Tip na víkend SK: STM – Múzeum letectva

Múzeum letectva 2V dnešnom type na víkend Vás pozývame do košického múzea letectva, v ktorom okrem historických lietadiel môžete zhliadnuť aj zaujímavé automobilové veterány. Ľudstvo inšpirované letom vtákov už od nepamäti snívalo o pohybe vo vzduchu.. Myšlienka zriadiť múzeum letectva vznikla už v roku 1947, pri samom zrode Technického múzea, dnešného Slovenského technického múzea. Po rozdelení spoločného štátu začalo budovať Slovenské technické múzeum chýbajúce expozície, a tak vzniklo Múzeum dopravy v Bratislave – cestná a železničná doprava a Múzeum letectva v Košiciach.

O situovaní Múzea letectva do Košíc rozhodlo viacero faktorov. V Košiciach bolo od roku 1924 v poradí druhé letisko na Slovensku a tvorilo najvýznamnejší letecký uzol na východe vtedajšej Československej republiky. Hlavné sídlo tu má aj Slovenské technické múzeum, ktoré je svojím múzejným potenciálom zárukou jeho úspešnosti. V 50-tych rokoch 20. storočia bola v Košiciach založená Vysoká vojenská letecká škola, neskôr Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju letectva na Slovensku. Sídlo tu má aj pobočka Slovenského národného aeroklubu. Okrem toho Košice sú s históriou letectva späté cez mnohé ukážky lietania a leteckej techniky. Uskutočnili sa tu jedny z prvých letov balónom na Slovensku. V tomto meste ešte pred rokom 1918 poriadali z celouhorského hľadiska významné prednášky a propagačné podujatia o letectve. V Slovenskom technickom múzeu sa sústredila staršia letecká technika, pozostávajúca hlavne zo vzácnej kolekcie leteckých motorov, meracích, navigačných a iných prístrojov, používaných v lietadlách. Múzeum letectva bolo po prvýkrát verejnosti sprístupnené 23.augusta 2002, 2.etapa bola slávnostne otvorená 3.októbra 2003.

Múzeum letectva a leteckej techniky je koncipované do historických etáp:
– Expozícia počiatkov letectva do roku 1945
– Expozícia od roku 1945
– Expozícia prístrojovej techniky
– Galéria prezidentských lietadiel

Expozícia letectva a leteckej techniky, dokumentujúca počiatky letectva v jeho historickom vývoji, je členená do tematických celkov:
– Prvé praktické začiatky letectva vo vývoji a na Slovensku (pokusy s napodobením vtáčieho letu mnícha Cypriána Jajsge)
– Prvé záznamy balónových letov
– Pokusy o konštrukciu lietadiel
– Prvé ukážkové lety
– Priekopníci letectva na Slovensku (A. Kvas, A. Zsélyi, M. Boťanský, J. Bahýľ a vynález padáka Š. Baniča)
– Letectvo na Slovensku po roku 1918 (založenie Masarykovej leteckej ligy)
– Významné osobnosti letectva na Slovensku (M. R. Štefánik, J. Ambruš, N. Šapošniková, K. Kasala, V. Ihriský a ďalší)

