Tip na prázdniny: Leto na turistických železniciach na Slovensku

SLOVENSKO – Aj tento rok sa počas hlavnej turistickej sezóny môžete odviezť unikátnymi turistickými železnicami, ktoré nadšenci zachránili pred fyzickou likvidáciou a sú v správe jednotlivých múzeí a občianskych združení. V súčasnosti sa s turistickým vlakom ťahaným parnou alebo motorovou lokomotívou, môžete odviezť na Čiernohronskej železnici, Oravskej lesnej železnici, Historickej lesnej úvraťovej železnici, Košickej detskej historickej železnici a vo vybraných dňoch aj na Nitrianskej poľnej železnici.

 

 

LESNÁ ŽELEZNICA KATARÍNKA

História lesných železníc v Malých Karpatoch siaha do roku 1880 keď dal Jozef Pálffy postaviť chemickú továreň na spracovanie dreva suchou destiláciou. Továreň si vyžadovala pre výrobu najmä drevo, ktorého síce bolo naokolo dostatok, no ho museli zvážať zo vzdialenosti desať až dvadsať kilometrov. Za týmto účelom postupne vznikla cca 40 km sieť železníc (časť z nej tvorilo prenosné koľajisko) s rozchodom 760 mm. Prázdne vozne vyťahovali do hôr kone a do závodu sa naložené vracali samospádom.

Keď v roku 1898 postavili železničnú trať z Trnavy do Kútov a pri Dobrej Vode sa postavil pobočný závod na na suchú destiláciu, bola do roku 1903 postavená 32 km úzkorozchodná železnica Závod Majdán – prekládková stanica Smolenice – Dobrá Voda. Železnica s rozchodom 760 mm na ktorej bola zavedená parná trakcia postupne dosiahla dĺžku 70 km a okrem dreva prepravovala aj stavebný materiál, kameň, vápenec a neskôr slúžila aj na prepravu osôb. Železnica bola predĺžená o úseky Dobrá Voda – ŠirokáČierťaž – Slopy a zo Závodu Majdán cez Suchánku pod Mariáš. Do roku 1966 bola priemyselná železnica z Majdánu cez Trstín do Dobrej Vody s jej lesnými prípojkami ako nepotrebná zrušená.

Pri Dobrej Vode sa nachádzala ďalšia železnica vedúca dolinou smerom k Dechticiam, kde obsluhovala pílu na Dolnej Skalovej a smerom k Planinke viedla odbočka do lesa. Pravdepodobne do začiatku 20-tych rokov 20. storočia túto železnicu predĺžili cez Dechtice až do liehovaru v Kátlovciach.

V roku 1997 sa partia nadšencov rozhodla kúsok z tejto romantiky zachovať a preto postupne renovuje niekoľko pamiatok po bývalej železnici Horné Orešany – Smolenice – Dobrá Voda. V blízkosti zrúcaniny františkánskeho kláštora Svätej Kataríny v katastrálnom území Dechtíc sa tak postupne buduje železnička s rozchodom 600 mm, ktorá slúži pre radosť ľudí. Premávka na prvom úseku trate sa začala v roku 2002 na Deň detí. V roku 2007 založili nadšenci Združenie na záchranu lesných železníc Slovenska, ktoré sa stará o obnovu a prevádzku lesnej železnice Katarínka.

Zrekonštruovaný vláčik na lesnej železnici Katarínka

Lesná železnica Katarínka v súčasnosti premáva od mája do októbra cez voľné dni a sviatky len na objednávku. V prípade záujmu o jazdu s motorovou lokomotívou je potrebné dohodnúť termín prostredníctvom e-mailu lesnazeleznica@gmail.com, alebo telefonicky na t.č. +421 905 701 329 (predseda združenia Róbert Ružek).

