Tip na september: XII. ročník pretekov parných lokomotív – Grand Prix Slovensko 2010 a Posledná bojová ukážka pancierového vlaku v Dobrej Nive (aktualizované)

PICT0724ZVOLEN – Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen v spolupráci zo Železnicami Slovenskej republiky, Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia a Železničnými opravovňami a strojárňami Zvolen organizuje v dňa 11.9.2010 už XII. ročník pretekov parných lokomotív – Grand Prix Slovensko 2010. Podujatie sa uskutoční v priestoroch žst. Zvolen nákladná stanica.

Priedbežný program podujatia:

Sobota 11. septembra 2010:

10:00 Prezentácia motorových lokomotív:
pôvodná rada – rekonštrukcia: 735-736, 736.1 742-746, 753-756, 740-724, 810-813
11:00 „Aj diesle to vedia“
mimo súťažné zápolenie dieselových lokomotív o cenu ŽOS Zvolen735,736,736.1,746
12:00 Defilé parných lokomotív
13:00 Oficiálny začiatok podujatia
13:15 Štart pretekov
15:00 Vyhlásenie výsledkov

15:30 Odchody mimoriadnych vlakov do Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice
16:00 Ukončenie podujatia

Pretekov parných lokomotív sa zúčastnia lokomotivy z:
– Rakúskej republiky – rada 52
– Poľskej republiky – rada Tkt 48
– Českej republiky – rada 477 a 423
– Maďarskej republiky – rada 464
– Slovenskej republiky – 464, 498.1, 422
Na prezentácii dieselových lokomotív sa predpokladá aj účasť zástupcu Ukrajiny.

– V trati Kriváň – Zvolen bude pravidelný rýchlik R 932 Domica vezený parným rušňom 498.104
– Po ukončení podujatia budú zavedené mimoriadne vlaky do Banskej Bystrice na Radvanský jarmok a Banskej Štiavnice na Salamander.
– Súčasťou podujatia bude výstava pancierového vlaku Štefánik
– Pancierový vlak bude od pondelka 6.9. do piatka 10.9. vystavený pre verejnosť v priestoroch žst. Zvolen os. stanica.
– Po prvý krát na Slovensku sa predstaví detská záhradná železnica z Maďarského železničného múzea v Budapešti.
– V priestoroch stanice bude výstava modelov lokomotiv, obrazov, detských krezieb a bohatý kultúrny program.

Cestovné poriadky mimoriadnych vlakov sú:

Pre záujemcov z Banskej Bystrice a okolia bude vypravený mimoriadny historický vlak ťahaný motorovou lokomotívou T 466.0253. Súprava bude radená z rýchlikových vozňov.

Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku:
Zvolen – Banská Bystrica – Zvolen

zastávka príchod odchod
Zvolen osobná st.   7:55
Zvolen mesto 7:57 7:58
Sliač kúpele 8:04 8:05
Vlkanová 8:12 8:13
Radvaň 8:19 8:23
Banská Bystrica mesto 8:27 8:28
Banská Bystrica 8:32  

 

zastávka príchod odchod
Banská Bystrica   9:05
Banská Bystrica mesto 9:07 9:08
Radvaň 9:12 9:13
Vlkanová 9:19 9:20
Hronsek 9:23 9:24
Sliač kúpele 9:30 9:33
Zvolen mesto 9:38 9:39
Zvolen nákladná st.   9:43

Pre záujemcov z okolia Zvolena je zavedená kyvadlová doprava. Vlak pôjde zo Zvolena osobnej stanice cez zastávku Zvolen mesto a svoju jazdu ukončí vo Zvolene nákladnej stanici. Vlak bude zložený z modernej MJ rady 813 Železničnej Spoločnosti Slovensko.

Predbežný CP:

Cestovný poriadok kyvadlového vlaku:
Zvolen osobná st. – Zvolen nákladná st.

Zastávka    
Zvolen osobná st. cca. 9:10 cca. 11:10
Zvolen mesto z. 9:15 11:15
Zvolen nákladná st. 9:20 11:20

Po ukončení pretekov parných lokomotív bude vypravený vlak do Banskej Štiavnice. Vlak bude ťahaný historickým rušnom T 466.0253 a parným rušňom 423.041. Súprava bude zložená z dobových vozňov 3. triedy. K dispozícii bude aj bufetový vozeň.

Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku:
Zvolen – Banská Štiavnica – Zvolen

zastávka príchod odchod
Zvolen nákladná st.   15:10
Zvolen osobná st. 15:15 15:30
Hronská Dúbrava   16:00
Kozelník 16:18 16:20
Banská Belá 16:36 16:42
Banská Štiavnica 16:53  

 

zastávka príchod odchod
Banská Štiavnica   20:15
Banská Belá 20:24 20:25
Kozelník 20:37 20:38
Hronská Dúbrava 20:50 21:00
Zvolen osobná st. 21:17  

Do Banskej Bystrice bude vypravený mimoriadny vlak o 15:30. Vlak bude ťahaný tandemom parných rušňov 498.104 a 477.043 a na konci vlaku bude parný rušeň 52.100. Súprava bude radená z rýchlikových vozňov.

Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku:
Zvolen – Banská Bystrica – Zvolen

zastávka príchod odchod
Zvolen nákladná st.   15:30
Zvolen mesto 15:33 15:34
Sliač kúpele 15:40 15:47
Hronsek 15:51 15:52
Vlkanová 15:55 15:56
Radvaň 16:02 16:03
Banská Bystrica mesto 16:07 16:08
Banská Bystrica 16:10  

  

zastávka príchod odchod
Banská Bystrica   16:50
Banská Bystrica mesto 16:53 16:54
Radvaň 16:58 16:59
Vlkanová 17:08 17:13
Sliač kúpele 17:24 17:33
Zvolen mesto 17:40 17:41
Zvolen osobná st. 17:44  

!!!Upozorňujeme cestujúcich, že cestovné lístky na mimoriadne historické vlaky sa predávajú priamo vo vlaku!!!
!!!V mimoriadnych vlakoch neplatia žiadne výhody!!!

