Tip na prázdniny: Slovenské Piesky – armádna história a súčastnosť

ZÁHORIE – Pozývame vás na 3. ročník vojenskej akcie Slovenské piesky 2011, ktorý sa uskutoční od 6. do 15. augusta 2011. Akcia je organizovaná na počesť 121 výročia narodenia armádneho generála Rudolfa Viesta, ktorý sa aktívne zúčastnil budovania Československej zahraničnej armády vo Francúzsku a Veľkej Británii počas druhej svetovej vojny.. Máte možnosť zúčastniť sa akcie a predviesť svoju techniku, užiť si jazdu v pieskových dunách alebo sa brodiť v unikátnom teréne na Záhorí. Môžete sa aktívne zúčastniť bojových ukážok, alebo predviesť bojový tábor jednotky ku ktorej patríte. neváhajte a príďte si pozrieť legenárne jeepy Willys, vozidlá Dodge, GMC, Hafttrack, Tatra, tankov T-34, Tiger, T-72 Modena, Pion, Zuzana a mnohých iných!

Program:

06. 08. 2011 – Sobota
08:00 – 22:00 Príchod – registrácia a Stavanie tábora

07. 08. 2011 – Nedeľa
08:00 – 22:00 Príchod – registrácia a Stavanie tábora

08. 08. 2011 – Pondelok
08:00 – 22:00 Príchod – registrácia, Stavanie tábora a voľný program

09. 08. 2011 – Utorok
08:00 – 22:00 Príchod – registrácia, Stavanie tábora a voľný program

10. 08. 2011 – Streda
08:00 – 22:00 Príchod – registrácia a Stavanie tábora
10:00 Vstup na trate – voľné jazdy

11. 08. 2011 – Štvrtok
08:00 Budíček
09:00 Rozprava a inštruktáž v generálnom štábe
09:30 Slávnostný výstrel a zahájenie dňa
10:00 Cvičné jazdy – malý okruh cca 6 km, veľký okruh 15 km
Brodenie 0,8 m, 1,5m, plavby v 3m hĺbke
16:00 Spanilá jazda okolím Záhoria
19:30 Ukončenie pohybu techniky
20:00 Spoločenský večer s dobovou tématikou

12. 08. 2011 – Piatok
08:00 Budíček
09:00 Rozprava a inštruktáž v generálnom štábe
09:30 Slávnostný výstrel a zahájenie dňa
09:45 Jazda Pravidelnosti, brodenie, plavby, voľné jazdy
17:00 Nácvik a ukážky bojov a výcviku
20:00 Ukončenie pohybu techniky
20:15 Spoločenský večer s dobovou tématikou

13. 08. 2011 – Sobota
08:00 Budíček
08:30 Rozprava a inštruktáž v generálnom štábe
10:00 Defilé kolesovej a pásovej techniky
12:00 Ukážky bojov II.sv.vojna, Studená vojna, Súšasnosť v prevedení OS SR, Zoskok výsadkárov
14:00 Dynamické ukážky techniky
17:00 Ukončenie ukážok – Defilé techniky na záver
19:00Vyhodnotenie
20:00 Spoločenský večer

14. 08. 2011 – Nedeľa
09:00 Budíček
10:00 Voľné jazdy a Balenie tábora
15:00 Odchod

15. 08. 2011 – Pondelok
do 12:00 Ukončenie podujatia

Predpisy:

Bezpečnosť stretnutia:
Stretnutie Slovenske Piesky si dáva za cieľ byť závideniahodným podujatím, ktoré je veľmi priateľské, oddychové a neformálne, s minimom pravidiel a obmedzení. Niektoré je však potrebné dodržať. Budeme radi, ak si prečítate nasledovné a budete sa riadiť týmito pokynmi.

Všetci účastníci s vojenskými vozidlami:
Pri vstupe na prehliadku sa ubezpečte, že vaša nálepka s číslom je náležite umiestnená na vašom automobile. Toto je nevyhnutné tiež pri posudzovaní automobilu.