 

NITRIANSKA POĽNÁ ŽELEZNICA

Nitrianska poľná železnica je muzeálna úzkorozchodná (760 mm) železnica nachádzajúca sa v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea a výstavného areálu štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Vlaky ťahané parnou lokomotívou jazdia na okruhu okolo Skanzenu (1,6 km) a medzi Skanzenom a Výstaviskom (1 km). História železničky siaha do roku 1982, kedy vo vedení Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre vznikla myšlienka vybudovať v rámci plánovaného skanzenu múzejnú poľnú železnicu. Základom pre Nitriansku poľnú železnicu sa stalo torzo poľnej železnice z okolia Želiezoviec, ktoré bolo prenesené do múzea v roku 1984.

Atraktívne jazdy parným vláčikom Nitrianskej poľnej železnice

Poľná železnica v Želiezovciach, postavená v roku 1895 ako konská železnica, slúžila na prepravu poľnohospodárskych produktov a osôb až do roku 1971. V období daždivých jarných a jesenných dní bola niekedy jediným spojením s okolitým svetom. V roku 1913 bola na železničke zavedená parná trakcia, prepravu zabezpečovalo 6 lokomotív a viac ako 300 vozňov.

Prvý 600 metrový úsek Nitrianskej poľnej železnice bol sprístupnený počas výstavy Agrokomplex v auguste 1985. Železnička v súčasnosti premáva počas vybraných podujatí poľnohospodárskeho múzea, štátneho podniku Agrokomplex – najbližšie 17. – 20. augusta 2017 i na objednávku. Dopravu zabezpečujú vagóny z pôvodnej trate, prestavané na vyhliadkové vozne podľa dokumentácií z lesných železníc. Vlaky ťahajú 3 parné rušne a 1 motorový.  Najhodnotnejší je U 35.901 „Kraus“ vyrobený v roku 1918 v Linzi. Odchody vláčika počas Agrokomplexu sú každých 30 minút od 09:00 do 18:00 s výnimkou obedňajšej prestávky od 12:00 do 12:30.

 

ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA

História lesnej železnice siaha do roku 1908, kedy bol postavený prvý 10,4 km úsek z Hronca po Čierny Blh (dnes Čierny Balog). Ďalšie vetvy sa stavali postupne aj za pomoci vojnových zajatcov z prvej svetovej vojny a viedli do väčšiny dolín povodia Čierneho Hrona. Ich celková dĺžka dosiahla 131,98 km a vyšplhali sa až k tajomnému Dobročskému pralesu pod mohutným Klenovským Veprom. Najmenší polomer oblúka trate bol 60 metrov, najväčší sklon trate 70 promile. V stanici Hronec vzniklo prekladisko z lesnej na štátnu železnicu. V Čiernom Balogu a na Štiavničke pracovali parné píly zásobované lesnou železnicou. Železnica, ktorá v roku 1944 zasiahla aj do Slovenského národného povstania a okrem dreva denne prepravila cca 250 – 300 osôb, mala byť na základe rozhodnutia vlády SSR do roku 1985 definitívne zrušená. 31. decembra 1982 bola definitívne zastavená prevádzka na zostávajúcich 36 km trate, v tej dobe už poslednej lesnej železnice na Slovensku. Všetko zariadenie – koľajnice, lokomotívy a vozne boli určené na zošrotovanie. V roku 1982 sa z podnetu posledného výpravcu lesnej železnice Klementa Auxta podarilo miestnym aktivistom SZOPK v Hronci pretlačiť zápis Čiernohronskej železnice do Ústredného štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. Od roku 1983 sa na železničke organizovala séria bezplatných pracovných táborov STROMU ŽIVOTA vďaka ktorej sa 1. mája 1992 sa parný vláčik vydal na prvú jazdu po opravenej trati do Vydrovskej doliny. V nasledujúcich rokoch boli postupne obnovené úseky Čierny Balog – Hronec (1993; 10 km), Hronec – Chvatimech (2003; 2 km), Čierny Balog – Dobroč (2002; 4 km) a Vydrovo skanzen – Vydrovo Korytárske (3 km). V súčasnosti sa pokračuje s obnovou posledného úseku trate po Obrubovanskú (1 km) k navrhovanej Európskej lesníckej škole.

