Tip na september: Preteky parných rušňov Grand prix Slovensko 2014

PICT0711ZVOLEN – V sobotu 13. septembra 2014 sa premení Zvolenská nákladná stanica na hlavnú železničnú stanicu na Slovensku. Už v tradičnom termíne – druhá septembrová sobota, napíšu svoju 16. kapitolu Preteky parných lokomotív – Grand Prix Slovensko 2014.

 

 

 

 

Program podujatia:

09:00  Začiatok podujatia – kultúrny program (mažoretky)
09:30  Preteky motorových vozňov IV. ročník Ceny KHT Zvolen
účasť: M 131.1053, M131.1125, M131.1443, M 131.1538
10:20  Odchod motorového vlaku do Šiah
10:40  „Dobojované“ Derniera pancierového vlaku Śtefánik
11:30  II. Majstrovstvá Európy rušňovodičiek
účasť: rušňovodičky z Českej republiky a Poľskej republiky
12:30  „Vitaj zubačka“ Prezentácia parného ozubnicového rušňa 4296
13:00  Defilé parných lokomotív
13:30  Štart XVI. ročníka Grand Prix Slovensko – preteky parných rušňov
účasť: Maďarsko, Rakúsko, Slovensko
14:30  Odovzdávanie cien víťazom

Odchody mimoriadnych vlakov:
14:40 – koľajová MHD smer: Zvolen osobná stanica (prípoje smer: Košice, Žilina, Bratislava)
14:50 – stredoslovenský okruh cez 33 tunelov: Zvolen – B. Bystrica – Diviaky – Kremnica – Zvolen
15:05 – Banská Štiavnica
15:20 – Banská Bystrica
15:35 – Sása – Pliešovce

„ Dobojované“ Derniera pancierového vlaku Śtefánik

Myšlienka návratu pancierového vlaku Śtefánik na koľaje v tej podobe ako bol prezentovaný počas minulých rokov vnikla práve 9.2.2009 po zasadnutní organizačného výboru 11. ročníka pretekov Parných lokomotív 2009 – Grand prix Slovensko. Je teda viac ako symbolické, že svoju púť po koľajniciach zakončí na podujatí vo Zvolene. Pre návštevníkov bude vystavený v statickej podobe so zloženým pancierovaním tankového vozňa. Budete mať možnosť vidieť tank LT 35 – jeden z piatich, ktoré sa zachovali do dnešných dní. Na tanku sú viditeľné stopy pôvodnej kamufláže československej armády z I. republiky, je možné vidieť spôsob výroby improvizovaného pancierovania,

Vitaj zubačka “ Prezentácia parného ozubnicového rušňa 4296

Po prvý krát na podujatie zavíta aj skvost medzi parnými lokomotívami – parná zubačka 4296. Je to jediná normálnerozchodná ozubnicová lokomotíva v Európe. Budete mať možnosť viedie konštrukciu lokomotívy a po súťaži aj možnosť povoziť sa na stanovišti tejto unikátnej lokomotívy. 

II. Majstrovstvá Európy rušňovodičiek

Hoci je povolanie rušňovodiča veľmi náročné, stanovište rušňovodiča na lokomotíve už nie je výlučne chlapským územím. Občas je možné vidieť aj ruže medzi tŕňmi – ženu za kontrolérom lokomotívy. A že nie sú o nič horšie ako silnejšie polovičky ľudstva sme sa rozhodli dokázať minulý rok, keď sme zorganizovali zápolenie rušňovodičiek. – I, majstrovstvá Európy. Premiérovou víťazkou sa stala pani Antónia Vlčáková z Oravskej lesnej železnice.

Tento rok si rušňovodičky zmerajú svoje sily opäť. Súťažiť budú na lokomotívach radu 712 v rôznych disciplínach. Prídte sa pozrieť ako je to, keď lokomotívy riadia ženy

Súčasťou podujatia bude:

– výstava modelových koľajíšť a modelovej železnice
– malý rušňovodič
– Želkova škôlka, kúzelník, malý požiarnik a iné podujatia pre deti
– prezentácie SPŠ Dopravnej vo Zvolene,
– výstava 130 rokov Katky.
– vystúpenie skupiny historického šermu
– výstava modernizovaných a opravovaných hnací vozidiel a motorových jednotiek
Vstup na podujatie v priestoroch ŽST Zvolen nákladná stanica je voľný okrem vstupu na lávku ponad železničnú stanicu. Počas pretekov parných rušňov bude vstup na tribúnu na lávke ponad železničnú stanicu spoplatnený symbolickou sumou 1,- €. Lávka zároveň ostáva pre verejnosť priechodná bez poplatku.

