Tip na prázdniny: TEKOV 2010 – BOJE NA HRONE 1945

Tekov2010STARÝ TEKOV – Oblasť Starého Tekova, ako aj vlastná obec sú dôležitým miestom z pohľadu jednej z najväčších bojových operácií RKKA a jej spojencov (v tomto prípade Rumunskej armády), ktorá sa v marci a v apríli 1945 uskutočnila na juhozápadnom Slovensku a juhovýchodnej Morave a v súčasnosti je známa pod názvom ako „Bratislavsko-brnianska operácia“. Do 24. marca 1945 v priestore násilného prekročenia Hrona, od Kozároviec po Žemliare sa rozložilo šesť streleckých divízií RKKA, z toho tri z 53. a tri zo 7. gardovej armády II. ukrajinského frontu pod velením maršala Malinovského.

Samotný začiatok ofenzívy však určí STAVKA, ktorá stále čaká, či sa nedávno začatý prielom Tolbuchina (3. Ukr.frontu) na raabskom fronte na juh od Dunaja s istotou vyvíja podľa očakávaní. 8.armáda generála Kreysinga má na obranu proti II. ukrajinskému frontu celkovo k dispozícii 16.divízií v počte 150.000 mužov, tento počet je však už len na papieri. Navyše z toho dva zbory (LXXII a XXIX) sú dislokované až po kontakt so skupinou armád Stred u Banskej Bystrice už v hornatej časti Pohronia, teda nie v oblasti hlavného predpokladaného náporu sovietskej armády. Bezprostredne na úseku pri Starom Tekove bola dislokovaná 357. (viedenská) pešia divízia, toho času na polovičných stavoch, t.j. rádovo 5000 bojaschopných vojakov. Ďalej na juh od Tekova sa nachádzal v zálohe v priestore medzi 357. a 46. divíziou Wehrmachtu ťažký tankový oddiel Feldherrnhalle („F.H.H.“, známejší skôr pod názvom SPzAbt.503) s obávanými tankami typu Tiger II. Ťažké zbrane na strane obrancov na Hrone tvorilo približne 100 tankov a asi rovnaký počet útočných diel a samohybných lafiet s rozličnými nadstavbami.

S rannými zorami 25. marca 1945 zasvišťali nad mútnymi vodami Hrona salvy gardových raketometov „kaťuší“ a vzápätí zaznelo mocné burácanie „boha vojny“ – delostrelectva. Iba z Levíc a z blízkeho okolia pálilo približne 1000 hlavní. Generálna delostrelecká príprava trvala 8 hodín a lokálne ešte navyše od 15 do 55 minút. Násilný prechod Hrona predsunutými prápormi divízií prvého sledu prebehol takmer bez odporu nepriateľa, ktorý bol starostlivo pripravenou delostreleckou prípravou prekvapený a ohromený. Pôvodný zámer útoku RKKA bol zameraný na ovládnutie čiary Čaradice-Nevidzany-Tehla-Beša-Farná. Počas prvých hodín boja sa predmostie podarilo rozšíriť do hĺbky 2 až 6 km. Plánovaný postup sa zhruba darilo priebežne napĺňať už v prvý deň operácie. Hneď v doobedňajších hodinách prvého dňa operácie sovietska armáda bez väčšieho odporu vytvára malé predmostia pri Novom Tekove, Kálnici, Kalnej n. Hronom a Tekovskom Hrádku. Z posledne menovanej obce sovietska pechota dokonca za chodu dobyla Bajku a východnú časť Ondrejoviec. Boje súčasne zachvátili obec Tekovské Lužany a do Jura nad Hronom sa na podporu útoku presunulo 36 sovietskych tankov, 17 diel a množstvo nákladiakov s posilami aj muníciou. Postup Sovietov bol zastavený len v Kozárovciach, kde sa sovietskemu práporu nepodarilo prekročiť Hron následkom urputnej bojovej činnosti zborového guľometného práporu Sachsen, ktorý sem bol prisunutý z Komárna. Tento prápor spôsobil sovietom veľké straty, ktoré sa odhadovali v prvý deň operácie na 60 mŕtvych a dvojnásobok ranených. V pásme 53. armády, konkrétne jej 49. streleckého zboru, ktorý tvoril pravé krídlo úderného zoskupenia frontu, sa prudké boje strhli práve tu. Wehrmacht tu držal postavenie na úbočiach vinohradov a na okraji lesa kóty Veľká Vápenná, z ktorej ovládal cesty do Mochoviec a Malých Kozmáloviec. Urputné boje prebiehali až do večerných hodín prvého dňa operácie a nemecké jednotky útočili proti v sile až pešieho práporu s podporou 15 až 18 tankov a samohybných diel. 