Romantické jazdy na Čiernohronskej železnici.

Turistický vláčik vedený parnou, alebo motorovou lokomotívou premáva denne od 1. júla do 3. septembra 2017. V tomto období je vo všetkých vlakoch radený detský vozeň s malým domčekom a kútikom na hranie. Od 4. do 15. septembra 2017 premávajú vlaky iba na objednávku a sú ťahané dieselovou lokomotívou. Na železničnej stanici v Čiernom Balogu môžete navštíviť múzeum lesnej železnice, zakúpiť si suveníry so železničnou tematikou, občerstviť sa, alebo si pozrieť expozíciou železničky. V staniciach Čierny Balog, Vydrovo skanzen a Dobroč sú vybudované detské ihriská.

Nevšedná jazda motorovou trakciou v Čiernom Balogu

Počas letných prázdnin si za príplatok 40,- € k cestovnému lístku môžete dopriať spiatočnú jazdu parným rušňom. Na motorovom rušni sa za príplatok 20,-€ k cestovnému lístku môžete odviesť celoročne. Podmienkou je súhlas rušňovodiča, voľno na lokomotíve, vek minimálne 18 rokov a vhodný odev. Vážni záujemcovia môžu absolvovať celodenný kurz rušňovodiča parnej alebo motorovej lokomotívy pri ktorom sa dostanete aj do zákulisia železničky – do dielni, depa k zakúreniu, údržbe a opravám parných i motorových rušňov. Cena jednodenného kurzu od 08:00 do 17:00 je 99,- € vrátane celodenného lístka pre Vašich blízkych.

Parná trakcia na Čiernohronskej železnici

Z dôvodu modernizácie hlavnej trate z Čierneho Balogu do Chvatimechu premávajú pravidelné vlaky iba v úseku Čierny Balog – Výhybňa Šánske a späť. V prípade objednávky je však možné vypraviť vlak na celom úseku trate.

 

CESTOVNÝ PORIADOK
ČIERNY BALOG – VÝHYBŇA ŠÁNSKE a späť
11:00
11:08
11:10
11:20
14:30
14:38
14:40
14:50
15:30
15:38
15:40
15:50
Čierny Balog
Krám
Nový Krám
Šánske
11:50
11:42
11:40
11:30
15:20
15:12
15:10
15:00
16:20
16:12
16:10
16:00
Z dôvodu modernizácie trate Chvatimech – Šánske premávajú vlaky v tomto úseku iba na objednávku.

 

CESTOVNÝ PORIADOK
ČIERNY BALOG – VYDROVO a späť
Čierny Balog
Lesnícky skanzen
Lesnícký skanzen
Vydrovo – Korytárske
09:00 – 12:00 a 13:30 – 16:30 každú hodinu
09:05 – 12:05 a 13:35 – 16:35 každú hodinu
09:15 – 12:15 a 13:45 – 16:45 každú hodinu
09:20 – 12:20 a 13:50 – 16:50 každú hodinu
Vydrovo – Korytárske
Lesnícky skanzen
Čierny Balog
09:30 – 12:30 a 14:00 – 17:00 každú hodinu
09:35 – 12:35 a 14:05 – 17:05 každú hodinu
09:45 – 12:45 a 14:45 – 17:15 každú hodinu

 

CESTOVNÝ PORIADOK
ČIERNY BALOG – DOBROĆ a späť
10:00
10:03
10:06
10:09
10:14
10:17
10:20
13:30
13:33
13:36
13:39
13:44
13:47
13:50
Čierny Balog
Jánošovka – Panská dvor
Jánošovka – Vepor
Jánošovka – ZŠ
Pusté
Sihla
Dobroč
10:50
10:47
10:44
10:41
10:33
10:33
10:30
14:20
14:17
14:14
14:11
14:06
14:03
14:00

