Tip na máj: Noc múzeí a galérií 2012

SLOVENSKO – V sobotu 19. mája 2012 sa uskutoční 7. ročník obľúbenej Noci múzeí a galérií. Všetky múzeá a galérie budú v tento deň otvorené až do neskorých nočných hodín. Zároveň budete môcť tieto múzea a galérie navštíviť za zvýhodnené a jednotné vstupné 1,50 €, ktoré zaplatíte v prvom navštívenom múzeu či galérii a do ostatných už máte vstup zdarma. K vstupenke dostanete aj program podujatia. V nasledujúcom článku vám prinášame program vybraných múzeí v jednotlivých častiach Slovenska.

 

 

– Bratislava –

Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR
Otvorené 10:00 – 20:00

► Expozície:
– historické koľajové vozidlá
– expozícia parných a motorových rušňov, osobných a nákladných vozňov a ďalších zaujímavých koľajových vozidiel
– železničné vodárenstvo – výstavka priestorov a zariadení potrebných pre vodné hospodárstvo železničnej prevádzky
– opravárenstvo parných rušňov – expozícia zariadení používaných pri opravách a údržbe parných rušňov, zachované zariadenie na spracovanie rúr do kotlov parných rušňov umiestnené v pôvodnej budove
– údržba tratí – ručné nástroje, zariadenia a mechanizácia používané v minulosti na budovanie a údržbu železničných tratí,
– vozebné zariadenia – expozícia zariadení používaných na zabezpečenie železničnej prevádzky

► Sprievodné podujatia: názov, anotácia, čas
– Jazda mimoriadneho parného vlaku po Bratislave (Bratislava hl. st. odchod o 10.15, Bratislava Lamač 10.25 – 10.40, Bratislava hl. st. 10.50 – 10.55, príchod do múzea 11.15),
– jazdy historických motorových vlakov z Bratislavy hlavnej stanice do múzea a späť (4 páry vlakov počas dňa),
– jazdy na stanovišti parného rušňa (od cca 11.30),
– jazdy na motorových drezinách (od otvorenia múzea),
– prezentácia modulového koľajiska (od otvorenia múzea),
– detský kútik so zábavnými a náučnými hrami (od otvorenia múzea)

Múzeum colníctva
Mýtny domček na Starom moste na strane Starého mesta
Otvorené 10:00 – 24:00

Výstava:
Stála expozícia colníctva

Sprievodné podujatie:
Po starom moste bude chodiť v hodinových intervaloch hliadka Finančnej stráže, bude vykonávať kontrolu pohybu osôb a tovaru, bude dávať pečiatky vyrobene podľa pôvodných z colnice na moste z obdobia 1938 – 1946.

Múzeum obchodu
Otvorené 10:00 – 24:00

► Expozície: Stála expozícia Múzea obchodu Bratislava

► Sprievodné podujatie:
16.30 „BLUESROCK V MÚZEU“
• Csukamájolaj (SK – Blues) • Milan Konfráter band (SK – Bluesrock) • Krokoband (SK – Bluesrock)
• Loveblade (FR/SK – Psychedelic rock, Bluesrock)• Fulvio Feliciano Band (ITA – Bluesrock)

Múzeum školstva a pedagogiky
Otvorené 10:00 – 24:00, posledný vstup 23:30

► Výstava: Spisovatelia v školských laviciach
Mnohí sú už maturitnými otázkami…mnohí majú predpoklady, aby sa nimi stali…spisovatelia T. Janovic, L. Ballek, E. Farkašová, O. Feldeková, J. Banáš, D. Kapitáňová, D. Hevier, G. Murín, P. Rankov, E. Borušovičová, P. Nagyová-Džerengová, M. Hvorecký prijali pozvanie k rozhovoru na tému: ako si spomínajú na svoju školu – na obľúbených i menej obľúbených učiteľov, predmety, známky, lásky, spolužiakov, rozhodovania kam po základnej a strednej, na smelé či nesmelé začiatky, než sa stali skutočnými majstrami slova. Zaspomínali si s nami a my Vám ich pútavé výpovede spolu so školskými dokumentmi ponúkame prostredníctvom výstavy s názvom „Spisovatelia v školských laviciach“. Dozviete sa, ako oni – spisovatelia rôznych generácií vnímali a prežívali dobu, v ktorej strávili svoje školské roky i ako tieto ovplyvnili a určili ich ďalšie smerovanie v živote. Určite stojí za to pristaviť sa pri každom z nich… možno v ich výpovediach nájdete aj niečo z vlastných školských spomienok.

