Tip na jún: 15. Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel „Rendez 2013“ (Aktualizované)

BRATISLAVA – Cez víkend 15. a 16. júna 2013 sa v priestoroch rušňového depa Bratislava-Východ (staré depo Rendez) uskutoční 15. Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel „Rendez 2013“, ktorý je zároveň oslavou 165. výročia železníc na Slovensku.

Usporiadateľmi podujatia sú železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Dorpavný podnik Bratislava, a. s., Klub železničnej nostalgie Bratislava-Východ a Klub priateľov histórie železničnej dorpavy Bratislava v spolupráci so slovenskými klubmi železničných vozidiel, klubmi železničných modelárov a za podpory celého radu sponzorov.

• O  podujatí:

Podujatia sa zo Slovenska zúčastní šesť prevádzkyschopných parných rušňov (422.0108, 464.001, 477.013, 498.104 a 555.3008,555.036), osem motorových rušňov (T 211.0823, T 444.0060, T 466.0254, T 478.1201, T 478.3109, T 678.012, T 679.019 a T 679.1168) a šesť motorových vozňov (M 131.1053, M 131.1125, M 131.1443, M 240.042, M 262.004 a M 262.007). Českú republiku budú zastupovať parné rušne 464.102 a 475.179, prípadne aj motorový rušeň T 478.1002, Rakúsko sa bude prezentovať parným rušňom 310.23. Okrem toho navštívi podujatie vlak z Maďarska vedený motorovým vozňom Árpád. Podujatia sa zúčastní aj mimoriadny vlak z Budapešti. Súčasťou programu bude defilé rušňov, prezentácia modelových koľajísk, vyhliadkové jazdy parnými a motorovými vlakmi, spolujazdy návštevníkov na stanovišti rušňovodiča parného rušňa a na motorovej drezine, detský kútik – zábavné a náučné hry pre deti zamerané na bezpečnosť na železnici, predaj suvenírov so železničnou tematikou a v sobotu 15. júna aj nočné fotografovanie. Doplnkový program budú tvoriť koncert bratislavského C. a k. komorného dychového orchestra, prezentácia rôznych historických strojov a náučné hry pre deti.

• Program podujatia:

10:00 Otvorenie výstaviska
11:10 Rozjazd ťažkého nákladného vlaku ťahaného parným rušňom popri areáli výstaviska
11:00 – 12:30 a 14:30 – 17:00 Spolujazdy na stanovišti rušňovodiča parného rušňa a na motorovej drezine
12:00 – 13:00 Promenádny koncert C. a k. komorného dychového orchestra Bratislava
13:00 – 14:00 Defilé historických rušňov
14:25 – 16:00 Jazda parného vlaku do ŽST Bratislava-Lamač
15.50 – 18:50  sobota – Jazda motorového vlaku do Záhorskej Vsi
16.45 – 18.40  sobota – Jazda parného vlaku do ŽST Bratislava-Petržalka
16:30 – 18:20  nedeľa – Jazda parného vlaku do ŽST Bratislava-Petržalka
21:30 – 22:30  sobota – Nočné fotografovanie

• Doprava na výstavisko:

Dopravu na výstavisko budú zabezpečovať historické motorové vlaky z bratislavskej Hlavnej stanice a historické električky a historický autobus.

Historické električky DPMB ≠38 + SGP ≠135 a ČKD Tatra T2 ≠215 budú premávať v hodinových intervaloch na mimoriadnej linke H5 po trase Rača – Račianska – Obchodná – Tunel – Nábrežie – Národné divadlo – Špitálska – Americké námestie – Račianska – Rača. Na zastávke Detvianska je potrebné prestúpiť na historický autobus Karosa ŠM 11 mimoriadnej linky H56, ktorý bude jazdiť v hodinových intervaloch, pričom autobusový spoj čaká na električku.

 

• Cestovné poriadky:


15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel „RENDEZ 2013“
Cestovný poriadok linky H5

HVIEZDOSLAVOVO NÁM. (HISTORICKÉ SND)

každú hodinu od 08:30 do 16:30   17:15 a 18:15 len po ŽST Vinohrady

RAČA – KOMISKÁRKY

každú hodinu od 09:38 do 17:38

DETVIANSKA

každú hodinu od 09:41 do 17:41

Na zastávke ŽST Vinohrady je možné prestúpiť na historický motorový vlak na Rendez.
Na zastávke Detvianska je zabezpečený prestup na historický autobus linky H56 smer Depo Východné.