V pásme 7. gardovej armády, t.j. viacej na juh od Starého Tekova v oblasti okolo Kálnice a Kalnej bola situácia obdobná. Z obce Tehla sa na tomto úseku pokúšal o protiútoky – spočiatku úspešne – ťažký tankový oddiel F.H.H., disponujúci niekoľkými bojaschopnými tankami typu Tiger II. Znovuzískal Kálnicu aj Kalnú. Hneď druhý deň však už ostal osamotený a po nepríjemnom zistení, že na krídlach sa už hodiny nenachádza nijaká nemecká pechota, musel urýchlene ustúpiť do Vrábľov na vlastnú päsť. Sovieti tento oddiel po krídlach obchádzajú a volia múdru taktiku vyhnúť sa priamemu stretu s obávaným Tigrom II. Takto bola najobávanejšia časť zboru F.H.H. vyradená z priameho boja a počas prekérneho ústupu bez sprievodnej pechoty neustále ohrozovaná sovietskym ťažkým delostrelectvom a hĺbkovými bombardérami. Dňa 26. marca 1945 došlo k významnému rozhodnutiu veliteľa frontu, ktoré malo veľký vplyv na rozvíjanie útoku. Maršal Malinovskij totiž vydal rozkaz na zasadenie 1. gardovej jazdecko – mechanizovanej skupiny generálporučíka Plijeva. Stalo sa tak okolo 18. hodiny rádio signálom „ 333 – Moskva“. V priestore od Starého Tekova vpred postupovali elementy pravého najvzdialenejšieho krídla skupiny patriace do 4. gardového jazdeckého zboru.

Kruto sa bojovalo aj nasledujúci deň 27. marca 1945, a to najmä o zalesnené výšiny juhovýchodne od Zlatých Moraviec a na prístupoch k Vrábľom. Boj o Malé Vozokany trval takmer 12 hodín a do boja zasiahlo aj letectvo RKKA, ktoré obec bombardovalo. Obec bola dobytá o 17. hodine. Podobný obraz boja bolo možné vidieť aj na mnohých iných miestach, napr. pri osade Pozba, nachádzajúcej sa na ceste do Šurian a v obci Čaka kde bojoval 154. tankový pluk, patriaci tiež do zostavy Plijevových vojsk. Napriek húževnatému odporu nemeckých vojsk sa jednotkám RKKA do večera podarilo ich obranu vyvrátiť už na širokom fronte. Cesta na Nitru, Trnavu, Bratislavu a Brno bola otvorená. Následkom bojových operácii Sovietov súčasne prebiehajúcich na pravom brehu Dunaja sa posunulo pravé krídlo nemeckej obrany takmer až k Bratislave, čím vznikla pre nemeckú 8. armádu prekérna situácia a už 29.3. prišiel rozkaz zo Skupiny armád Juh na zaujatie pozícií pozdĺž tzv. Pribinovej línie (Bratislava-Sereď-Nitra). Takýmto neúnosným predĺžením fronty – severné horské úseky priľahlé ku skupine armád Stred bolo nutné stále držať a brániť – však došlo k nemožnosti viesť trvalejšie ústupové zdržiavacie boje s tými reálnymi silami na nemeckej strane, ktoré boli toho času k dispozícii, a tým súčasne k veľkému zhoršeniu predpokladov aj na udržanie „karpatskej“ pozície, na tzv. Reichschutzstellung – ríšskej obrannej pozícii.

 Tekov 2010 – 5. ročník bojov na hrone

V sobotu 31. júla 2010 sa v o 11:00 v Starom Tekove uskutoční 5. ročník bojov na Hrone s naledovným programom:

09:00 – Vstup na bojisko, autentické tábory s obdobia 2. svetovej vojny a Československej ľudovej armády s autentickou technikou i výzbrojov.
11:00 – Dynamické ukážky:
– zásahy polície proti demonštrantom
– výcvik vojenských prieskumníkov
– súčinnosť integrovaného záchranného systému pri dopravnej nehode
– prepad americkej frotily Wermachtom
– výcvik tankobomikov ČSĽA
13:30 – Boje na Hrone – rekonštrukcia historických udalostí z 2. svetovej vojny
18:00 – Zábava v Bažantnici

V prestávkach medzi vystúpeniami: žrebvoanie tomboly.

