Tip na máj: Noc múzeí a galérií v Bratislave

BRATISLAVA – Už túto sobotu 18. mája 2019 sa uskutoční 15. ročník obľúbeného podujatia Noc múzeí a galérií počas ktorého stačí zaplatiť iba v prvej navštívenej inštitúcii (3,- € na osobu; deti do 10 rokov sú zdarma) a vstup do ostatných už máte zdarma. Pestrý program pre návštevníkov si pripravilo nie len STM-Múzeum dopravy, ale aj Železničné múzeum Slovenskej republiky. Dopravný podnik Bratislava, a.s. zase do ulíc mesta vypraví historické vozidlá na mimoriadnych linkách H1, H6, H29, H212 a H216.

 

STM-MÚZEUM DOPRAVY:

STM-Múzeum dopravy bude v tento deň otvorené od 10:00 do 22:30 s posledným vstupom do 22:30. Tohtoročným exponátom Noci múzeí je automobil Škoda Popular.

Program:

Individuálne prehliadky stálych expozícií automobilovej a železničnej dopravy
aktuálne výstavy Slovenská stopa vo vesmíre – 20.výročie misie Štefánik (tematický výklad ku výstave o 20:00), 100 rokov lodiarstva v Československu a 20 najvýznamnejších zbierkových predmetov Múzea dopravy, pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku
15:00 – 19:00 Tvorivé dielne s hlinou, vytváranie dopravných prostriedkov z hliny, klubovňa
16:00, 17:00, 18:00 a 21:00 Kurátorský výklad k výstave 100 rokov Lodiarstva v ČSR a na Slovensku
15:00 – 20:00 Modelový prístav – Púšťanie modelov lodičiek
16:00, 17:00 a 18:00 Rozprávky na ceste – Autorské čítania pre deti číta Pán Mrkva (Tibor Hujdič)
Haly A, B + na peróne: Predstavenie nových akvizícií Múzea dopravy
Kávové občerstvenie

ŽELEZNIČNÉ MÚZEUM BRATISLAVA VÝCHOD

Železničné múzeum Slovenskej republiky v spolupráci s Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, Klubom železničnej nostalgie Bratislava východ, Albatros klubom Bratislava, Občianskym združením Vláčikovo a internetovým portálom railnet.sk usporiada pre návštevníkov Noci múzeí sprievodný program, ktorý bude trvať od 11:00 do 20:00.

Program:

Prehliadky múzea a jeho expozícií (vo vybraných časoch aj so sprievodcom)
Prehliadka funkčného modulového koľajiska
Jazdy na stanovišti parného rušňa 310.433, alebo na motorovej drezine
Jazdy mimoriadnych nostalgických vlakov po Bratislave a okolí

Prvým lákadlom železničnej Noci múzeí a galérií bude jazda mimoriadneho parného vlaku ťahaného parným rušňom 555.3008 „Mazutka“ na trati Bratislava hlavná stanica – Bratislava Lamač – Bratislava Nové Mesto – Bratislava Petržalka – Železničné múzeum Bratislava východ podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

Bratislava hlavná stanica 09:50
Bratislava Lamač 10:00 – 10:20
Bratislava Nové Mesto 10:40 – 10:45
Bratislava Petržalka 11:00 – 11:20
Železničné múzeum Bratislava východ 11:55

Počas dňa bude medzi areálom múzea, Bratislavou Novým Mestom a bratislavskou hlavnou stanicou premávať historický vlak ťahaný motorovými vozňami M 262.004 + M 262.007 + M 286.018 podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

Železničné múzeum
14:30 16:30
Bratislava hlavná stanica 14:55 – 15:05 16:55 – 17:05
Železničné múzeum
15:30 17:30

Pre lepšiu prístupnosť ďalších múzeí budú vypravené aj mimoriadne parné vlaky Noci múzeí na trase Bratislava hlavná stanica – Devínska Nová Ves – Malacky a späť, ťahané parným rušňom 498.104 „Albatros“ podľa nasledovného cestovného poriadku:

