Tip na prázdniny: 25 rokov Nitrianskej poľnej železnice a výstava Na prvej koľaji pozor! (Aktualizované)

25RokovNPŽ (1a)NITRA – Vo výstavných priestoroch P1 Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre bola dňa 30. apríla 2010 sprístupnená výstava „Na prvej koľaji pozor!“. Túto výstavu pre Slovenské poľnohospodárske múzeum zapožičala Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava. Autormi výstavy sú Marián Paulini, Eva Čárska a Ondrej Slivka. V Bratislave sa výstava konala pred rokom, v Nitre sa predstavuje po prvý raz.

Výstava je zameraná na detského návštevníka, pútavou formou mu približuje históriu a vývoj vláčikov, železnice a železničnej dopravy. Pri vstupe je postavená historická stanica, kde si deti vyzdvihnú originálne kartónové lístky s pečiatkou a môžu preskúmať kanceláriu náčelníka stanice. Vedľa stanice ich čaká „bronzový“ psík Hachiko, ktorý ich upúta svojím životným príbehom. Ďalej sú predstavené jednotlivé typy železníc – konská, parná, poľná, lesná. Najväčšej pozornosti sa teší parný rušeň Casey Jones, pomenovaný na počesť rušňovodiča Casey Jonesa, ktorý obetoval svoj život, aby zachránil cestujúcich. V tomto rušni je umiestnená originálna šmýkačka, ktorá je veľkou atrakciou rovnako ako jazda na bicyklovej drezine vedľa rušňa. Deti, ale aj dospelí získajú nové poznatky o dopravných značeniach a svetelných signáloch na trati. Priamo pri rušni je umiestnený signalizačný stĺp, na ktorom si ľahko vyskúšajú, kedy môžu vlak vypraviť a kedy musí zostať na stanici. Na záver výstavy môžete nahliadnuť do vozňa Orient Expresu, kde sa stretnete s anglickou spisovateľkou Agathou Christie a českým skladateľom Antonínom Dvořákom. Ďalšou zábavou pre deti sú rôzne hry ako puzzle, pexeso, kocky, modely poľnej a lesnej železnice, na ktorých sa môžu hrať s malými vláčikmi.

Atmosféru oživuje sprievodná hudba – klepotanie koľajníc, vypúšťanie pary z rušňa a pískanie, staničné hlásenie a pieseň o rušňovodičovi Casey Jonesovi. Výstavu dopĺňajú fotoreprodukcie diel slovenských a svetových umelcov, na ktorých sú zachytené pohľady na železnicu v rôznych historických obdobiach (Claude Monet, Edouard Manet, Giorgio de Chirico, Edward Hopper, Kamil Lhoták, Imro Weiner-Kráľ a i.).

Výstava „Na prvejo koľaji Potor!“ je verejnosti prístupná až do 31. októbra 2010 od pondelka do štvrtka v čase od 09:00 do 16:00. V piatok, v sobotu a v nedeľu je múzeum otvorené len pre 2 dni vopred nahlásené návštevy s minimálnym počtom 10 ľudí. Prihlásiť sa treba na tel. čísle: 0911 404 001.

Prístup pre vozíčkarov:

Vozíčkari si môžu prezrieť vyššie uvedené expozície v interiéri bez problémov, nachádzajú sa v budovách, ktoré sú prízemné, bez schodísk. Sťažený prístup je do interiérov skanzenu, objekty v skanzene je možné prezrieť si väčšinou len z exteriéru.

 

Spojenie MHD:
Linky č. 6, 8, 12, 14, 15, 30, 32, výstupná zastávka „Gorazdova“ (konečná)
Linka č. 19, výstupná zastávka „Gorazdova“ (MHD pokračuje smer Janíkovce)

 

Vstupné:
Základné – dospelí: 2 €
Zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ZŤP, občania nad 60 rokov): 1 €
Vstupné na vlak (Skanzen – Malé políčka): 0,50 €
Vstupné na vlak (Skanzen – Malé políčka a späť): 1 €
Vstupné na vlak (okruh): 1 €
Detská železnica: 0,50 €
Traktor-bus: 0,50 €

Špeciálny program na objednávku:
Mimoriadne jazdy vlakom s parným rušňom: 170 €
Mimoriadne jazdy vlakom s motorovým rušňom (letná/zimná prevádzka): 35 / 50 €
Ukážky spracovateľských technológií (lisovanie oleja): 20 €
Odborný výklad: 7 €

Iné poplatky:
Poplatok za parkovanie:
Osobné autá – pred múzeom bezplatne!
Školské autobusy – v areáli múzea bezplatne!