 

Cestovné
Základné Polovičné *
Jedna trasa jednosmerný
spiatočný
7,- €
8,- €
3,50 €
4,- €
Dve trasy spiatočný
spiatočný rodinný **
spiatočný pre vnúčatá ***
15,- €
38,- €
23,- €
7,50 €
x
x
Tri trasy spiatočný
spiatočný rodinný **
spiatočný pre vnúčatá ***
22,- €
55,- €
33,- €
11,- €
x
x
Vláčikom skanzenom  jednosmerný
spiatočný
3,- €
4,- €
1,50 €
2,- €
Deti do 6 rokov v sprievode platiacej osoby, bicykel, pes, kočík zdarma
* Deti do 6 rokov bez sprievodu platiacej osoby, deti od 6 do 15 rokov, ISIC, ŤZP, ŤZP-S
** 2 dospelí a max. 4 deti do 15 rokov
***
2 dôchodcovia a max. 4 deti do 15 rokov

 

Na stiahnutie

Plagát parná trakcia 2017
Plagát motorová trakcia 2017
Leták sezóna 2017
• Cestovný poriadok sezóna 2017
• Cenník cestovného v roku 2017

 

POVAŽSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA

História Považskej lesnej železnice siaha do roku 1912, kedy sa na základe nariadenia Uhorského ministra obchodu uskutočnila administratívno-policajná pochôdzka železnice z Liptovského Hrádku do Liptovskej Tepličky (km 36,083). Počas 1. svetovej vojny boli vybudované odbočné trate Svarín, Nižný Chmelinec, Vyšný Chmelinec a časť trate v Ipoltickej a Benkovskej doline. Po vzniku Československej republiky sa budovali odbočné trate Ipoltica – Ráztoky, Dikula, Benkovo, Malužiná. V úseku Liptovský Hrádok – Čierny Váh bola doprava zahájená 22. októbra 1916. Hlavná trať Liptovský Hrádok – Kráľova Lehota – Svarín – Čierny Váh – Benkovo – Liptovská Teplička – Výpad – Staníkovo bola dobudovaná v roku 1937 a merala 42,02 km. Vybudovaním odbočky trate Rovienky – Zátureň pod Kráľovou Hoľou bola výstavba železnice v roku 1941 ukončená.

Na železničke, ktorá zohrala dôležitú úlohu v Slovenskom národnom povstaní, bol v zime 1971 /1972 natáčaný film režiséra Karla Kachyňu – Vlak do stanice Nebe, ktorý sa zaradil medzi kultové filmy milovníkov lesných železníc. Aj napriek hlasom volajúcim po záchrane železnice bola 31.12.1972 doprava na železničke zrušená. Pamiatková správa vyhlásila 11 km úsek trate z Liptovského Hrádku po Svarín aj s vozovým parkom za technickú pamiatku. V nasledujúcich rokoch sa síce uvažovalo s vybudovaním železničného múzea a obnovou trate, no z dôvodu častých krádeží a nevôli obnoviť železničku sa v roku 2001 Považská lesná železnica nakoniec presťahovala do areálu Múzea Liptovskej dediny v Pribyline.

Ešte v tomto roku by sa malo začať s výstavbou 1 km trate od areálu depa do dediny s historickými domčekmi. Veríme, že v nasledujúcich rokoch táto zabudnutá železnička opäť ožije.

Jedným z exponátov Považskej lesnej železnice je aj parná lokomotíva Kačena z roku 1949. Foto ilustračné.

Statická expozícia Považskej lesnej železnice je súčasťou Múzea Liptovskej dediny v Pribyline. Od 1. júla do 31. augusta 2017 je múzeum otvorené denne od 09:00 do 18:30. V septembri je otvorené do 17:00 a od októbra len do 15:30.