12:30   Železničné múzeum   18:50
12:57 – 13:00 Bratislava Rača 18:38 – 18:40
13:15 – 13:20 16:20 Bratislava hl. stanica
15:00 18:15 – 18:23
13:35 – 13:37 16:35 – 16:37 Dev. Nová Ves
14:50 – 14:52 17:56 – 17:58
14:05 17:05 Malacky
14:25 17:31

Záujemcovia môžu tieto vlaky využiť na presun do Slovenského múzea Chorvátov na Slovensku a Múzea colníctva v Devínskej Novej Vsi, alebo v prípade záujmu návštevy Habánskeho múzea vo Veľkých Levároch.

Ako posledný vyrazí večerný nostalgický motorový vlak na trati Železničné múzeum – Odbočka Močiar – Bratislava Vajnory – Modrý most – Bratislava Nové Mesto – Bratislava Petržalka – Bratislava hlavná stanica ťahaný motorovými vozňami M 262.004 + M 262.007 + M 286.018. Vlak pôjde podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

Železničné múzeum Bratislava východ 19:05
Bratislava Vajnory 19:30 – 19:33
Bratislava Nové Mesto
19:48 – 19:50
Bratislava Petržalka
20:05 – 20:10
Bratislava hlavná stanica 20:40

Tento vlak môžu využiť záujemcovia o návštevu Múzea petržalského opevnenia alebo Múzea Bunkra B-S 6 Vrba.

Kapacita mimoriadnych vlakov je obmedzená! Po naplnení kapacity súprav už nebude možné pristúpiť!

Počas podujatia platí pravidlo, že vstupné platíte len raz. Tzn. zakúpite si vstupenky v prvom navštívenom múzeu či galérii a do ostatných už máte vstup zdarma (po preukázaní sa vstupenkou z prvého navštíveného múzea). Máte teda možnosť zvoliť si, v ktorom múzeu zaplatíte vstupné. Návštevníci, ktorí ako prvé navštívia Železničné múzeum Bratislava východ, nebudú mať len možnosť zažiť a vychutnať si atrakcie bohatého sprievodného programu, ale zaplatením vstupného zároveň podporia opravu ďalších historických železničných vozidiel zo zbierok Železničného múzea Slovenskej republiky.

Vstupenky do múzea sa budú predávať v mimoriadnych vlakoch alebo v areáli múzea. Využitie jednotlivých atrakcií v múzeu je možné len po preukázaní sa platnou vstupenkou.

Cestujúci sú pri jazde ktorýmkoľvek vlakom povinní dodržiavať ustanovenia Prepravného poriadku pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR.

Múzeum je prístupné z lokality Východné (ležiacej medzi Račou a Vajnorami a známej tiež ako „Rendez“) asfaltovou cestou, odbočujúcou z račianskeho konca Dopravnej ulice (medzi zastávkami MHD „Sklabinská“ a „Lokomotívne depo I“) a obchádzajúcou pomedzi sklady, garáže a záhradky račiansky výbežok koľajiska areálu.

BUNKER B-S 6 VRBA:

Bunker bude v tento deň otvorený od 15:00 do 24:00. Tak, ak by to náhodou niekto nestíhal, do polnoci času dosť. Sprevádzať vás budú vojaci v dobových uniformách a to nie len vnútri, ale aj vonku. Budete si môcť prezrieť pechotný zrub (bunker) so sprievodcom v dobovej uniforme, poprípade sa sním odfotiť a dozvedieť sa viac o tomto bunkri – čo v bunkri bolo, načo to slúžilo a o celkovej histórii Petržalského opevnenia. Osvetlenie bude vo vnútri zabezpečené pomocou svetiel, ktoré sú tam osadené, vonku bude žiarovkové osvetlenie zabezpečené agregátom.

