Tip na september: Jazda do Katarínskej Huty

Kat-Huta-plagat03LUČENEC, KATARÍNSKA HUTA, BREZNIČKA – Internetový portál RAILPAGE.NET v spolupráci s obcou CINOBAŇA, Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) a občianskym združením Veterán klub železníc Poprad (VKŽ), Vás srdečne pozýva na mimoriadnu jazdu motorovým vlakom na trase Lučenec – Katarínska Huta a späť, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. septembra 2010. Vlak bude zložený z motorového vozňa radu 810 ZSSK v pôvodnom laku a prívesného vozňa 011 ZSSK. Neváhajte a príďte sa previezť vlakom po trati, na ktorej je už viac ako 7 rokov zrušená pravidelná osobná doprava. Pre účastníkov jazdy je pripravený pestrý kultúrny program.

Mimoriadna jazda začne v Lučenci, odkiaľ bude vlak vypravený na trať ŽSR č. 162. Cestou k staničke Breznička bude všetky zastávky na trati prechádzať. V žst. Breznička dôjde k obehnutiu súpravy, čo môžete využiť na fotografovanie. Následne sa vyberie na trať ŽSR č. 163, smerom k obci Cinobaňa. Na tejto trati už bude vlak zastavovať na každej zastávke. Po príchode do Katarínskej Huty je v spolupráci s obcou Cinobaňa pripravený kultúrny program v ktorom vystúpi obecná skupina „Hutnícke kopanice“. Taktiež tu bude prezentácia ľudového remesla a predaj suvenírov. V priebehu pobytu bude účastníkom jazdy ponúkané občerstvenie. V prípade záujmu bude otvorený aj obecný hostinec. Pred 13-tou hodinou sa vlak z Katarínskej Huty vyberie na otočku do Brezničky, počas ktorej bude možné fotenie vlaku. Presne o 14:55 je odchod vlaku z Katarínskej Huty späť do Lučenca, kde sú prípoje na vlaky do Zvolena i Košíc.

Redakcia RAILPAGE.NET už dlhší čas uvažovala zorganizovať svoju v poradí druhú jazdu, ktorá by bola určená nielen pre čitateľov stránok ale aj širokej verejnosti. To sa im však podarilo až po viac ako dvojročnom odmlčaní. Ich prvá jazda sa uskutočnila 29. 03. 2008. Vtedy sa v spolupráci s KHT vybrali peážnou traťou do Veľkého Krtíša.

Aj keď organizátori nemôžu tvrdiť že ich organizované jazdy sú pravidlom, snažia sa aspoň o zviditeľnenie takmer zabudnutých a napriek tomu krásnych kútov Slovenska, kam kedysi viedla pravidelná osobná železničná doprava. Pri ich rozhodovaní padli návrhy ako napríklad Levoča, Trebišov – Vranov nad Topľou, ale aj širokorozchodná trať, na ktorej od nepamäti kraľujú len nákladné vlaky. Nakoniec sa rozhodli pre trať Breznička – Katarínska Huta. Ich rozhodnutie ovplyvnil aj fakt, že na tejto trati od zastavenia pravidelnej osobnej dopravy v roku 2003, sa nekonala ešte žiadna mimoriadna jazda pre verejnosť. Po spísaní projektu osobne navštívili obec Cinobaňu, kde sme ich zámer prezentovali starostke obce. Tá vyjadrila nadšenie nad takýmto zámerom a hneď prisľúbila aj spoluprácu.

Cestovný poriadok:

LUČENEC: 10:35 – prípoj R 1931 Bodva, prích. 10:14 hod.
BREZNIČKA: 10:51 – 11:05
KATARÍNSKA HUTA: 11:42 – 12:55
BREZNIČKA: 13:20 – 13:40
KATARÍNSKA HUTA: 14:05 – 14:55
BREZNIČKA:
15:20 – 15:35
LUČENEC: 15:51 – prípoj k R 933 Domica, odch. 16:24 hod.

 

Zmena cestovného poriadku je vyhradená!

Vstupné na jazdu:

Vstupné vo výške 10,- € / osoba zahŕňa:

– jazdu mimoriadnym vlakom
– brožúrku o histórií trate a obce
– fotozastávky
– občerstvenie
– kultúrny program

V súčasnosti prebiehajú rokovania o možnej exkurzii v sklárskom závode spoločnosti Slovglass, Katarínska Huta. Ak sa podarí túto exkurziu zrealizovať, bude sa jej môcť zúčastniť len obmedzený počet účastníkov. Záujemcov prosíme, aby si možnú exkurziu rezervovali pri registrácií na jazdu. Bližšie info na: +421 907 968 174 – O2 Telefonica.