Osobné priepustky pre vystavovateľov:
Tieto budú vydané pri príjazde každému individuálne. Ubezpečte sa, že máte priepustku po celý čas pri sebe vy i váš hosť alebo spoločník. Ak tento ide v pomocnom vozidle, musí si zarezervovať vydanie svojej vlastnej priepustky. Dodatočné priepustky budú k dispozícii pri vstupe do areálu.

Príchod pre vystavovateľov a iných účastníkov:
Prichádzať možno od utorka 10. augusta ráno, čas odchodu je stanovený najneskôr v pondelok 16.augusta, ak nebolo vopred dohodnuté inak.

Palivo:
Najbližšia čerpacia stanica je asi 10km vzdialená, otvorená 24 hodín.

Vystavovatelia (statické ukážky):
Pri príchode sa prihláste na recepcii, kde dostanete váš uvítací balíček. Zároveň si môžete vysporiadať nevybavené účty a záležitosti s usporiadateľmi predtým, než sa presuniete do vám pridelenej zóny.

Psy:
Vstup psom je povolený, musia však byť na vodítku a je potrebné plochy po nich vyčistiť.

Areál Záhorie:
Areál Záhorie je zapožičaný vojenský pozemok. Pamätajte, že pokiaľ ste v tejto lokalite, ste tu hosťom. Správajte sa tu s takým ohľadom, ako by ste sa správali na svojom vlastnom pozemku.

Tábor účastníkov:
V tábore ležiacom blízko arény si môžu účastníci vybudovať dobové tábory. Jeho požadovnú veľkosť a dobovú príslušnosť označte do prihlášky. Organizátori vám pridelia podľa najlepších možností priestor. Najlepší z táborov bude vyhodnotený. V tábore nie je prípustné parkovanie civilného vozidla. Prípadné civilné predmety musia byť zakryté maskovacími sieťami, alebo inak, s cieľom nerušiť vojenský ráz tábora. Vojenské vozidlá môžu parkovať pri majiteľoch. Aby návštevníci mohli náležite obdivovať vaše vozidlá, mali by tieto mať označenie typu a histórie vozidla.
20 km/h za hodinu – najvyššia dovolená rýchlosť
Vzťahuje sa na celé výstavisko okrem priestoru pre jazdy a ukážky. Vodiči musia dodržiavať pokyny usporiadateľov a ich asistentov.

Pohyb pásových vozidiel:
Akýkoľvek presun pásových vozidiel v areáli je možný len v sprievode aspoň jedného pešieho sprievodcu, ktorý ide pred vozidlom, majúc na sebe dobre viditeľnú výstražnú vestu. Najvyššia dovolená rýchlosť 15km/h platí pokiaľ nie ste v aréne, kde je povolená rýchlosť 40 km/h, pri jazdách na trati obmedzenie neplatí . Nevstupujte do bezpečnostnej zóny (pásmo 15m pred publikom). Všetci pasažieri musia počas dynamických ukážok sedieť na riadnych, nie provizórnych, sedadlách. V prípade zistenia, že ste vedome ohrozili životy iných účastníkov alebo verejnosti môžete byť potrestaný.

Pohyb vozidiel:
Žiadame Vás, aby pohyb vozidla po tábore bol čo najmenší. Obmedzíte tak tvorbu prachu a zvýšite bezpečnosť. Do táborovej oblasti počas dní pre verejnosť medzi 9.00 a 18.00 hod. nie je povolený vstup neregistrovaným vozidlám. Použiť vozidlo smú len oprávnené osoby. V sobotu medzi 9:00 – 18:00 deti nesmú jazdiť na motocykloch alebo motorkách. Všetky vozidlá musia dodržiavať tieto opatrenia, pokiaľ organizátori nerozhodnú inak.

4 x 4 Trate:
Vstup na trate bude riadený usporiadateľmi. Počas hodín, kedy budú prebiehať súťaže v zmysle programu, je na trate povolený vstup len vozidlám prihláseným do konkrétnej súťaže. Vo volnom čase možu na trate aj vozidlá na voľné jazdy. Na pokrytie nákladov budú vtedy stanovené drobné, symbolické, poplatky. Rozhodnutie tu prítomných usporiadateľov bude vo všetkom vždy konečné. Otváracie hodiny sú 10.00 až 18.00 h od utorka do nedele. Účasť na jazdách je na vlastné riziko.