► Expozície: Pohľad do prírodovedného kabinetu a triedy 60. rokov 20. Storočia
Roky šesťdesiate – obdobie Beatles, Gagarina vo vesmíre, Pražskej jari, krátkych sukní a dlhých vlasov. Škola sa mení – Osemročnú strednú školu nahradila Základná deväťročná škola, drevené lavice vystriedali modernejšie s kovom, na stenách tried visel obraz prezidenta Novotného, začali sa používať prvé magnetofóny ako učebné pomôcky. V kabinetoch sa však nachádzajú i také pomôcky, ktoré učitelia používali už niekoľko desaťročí.

► Sprievodné podujatia:
• 11.00 Slávnostné vyhodnotenie projektu Zaostri na školu! a odovzdávanie cien víťazom.
Do projektu sa zapojilo 105 škôl z celého Slovenska. Jeho cieľom bolo pátranie po starých fotografiách škôl a školských interiérov a dokumentovanie toho, ako sa v priebehu rokov zmenili. Výsledky pátrania budú prezentované v našej dobovej triede a tiež na webovej stránke múzea.
• 17.30 Spomínanie na školu a spisovateľské začiatky s majstrami pera (z našej novej výstavy).

SNM – Archeologické múzeum
Otvorené 10:00 – 24:00, posledný vstup o 23:30

► Expozície: Najstaršie dejiny Slovenska

► Sprievodné podujatia:
– Burza odbornej literatúry
– Výroba replík
– Reštaurovanie keramiky
– Tvorivé dielne
– Stredoveká kuchyňa

10.00 – 12.00 Burza odbornej literatúry
11.00 – 13.00; 15.00 – 17.00 – výroba keramických replík
12.00 – 14.00 – ukážky reštaurovania keramiky
13.00 – 19.00 Tvorivé dielne (keramika, tkanie)
10.00 – 12.00; 15.00 – 18.00 zahrajme sa na archeológov – hra detí ma objaviteľov
11.00 – 17.00 – stredoveká kuchyňa (nie je ešte stopercentne dohodnuté)

Okrem toho bude pri príležitosti Dňa múzeí otvorená výstava „Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko“

STM – Múzeum dopravy
Otvorené 10:00 – 24:00

• 10.00 – 24.00 Individuálna prehliadka stálych expozícií železničnej a automobilovej dopravy
• 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.00 lektorský výklad v expozíciách
• 10.00 – 24.00 Individuálna prehliadka výstav
:
INTER FACE dizajn – výstava dizajnérskych realizácií VŠVU
Príbehy dvoch kolies – historické bicykle
od prvých pokusov človeka o udržanie rovnováhy na dvoch kolesách cez rôzne peripetie vývoja až po bicykel ako ho poznáme dnes
Galéria na peróne: „Beat Generation„ – výstava fotografií Peter Procházka
Železnice v archívnych dokumentoch – Slovenský národný archív prezentuje
Úzkorozchodné železnice v Čechách na Morave a Slovensku
výstava o lesných železniciach

Sprievodné podujatia:
10.00 – 24.00 Simulátor nárazu – vyskúšajte si CRASH TEST čo sa stane, ak nie ste pripútaní bezpečnostnými pásmi
12.00 – 17.00 – jazda na drezine
18.00 – 24.00 – Vás a Vaše deti povozí parný rušeň ALBATROS
10.00 – 21.00 – reštauračný vagón – možnosť občerstvenia pre rodiny- aj rodinný obed
10.00 – 24.00 – modelové koľajisko vo vagóne Klubu železničných modelárov
17.00 – 22.00 – prezentácia nových filmov o železnici