 

VSTUPNÉ
Základné
Zľavnené *
Obyvatelia obce Pribylina, Liptovská Kokava **
Deti od 3. do 6. rokov
Deti do 3. rokov
Fotografovanie
Kamera
3,- €
1,50 €
0,50 €
0,01 €
zdarma
1,- €
2,- €
* deti od 6. do 18. rokov, občania s ŤZP a ŤZP-S a občania nad 62 rokov
** po predložení občianskeho preukazu

 

ORAVSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA

Pri návšteve malebnej obce Oravská lesná Vám odporúčame zavítať aj na historickú lesnú úvraťovú železnicu známu aj pod názvom Oravská lesná železnica. Pôvodná trať na zvážanie dreva bola uvedená do prevádzky 27. júla 1918 z Oravskej Lesnej cez Zákamenné do Lokce bez napojenia na verejnú železničnú sieť. V roku 1926 sa preto dobudoval spojovací úsek ku kysuckej železnici, ktorý bol v prevádzke do roku 1967. Na konci 60-tych rokov 20. storočia sa stala prevádzka na železničke neefektívna a k 31.12.1971 bola na nej doprava definitívne zastavená. V roku 1972 sa podarilo na poslednú chvíľu vyhlásiť časť trate Sedlo Chmúra – Beskyd – Tanečník za kultúrnu pamiatku. Z pôvodných 110 km trate však mal ostať iba spojovací úsek medzi oboma železnicami s dĺžkou 8 km. Od roku 1986 je prevádzkvoateľom železničky v úseku Sedlo Beskyd – Tanečník Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré túto trať zrekonštruovalo aj za finančnej podpory štátu a Žilinského samospráva kraja. Prvý vlak prišiel po obnovenej trati 31. mája 2008.

Neopakovateľné jazdy Oravskou krajinou.

Turistické vlaky na Oravskej lesnej železnici odchádzajú na svoju vyhliadkovú jazdu z údolnej stanice Tanečník nachádzajúcej sa cca 6 km od Oravskej Lesnej denne až do konca októbra a na Mikuláša. V stanici Tanečník sa nachádza bezplatné parkovisko, depo pre lokomotívy a vozne, predaj cestovných lístkov a suvenírov, malé múzeum dokumentujúce život lesnej železničky, detské ihrisko a voliéra s pávmi.

Motorová trakcia v Sedlo Beskyd

Po zakúpení lístkov na vlak (pokladňa je otvorená od 09:00) sa môžete usadiť do motorovej dreziny či panoramatických vozňov, ktoré ťahá motorová a vo vybraných termínoch aj parná lokomotíva. Jazda nostalgickým vlakom na 3 km trati k vrcholovej stanici Sedlo Beskyd (935 m n. m.) trvá približne 15 – 20 minút. Počas prestávky môžete vystúpiť na neďalekú vyhliadkovú vežu a rozhliadnuť sa na krásnu panorámu oravskej prírody, alebo navštíviť novú goralskú drevenicu približujúcu kultúru Goralov na Orave. Celá trasa aj s pobytom na stanici Sedlo Beskyd trvá približne 70 minút.

 

PODUJATIA NA ORAVSKEJ LESNEJ ŽELEZNICI
09.07.2017
23.07.2017
30.07.2017
04. – 06.08.2017
20.08.2017
20. – 21.09.2017
03.12.2017
Country popoludnie
Lovu zdar
Vône a chute húb
Ruky rezbára- rezbársky plenér
Včelárske popoludnie
Staň sa železničiarom
Lesnou železnicou za Mikulášom

 

Parná lokomotíva Gontkulák premáva 8., 9., 22., 23., 29. a 30. júla, 4., 5., 6., 19. a 20. augusta, 20. a 21. septembra a 3. decembra 2017.