Jednosmerný systém:
V prevádzke bude jednosmerný systém, ktorý všetky vozidlá musia rešpektovať. Počas soboty vozidlá nesmú opustiť areál medzi 9.00 – 18.00. Opatrenia platia, pokiaľ organizátori nerozhodnú inak. Všetky vozidlá, ktoré nemajú vystavenú priepustku, budú usporiadateľmi zastavené.

Zbrane:
Dovolené sú iba zbrane namontované na vozidlách alebo také, ktoré sú súčasťou statického výkladu. Tieto musia byť bezpečné a musia byť v súlade s aktuálnymi vládnymi nariadeniami. Do areálu je zakázané priniesť granáty alebo pyrotechniku, pokiaľ nebolo dohodnuté s usporiadateľmi inak. Organizátori musia trvať na tom, aby všetky zbrane prinesené do areálu boli v súlade s platnou slovenskou legislatívou. V prípade nerešpektovania tohto nariadenia nebude účastníkovi povolený opätovný vstup na podujatie. Dodržiavania týchto pokynov prispeje k zachovaniu patričnej reputácie prehliadky Slovenske Piesky ako „rodinnej výstavy“.

Uniformy:
Nosenie uniforiem je žiaduce. Uniformy krajín Osy môžu byť použité ako súčasť ukážok alebo v tábore, nie je možné sa v nich však pohybovať voľne v areáli ak majú na sebe znaky, ktoré podľa zákona propagujú nacizmus ako hákový kríž a podobne. Nosenie súčasných uniforiem a hodnostných označení podlieha zákonným ustanoveniam.

Parkovanie:
V areáli sa nachádzajú pozemky určené na zaparkovanie áut. Civilné autá, ktoré sa budú nachádzať v tábore medzi 9.00 h. – 18.00 h., budú odtiahnuté na parkovisko. Po výstavisku je možné jazdiť na bicykli, samozrejme s príslušnou opatrnosťou.

Vystavovanie vojenských vozidiel:
Ak vystavujete svoje vozidlo a spíte v stane alebo karavane, je potrebné, aby ste všetky svoje súkromné veci nechali v zadnej časti a vozidlo zaparkovali vpredu, čo prispeje k celkovej kvalite výstavy a zviditeľní vaše vozidlo.

Vozidlá a bezpečnosť pri táborení:
Výstava, ako viete, je otvorená širokej verejnosti a táto má teda prístup i k vášmu vozidlu. Usporiadatelia nemôžu niesť zodpovednosť za stratu alebo poškodenie vášho vozidla alebo jeho obsahu. Za takýchto okolností vám odporúčame, aby ste svoje vozidlo nenechávali bez dozoru. V prípade, že musíte odísť, požiadajte niektorého zo spoluvystavovateľov, aby dohliadol na vaše vozidlo. Po návrate si vozidlo skontrolujte, aby ste predišli nielen strate či krádeži, ale aj prípadnému vloženiu čohokoľvek podozrivého do vnútra auta či do jeho blízkosti.

Odpadky:
Areál Záhorie je priestor v prírode. Aby sme sem mohli byť pozvaní aj na budúci rok, je potrebné zabezpečiť zachovanie čistoty a poriadku. Žiadame vás, aby ste odpadky odkladali do pripravených plastových vriec a pri odchode z výstaviska tieto uložili do pripravených smetných nádob. Každý zodpovedá za čistotu svojho tábora až po odchod.

Grilovanie a otvorený oheň:
Areál Záhorie je v prírode. V období konania je predpoklad, že bude okolie veľmi suché a preto aj horľavé. Grilovanie je povolené, len ak je k dispozícii hasiaci prístroj a ohnisko je minimálne 5 m od horľavých predmetov alebo porastu. Ohnisko musí byť neustále strážené.

Hasiace prístroje:
Z dôvodu bezpečnostných predpisov musíme trvať na tom, aby všetci účastníci boli vybavení vhodným funkčným hasiacim prístrojom. Tieto budú kontrolované pri príchode i počas trvania výstavy.

