie: 21
Max. rýchlosť: 45 km/h

Tatra Tr831 (neoficiálne Tatra T 404

Voz Tr 831 bol zostavený z karosérie druhého prototypu trolejbusu 17 Tr, ktorá bola vyrobená v roku 1990 Karosou, a elektrické výzbroje typu TV10 od ČKD. Karoséria bola odkúpený podnikom ČKD krátko po vyrobení (dôvodom bolo ukončenie projektu Škoda 17 Tr); funkčná vzorka vozu Tr 831 vznikla v rokoch 1991 a 1992 v dieľňach pražského dorpavného podniku v Hostivaři. Jednym z impulzov vzniku tohoto vozu bola okrem iného aj úvaha o obnovení trolejbusovej dorpavy v Prahe.

Polosamonosná karoséria je zložená z panelov. V pravej bočnici sa nachádzajú dvoje troje dvojkrídlové výklopené dvere. Elektrická výzbroj TV10 s GTO tyristormi bola úspornejšia než v tej dobe používaná výzbroj v trolejbusoch Škoda 14 Tr. Vo funkčnom vzorku bola umiestnená v zadnej časti interiéru, voz tak nebol určený pre prepravu cestujúcich, ale iba na skúšobné jazdy. Vozidlo poháňa dva sériové električkové trakčné motory s individuálnym pohonom kolies. Každý motor teda poháňa jedno koleso zadnej nápravy. Tr 831 mal taktiež zabudovanú akumulátorovú batériu, ktorá umožňovala núdzový pohon o rýchlosti 5 km/h i so stiahnutými zberačmi.

Technické parametre

Dĺžka: 11,47 m
Šírka: 2,5 m
Výška: 3,49 m
Hmotnosť prázdného vozu: neznáma
Výkon motorov: 2 x 60 kW
Max. rýchlosť: neznáma

Funkčná vzorka

Jediný voz tohto typu vznikol 1991 a 1992,kedy boal do karosérie vyrobenej v roku 1990 zabudována elektrická výzbroj. Trolejbus označený evidenčným číslom 001 bol sprevádzkovaný v roku 1993. Skúšobné jazdy trvali až do roku 1995 v Hradci Králové a v Brne (tam iba dva mesiace). V roku 1996 bol voz odkúpený od ČKD Dopravným podnikom Ostrava (DPO). Tu boal do vozu inštalovaná bežná výzbroj trolejbusu 14 Tr a vozidlo bolo v Ostrave ako trolejbus 17 Tr s evidenčným číslom 3902 uvedené do bežnej prevádzky v roku 1998. V roku 2006 bol i tento trolejbus vyradený a preradený medzi historické vozidlá DPO.

Toľko teda zaprášené projekty venované trolejbusom typu Tatra T 400. O 2 týždne vám predstavíme ďalšie zaujímavé projekty. Dovtedy nám ale nezabudnite posielať vaše tipy a námety do tohto seriálu. Očakávame ich na e-mailovej adrese: redakcia@veterany.eu.

Prečítajte si: Zaprášené projekty 14: Trolejbusy Škoda / karosa 17 Tr a autobusy Karosa B 831

Spracovali: Jaroslav Filo a Patrik Špačinský
Zdroj: imhd.sk, Wikipédia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.