Počas hlavných výstav, ktoré sa organizujú v areáli Agrokomplexu, je parkovanie v SPM spoplatnené podľa cenníka Agrokomplexu:
(výstava Agrokomplex – 4 € osobné auto, 12 € autobus)

 

Slovenské poľnohospodárske múzeum:

Múzeum bolo založené 23.10.1922 v Bratislave. Výstavba jeho sídla sa uskutočnila v rokoch 1924 – 1928, nachádzalo sa v budove na Vajanskom nábreží, kde v súčasnosti sídli SNM. Počas výstavby múzea v roku 1927 sa v ešte nedokončenej budove konala „Výstava slovenských žúp“, ktorej exponáty sa stali základom zbierkového fondu. Zbierkový fond sa rozširoval najmä zásluhou škôl, inštitúcií, výskumných ústavov, podnikov a jednotlivcov, narástol do jednotlivých expozícií tak, že 04. 05. 1936 bolo múzeum pre širokú verejnosť slávnostne otvorené. Táto významná udalosť sa zapísala do dejín ako prvá naživo vysielaná relácia v rozhlase. 

Počas 2. svetovej vojny bola budova múzea poškodená, z tohto dôvodu v roku 1960 bolo sídlo múzea premiestnené do Nitry. Najskôr sa výstavné priestory nachádzali pod Nitrianskym hradom na Samovej ulici č. 4. 

Od 01. 01.1978 patrí múzeum pod správu štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Zo Samovej ulice sa múzeum presťahovalo na Dlhú ulicu č. 92, kde sa nové expozície sprístupnili verejnosti v roku 1992. Dnes sa expozície rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov.

Múzeum predstavuje ojedinelý súbor ľudovej architektúry predstavuje skanzen (múzeum v prírode). Základný kameň bol položený v r. 1982, dnes sa v ňom nachádza 33 objektov. Návštevníci si môžu počas prehliadky prezrieť tieto objekty aj v interiéri: škola (Divín, 19. stor.), mliečnica (Čifáry, 20. stor. ), pálenica (Moravské Lieskové, 20. stor.), lisovne oleja – klasická/ľanová (Žirany, 18. stor.) a strojová (Soľ, 20. stor.), voštinársky záboj (Budikovany 19. stor.), valcový mlyn (Cakov, 20. stor.), kamenný mlyn (Franková, 19. stor.), vinohradnícky hajloch (Hontianske Nemce, 19. stor.) a konzum. Ostatné objekty sú prístupné len na prehliadku z exteriéru: pekáreň (Veľký Biel, 20. stor.), salaš (Spišská Belá, 19. stor.), zimná maštaľ (Vyšná Boca, 19. stor.), čistička osív (Rimavská Seč, 20. stor.), stupa na konope – valcová (Rimavská Seč, 20. stor.) a kladivová (Boliarov, 20. stor.), valcha (Liptovský Ondrej, 19. stor.), senníky (severné Slovensko (19. stor.), včelíny (14 objektov z celého Slovenska, 19.-20. stor.), ranostredoveká roľnícka usadlosť (Veľká Morava, 8./9.stor.), symbolický cintorín (kríže z celého Slovenska).

 

Vzácnym unikátom je úzkokoľajná parná poľná železnica. Do múzea bola prevezená z okolia Želiezoviec, kde sa nachádzali koľajnice z rokov 1881 až 1908. Dnes prevádzkuje Nitrianska poľná železnica 3 parné rušne: U 35.901 Križko (1918), U 36.001 (1949), U 25.001 (1951). Okrem parných rušňov po trati jazdia aj 2 diesel elektrické rušne a 4 vyhliadkové vozne, ktoré prepravujú návštevníkov múzea. Viac informácií o Nitrianskej poľnej železnici na stránke: http://www.npz.yw.sk/

Knižnica obsahuje 42 877 knižných jednotiek (aj časopisy napr. zborník Agrikultúra a i.). Je prístupná verejnosti v čase otváracích hodín múzea. Štúdium kníh a časopisov je možné len v prezenčnej forme v študovni knižnice.