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel „RENDEZ 2013“
Cestovný poriadok linky H56

ČACHTICKÁ (Detvianská) (historická električka H5)

každú hodinu od 09:00 do 17:00

LOKOMOTÍVNE DEPO I. (RENDEZ)

09:45, 10:45, 11:45, 12:25, 13:25, 14:25, 15.25, 16:25, 17.25

Na zastávke Čachtická je zabezpečený prestup na historickú električku linky H5 do centra mesta.

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel „RENDEZ 2013“
Cestovný poriadok kyvadlovej dopravy platný 15. a 16. júna 2013

Bratislava-Východ (Rendez)

09:25,      –       11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17.25, 19:00

Bratislava-Hlavná stanica

09:45,      –       11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 19:20

Bratislava-Hlavná stanica

09:55, 11:05*, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 19:30

Bratislava-Vinohrady (príchod)

10:02, 11:12*, 12:02, 13:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02,     –

Bratislava-Vinohrady (odchod)

10:03, 11:13*, 12:03, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:03,     –

Bratislava-Východ (Rendez)

10:15, 11:25*, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:50

 

Súprava bude::
– v sobotu M 131.1443 + Blm + M 131.1053 + BDlm + Clm + M 131.1125
– v nedeľu M 262.004 + Bix + M 262.007 + M 240.039

-* vlak ťahá parný rušen 555.3008 „Mazutka“+ R + DF + Ci + Ci + Ce + Ci + Ci + Ci + Dd (môže meškať)

Pripravené budú aj mimoriadne vlaky z Leopoldova, Malaciek a zo ŽST Bratislava-Petržalka:

 

sobota 15. júna 2013

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel “RENDEZ 2013″
Cestovný poriadok parného vlaku z Malaciek platný 15. júna 2013

Malacky

10:00
Plavecký Štvrtok

10:11 – 10:12

Zohor

10:19 – 10:21
Devínska Nová Ves

10:36 – 10:38

Bratislava-Lamač

10:48 – 10:50
Bratislava-Hlavná stanica

11:00 – 11:05

Bratislava-Vinohrady

11:12 – 11:13
Bratislava-Východ

11:25

 

Súprava bude: 555.3008 + R + DF + Ci + Ci + Ce + Ci + Ci + Ci + Dd.
Vo vlaku sa neplatí cestovné, cestujúci si však musia zakúpiť vstupenky na podujatie.

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel “RENDEZ 2013″
Cestovný poriadok parného nákladného vlaku z Petržalky platný 15. júna 2013

Bratislava-Petržalka

10:20
Bratislava-ÚNS

10:30 – 10:41

Bratislava-Nové Mesto

10:50 – 11:04
Prejazd okolo Rendezu

cca 11:10

Bratislava-Vajnory

11:25

 

Súprava bude: 556.036 + súprava nákladného vlaku
Požiarny vlak: T 478.1201 + Ds + Zaes

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel “RENDEZ 2013″
Cestovný poriadok parného vlaku z Petržalky platný 15. júna 2013

Bratislava-Petržalka

10:20
Bratislava-ÚNS

10:30 – 10:41

Bratislava-Nové Mesto

10:50 – 11:04
Bratislava-Rača

11:15 – 11:20

Bratislava-Východ

11:25

 

Súprava bude: 477.013 + ABa + Bac + Bh
Požiarny vlak: T 478.1201 + Ds + Zaes
Vo vlaku sa neplatí cestovné, cestujúci si však musia zakúpiť vstupenky na podujatie.