 

CESTOVNÝ PORIADOK
TANEČNÍK – SEDLO BESKYD a späť
TANEČNÍK 09:30* 11:00 13:00 14:30 15:45 17:00*
* nepremáva 03.12.2017

 

Od 1. júla 2016 sa  môžete previezť drezinou po celom úvraťovom úseku lesnej historickej železnice z Oravy na Kysuce a späť s prestupom na Sedle Beskyd. V drezine je 5 miest vyhradených pre návštevníkov z Oravy a 5 miest pre návštevníkov z Kysúc. Oravské múzeum ponúka návštevníkom dve jazdy a to o 11:00 (denne) a 13:00 (cez víkend). Celá jazda aj s prestávkou v skanzene vo Vychylovke trvá cca 3 hodiny. Cestovný poriadok drezín a vlakov na Orave a na Kysuciach je zosúladený tak, aby cestujúci mohli medzi nimi prestupovať. Cestovné lístky si cestujúci zakúpia na každej železnici zvlášť podľa platného cenníka Oravského a Kysuckého múzea.

Neopakovateľná jazda na drezinke

 

CESTOVNÝ PORIADOK
SEDLO BESKYD – VYCHYLOVKA a späť
DENNE VÍKEND STANICA DENNE VÍKEND
11:00
11:20

11:25
12:00
13:00
13:20

13:55
14:30
TANEČNÍK
SEDLO BESKYD
VYCHYLOVKA

13:35
13:00
14:10
13:50

16:35
16:00
16:55
16:35
Rezervácia lístkov na jazdu z Oravy na Oravskej lesnej železnici
Tel.: +421 43 552 48 91, prípadne 0905 500 646

 

CENNÍK
Základný Zľavnený pes, kočík, bicykel Deti do 6 rokov
Motorový vlak
Drezina
spiatočný 5,- € 2,,50 € 2,50 € 0,- € / 1,- € *
bez nároku na meisto
jednosmerný 4,- € 2,- €
Parný vlak spiatočný 8,- € 4,- €
jednosmerný 7,- € 3,- €
* na akciách s programom
Zľavnené cestovné: študenti, dôchodcovia a občania s ŤZP, ŤZP-S
Pri organizovanej skupine nad 15 osôb má jedna osoba vstup zdarma.

 

HISTORICKÁ LESNÁ ÚVRAŤOVÁ ŽELEZNICA

Historická lesná úvraťová železnica tvorí organickú súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke. Ide o zachovanú a obnovenú časť bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice, ktorá vznikla v roku 1926 spojením lesnej železnice z Oščadnice do Chmúry (Nová Bystrica, časť Vychylovka) na kysuckej strane s lesnou železnicou z Lokce do Erdútky (dnes Oravská Lesná) na oravskej strane. Pomocou úvraťového systému sa na pomerne krátkom úseku (vzdušná vzdialenosť 1 500 m). prekonávalo väčšie prevýšenie (217,69 m). Úvraťový systém lesnej železnice je jeden z dvoch, ktoré sa do súčasnosti zachovali v Európe. Ako sme už písali vyššie doprava na Kysucko-Oravskej lesnej železnici bola k 31.12.1972 definitívne zastavená. V roku 1974 prevzalo zachovanú časť zrušenej lesnej železnice, vrátane koľajových vozidiel do správy Kysucké múzeum v Čadci so zámerom jej funkčnej obnovy a nového spoločenského využitia formou múzejnej železnice v národopisnej expozícii. Popri rekonštrukcii 2,7 km dlhej časti trate v úseku Chmúra – Kubátkovia, ktorá sčasti prechádzala cez areál expozície v prírode, sa múzeum zameralo aj na doplnenie parku koľajových vozidiel. Po začatí prevádzky Múzea kysuckej dediny sa na zachovanej časti železnice uskutočňovali ukážkové jazdy historických vlakov. Po generálnej oprave trate v úseku Kubátkovia – Beskyd, ktorá od roku 1991 nesie názov Historická lesná úvraťová železnica, začala od roku 1995 úradne povolená osobná doprava v úseku Kubátkovia – Chmúra – 1. úvrať, čím železnička začala plniť funkciu múzejnej železnice a stala sa samostatnou expozíciou Kysuckého múzea.