Vodárenské múzeum BVS, a.s.
Otvorené  10:00 – 21:00

10.00 – 21.00 – Prehliadka expozície Vodárenského múzea
10.00 – 21.00 – Od zdroja pitnej vody po vodovodný kohútik
– spoznajte cesty vody v novej výstave
12.00 – 18.00 – Prehliadky ostrova Sihoť – 1. elektrická čerpacia stanica s historickými studňami, čerpadlami a tunelom popod rameno Dunaja
(v prípade nepriaznivého počasia bude sprístupnená iba 1. elektrická čerpacia stanica a tunel)
16.00 – 18.00 – Eco Tour s Thomasom Puskailerom a The Pastels
– veľká audio-vizuálna show o ekológii a životnom prostredí
10.00 – 21.00
– Fyzikálne a chemické pokusy s vodou
– Vodné súťaže pre deti
– Prezentačné stánky environmentálnych združení

Autoforum Volkswagen Slovakia
Otvorené 09:00 – 17:00

Prehliadky expozície Auto Fora vo Volkswagen Slovakia, spojené s prehliadkou závodu
– prierez históriou bratislavskej automobilky, expozície vyrábaných automobilov a ich inovatívnych technológií.

Prehliadky montážnej haly sú naplánované o 9.00, 10.00, 12.00, 13.00 a o 15.00. Prehliadky sú kapacitne obmedzené. Z bezpečnostných dôvodov sa prehliadky montážnej haly môžu zúčastniť len deti nad 12 rokov.

Múzeum mesta Bratislava – Stará radnica
Múzeum dejín mesta

Otvorené 10.00 – 23.30

Koncepcia expozície Múzea dejín mesta v Starej radnici kladie dôraz na prezentáciu dejín obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí ovplyvňujúcich život na území mesta od praveku až po súčasnosť. K významným udalostiam radí aj vznik Múzea mesta Bratislavy. Základom expozície sú zbierkové predmety, ktoré dokladajú obdobie od neolitu až do konca 30. rokov 20. storočia. Významné udalosti spojené s históriou mesta môže návštevník sledovať prostredníctvom dotykových obrazoviek. Prierez dôležitými medzníkmi najmladších dejín Bratislavy približuje dokumentárny film Ľudia a mesto v závere prehliadky múzea.

Múzeum mesta Bratislava – Michalská veža
Múzeum zbraní

Otvorené 10.00 – 24.00

Múzeum oboznamuje návštevníkov s históriou opevnenia mesta, vystavené sú tu rôzne druhy chladných zbraní, vojenská i turnajová výzbroj a samostatná časť je venovaná vývinu strelných zbraní. Dokumentuje i remeslá slúžiace potrebám obrany mesta a približuje históriu bratislavských lejárov a puškárov. Z najvyššieho poschodia je vchod na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad na historickú časť Bratislavy a jej okolie.

Múzeum mesta Bratislava – Lekáreň U červeného raka
Múzeum farmácie

Otvorené 10.00 – 24.00

Expozícia Múzea farmácie je umiestnená v časti priestorov bývalej lekárne U červeného raka na prízemí barokového meštianskeho domu. Ten bol vstavaný do barbakanu Michalskej brány s priľahlou priekopou. V 18. stor. bolo priečelie domu klasicisticky upravené a doplnené kamenným rokokovým portálom. Na priečelí sa nachádzajú pôvodné vývesné štíty lekárne s kovovou akantovou ornamentikou a rakom z konca 19. stor. od bratislavskej kováčskej firmy Márton.

Múzeum mesta Bratislava – Dom U dobrého pastiera
Múzeum hodín

Otvorené 10.00 – 24.00

Rokokový dom U dobrého pastiera, patrí k niekoľkým pôvodným zachovaným stavbám starého bratislavského podhradia . Postavili ho v rokoch 1760 – 1765. Spodná časť bola určená pre obchodno-remeselnú činnosť , horné podlažia na bývanie. Na fasáde domu sa zachovalo jedno iluzívne okno, plastika Dobrého pastiera v nike pod baldachýnom nie je pôvodná. Dom patrí k drobným skvostom stredoeurópskej meštianskej architektúry.

Múzeum mesta Bratislava – Antická Gerulata Rusovce
Otvorené 10.00 – 20.30, posledný vstup o 20.00

Národná kultúrna pamiatka – Rímsky vojenský tábor
V areáli múzea sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov.

