Tip na víkend: Premávka historických vozidiel v rámci Bratislavských mestských dní

≠31 čaká na odchod z VazovovejBRATISLAVA – Už tento víkend 27. a 28. apríla 2019 sa uskutoční ďalší ročník Bratislavských mestských dní súčasťou ktorých sú aj bezplatné tematické prehliadky mesta a jeho okolia, ako aj bezplatné jazdy historických vozidiel mestskej hromadnej dopravy.

 

 

PREMÁVKA HISTORICKÝCH VOZIDIEL

BA ElektrickaHistorické električky BMEŽ #31 + SGP 135, ČKD TATRA T2 #215 a ĆKD TATRA T3 #275 budú premávať od 10:00 do 18:00 v 30-minútovom intervale na mimoriadnej linke H1 po trase Národné divadlo – Jesenského – Námestie SNP – Obchodná – Radlinského – Blumentál – Vazovova – Krížna – Americké námestie – Špitálska – Námestie SNP – Hurbanovo námestie – Kapucínska – tunel – Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu – Námestie Ľudovíta Štúra – Mostova – Národné divadlo.

Výjazd: ŽST Vinohrady – Račianska – Račianske mýto – Blumentál – Radlinského – Obchodná – Hurbanovo námestie – Kapucínska – tunel – Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu – Námestie Ľudovíta Štúra – Mostova – Národné divadlo

Dojazd: Národné divadlo – Jesenského – Námestie SNP – Obchodná – Radlinského – Blumentál – Račianske mýto – Račianska – ŽST Vinohrady

BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ DNI 2019
Cestovný poriadok linky H1
SND Každých 30 minút od 10:00 do 18:00
Ďalšie spoje po Vazovovu a ďalej k ŽST Vinohrady
VAZOVOVA Každých 30 minút od 10:15 do 18:15
Električky zastavujú na všetkých zastávkach na trase.

Historický trolejbus Škoda 9 Tr bude premávať od 10:00 do 18:00 v hodinovom intervale na mimoriadnej linke H17 po trase Zimný štadión – Jégého – Záhradnícka – Americké námestie – Kollárovo nám. – Hodžovo nám. – Palisády – Hrad – Búdková – Hroboňova – Pražská – Štefánikova – Hodžovo nám. – Kollárovo nám. – Americké nám. – Záhradnícka – Jégého – Zimný štadión.

BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ DNI 2019
Cestovný poriadok linky H17
ZIMNÝ ŠTADIÓN Každú hodinu od 10:50 do 18:50
HODŽOVO NÁMESTIE smer hrad Každú hodinu od 11:00 do 18:00
VOZOVŇA HROBOŇOVA Každú hodinu od 10:16 do 17:16
Trolejbus zastavuje na všetkých zastávkach na trase.

BA AutobusHistorické autobusy Škoda 706 RTO #236 a Karosa ŠM 11 #3350 budú premávať od 10:15 do 18:35 v 30-minútovom intervale na mimoriadnej linke H33 po trase SND – Jesenského » Štúrova » Vajanského nábežie » « Mostová « Námestie Ľudovíta Štúra – Fajnorovo nábrežie – Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu – Mlynská dolina – Patrónka – Železná studnička a späť.

BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ DNI 2019
Cestovný poriadok linky H33
SND Každých 30 minút od 10:10 do 18:10
ŽELEZNÁ STUDNIČKA Každých 30 minút od 10:35 do 18:35
Autobusy zastavujú na všetkých zastávkach na trase.

Historický autobus TAM 272 A 180 M #1414 (eventuálne Karosa B 741 CNG) bude premávať na mimoriadnej linke H25 od 10:00 do 16:00 v hodinovom intervale po trase SND – Jesenského » Štúrova » Vajanského nábežie » « Mostová « Námestie Ľudovíta Štúra – Fajnorovo nábrežie – Most SNP (smer bunker nástupište č. 3, smer SND nástupište č. 5) – Einsteinova – Viedenská cesta – hraničný prechod Petržalka-Berg a späť čím zabezpečí kyvadlovú dopravu k bunkru B-S 4 „Lány“. Po trase zastaví na zastávkach „SND“, „Most SNP“, „Einsteinova“ a „Bunker B-S 4 „Lány“.

BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ DNI 2019
Cestovný poriadok linky H25
SND Každú hodinu od 10:00 do 16:00
BUNKER B-S 4 „LÁNY“ Každú hodinu od 10:20 do 16:20
Autobus zastaví aj na zastávkach „Most SNP“ a „Einsteinova“.

TEMATICKÉ PREHLIADKY CENTRA MESTA

ChodecPre záujemcov o históriu hlavného mesta budú pripravené tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcami Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, odpečatenie Michalskej brány, prehliadka Múzea petržalského opevnenia a vstup do podzemia Kaplnky svätého Jakuba.

 10:00 sobota Symbolické odpečatenie Mestských brán pod Michalskou bránou za účasti Tovarišstva starých bojových umení a remesiel

 10:00 – 18:00 (v nedeľu do 14:00) Prehliadky Múzea petržalského opevnenia zameraného na predvojnové Československo a jeho jedinečný pevnostný systém.
Múzeum sa nachádza v objekte  B-S 4 “Lány”, na Viedenskej ceste, pri štátnej hranici Petržalka – Berg, od parkoviska pešo cca 5 minút, treba sledovať značenie.

 14:00 – 18:00 Vstup do podzemia Kaplnky svätého Jakuba (Námestie SNP pred Starou tržnicou

SOBOTA 27. 4. 2019

09:30 – 11:30 Kedysi jedna, teraz dve
Stredoveká Dlhá ulica je dnes rozdelená na dva konce: Laurinskú ulicu a Panskú ulicu. V minulosti tiež spájala dve južné brány – Laurinskú a Vydrickú – ktoré pripomínajú už len zrúcaniny. Obe ulice sú rozmanité, no spája ich veľa spoločného: obchody, kaviarne, galérie, knižnice, paláce a obytné domy.
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
Sprevádza: Katarína Gašparová
11:30 – 13:30 Škola Bratislavou
Škola hrou (Schola ludus) je jedným z diel Jána Amosa Komenského. Jeho meno nesie aj najväčšia slovenská univerzita, ktorej storočnica sa oslavuje práve v aktuálnom roku. Ako si história spomína aj na iné školy v centre nášho mesta? Viac sa dozviete na vychádzke zameranej na školstvo v dejinách Bratislavy.
Miesto stretnutia: pred budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí
Sprevádza: Zuzana Tomčániová
13:30 – 15:30 Tri námestia pred hradbami
Veľmi dlho predtým, ako sa zbúrali v roku 1775 na príkaz Márie Terézie staré hradby, kvitol bohatý mestský život aj mimo nich. Obzvlášť na trase, ktoré v súčasnosti lemujú tri námestia (Suché mýto – Námestie SNP – Kamenné námestie). Prehliadka venovaná mestskému životu v starom Prešporku ponúka niekoľko zabudnutých príbehov a nemenej zaprášených historiek.
Miesto stretnutia: pri Mariánskom stĺpe na Župnom námestí
Sprevádza: Dagmar Gubová
15:30 – 17:30 Nasleduje zastávka: Obchodná!
Presila stánkov, obchodov, reštaurácií a herní uberá Obchodnej ulici jej pôvodný kolorit. Len málokto si uvedomuje, že ponúka funkčné využitie zachovaných zimných rezidencií bohatých vinohradníkov a remeselníkov. Naša vychádzka umožní dôkladný náhľad do jej histórie, pričom nezabúda ani na priľahlé miesta.
Miesto stretnutia: pred reštauráciou Alžbetka na Mickiewiczovej ulici
Sprevádza: Elena Petereins
17:30 – 19:30 Všetko najlepšie k meninám, Bratislava!
Už sto rokov má Bratislava svoje meno. Ako sa volala predtým? Za akých okolností dostala nový názov a ako ho prijali vtedajší obyvatelia mesta? Kde všade vo svete nájdete Bratislavské ulice a Bratislavské námestia? Odpovede na tieto otázky a ďalšie zaujímavé príbehy mien budeme hľadať na príjemnej trase od Rybného námestia až po areál Eurovea.
Miesto stretnutia: pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí
Sprevádza: Ľubomíra Černáková
19:30 – 21:30 Svetlo, šero a tma na nábreží
Silueta nábrežia, najmä v bezprostrednom centre mesta, sa čoraz viac zapĺňa novými stavbami či inými urbanistickými riešeniami. Mnohé z nich sa v tečúcej rieke zrkadlia cez deň a vrhajú na ňu svetelné signály v noci. Vychádzka, ktorá predstavuje panorámu pravého brehu Dunaja, zasahuje do neskorého podvečera a do skorej noci.
Miesto stretnutia: pod pylónmi Mostu SNP
Sprevádza: Milan Peško
14:00 – 15:30 Bratislava – Pressburg – Pozsony
Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku, p. Dáša Vallo, p. Jozef Šteis
Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku, p. Eva Mojtová, Eva Trúchla
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí

NEDEĽA 28. 4. 2019

10:00 – 11:30 Dve pútavé prechádzky centrom hlavného mesta s primátorom Matúšom Vallom
Miesto stretnutia:
 Hurbanovo námestie
10:00 – 11:30 Čo vlastne viem?
Dopoludňajšie stretnutie venované tým najmenším. Prehliadka? V skutočnosti viac výklad ako prehliadka. Mimoriadny výklad zapojí do diania jednoduchým a nenáročným spôsobom všetky zvedavé deti. Prečo vznikla Bratislava práve na tomto mieste? Prečo je Bratislava korunovačné miesto? Prečo bola križovatkou obchodných ciest? A čím je dnes?
Miesto stretnutia: pred Medzinárodným domom umenia Bibiana na Panskej ulici
Sprevádza: Mária Hoťková
10:00 – 12:00 Podhradie/Suburbium/Zuckermandel/Várallya
Panoramatická prehliadka sa začína na najvyššom možnom bode. Najprv hradný kopec a potom krivolaké uličky v smere nadol. Cestičky rôznych uličiek síce nie sú bežnému návštevníkovi celkom na očiach, ale každá z nich má za sebou bohatú minulosť. Nie náhodou, pretože práve kdesi v ich priesečníkoch vznikalo v 11.storočí naše mesto.
Miesto stretnutia: pri Mikulášskej bráne na Bratislavskom hrade
Sprevádza: Dagmar Gubová
13:30 – 15:30 Jarný Devín, milý Devín
Vysoko na kopci ležala ruina určite najkrajšia na celom Dunaji,“ napísal o Hrade Devín dánsky rozprávkar H. Ch. Andersen v 19.storočí. Tá ruina tam stále je a čaká, aby ste jej krásu prišli obdivovať aj vy. My vám k tomu rozpovieme jej históriu, predstavíme okolité pamiatky, nezabudneme ani na staré povesti, ani na návštevu pamätníkov v podhradí.
Miesto stretnutia: pred vstupnou bránou Hradu Devín
Sprevádza: Ľubomíra Černáková
16:30 – 18:00 Devínska Kobyla a Sandberg
Viete prečo sa Devínska Kobyla nazýva aj „prírodná perla Strednej Európy“? Vyberte sa s nami na nenáročnú turistickú vychádzku! Uvidíte jedinečný Sandberg, pozriete si vzácne lesostepné a stepné rastliny, a ak budete mať šťastie (a budú kvitnúť) aj koberce zlatožltých hlaváčikov jarných. No nielen prírodou je táto oblasť mimoriadna – najstaršie osídlená lokalita Bratislavy si prežila počas histórie niekoľko turbulentných období.
Miesto stretnutia: pred penziónom Helias v Devínskej Novej Vsi
Sprevádza: Ľubica Ondrášiková
17:00 – 19:00 Očami Milana Rastislava Štefánika
Tento rok si pripomíname 100 rokov od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. S Bratislavou, vtedajším Prešporkom, sa spájajú jeho študentské roky, ktoré prežil hlavne v okolí Evanjelického lýcea na Konventnej ulici. Vyberte sa po stopách tejto významnej osobnosti a pozrite sa na mesto tak, ako ho videl študent Štefánik na konci 19.storočia.
Miesto stretnutia: pred budovou bývalej Astorky na Suchom mýte
Sprevádza: Zuzana Tomčániová
14:00 – 15:30 Bratislava – Pressburg – Pozsony
Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku, p. Janetta Jánošková
Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku, p. Mária Hoťková
Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí

Autor: jaroslav Filo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.