Vôňa ihličia a dymu na Kysuckej lesnej železnici. Tento rok premáva iba motorová trakcia.

V tomto roku sa môžete odviesť nostalgickým vlakom denne až do 31. októbra 2017. Z dôvodu generálnych opráv parných rušňov sú do premávky nasadzované iba motorové rušne.

 

CESTOVNÝ PORIADOK
SKANZEN – STANICA CHMÚRA – 1. ÚVRAŤ a späť
SKANZEN 09:15 10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00*
* ide len cez víkend do 28.09.2017.
Vstupné:
dospelí: 4,- €
deti, študenti, dôchodcovia a občania s ŤZP alebo ŤZP-S: 2,- €

 

Od 1. mája 2016 majú návštevníci možnosť vychutnať si pohľad na Kysuce a Oravu jazdou na drezine V 760/2004. Na Stanici Sedlo Beskyd, ktorá sa nachádza 939 metrov nad morom, je vyhliadková veža s fascinujúcim pohľadom na nádhernú kysuckú a oravskú prírodu a nová goralská drevenica, ktorú môžete navštíviť. Drezina čaká 15 – 20 minút a potom nasleduje jazda späť do Stanice Skanzen. Celá jazda trvá hodinu a pol, maximálne 2 hodiny. Jazda na drezine nie je vhodná pre deti do 6 rokov.

 

CESTOVNÝ PORIADOK
SKANZEN – SEDLO BESKYD a späť
AB B STANICA AB B
10:20
11:05
13:00
13:45
16:00
16:45
SKANZEN
SEDLO BESKYD
12:20
11:25
14.55
14:10
17:55
17:10
A – ide na objednávku v pracovných dňoch
B – ide na objednávku cez víkend
Cena lístka je 7,- €
Jazdu drezinou objednávajte na t. č. +421 41 439 72 19.

 

KALENDÁR PODUJATÍ
29.10.2017 Dovidenia v máji! – ukončenie sezóny v skanzene a na železnici

 

Doporučenie: Odchody dreziny v úseku Sedlo Beskyd – Vychylovka a späť uvádzajú obe múzeá odlišne. Pred plánovanou jazdou si preto vopred overte cestovný poriadok.

 

KOŠICKÁ DETSKÁ HISTORICKÁ ŽELEZNICA

Košická detská historická železnica bola vybudovaná v Košiciach v rokoch 1955 – 1956 ako Pionierska železnica. Miestnu dráhu budovali dobrovoľníci ručne bez ťažkej techniky za pomoci Československých štátnych dráh a finančnej podpory od Ministerstva dopravy. Išlo o prvú rekreačnú železnicu vo vtedajšom Československu, ktorá okrem iného slúžila aj na výchovu a motiváciu mladých železničiarov. Podobné železnice sa neskôr postavili aj v Prešove, v Plzni a na iných miestach v bývalom Československu. Do dnešných dní sa však zachovala len tá v Košiciach. Ďalšie sú už iba na Ukrajine a v Rusku.

Dopravu na 3,9 km trati s rozchodom 1 000 mm v minulosti zabezpečovali Československé štátne dráhy, Železnice Slovenskej republiky a Železničná spoločnosť Slovenskom a.s.. Začiatkom 90-tych rokov hrozilo zastavenie prevádzky na železničke. Stratilo sa podhubie a zanietenci. Pionieri sa prestali podieľať na chode železnice, vytratili sa dobrovoľníci. Znovuzrodením detskej železnice bola rekonštrukcia a obnova najstaršej prevádzkyschopnej parnej lokomotívy v strednej Európe U 36.003 „Katka“ vyrobenej v roku 1884 vo firme Lokomotivfabrik Hagans v Erfurte, ktorá sa realizovala na podnet primátora mesta Rudolfa Schustera.