 

Nitrianska poľná železnica oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bude vydaný kalsický vlakový –  kartónový cestovný lístok. Okrem toho budú pripravené aj jazdy na železnici podľa nasledujúceho harmonogramu:

19. – 22. 08. 2010 – Výstava Agrokomplex 2010
11. – 13. 09. 2010 – Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2010

 

Ukážky remesiel a techniky počas výstavy Agrokomplex (19. -22. 08. 2010):

* Ukážky prác stabilných motorov a historických traktorov
* Ukážky práce samochodnej parnej lokomobily Eržiky z r. 1914
* Ukážky práce parnej lokomobily Umrath z r. 1894 poháňajúcej mláťačku
* Ukážky lisovania oleja v kladovej lisovni z 18. stor. a hydraulickej zo začiatku 20. storočia

Účasť SPM na celoeurópskom podujatí Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2010 (DEKD):

Podujatie sa koná v priebehu septembra v 49 štátoch Európy, cieľom je zvyšovanie povedomia verejnosti o hodnotách kultúrneho dedičstva a prehĺbenie záujmu o jeho ochranu. Pri tejto príležitosti sú pripravené pre návštevníkov špeciálne programy, lektorské výklady, ukážky a pod. – niečo iné, čo bežne návštevníci nevidia v múzeu či iných kultúrnych inštitúciách. Hlavným koordinátorom podujatia je Združenie historických miest a obcí SR (ZHMaO). Združenie spracuje spoločný kalendár a pripraví spoločné materiály pre publicitu (plagáty, pozvánky, tlačovú správu). Lokálnym koordinátorom pre mesto Nitra je Mgr. Ľudmila Bistáková, kontaktnou osobou za ZHMaO je RNDr. Juraj Paučula.

Národná téma v r. 2010: Technické a industriálne pamiatky

Technické pamiatky predstavujú najproblematickejšiu a najohrozenejšiu časť pamiatkového fondu resp. kultúrneho dedičstva Slovenska. Do pozornosti odbornej verejnosti sa dostali pomerne neskoro – v poslednej ¼ 20. storočia. Z hľadiska inštitucionálnej ochrany je v súčasnosti v Ústrednom zozname pamiatkového fondu zapísaných cca 550 objektov – súčastí národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú hodnotené aj ako technické pamiatky (mlyny, železnice, banské diela, mosty a i.) Pri ochrane a záchrane technických diel je potrebná cieľavedomá participácia verejnosti, ktorá by mala poznať hodnoty a význam technického pamiatkového fondu. Z tohto dôvodu je cieľom DEKD – oboznámiť verejnosť so súčasným stavom technických pamiatok na Slovensku a zároveň informovať o ich kultúrnej a historickej hodnote.

SPM bude prezentovať zo svojho fondu hnuteľné technické pamiatky (stroje-traktory, sejačky, lokomobily, lietadlá, motory a i.), nehnuteľné pamiatky technického charakteru (mlyny, voštinársky záboj, lisovňa oleja, mliečnica, pálenica), ukážky starých výrobných technológií (lisovanie oleja, výroba povriesiel), ukážka fungovania technického zariadenia (parná lokomobila Eržika z r. 1914). Súčasťou bude aj prezentácia najväčšieho technického skvostu v SPM – Nitrianskej poľnej železnice (vozový park + príslušenstvo), ktorá tento rok oslavuje 25. výročie jej prevádzky v areáli výstaviska Agrokomplex.

Termín: 11. – 13. 09. 2010 (sobota, nedeľa, pondelok)
V priebehu 3 dní bude múzeum otvorené od 9.00 do 17.00 hod.
Prehliadky sú organizované s lektorom a špeciálnym výkladom k téme – Technické pamiatky v SPM. Vstupy sú každé 2 hodiny o 9, 11, 13, 15 hod. (posledný vstup). Jedna prehliadka trvá 1 hod. 45 min.