► Vybrané sprievodné podujatia Múzea mesta Bratislava:
Prehliadky s odborným výkladom
– Päť zastavení pri architektúrach Bratislavy (Apponyiho palác, Stará radnica, dom na Bielej ulici, Michalská veža, lekáreň U červeného raka) stretnutie účastníkov: 16.00 pri Apponyiho paláci.

– Odborné lektoráty v novootvorenej expozícii Múzea dejín mesta v Starej radnici, stretnutie účastníkov pri pokladni v Starej radnici o 14.00; 18.00 a 20.00.

 

Vstupné:

1,50 € / OSOBA – za túto sumu môžete navštíviť viac ako 50 múzeí a galérií v našom hlavnom meste. Prvou návštevou vami vybraného múzea / galérie podporíte tú inštitúciu, ktorá vám je sympatická. Máte tak možnosť určiť si sami, ktorému múzeu / galérii poputuje príspevok z vášho vstupného.

Špeciálna doprava na Noc múzeí a galérií:

Partnerom Noci múzeí a galérií 2012 je Dopravný podnik Bratislava, ktorý umožnil bezplatné cestovanie všetkými linkami MHD po celej Bratislave od 19-stej hodiny do polnoci, so vstupenkou na Noc múzeí a galérií. Všetky múzeá po celej Bratislave si tak môžete vychutnať bez výdavkov na prepravu.

Spoločnosť Blue Danubue Tours zabezpečila svoje historické vláčiky, ktoré budú označené logom Noci múzeí a galérií a budú bezplatne každú celú hodinu (od 10-tej do 23-tej) premávať po trase SNM Vajanského nábrežie – SNG Rázusovo nábrežie – SNM Žižkova ulica – SNM Historické múzeum Hrad

Bratislavská vodárenská spoločnosť dáva do prevádzky Historický autobus, ktorý bude premávať od 13.00 do 19.00 v hodinových intervaloch od budovy SNM na Vajanského nábreží k Vodárenskému múzeu, na ostrov Sihoť a späť. Prvý odchod bude od budovy SNM o 13.00.

Výstavu si môžete pozrieť aj v Auto Fore Volkswagen Slovakia, ktorý pripravili dva autobusy. V pravidelných hodinových intervaloch (so štartom o 08:15 pri budove SNM a VW SK) budú premávať len na trase SNM (Vajanského nábrežie 2) smer Volkswagen Slovakia a späť. Posledný autobus od SNM smer VW SK pôjde o 14:15. Posledná jazda z Volkswagen Slovakia v smere do SNM je o 17:00. Autobus bude označený logom Volkswagen Slovakia.

Ďalšie informácie o premávke historických vozidiel nájdete TU.

Nostalgickými vlakmi do Múzejno-dokumentačného centra ŽSR:

■ Parný vlak na čele s parným rušňom 498.104 „Albatros“:

Bratislava – Hlavná stanica: 10:15
Bratislava – Lamač:
10:25 – 10:40
Bratislava – Hlavná stanica:
10:50 – 10:55
Bratislava – Východ:
11:15

Motorové vlaky:

Bratislava – Hlavná stanica odchod 13.10 14.40 16.10 18.40
Bratislava – Východ príchod 13.30 15.00 16.30 19.00
Bratislava – Východ odchod 12.30 14.00 15.30 18.00 20.00
Bratislava – Hlavná stanica príchod 12.50 14.20 15.50 18.20 20.20

 

 

– NITRA –

Slovenské poľnohospodárske múzeum
Otvorené 16:00 – 22:00

– Prehliadka expozícií so sprievodným programom.
– Tvorivá dielňa pre malých aj veľkých v expozícii Archeológia
– Kosenie májovej lúky – Považská kosecká družina Slovenského koseckého spolku
– Vystúpenie folklórneho súboru Jaročan
– Premietanie filmov o trávach a kosení v ľudovej škole
Strašidlá v mlyne
– Stretnutie s babkou bylinkárkou
– Jazda parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice (NPŽ) okolo skanzenu
– Ochutnávka opekanej jahňaciny a bylinkového čaju v konzume
– Iné prekvapenia…

Vstupné:

V cene vstupenky je zahrnutá aj jazda parným vlakom, prehliadka expozícií, tvorivá dielňa, ochutnávka opekanej jahňaciny a bylinkového čaju.

