Tip na prázdniny: Na vlnách Dunaja – 90 rokov československej a slovenskej plavby na európskom veľtoku

BRATISLAVA – Aj keď Bratislavu neraz postihli aj katastrofické povodne a hladina Dunaja siahala vysoko nad jeho bežnú úroveň, do priestorov historických prešporských vinohradov, kde v polovici 19.storočia postavili železničnú stanicu Prvej uhorskej parostrojnej železnice,  vlny Dunaja nikdy nedosiahli. Je to dnes  prvý raz v dejinách , kedy hlavnou  témou v sídle  bratislavského Múzea dopravy STM je vodná, osobitne lodná doprava.

Jej dejiny na našom úseku Dunaja siahajú do dávnej minulosti, zrejme omnoho vzdialenejšej  než  je vek najstaršej ikonografickej pamiatky na tunajšiu plavbu, ktorá pochádza z doby rímskej z obdobia panovania Marca Aurelia v 2.storočí n. l. a je zvečnená na reliéfe jedného z antických stĺpov v Ríme. Intenzívna plavba po európskej vodnej tepne  zabezpečovala kontakt so susednými i vzdialenými krajinami, predovšetkým však umožňovala suchozemskému Uhorsku kontakt s krajinami pri mori. Z hospodárskeho i vojenského hľadiska bola doprava na Dunaji mimoriadne významná a dodnes zďaleka nie je historikmi dostatočne objasnená a docenená.

Aj preto je muzealizácia viac-menej  náhodne dochovaných pamiatok na dejiny lodnej dopravy na Slovensku úloha nielen dôležitá ale aj náročná. Výstava „Na vlnách Dunaja“ bola pripravená pri príležitosti 90. výročia vzniku plavebnej spoločnosti, ktorá po prvý raz v dejinách niesla vo svojom názve aj meno našej krajiny. Stalo sa tak len niekoľko rokov po vzniku Československa, štátu, ktorý po roku 1918 otvoril cestu k našej národnej dospelosti a vlastnej štátnosti. Práve na obdobie po roku 1922 a problematiku československej a slovenskej dunajskej plavby zameral svoju pozornosť autorský kolektív a organizátori tejto výstavy – bývalí a terajší pracovníci plavebných organizácií a ich kolegovia z múzejného prostredia. Solidarita je  silnou zbraňou slabých. Tento fakt dodal odvahu skupine nadšencov, ktorí usilujú o zriadenie lodného múzea a umožnil –  vďaka ochote vedenia Slovenského technického múzea a Slovenskej plavby a prístavov, a. s.,  s finančnou podporou prioritného projektu Ministerstva kultúry SR a vďaka ústretovosti autorov a vydavateľov len nedávno vytlačenej publikácie Dunajská flotila – usporiadať výstavu  s obdobným obsahovým zameraním. Prakticky bez existencie akýchkoľvek do systemizovanej zbierky sústredených hmotných dokladov, ale vďaka dlhodobému výskumu autorov  spomenutej knihy a ochote viacerých dobrovoľníkov, podarilo sa pripraviť verejnosti na neveľkej ploche okolo 150 m² v hale B Múzea dopravy na Šancovej ul. v Bratislave svojho druhu prvú výstavu, ktorej cieľom je upozorniť širokú verejnosť, ale aj kompetentné orgány a vlastníkov posledných zvyškov dokladov na mimoriadne významnú oblasť technických pamiatok a dopravnú tradíciu, ktorej fragmenty je ešte možné zachrániť v záujme zachovania dôležitej časti našej historickej pamäte.

Na výstave sú použité desiatky predmetov a iných exponátov, fotografie a plánová dokumentácia z archívov a zbierok Slovenskej plavby a prístavov, a. s., Slovenského technického múzea, Múzea mesta Bratislavy, Slovenskej národnej galérie, Slovenského filmového ústavu a Národného filmového archívu v Prahe, Lodeníc v Komárne, Slovenského národného múzea – Historického múzea a Múzea kultúry Maďarov na Slovensku  a viacerých súkromných vlastníkov.

Počas konania  výstavy pripraví STM – Múzeum dopravy celý rad sprievodných odborných a popularizačných podujatí s predmetnou tematikou.

Po premiérovom uvedení výstavy  v Bratislave predpokladáme jej reprízy   v Košiciach a v Komárne.

Výstava NA VLNÁCH DUNAJA – 90 rokov československej a slovenskej plavby na európskom veľtoku pripravilo Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy, Bratislava s finančným príspevkom prioritného projektu Ministerstva kultúry SR v spolupráci so Slovenskou plavbou a prístavmi, a. s.  a vydavateľstvom Slovart, spol. s r.o.

Generálny riaditeľ STM: Eugen Labanič
Hlavný manažér výstavy: Peter Maráky
Námet, scenár a výber exponátov: Juraj Bohunský, Pavel Habáň, Sándor Papp, jr.
Spolupráca:
Karol Puha, Jiří Mandl
Výtvarno-priestorové riešenie: Jozef Habodász
Grafická spolupráca a propagácia:
Réka Szabó
Realizácia:
D&D Studio, spol s r. o.
Propagácia: Martin Piaček
Produkcia a organizačno-technické zabezpečenie: Anastázia Friedrichová, Gabriela Szabóová

Na výstavu zapožičali exponáty a iné dokumenty:

– Slovenská plavba a prístavy, a. s., Bratislava
– Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Historické múzeum a Múzeum kultúry karpatských Nemcov
– Slovenská národná galéria
– Slovenský filmový ústav
– Múzeum mesta Bratislavy
– Galéria mesta Bratislavy
– Občianske združenie Tradície a hodnoty
– LOD –  Spap, a. s., Bratislava
– Lodenice Komárno
– Univerzitná knižnica, Bratislava
– Juraj Bohunský, kpt. Karol Puha, Ing. arch. Igor Thurzo, Emil Schenk, Ing. Jiří Mandl,
– kpt. Milan Kollár, Andrej Karaffa a ďalší

Spolupracujúce portály: www.plavba.netwww.danubius-fluvius.eu

Na výstave sú použité aj niektoré materiály z dlhodobého  medzinárodného dokumentačno – prezentačného projektu Danubius Fluvius.

STM – Múzeum dopravy ďakuje všetkým, ktorí svojou pomocou, spoluprácou,  ústretovosťou, podporou a informáciami pomohli k realizácii tejto výstavy.

Osoby a inštitúcie, ktoré vlastnia dokumenty alebo majú vedomosť o existencii dokumentov a iných dokladov o histórii lodnej dopravy na Dunaji a ostatných slovenských riekach, láskavo prosíme o zaslanie informácií a kontakt s našim múzeom na adrese:

– osobne: STM – Múzeum dopravy , Šancová  1/A, 811 05 Bratislava
– web: www.muzeumdopravy.com
– e-mail: muzeumdopravy@stm-ke.sk
– telefonicky: pevná linka +421/2/52444163, 52494021 alebo mobil č.+421/918965709

Tešíme sa na stretnutie s Vami už vo štvrtok 12. júla 2012 o 15,30, alebo kedykoľvek až do konca septembra.

Autor: Múzeum dopravy

Pridajte prvý komentár

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.