Vonku bude pre vás pripravená prehliadka výzbroje a výstroje kompletného vojaka Wermachtu 1938 – 1945 (v tom čase boli petržalské bunkre obsadené Nemeckou armádou), Uvidíte tu guľometné hniezdo s nemeckým guľometom MG42 a komplet vojakom z tej doby a jeho výstroj. Pre deti bude pripravené maľovanie na tvár vojenskými maskovacími farbami. Návštevu v príjemnom prostredí vám vonku spríjemní dobová hudba z 30-tych rokov minulého storočia z originálneho dobového rádia. Vonku bude zabezpečené aj bezplatné WC vo forme ToiToi. Vstupné do bunkra je dobrovolné. Vonku si budete môcť zakúpiť aj suveníry. Všetky peniaze budú použité na prevádzkové náklady a zastrešenie akcií.

Bezplatné parkovanie pre návštevníkov bude neďaleko bunkra (odbočuje sa z Bratskej a pokračuje panelovou cestou).

MÚZEUM PETRŽALSKÉHO OPEVNENIA

Vojenské múzeum v bunkri B-S 4 „Lány“ na Viedenskej ceste pri hraničnom priechode Berg predstavuje najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia z roku 1938 v Bratislave, vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok. So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou, priestormi ubikácií, skladmi a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra prevedú a zoznámia sprievodcovia, ktorí tento bunker už osem rokov rekonštruujú. Múzeum je otvorené od 10:00 do 23:00 s posledným vstupom o 22:30 a ponúka komentované prehliadky interiéru i exteriéru múzea vrátane palných zbraní z obdobia 2. svetovej vojny.

MÚZEUM COLNÍCTVA A FINANČNEJ SPRÁVY

Múzeum colníctva a finančnej správy na Istrijskej 49 v Devínskej Novej Vsi otvorené od 10:00 do 20:00 prezentuje vývoj mýta, daní a ciel, vývoj finančnej stráže od Rakúsko-Uhorska až po rok 1948, Stráž obrany štátu 1936 – 1939, ukážky daňových dokumentov od R-U až po obdobie ČSR, colná správa v období ČSR, ČSSR a ČSFR (predmety každodennej potreby colníkov), počiatky kynológie v ČSR a v období socialistickej colnej správy, fotodokumentácia (pašovanie), Ve znamení Merkúra – ukážky z filmu o práci colníkov. Okrem toho máte možnosť opečiatkovať si upomienkové karty s fotografiami a vyskúšať si plombovanie.

PREMÁVKA HISTORICKÝCH VOZIDIEL MHD:

V rámci podujatia budú cca od 10:00 do 24:00 bezplatne premávať historické vozidlá Dopravného podniku Bratislava, a.s. a Klubu historických autobusov so zastavovaním na všetkých zastávkach – linky H1, H6, H212, H216 a vybraných zastávkach – linka H29.

Električková linka H1 s vozidlami BMEŽ #31 a ČKD Tatra T3 #275 bude premávať od 12:00 do 24:00 po trase HLAVNÁ STANICA – Imricha Karvaša – Radlinského – Obchodná – tunel – nábrežie – Mostová – NÁRODNÉ DIVADLO – Jesenského – Námestie SNP – Obchodná – Radlinského – Imricha Karvaša – HLAVNÁ STANICA

Bezplatná doprava k múzeám a galériám v centre mesta a k Múzeu dopravy pod Hlavnou stanicou.

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019
Cestovný poriadok linky H1
NÁRODNÉ DIVADLO Každých 30 minút od 12:00 do 23:30
HLAVNÁ STANICA Každých 30 minút od 12:30 do 24:00
Električky zastavujú na všetkých zastávkach na trase.

Električková linka H6 s vozidlami ČKD Tatra T2 #215 a ČKD TATRA K2 #317. bude premávať od 13:00 do 24:00 po trase KARLOVA VES – Karloveská – Botanická – nábrežie – Mostová – NÁRODNÉ DIVADLO – Jesenského – námestie SNP – tunel – nábrežie – Botanická – Karloveská – KARLOVA VES

Bezplatná doprava k múzeám a galériám v centre mesta a k Vodárenskému múzeu.