Zdroj: Starý Tekov

Tekov2010

10 Comments

 1. Zúčastnil som sa 5. ročníka. Bolo to prvý, žiaľ aj posledný raz. Išiel som tam s nadšením a plný očakávania.Výsledok? Hlavný program, ako aj sprievodné ukážky vyzneli napriek snahe účastníkov pre väčšinu divákov naprázdno. Prečo? Úplne nezvládnutá organizácia. Program pripravili organizátori podľa mňa len pre hŕstku VIP hostí na tribúne. Na ostatných divákov, ktorí zaplatili za vstup nemalú čiastku, sa úplne kašľalo. Brodili sa v blate na neudržiavanej poľnej ceste lemujúcej dejisko ukážok. A spomínaní VIP hostia nemali ani toľko slušnosti, aby si túto skutočnosť všimli a bez hanby sa tam arogantne predvádzali ako najväčší hrdinovia dňa. Ak je toto už piaty ročník a nikto si dodnes nedal námahu, aby zabezpečil pre platiacich (!) divákov vyvýšené a suché miesto nato, aby videli to, za čo si zaplatili, je to veľká hanba. Nielen hanba. Je to podvod na divákoch. (Všimnite si sponzorov na plagáte. Môžu sa hanbiť!)

 2. Ahojte, ja som tam tiež išiel aj s manželkou a synčekom a dokonca som ešte zobral aj rodičov ale tiež som povedal že som tam bol 3 krát v živote: prvý, posledný a nikdy viac. Jak také prasce nás tam nechali chodiť malé deti na rukách sme nosili no hanba. A čo bol bol najväčší vrchol že team naťahovali ten začiatok bojov o vyše hodinu lebo sa tam nejaký mumáci nechali vyznamenávať však česť ich pamiatke ale to si mohli nehať aj na kasárne a ten … ani neviem na meno prísť tam začal vyprávať o historických udalostiach ako keby tam bol pri tom keď sa to bojovalo a zatiaľ ostatný stály a deti plakali a ľudia kypeli nervami. Ja som tam ani do konca nevydržal šiel som domov ešte pred začiatkom bolo mi z toho fakt zle. Predo mnou tam kriesili nejakú babu čo tam odpadla z toho davu ale hlavná vec že za bažantnicou hltali papaláši gulášek za naše peniaze. Ako vravím POSLEDNÝ RAZ!!!

 3. mne celá táto maškaráda pripadala ako prehliadka štátnych zložiek t.j. hasiči, záchranáry, policajti, kukláči s vrtulníkom, vojaci – to všetko platení zo štátneho rozpočtu a navyše všetci diváci za to platili do vrecka organizátorovi ako aj za bufetey. Hanba, hanba

 4. Suhlasim s prvými dvoma prispievateľmi. Rodinu to stálo nemalé peniaze a v podstate sa platilo za zábavku (a asi aj dobrý obed a vínko) pre papalášov. Divák to všetko zaplatí a môže sa čľapkať aj s deťami v blate, organizátor zhrabne peniaze a papaláš si príde na svoje. O čo lepší bol tuším druhý ročník, kde to bolo celé akosi vojenskejšie, menej komerčnejšie a lepšie organizované. Ideálne bude, keď sa celému organizátorskému štábu dá najavo nespokojnosť ignorovaním ďaľšej ukážky v Starom Tekove. Keď prijde málo ľudí, bude to signál pre usporiadateľa, že podujatie nie je pre vlastné vrecká a záujmy, ale pre ľudí. Nabudúce teda určite nejdeme. Peniaze sa dali použiť určite lepšie a vhodnejšie.