Koľajová MHD
Pre dopravu návštevníkov

smer: Zvolen – nákladná stanica:

• Zvolen – osobná stanica,odchod: 08:15 09:15 11:13
 Zvolen – mesto, odchod: 08:20 09:20 –:–
 Zvolen – nákladná stanica, príchod: 08:25 09:25 11:17

smer: Zvolen – osobná stanica:

 Zvolen – nákladná stanica, odchod: –:– –:– 14:55
 Zvolen – osobná stanica, príchod: –:– –:– 14:59

Súprava vlaku bude: M 262.004 a M 240.039

Návštevníci z Banskej Bystrice majú možnosť dopravy na podujatie vlakom vedeným prototypovou lokomotívou T 478.1002, ktorá je už historickým vozidlom Českých dráh.

Príchod – Odchod
Banská Bystrica: 08:35
Banská Bystrica mesto: 08:38- 08:39
Sliač kúpele: 08:57 – 08:58
Zvolen – nákladná stanica: 09:08 

Súprava vlaku bude: T 478.1002 + 5x B

Preteky parných lokomotív sa konajú súčasne s oveľa starším a známejším Radvanským jarmokom. Podujatia sú každoročne spojené aj vlakovou dopravou. Pre návštevníkov pretekov sme pripravili možnosť odviesť sa na Radvanský jarmok vlakom zostavených z motorových vozňov M 131.1 familiárne nazývaným Hurvínek. Drevené lavice cestujúcim navodia cestujúcim atmosféru ako za starých čias. Od drevených lavíc k nákupu drevenej varešky– symbolu jarmoku je potom už veľmi blízko.

 

Hurvíkom na Radvanský jarmok po varešku:

Trasa: Zvolen – Banská Bystrica – Zvolen

Súprava vlaku bude: M 131.1125,M 131.1443,M 131.1538 + prívesné vozne BDlm, Clm, CDlm

 

Po Trati mládeže:

30. októbra 2014 uplynie už 65 rok od chvíle kedy sa Kozelníckou dolinou prestal ozývať zvuk píšťal parných lokomotív rady U 35.1 úzchorozchodnej železnice z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. V nedeľu 30. októbra 1949 bola slávnostne uvedená do prevádzky normálenerozchodná trať Hronská Dúbrava – Banská Štiavniva, tzv. Trať mládeže. Mimoriadnym vlakom máte jedinečnú možnosť zviesť sa po trati, ktorú postavilo 17 000 mladých ľudí a ktorá už 65 rokov slúži verejnosti.

Trasa: Zvolen – Banská Štiavnica – Zvolen

Príchod – Odchod

15:05  Zvolen – nákladná stanica  –
15:09 – 15:11  Zvolen – osobná stanica  17:30
15:26 – 15:42  Hronská Dúbrava  17:07 – 17:15
16:20  Banská Štiavnica  16:35

 

Súprava vlaku bude: M 240.039

 

Tam kde vlaky nechodia:

Trať Zvolen – Šahy tvorila významnú spojnicu južných oblasti Slovenska s centrom, úsek trate Zvolen – Krupina bol jednou z prvých železničných stavieb mladých Československých štátnych dráh. Pravidelná osobná doprav tu však utíchla v roku 2002 a tak návštevníci pretekov majú jedinečnú možnosť previesť sa vlakom po tejto trati Fontánou M 262.004 až na samý juh do Šiah a Fučiacim býčkom 422.0108 do Sásy – Pliešoviec.