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019
Cestovný poriadok linky H6
NÁRODNÉ DIVADLO Každých 30 minút od 13:00 do 23:00
KARLOVA VES Každých 30 minút od 13:06 do 23:36
Električky zastavujú na všetkých zastávkach na trase.

Trolejbusová linka H212 s vozidlami Škoda 9Tr #53 a #152 bude premávať od 12:30 do 22:00 po trase ZIMNÝ ŠTADIÓN – Jégeho – Záhradnícka – Kollárovo námestie – Hodžovo námestie – Štefánikova – SAV – Pražská – Kramáre – Patrónka – ŽST ŽELEZNÁ STUDIENKA a späť

Bezplatná doprava k Múzeu dopravy pod Hlavnou stanicou.

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019
Cestovný poriadok linky H212
ŽST ŽELEZNÁ STUDIENKA Každých 30 minút od 13:00 do 21:30
ZIMNÝ ŠTADIÓN Každých 30 minút od 12:30 do 22:00
Trolejbusy zastavujú na všetkých zastávkach na trase.

Trolejbusová linka H216 s vozidlami Škoda 14Tr bude premávať od 13:00 do 23:30 po trase Valašská – Búdková – Hrad – Palisády – Hodžovo nám. – Kollárovo nám. – Záhradnícka – Svätoplukova – Prievozská – Prievoz, Hraničná a späť.

Bezplatná doprava k k Bratislavskému hradu.

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019
Cestovný poriadok linky H216
VALAŠSKÁ Každých 30 minút od 13:50 do 22:50
HRANIČNÁ Každých 30 minút od 13:15 do 23:15
Trolejbusy zastavujú na všetkých zastávkach na trase.

Autobusová linka H29 s vozidlami Škoda 706 RTO #236, Karosa ŠM 11 #3350 a #1382, TAM 272 A 180 M #1414 a Karosa B 741 CNG #2636 bude premávať od 10:00 do 21:40 po trase SND – Jesenského » Štúrová » Vajanského nábrežie » « Mostová « Námestie Ľudovíta Štúra – Nábrežie armádneho generála Ludvika Svobodu – Botanická – Riviera – Devínska cesta – HRAD DEVÍN – (DEVÍNSKA NOVÁ VES-NOVOVESKÁ) späť.

Bezplatná doprava k Hradu Devín, Vodárenskému múzeu, ostrovu Sihoť a múzeám a galériám v centre mesta. Spoje do Devínskej Novej Vsi zabezpečia aj dopravu k Múzeu colníctva, Múzeu školstva a pedagogiky a Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku.

Historické autobusy obslúžia zastávky:
SND
Námestie Ľudovíta Štúra (ako linka N33, len smer Devín) – na Vajanského nábreží pri budove Slovenského národného múzea
Most SNP
Slovenské národné múzeum (nábrežie mimoriadna, v smere do Devína pri kostole v Podhradí)
Chatam Sófer
Lafranconi
Botanická záhrada
Vodárenské múzeum
ostrov Sihoť – BVS
Hrad Devín
Novoveská (vybrané spoje)

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019
Cestovný poriadok linky H29
SND smer Devín
SND smer Devínska Nová Ves
Každých 20 minút od 10:00 do 21:00
Každú hodinu od 12:00 do 21:00
HRAD DEVÍN Každých 20 minút od 10:40 do 21:40
NOVOVESKÁ Každú hodinu od 12:30 do 21:30
Autobusy zastavujú len na vybraných zastávkach

Podrobnejšie informácie o podujatiach v rámci tohtoročnej Noci múzeí a galérií a zoznam zapojených inštitúcií nájdete TU.
Brožúrka podujatia si môžete stiahnuť TU.
Informácie o doprave do jednotlivých múzeí a galérií nájdete TU.

Autor: Jaroslav Filo
Foto: Archív

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.