Generátory:
Musia vyhovovať aktuálnym predpisom o ochrane zdravia a bezpečnosti (uzemnenie). Zabezpečenie generátora tak, aby vyhovoval štandardnej legislatíve, bude na vaše vlastné náklady a zodpovednosť.

Požiarna ochrana:
V areáli je zabezpečená požiarna pohotovosť a 24 hodinová pohotovostná lekárska služba. Za účelom zaručenia bezpečnosti výstavy je služba ochotná pomôcť akýmkoľvek spôsobom pri požiarnej prevencii. Rada nič nestojí, takže ak máte pochybnosti o vašej bezpečnosti, príďte sa poradiť.
Požiarna pohotovosť a lekárska služba budú jasne označené

Prihlásená technika 2011:

Pásová:
Tank T 34, VT 55, Tank T 55AM2, OT 810, OT 90, OT 62 R2M, AT-S, ATS-59G, T 72, BVP 1, VT 55, BVP 1, Halftrack IHC, Burka 3, Svatava
Gvozdik, Burka 3, PION, Tank T 34, Pram, MT 72, OT 810, BVP DTP, M 4
BVP VT, T 72, BVP DTP, Tank T 34, Bren Carrier

Obrnená koelsová:
OT 64, BTR 60, BRDM 2 CH, BRDM 2, T 815 UP2, Zuzana, Dana, OT 64, BRDM 9P133, BTR 60, BRDM 2, Pacific M26, BRDM 2

Nákladné automobily:
GMC CCKW 353,  T 805 Třinec, Ward la France, Diamond T, Praga RN, Ford Canada, Reo, T 805 Třinec, T 805 valník, T 138 4×4, T 148 nt, T 813 8×8, V3SM2R+PAJ, V3S APN, T 138 4×4, ZIL 131, ZIL 131 N, Praga RN, AM General, T 813 8×8, T 111 NR, ZIL 131 N, Tatra 805, URAL R362M, GMC CCKW 353, ÖAF GL SLKW 20.320 G1 Bj. 1976, ÖAF GL SLKW 20.320 G3 Bj. 1981

Ľahké automobily:
Jeep, Dodge WC 54, Ford Mutt, Dodge WC 63, Landrover, Dodge WC 52, Jeep, Dodge M43, Jeep, UAZ 469, GAZ 69, VW Kubelwag., GAZ 66, Landrover, UAZ 469, Landrover, VW Jeep, VW Schwimm., GAZ 69, VW, Kubelwag., Jeep, GAZ, Volvo, Kraka, Pinzgauer, Volvo, Jeep, Landrover, VW, GAZ 69, Jeep, VW181, UAZ452 Kavka, Haflinger, Bedford, Morris, Steyr-Puch Pinzgauer 712 K/FM Bj. 1975, Steyr-Puch Pinzgauer 712 M/Fla Bj. 1976, Steyr-Puch Pinzgauer 718 K Bj. 1988, Gräf&Stift Bergekran KRFD 210/36 Bj. 1969, Steyr-Puch 290GD Bj. 1997, Steyr-Puch 300GD Bj. 1987, Steyr-Puch Pinzgauer 712 K/FM Bj. 1975

Motocykle:
BMW, URAL, BMW, NV 750, Dnepr, NV 750

Trasa:
Diaľnica Bratislava (Brno) – Malacky – Pernek – Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie – odbočiť doľava pred Plaveckým Mikulášom

Diaľnica Brno – Hodonín – Holíč – Petrova Ves – Štefanov – Borský Mikuláš – Lakšárska Nová Ves – Mikulášov

VTSÚ Záhorie cca. 50 km od Bratislavy
GPS navigácia: 48°32´01,14´´ N 17° 15´03,78´´ E
Vjazd z cesty medzi Plaveckým Mikulášom (cesta 501) a Mikulášov
Bratislava – Pezinok – Pezinská Baba – Pernek – Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie – odbočiť doľava pred Plaveckým Mikulášom

Spracoval: Patrik Špačinský

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.