Aktuálny stav voľných meist k 30. augusta 2010 – 10:30:

Kapacita: 80 miest
Rezervovaných: 26 miest
Voľných: 54 miest
Potvrdené rezervácie: 16 miest

O histórií tejto zaujímavej trate sm písali na tomto mieste.

Registrácia na jazdu:

Mimoriadnej jazdy sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré sa na túto jazdu vopred zaregistrujú a bezhotovostným prevodom zaplatia vstupné. Rezervujte si svoje miesto čo najskôr, pretože kapacita vlaku je obmedzená na 80 miest. Účasť na vlastnú zodpovednosť!

Postup pri registrácií účastníkov zo Slovenska:

– v prvom rade je nutné zaslať e-mail na adresu michal.repko@railpage.net, alebo zatelefonovať na mobilné tel. číslo0907 968 174, kde Vám bude priradený variabilný symbol, ktorý je potrebne uviesť pri prevode, aby sme Vašu platbu mohli identifikovať.
– následne pristúpite k samotnému prevodu na účet organizátora č. 0523123317/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! Do správy pre prijímateľa môžete uviesť svoje meno a kontakt.

Postup pri registrácií účastníkov z Čiech:

– v prvom rade je takisto nutné získať pridelenie variabilného symbolu, a to už buď priamym zatelefonovaním na tel. číslo+421 907 968 174, alebo zaslaním e-mailu na adresu michal.repko@railpage.net
– následne pristúpite k samotnému prevodu na účet partnerského občianskeho združenia ŽelPage č. 2483863001/5500vedený v Raiffeisenbank. Pri platbách z Čiech je nutné uhradiť vstupné vo výške 260,- Kč. Nezabudnite zadať variabilný symbol a do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a kontakt. Vyhnete sa tak poplatkom za prevody zo zahraničia.

Postup pri registrácií účastníkov zo zahraničia:

– v prvom rade je taktiež nutné získať pridelenie variabilného symbolu, a to už buď priamym zatelefonovaním na tel. číslo+421 907 968 174, alebo zaslaním e-mailu na adresu michal.repko@railpage.net
– následne pristúpite k samotnému prevodu na účet organizátora č. IBAN: SK8709000000000523123317, BIC: GIBASKBXvedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Pri platbe zo zahraničia uveďte svoje meno, kontakt a variabilný symbol do správy pre prijímateľa. Taktiež nás informujte o svojej platbe e-mailom na michal.repko@railpage.net. Poplatky za prevod znáša odosielateľ (OUR – všetky poplatky hradí príkazca). Pri zahraničných platbách je možnosť dohodnutia individuálnych podmienok na adrese michal.repko@railpage.net.

Potvrdenie registrácie:
– účastníci od ktorých budeme evidovať uhradené vstupné budú priebežne uverejňovaní na stránkach organizátora.

Upozornenie:
– vstupné sa nevracia !
– prezentácia účastníkov sa bude konať 25.9.2010 od 9:45 hod. v žst. Lučenec, pred súpravou mimoriadneho vlaku.
– potvrdenie o vykonaní prevodu si starostlivo uschovajte. V prípade nejasností je nutné sa ním preukázať pred nástupom do vlaku!

Organizačné pokyny:

Každý účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny usporiadateľov, nebude ohrozovať svoje ani cudzie zdravie a majetok. Účastníci akcie musia brať ohľad na fotografov, aby svojim pohybom popri vlaku nezakrývali fotografom výhľad. Organizátor nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví či škody na majetku, ani za prípadné meškanie vlaku a následne zmeškania prípojov. Účasť na vlastnú zodpovednosť. Zmena programu a cestovného poriadku vyhradená! Ďalšie informácie o jazde budú priebežne zverejňované na stránkach organizátora.

Zdroj: Railpage
Úprava: Jaroslav Filo

Kat-Huta-plagat03

Komentárov

  1. Bolo fajn si zaspomínať na roky detstva, keď sa jazdilo motorkou do školy do Cinobane, do nedeľnejškoly do Lučenca. Som rád, že som podebatoval so starými známymi a zaspomínali sme na cestovanie, ktoré teraz je len minulosťou a jazda z Brezničky do Katarinskej Huty je len spomienkovým podujatím. Gilbert

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.