1,- € – deti, žiaci, študenti, dôchodcovia
2,- € – dospelí
Vstup zdarma – deti do 6 rokov, ZŤP so sprevádzajúcou osobou

 

– ŽILINA –

Považské múzeum v Žiline v spolupráci s partnermi, pripravilo pre návštevníkov tohoročného medzinárodného podujatia Noci múzeí a galérií, nevšedný zážitok. V sobotu 19. mája 2012 o 19,00 hod vyráža z hlavnej stanice Žilina do stanice Strečno – Nezbudská Lúčka historický motorový rušeň Hurvínek a prípojný vozeň Blm z roku 1948, ktorý sa začiatkom roka 2011 podarilo členom Spoločnosti Považskej dráhy Žilina a ďalším nadšencom histórie dopravy zrekonštruovať. „Počas nostalgickej jazdy budú vo vlaku sprievodcovia v dobových uniformách a retro lepenkové lístky,” povedal predseda Spoločnosti Považskej dráhy Žilina Lumír Kunc.

O 19,30 hod čaká cestujúcich na železničnej stanici v Nezbudskej Lúčke rekonštrukcia udalostí súvisiacimi s partizánskym odbojom v regióne Horného Považia a Turca z leta 1944. „Hlavnou témou ukážky bude partizánsky prepad železničnej stanice a historického vlaku. Diváci uvidia dobové uniformy, pôvodné zbrane a vojenskú výstroj bojujúcich jednotiek,“ upozornil Boris Šaliga, predseda OZ Klubu vojenskej histórie Bratislava.
Sobotná noc pokračuje ďalej prehliadkou hradu Strečno, kedy nočný hrad tradične ponúkne svoje priestory za symbolickú cenu. Otvorená dielňa konzervátora keramiky a tanečno – ohňové show známeho žilinského ohňového zoskupenia Eiwhana budú zavŕšením prvej tohoročnej nočnej prehliadky hradu.

Historický vlak Hurvínek, s kapacitou 150 miest, bude čakať na cestujúcich aj na spiatočnej ceste do Žiliny s odchodom o 22,05 hod zo stanice Strečno – Nezbudská Lúčka. Samozrejme , nezabudli sme ani na tých, ktorým sa miesto v Hurvínkovi z dôvodu jeho kapacity neujde, ale plánujú sa podujatia zúčastniť. Na žilinskej stanici o 19,00 hod, a taktiež na stanici Strečno – Nezbudská Lúčka o 22,05 hod bude pre nich pristavená náhradná autobusová doprava, za čo sa chcem poďakovať Dopravnému podniku Mesta Žilina,“ uviedol Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.
Organizátorom Noci múzeí a galérií v sobotu 19. mája 2012 od 19,00 hod do 23,00 hod na trati Žilina – Strečno a na hrade Strečno je Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline, Spoločnosť Považskej dráhy Žilina, OZ Klub vojenskej histórie Bratislava, Mesto Žilina a Dopravný podnik Mesta Žiliny.

 

 

– KOŠICE –

Slovenské technické múzeum
Otvorené 17:00 – 01:00

– prehliadka hlavných expozícií z dejín vedy a techniky : metalurgia, umelecké kovy, oznamovacia elektrotechnika, fyzika, geodézia a kartografia, písacie stroje
– prehliadka Siene elektrických výbojov, planetária, banskej expozície v podzemí a enrgetického oddelenia Aurela Stodolu (spaľovacie motory, parné a vodné turbíny)
– ODLIEVANIE ZVONU – košickí majstri zvonolejári zo spoločnosti Campana, s.r.o. pripravia pre návštevníkov atraktívnu ukážku odlievania zvonu

Vstupné: 1,- €.

Ďalšie informácie o Noci múzeí a galérií 2012 nájdete TU.

Spracoval: Jaroslav Filo
Zdroj: http://www.muzeum.sk/nocmuzeiagalerii/nmg2012/index.php?obj=index0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.