Najstarší prevádzkyschopný parný rušeň v Strednej Európe U 36.003 „Katka“ na Košickej detskej historickej železnici

Od roku 2012 je prevádzkovateľom železnice občianske združenie Detská železnica Košice, ktoré výrazným spôsobom prispelo k rozvoju tejto unikátnej úzkorozchodnej železnice. V roku 2016 sa združeniu podarilo rozšíriť vozový park o parný rušeň ČKD 900 BS 200 „Krutwig“. Na železničke premávajú aj motorové rušne TU 29.2003 „Danka“ a TU 29.2002 „Janka“.

Danka a Janka oddychujú v stanici Alpinka

Detská železnica v Košiciach je jediným miestom na Slovensku, kde si môžu deti a mládež na vlastnej koži vyskúšať vypraviť vlak a priamo sa podieľať na riadení železničnej dopravy a prevádzke.

 

KALENDÁR PODUJATÍ
01.07.2017
29.08.2017
01.09.2017
07.10.2017
21.10.2017
03.12.2017
Aké bolo vysvedčenie?
Partizánsky vlak
Plnou parou vpred! Deň železničky
Noc svetiel
Tekvicová sobota, ukončenie sezóny na železničke
Mikulášske jazdy

 

V blízkosti železnice je rekreačné stredisko Alpinka a Bankov s možnosťou stravovania a športových aktivít pre deti a dospelých i golfové ihrisko. Nachádzajú sa tam aj východzie trasy turistických chodníkov a lyžiarskych bežeckých trás do okolia. Cez les sa dostanete aj na bobovú dráhu, či do najväčšej zoologickej záhrady na Slovensku v Kavečanoch.

Počas letných prázdnin premáva železnička denne. Od septembra bude premávať cez víkendy a sviatky, v októbri každú sobotu a sezóna 2017 bude zakončená 3. decembra mikulášskymi jazdami.

 

CESTOVNÝ PORIADOK
ČERMEĽ – ALPINKA a späť
ab abc abc abc a
 Čermeľ 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20
 Alpinka 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
a – ide cez víkendy a sviatky od mája do septembra
b – ide v pracovné dni v júli a v auguste
c – ide v sobotu v októbri

 

Upozorňujeme cestujúcich, že vláčik v stanici Čermeľ nečaká na autobus linky 14 s príchodom o xx:21 respektíve xx:22.

 

CESTOVNÉ
Jednosmerné
Spiatočné
Základné
Zľavnené *
Zľavnené **

Rodičovské
3,50 €
1,50 €
2,50 €

8,- €
4,- €
2,- €
3,- €

10,- €
Bezplatná preprava: Deti do 3 rokov, kočíky, bicykle, zvieratká okrem žiráf
*
Deti od 3 do 15 rokov, dôchodcovia, ŤZP, ŤZP-S
** Študenti, železničiari, hasiči, záchranári a policajti
Podrobný cenník nájdete TU.

 

Turistické železnice Vás prevedú po malebných kútoch našej krajiny. Z okna otvorených letných vozňov môžete obdivovať čaro okolitej prírody a vychutnať si tú pravú vôňu ihličia a dymu.

Ak ešte neviete ako strávite tohtoročné leto veríme, že sme Vám týmto článkom ponúkli ďalšie tipy na prázdniny, či dovolenku na Slovensku.

Ak sa rozhodnete niektorú z týchto železničiek navštíviť, budeme radi ak sa so svojimi fotkami, videami, či zážitkami podelíte aj s našimi čitateľmi. A pokiaľ viete o nejakom zaujímavom tipe na prázdniny, pošlite nám ho do redakcie a my ho radi uverejníme. Naša e-mailová adresa je redakcia@veterany.eu.

 

Autor: Jaroslav Filo
Foto: Archív, Boris Dzumak, Propagačný materiál ČHŽ a web Lesnej železnice Katarínka a Oravského múzea

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.