V expozícii je umiestnených vyše 20 exponátov vzácnych historických leteckých motorov, počnúc rokmi 1915 a 1916. Unikátmi sú deväťvalcový hviezdicový vodou chladený motor zn. Salmson Kanton – Unné, vyrobený Firmou Anatra v roku 1916 v Rusku, montovaný do lietadiel Anatra „Anasalj“, šesťvalcový radový vodou chladený motor zn. Austro Daimler vyrobený v roku 1916 v Rakúsku, šesťvalcový radový vodou chladený motor s protibežnými stojatými piestami zn. Junkers Jumo 205, Nemecko r. 1938, montovaný do lietadiel Dornier, štrnásťvalcový dvojhviezdicový vzduchom chladený motor zn. BMW 801 D, z rokov 1943 -1945, montovaný do lietadiel Junkers Ju 290. Jedným z najvzácnejších je ojedinelý exponát deväťvalcový hviezdicový vzduchom chladený motor zn. Walter Scolar, vyrobený v roku 1937 v Česko-Slovensku firmou Walter a spol. Expozíciu dopĺňajú letecké modely, makety historických lietadiel, v počte asi 50 ks. Historicky cenným exponátom je letecký motor WalterMinor 4-III, ktorý bol veľmi rozšírený v našom, ale aj v zahraničnom letectve v päťdesiatych rokoch. V slede vývoja nasleduje letecký prúdový motor RD 500 z lietadla Jak-23, ktoré bolo prvým regulérnym prúdovým lietadlom zavedeným v československom letectve po druhej svetovej vojne. Motor Walter Minor 6-III pripomína úspechy československých lietadiel a pilotov v leteckej akrobacii v šesťdesiatych rokoch. Predná kabínová časť lietadla Mig-15 je doplnená aj motorom RD 45 F upraveného do didaktického rezu, vďaka ktorému návštevník má možnosť, vidieť princíp činnosti leteckého prúdového motora. V časti expozície, kde je prezentovaná technika súčasnosti , je inštalovaný letecký prúdový motor DV-2 , ktorý bol vyvinutý a vyrábaný na slovenskom území v Strojárňach Považská Bystrica a tvorí pohonnú jednotku lietadiel L-9.

Ďalej majú návštevníci možnosť vidieť dvojmiestne prúdové cvičné lietadlo TS-11 Iskra. Od roku 1964 bolo prijaté v Poľskom letectve pre účely základného leteckého výcviku. Cvičné prúdové lietadlo používané Slovenským letectvom zastupuje jednomotorový, dvojmiestny dolnoplošník L-39 Albatros vo verzii ľahkého bojového lietadla s inštalovanými raketnicami a bombami.

Jednomotorový, jednomiestny viacúčelový strednoplošník F-104 Starfighter predstavuje špičku vývojového radu F-104. Vystavený stíhač patril do skupiny asi 150 strojov slúžiacich v talianskych vzdušných silách a STM ho získala ako dar od prezidenta Talianskej republiky. Rovnako zaujímavé je aj bezpilotné prieskumné lietadlo Reiss VR-3 určené k prieskumným misiám.

V exteriérových priestoroch múzea sú inštalované lietadlá Mig-15, Mig-19, Mig-23, Su-7, stíhačka – bombardér Su-22 a vrtuľníky Mi-2, Mi-4, prepadový stíhač SV – 15, ako prvé zahraničné lietadlo darované Ukrajinou, poľnohospodársky Z-37 A „Čmeliak“, vetroň VT 116 Orlík, ultraľahký Mitchel B-10.

Kategóriu tzv. ľahkých lietadiel v expozícii zastupuje vetroň Z-125 Šohaj, ktorý je zavesený nad exponátmi a maketa centroplánu LVL-2 s kompletne vybavenou kabínou. Expozícia je doplnená aj leteckými trenažérmi použivanými pri výcviku vojenských pilotov. Je to trenažér lietadla Mig-21 a lietadla L-29. V blízkosti oboch trenažérov sú situované letecké prúdové motory, používané v daných typoch lietadiel a to pre Mig-21 prúdový motor R11F-300 a pre lietadlo L-29 prúdový motor M701 vyrábaný v Československu.Vystavená je technika, ktorá bola v službách armády Slovenskej republiky (lietadlá Mig, Su , vrtuľníky Mi).

Dnes sa múzeum pýši nielen talianskym lietadlom F 104, švajčiarskou stíhačkou Mirage III RS alebo nemeckým Phantomom F4F. Pozoruhodný je aj švédsky Saab 37 či ruský Polikarpov Po 2. Nechýba ani americký vrtuľník UH-1. V múzeu sa nachádzajú i prúdové stíhacie lietadlá i bombardéry, vojenské vrtuľníky i rôzne raritné stroje, medzi ktoré patrí aj čínske bojové nadzvukové lietadlo Nanchang A-5 Fantan, ktoré je jediné v Európe.