Cestovné je jednotné 1 Euro a lístok platí len na jednu jazdu, bez rozdielu počtu ubehnutých kilometrov.

Nedeľa 12. septembra 2010 – Posledná bojová ukážka pancierového vlaku v Dobrej Nive:

Nepriamym pokračovaním podujatia GP 2010 bude bojová ukážka pancierového vlaku v Dobrej Nive, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12.9.2010. Táto ukážka bude poslednou bojovou ukážkou pancierového vlaku na Slovensku. Pri tejto príležitosti budú zavedené mimoriadne nostalgické vlaky na trati Zvolen – Šahy a Zvolen – Dobrá Niva.

Podrobnosti o programe, mimoriadnych cestovných poriadkoch, nasadených vozidlách, cenách cestovných lístkov sú:

10:00 Výstava pancierového vlaku v žst. Dobrá Niva
10:30 Kultúrny program
13:00 Rekonštrukcia bojov o Dobrú Nivu zo SNP
Ukážka pozemných bojov s účasťou pancierového vlaku Štefánik,
Letecký prepad a bombardovanie pancierového vlaku tromi lietadlami
14:30 Koniec bojovej ukážky

– Súčasťou podujatia bude bohatý kultúrny program, ktorý zabezpečia folklórne súbory obcí z Mikroregiónu Pliešovská kotlina.V priestoroch stanice bude otvorená vernisáž detských obrazov.
– Na podujatie bude zabezpečená kyvadlová doprava historickými vlakmi zo Zvolena a bude zavedený mimoriadny vlak v trati Šahy – Dobrá Niva.

Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku:
Zvolen – Šahy – Zvolen

zastávka príchod odchod
Šahy   7:12
Tupá 7:35 7:36
Dudince 7:50 7:51
Terany 7:56 7:57
Dvorníky 8:01 8:02
Hontianske Tesáre 8:07 8:09
Domaniky 8:23 8:24
Hontianske Nemce 8:30 8:32
Krupina 9:09 9:14
Krupina predmestie 9:20 9:21
Sása – Pliešovce 9:42 9:44
Dobrá Niva zastávka 9:54 9:55
Dobrá Niva 10:00 10:10
Podzámčok 10:15 10:16
Zvolen osobná st. 10:33  

 

zastávka príchod odchod
Zvolen osobná st.   15:20
Podzámčok 15:37 15:38
Dobrá Niva 15:43 15:44
Dobrá Niva zastávka 15:49 15:50
Sása – Pliešovce 16:00 16:01
Krupina predmestie 16:22 16:23
Krupina 16:29 16:32
Hontianske Nemce 17:02 17:03
Domaniky 17:09 17:10
Hontianske Tesáre 17:22 17:23
Dvorníky 17:28 17:29
Terany 17:33 17:34
Dudince 17:39 17:40
Tupá 17:52 17:53
Šahy 18:16  

 

zastávka príchod odchod
Šahy   18:45
Dudince 19:15 19:16
Terany 19:21 19:22
Hontianske Nemce 19:46 19:47
Krupina 20:22 20:23
Dobrá Niva zastávka 21:00 21:01
Zvolen osobná st. 21:24  

 

Cestovný poriadok mimoriadneho kyvadlového vlaku:
Zvolen – Dobrá Niva – Zvolen

zastávka príchod odchod
Zvolen osobná st.   9:30
Podzámčok 9:47 9:48
Dobrá Niva 9:53  

 

zastávka príchod odchod
Zvolen osobná st.   10:35
Podzámčok 10:52 10:53
Dobrá Niva 10:58

 

zastávka príchod odchod
Zvolen osobná st.   11:30
Podzámčok 11:47 11:48
Dobrá Niva 11:53

 

zastávka príchod odchod
Dobrá Niva   14:45
Podzámčok 14:50 14:51
Zvolen osobná st. 15:08  

 

zastávka príchod odchod
Dobrá Niva   15:50
Podzámčok 15:55 15:56
Zvolen osobná st. 16:13  

!!!Upozorňujeme cestujúcich, že cestovné lístky na mimoriadne historické vlaky sa predávajú priamo vo vlaku!!!
!!!V mimoriadnych vlakoch neplatia žiadne výhody!!!

Cenník cestovného:

Zvolen – Dobrá Niva 1, 50 €
Zvolen – Krupina 3 €
Zvolen – Šahy 6 €
Dovozné za bicykel 2 €
Mistenka do vlaku Zvolen – Šahy 3 €

Vlaky zabudnutou traťou budú ťahané historickými rušňami T 466.0253, T 478.3109 a M 131.1053.

!!! Organizované skupiny návštevníkov môžu svoju účasť vo vlastnom záujme nahlásiť na info@kht.sk alebo tel.: 0915 269 310 – možná skupinová zľava!!!

Účasť na podujatí je na vlastnú zodpovednosť. Zmena programu vyhradená, informácie budú priebežne aktualizované a dopĺňané.

Prečítajte si: RETRONÁVRATY 19: Preteky parných rušňov Grand Prix Zvolen 2009

Autor: Peter Kalman
Úprava: Jaroslav Filo

gp_2010

Pridajte prvý komentár

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.