 5. To, že by organizátorovi išlo všetko do vačku, si určite nemyslím … celá technika, náboje, prenájom a presun techniky, zabezpečiť wc, urobiť reklamu a pod. nie je len taká lacná záležitosť.
  Súhlasím s názorom že by bolo dobré postaviť nejaké vyvýšené miesta pre „bežných ľudí“ ale, zas by išlo hore vstupné pretože ani materiál na tie miesta by nebol zadarmo.
  Usporiadateľ a účinkujúci do toho dali maximum a samozrejme to nebolo dokonalé ale určite by si zaslúžili aspoň ďakujem a nie samé výčitky.

  A možno ma teraz za tento komentár „zožeriete“ ale je to môj názor. 😉

 6. Ja si myslím že náboje prenájom techniky wc a pod. kludne zatiahli sponzori a preto si niekto z Tekova namastil pekne vrecko….
  Ludia boli kludne v bahne ďalej…

 7. Vy si píšete len pre svoju spokojnosť. Vy si ani neviete predstaviť, čo celá táto akcia stojí. To by sa nikomu ani nesnívalo. Že tam bolo blato? A Vy si myslíte, že niečo také sa dá ovplyvniť?! Ste úbohí, keď to dokážete napísať. A viete Vy vôbec, že armáda sa tento 5. ročník ani nezúčastnila? Nebolo ľahké nahradiť program a predsa sa nahradil. Nadávať vie každý úbožiak, ale ocení to len rozumný človek. Taký ako vidím, sa našiel len jeden. Zase ste ukázali len svoju neschopnosť a charakter človeka. Kde na Slovensku nájdete takéto podujatie? To dieťa sa tu za ten jeden deň naučí viac, ako za 9 rokov v škole. Aj to je riadna hanba. A podvod na divákoch? To, čo môžete vidieť tu, neuvidíte nikde inde. Také ukážky, takú techniku, jednak je to celodenný program, ktorý sa robí pre Vás, divákov. Zúčastnili sa tu vojenské kluby zo zahraničia, ich výstroj a uniformy nie sú každodenným zjavom. Kde uvidíte rumunského vojaka bojovať po boku rusa proti nemcom?! Už len zabezpečenie stravy pre 450 účastníkov na 5 dní nie je žiadna sranda. Ale to si nikto ani nevšimne, však? Môžete sa ísť hanbiť, lebo sa neviete ani vyjadrovať. Veď Vy ani neviete, čo za históriu sa tu vôbec odohralo. A keď Vám to chce niekto priblížiť, ešte aj to je zle. Všetko má svoje chyby, ale všetko sa dá aj napraviť. Nie je ľahké s niečím takýmto začínať, hlavne, keď sa začína z ničoho. Môžete byť len radi, že sa niečo také uskutočňuje. A že prehľad štátnych zložiek? A armáda nie je štátna zložka? Ani nerozmýšľate, čo píšete. A žiaľ, nikto zo štátneho rozpočtu tu platený nebol. Takže žiaľ, radšej také nepíšte, kým si niečo neoveríte, lebo sa len zosmiešňujete. HANBITE SA! Zase sa prejavil slovenský národ…riadna bieda.

 8. na podobných akciách sa zúčastňujem už nejakú dobu, tie tribúny pre VIP hostí boli aj budú, blato dodáva atmosféru ale so vstupným som sa stretol po prvý krát !? Preto sa nečudujte kritike lebo ak si niekto niečo zaplatí chce za to aj niečo mať. Sme však ludia rôznych pováh, jedny to chápu druhý nie takže škoda rečí ….
  Len tým čo sa nepáčilo blato odporúčam: nechoďte na podobné akcie v sandálkach alebo značkových teniskách, to nie je môdna prehliadka ale Boje na Hrone

 9. Ja som sa zúčastnila už druhý krát a naozaj sa mi velmi páčilo . Vážne nenahraditelné ukážky bojov . A čo sa týka toho blata na ktoré sa poniektorí tak sťažujete to blato patrí k atmosfére tých bojov ktoré sa tu niekedy odhrávali nie ? Takže súhlasím s 1. komentárom že na takéto podujatie netreba chodit v značkových teniskách alebo sandálach .
  Inak ako som už povedala paráda … a nehovorím len o bojoch v Starom Tekove … začiatkom Oktobra bývajú boje aj na Dukle a Dargove a tie sú tiež super . Ale každé sú v niečom iné … Napríklad na Dukle nemajú funkčnú techniku ( tanky , delá , kaťuše … ) ale len lietadlá .
  čiže môj dojem … paráda 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.