Príchod – Odchod

11:25  Zvolen – nákladná stanica 
11:29 – 11:35  Zvolen – osobná stanica  17:25
11:52 11:53  Podzámčok  17:10 – 17:11
12:01 – 12:02  Dobrá Niva – zastávka  17:02 – 17:03
12:12 – 12:13  Sása – Pliešovce  16:31 – 16:52
12:31 – 12:32  Krupina – predmestie  16:12 – 16:13
12:37 – 12:42  Krupina  16:01 – 16:06
13:07 – 13:08  Hontianske Nemce  15:35 – 15:36
13:22 – 13:23  Hontianske Tesáre  15:20 – 15:21
13:33 – 13:34  Dudince z  15:09 – 15:10
14:03  Šahy  14:40

Súprava vlaku bude: M 262.004

 

Príchod – Odchod

15.35  Zvolen – nákladná stanica  –
15:39 – 15:45  
Zvolen – osobná stanica  17:51
16:06 – 16:07  Podzámčok  17:34 – 17:35
16:15 – 16:16 
Dobrá Niva – zastávka  17:24 – 17:25
16:28  
Sása – Pliešovce  17:10

Súprava vlaku bude: 422.0108 + 6 x Ci

 

Cez 33 tunelov okolo stredu Európy:

Trate v okolí Zvolená sú vybudované v prekrásnych horách, ktoré pretínajú hory množstvom tunelov. Trate vedú prekrásnou prírodou, ale výkon služby rušňovej čaty na parných lokomotívach nebol prechádzka ružovou záhradou. Tvrdá práca kuriča nakŕmiť nenásytný kotol, dlhé a strmé klesania a stúpania vyžadovali citlivú ruku rušňovodiča na brzdiči či regulátore. A k tomu všade prítomný dym a prach. Zlepšenie pracovných podmienok pre rušňový personál ale aj zväčšenie pohodlia pre cestujúcich nastalo príchodom lokomotív novej – dieselovej trakcie. Jedným z prototypov nových vozidiel je aj lokomotíva T 478.1002. Spolu s lokomotívou T 478.1131 Vás prevezie vlakom cez 33 tunelov okolo stredu Eurúpy

Príchod – Odchod

Zvolen – nákladná stanica: 14.50
Sliač – kúpele: 14.59 – 15:01
Banská Bystrica – mesto: 15:16 – 15:17
Banská Bystrica: 15:19 – 15:20
Turčianske Teplice: 16:11 – 16:12
Diviaky: 16:16 – 16:30
Horná Štubňa: 16:43 – 16.45
Kremnica: 17.13 – 17:15
Zvolen – osobná stanica: 18:00 – 18:05
Zvolen – nákladná stanica: 18:08  

Súprava vlaku bude: T 478.1002 a T 478.1131 + 5 x B

 

Na podujatí sa predstavia historické rušne a motorové vozne:

Parné rušne:

30.33 – Eisenbahnmusem Strasshof – Rakúska republika
III 27 – MÁV Nosztalgia – Maďarská republika
4296 – ŽSR – OZ Zubačka Tisovec
422.0108 – ŽSR – KHT Zvolen

Motorové vozne: M 131.1053, M 131.1125, M 131.1443,M 131.1538,M 262.004, M 240 039

Diesel-elektrické rušne: T 478.1002, T 478.1131, T 466.0253

Lístky na cestu všetkými mimoriadnymi vlakmi budú predávané priamo vo vlaku. V mimoriadnych vlakoch nebudú platiť žiadne preukazy ZSSK. Výťažok z cestovného bude použitý na záchranu objektov železničnej histórie.

Fotografovanie vozidiel a vlakov je voľné, bez poplatkov. Fotografovať je možné zo všetkých priestorov okrem vyhradeného priestoru koľajiska, kde budú prebiehať preteky.

Zmena programu vyhradená. Účasť na podujatí na vlastnú zodpovednosť.

Žiadame účastníkov aby dodržiavali a rešpektovali pokyny organizátorov, dbali predovšetkým na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov, nepohybovali sa v priestoroch Rušňového depa a mimo vyhradených priestorov!

Priestory rušňového depa Zvolen nebudú prístupne návštevníkom podujatia.

Podujatie organizujú: Klub historickej techniky Zvolen, Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Múzejno-dokumentačné centrum železníc Slovenskej republiky, Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

Partnermi podujatia sú: České dráhy, a.s., Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banskobystrický pivovar, a.s., ŽOS Zvolen, a.s., BETAMONT s.r.o., Saft Ferak, a.s., Sodexo spoločné stravovanie a služby s.r.o.

Organizátori týmto srdečne na podujatie pozývajú všetkých záujemcov.

 

Zdroj: KHT Zvolen

http://www.kht.sk/index.php?menu=11

https://www.veterany.eu/wp-content/2010/03/PICT0711.JPG

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.