Vstupné:
Cieľom tohto podujatia je osloviť návštevníkov zaujímavým program a prilákať ich do múzea zvýhodnenou cenou. SPM bude mať zľavnené vstupné o ½. t.j. 0,50 € (deti od 6 do 15 rokov, študenti, ZŤP, občania nad 60 rokov), 1 € dospelí

Program prehliadky:

Návštevníkov pri vstupe do múzea privíta lektor a zoberie ich na prehliadku 2 expozícií v hornej časti múzea. Prvou expozíciou sú Poľnohospodárske stroje, kde sa návštevníci dozvedia o histórii poľnohospodárskych strojov – o prvých parných traktoroch (lokomobily) z konca 19. stor., o zbierke traktorov, sejačiek, kombajnov, mláťačiek a pod. Súčasťou tejto expozície bude ukážka zaujímavej technológie výroby povriesiel. Túto ukážku bude realizovať 1 technický pracovník SPM v spolupráci s lektorom, ktorý rozpráva výklad.

Druhou expozíciou je Poľnohospodárske letectvo, tu si návštevníci prehliadnu zbierku poprašovacích lietadiel (Čmeliaky) a dozvedia sa o ich histórii.

Po prehliadke tejto expozície návštevníci nastúpia do pripraveného traktorbusa (2 prívesy) a pomalou jazdou sa presunú do dolnej časti múzea – do skanzenu. Počas jazdy bude lektor do megafónu rozprávať výklad o parných lokomobilách vystavených v exteriéri. Traktorbus sa presunie na asfaltovú plochu pri škole, kde návštevníci vystúpia a prezrú si vo funkčnom prevedení parnú lokomobilu z r. 1914 Eržiku – maďarsko/slovenský výrobok (obsluhuje ju 1 technický pracovník). Táto lokomobila je samochodná, bude sa pomaly posúvať po ploche.

Ďaľšou časťou prehliadky je 6 technických objektov v skanzene. Prvou zastávkou je krátka prehliadka mliečnice, kde sa nachádza technické zariadenie na chladenie mlieka a príslušenstvo k spracovaniu mlieka. Ďalšou zastávkou sú mlyny (Franková z 19. stor. a Cakov z 20. stor.), ktoré dokumentujú vývoj mlynskej technológie, tu bude prezentovaný výklad o strojno-technických zariadeniach využívaných v mlynárstve. Prehliadka pokračuje výkladom v objekte voštinársky záboj, kde sa dozvedia viac o technológii vyrábania vosku prostredníctvom záboja.

Vo vedľajšom objekte, kde sa nachádzajú 2 lisovne oleja budú prezentované 2 technológie výroby oleja – klasická (aj s ukážkou lisovania oleja cca 15. min., ktorú zabezpečujú 3 technickí pracovníci) a strojová. Posledným objektom je pálenica, kde si návštevníci prehliadnu páleničné zariadenie a dozvedia sa viac o technológii výroby pálenky.

Po prehliadke skanzenu sa návštevníci presunú do Stanice Skanzen, kde na nich bude čakať parný vlak s vyhliadkovými vozňami. Tu ich privíta prednosta stanice, ktorý im porozpráva do megafónu krátku históriu najväčšieho technického skvostu SPM – Nitrianskej poľnej železnice, ktorá v tomto roku jazdí už jubilejnú 25. sezónu. Počas jazdy vlakom (15. min.) sa návštevníci dozvedia viac o vozovom parku a technických zariadeniach na trati.

Na stanici Skanzen končí prehliadka. Po ukončení jazdy sa lektor rozlúči s návštevníkmi. Pre deti je pripravený detský vláčik, na ktorom sa môžu zdarma povoziť. K dispozícii je aj detský kolotoč a hojdačky.

Dňa 11. 09. (sobota) od 10.00 hod. bude súčasťou programu prezentácia historických vozidiel klubov: Old Timer Club Nitra, Veteran Car Club Nitra, Aero Club Slovakia.

Zdroj: http://www.agrokomplex.sk/kategoria/slovenske-polnohospodarske-muzeum1/

25RokovNPŽ (1a)

traktorparada_plagat

senobranie_plagat

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.