Architektonickou dominantou areálu Múzea letectva je galéria lietadiel. Ide o novú moderne riešenú expozičnú halu s plochou 3600 m2 zastrešujúcu všetku zahraničnú leteckú techniku, ktorú Slovenské technické múzeum získalo formou darov od predstaviteľov štátov a vlád 12 krajín Európy, USA a Číny. Budovanie Galérie prezidentských lietadiel svojimi iniciatívami výraznou mierou podporil exprezident SR Rudolf Schuster získaním vzácnych exponátov originálov lietadiel zo zahraničia. Vďaka tomu vznikla ojedinelá kolekcia zahraničnej leteckej techniky, ktorá dnes svojím obsahom patrí k unikátnym na Slovensku, aj v Európe. V Galérii lietadiel je zastúpená zahraničná letecká technika 70-tych rokov 20. storočia z Ukrajiny (lietadlo Su l5, raketa SS 24), z Talianska (lietadlo F 104), Poľska (lietadlo TS -ll „Iskra“), Švajčiarska (lietalo Mirage III RS), Grécka (lietadlo NF 5), Francúzska (lietadlo Mirage III E), Česka (lietadlo MiG 23), Belgicka (vrtuľník Alouette II), Nemecka (lietadlo Phantom F), (lietadlo An 2), USA (vrtuľník UH-I „Iroques“), Číny (lietadlo A5), Švédska (lietadlo Saab 37 Viggen), Maďarska (vetroň R-26 Góbe) i Ruska ( lietadlo Polikarpov Po 2).

V priestoroch Múzea letectva boli v máji 2008 a júni 2009 sprístupnené expozície cestnej dopravy, v ktorej sú prezentované historické a dopravné prostriedky s motorom i bez neho, bicykle, motocykle, osobné i nákladné automobily. Vystavené zbierky členov Veterán klubu Cassovia Retro Košice sú doplnené exponátmi Slovenského technického múzea.

Do STM – Múzea letectva sa dostanete autobusovou linkou č. 23 zo Staničného námestia, vystúpiť treba na konečnej zastávke Letisko Košice.

Odchody zo Staničného námestia v pracovných dňoch: 05:20e, 05:25e, 05:30e, 06:30, 07:30e, 08:30e, 09:30e, 11:30, 12:30, 13:25e, 13:30e, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30e, 18:30, 19:30, 21:25e21:30e.

Odchody zo Staničného námestia cez víkendy a sviatky: 05:30e, 07:30, 09:30, 11:30, 13:30e, 15:30, 17:30, 19:30 a 21:30e.

e – zastavuje aj na zastávke Valeo, ako objednávka tejto spoločnosti

Odchody z Letiska Košice v pracovných dňoch: 06:13, 06:18, 07:13, 08:13, 09:13, 10:13, 12:13, 13:13, 14:13, 15:13, 16:13, 17:13, 18:13, 19:13, 20:13, 22:13 a 22:18.

Odchody z Letiska Košice cez víkendy a sviatky: 06:13, 08:13, 10:13, 12:13, 14:13, 16:13, 18:103, 20:13 a 22:13.

Uvedený cestovný poriadok sa však môže zmeniť. Preto si odchody linky č. 23 overte na stránkach košického dopravného podniku.

Kontakt na STM – Múzeum letectva:

Letisko Košice, 041 75 Košice
055 / 68 32 272 alebo 0903 747 595
STM Košice: 055 / 62 240 35

Múzeum je otvorené denne okrem PONDELka od 10:00 do 17:00.
POZOR! Od 1. októbra 2010 až do zimnej uzávery bude múzeum otvorené denne okrem pondelka od 09:00 do 15:00!

Vstupné:
dospelí 3,30 € (99,-Sk) , zľavnené 1,50 € (45,-Sk)
rodinná vstupenka (max. 2 dospelí a 3deti) 6,50 € (196,-Sk)
deti do 6 rokov a dospelí nad 70 rokov zdarma
Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

 

Veríme, že sme Vám dnešným tipom na víkend ponúkli jednu z možností strávenia tohto víkendu. 

Autor: Jaroslav Filo
Zdroj: STM – Múzeum letectva

Komentár

  1. Please can you send me a photo from your Phantom F4F via Mail?
    I worked as a mechanik in the years 1986 – 1990 in Hopsten, an i repaired also the Phantom that you own.

    is it possibel to send me a Photo?

    Thank you

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.