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel “RENDEZ 2013″
Cestovný poriadok motorového vlaku z Leopoldova platný 15. júna 2013

10:30

Lepoldov 19:46
10:36 – 10:37 Brestovany

19:39 – 19:40

10:46 – 10:49

Trnava 19:28 – 19:30
10:58 – 10:59 Cífer

19:18 – 19:19

11:11 – 11:12

Šenkvice 19:05 – 19:06
11:19 – 11:20 Pezinok

18:56 – 18:57

11:24 – 11:25

Pezinok-zastávka 18:51 – 18:52
11:29 – 11:30 Svätý Jur

18:46 – 18:47

11:37 – 11:40

Bratislava-Rača 18:40
11:45 Bratislava-Východ

18:25

 

Súprava bude: T 478.3109 + Aa + Bai + Bai + Ba + Bac.
Vo vlaku sa neplatí cestovné, cestujúci si však musia zakúpiť vstupenky na podujatie.
Pri ceste späť bude súprava. T 679.019  + ABa + Bac + Bh a cestujúci sa budú musieť preukázať platnou vstupenkou z podujatia.

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel “RENDEZ 2013″
Cestovný poriadok parného vlaku do Lamača platný 15. júna 2013

Bratislava-Východ

14:25
Bratislava-Rača

14:30 – 14:35

Bratislava-Vajnory

14:50 – 14:55
Bratislava-Lamač

15:25 – 15:30

Bratislava-Rača

15:50 – 15:55
Bratislava-Východ

16:00

 

Súprava bude: 310.23 + Aa + Bai + Bai + Ba + Bac + 464.102
Požiarny vlak: T 458.1141 + Ds + Zaes + Pao + Rah + T 679.1168
Pri návrate naspäť bude možné v stanici Bratislava Rača prestúpiť do výletného vlaku do Záhorskej Vsi.
Lístky na výletný vlak rovnako ako aj na parný vlak do Lamača sa predávajú iba v areáli podujatia.

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel “RENDEZ 2013″
Cestovný poriadok motorového vlaku do Záhorskej Vsi platný 15. júna 2013

15:50

Bratislava-Východ 18:50
16:00
možný prestup z okružného parného vlaku
Bratislava-Rača

18:32 – 18:40
možný prestup na motorový vlak do Leopoldova

16:10 – 16:15

Bratislava-Hlavná stanica 18:20 – 18:22
16:45 – 16:50 Zohor

17:49 – 17:55

16:55 – 16:56

Labské jazero
17:00 – 17:05 Vysoká pri Morave

17:35 – 17:40

17:15

Záhorská Ves 17:25

 

Súprava bude: M262.004 + Bix + M 262.007
Cestovné lístky sa predávajú v areáli podujatia.
Pri návrate naspäť bude možné v stanici Bratislava Rača prestúpiť do motorového vlaku do Leopoldova.

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel “RENDEZ 2013″
Cestovný poriadok parného vlaku do Petržalky platný 15. júna 2013

Bratislava-Východ

16:45
Bratislava-Rača

16:50 – 16:55

Bratislava-Vajnory

17:10 – 17:15
Bratislava-Nové Mesto

17:30 – 17:35

Bratislava-Petržalka

17:50 – 17:55

Bratislava-Rača

18:30 – 18:35
Bratislava-Východ

18:40

 

Súprava bude: 464.001 + 464.102 + Aa + Bai + Bai + Ba + Bac + 477.013
Požiarny vlak: T 458.1141 + Ds + Zaes + Pao + Rah + T 679.1168
Cestovné lístky sa predávajú v areáli podujatia.
Pri návrate naspäť bude možné v stanici Bratislava Rača prestúpiť do motorového vlaku do Leopoldova.

 

nedeľa 16. júna 2013


15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel “RENDEZ 2013″
Cestovný poriadok parného vlaku z Malaciek platný 16. júna 2013

Malacky

10:00
Plavecký Štvrtok

10:11 – 10:12

Zohor

10:19 – 10:21
Devínska Nová Ves

10:36 – 10:38

Bratislava-Lamač

10:48 – 10:50
Bratislava-Hlavná stanica

11:00 – 11:05

Bratislava-Vinohrady

11:12 – 11:13
Bratislava-Východ

11:30

 

Súprava bude: 555.3008 + ABa + Bac + Bh.
Vo vlaku sa neplatí cestovné, cestujúci si však budú musieť zakúpiť vstupenky na podujatie.

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel “RENDEZ 2013″
Cestovný poriadok parného vlaku z Petržalky platný 16. júna 2013

Bratislava-Petržalka

10:30

Bratislava-Nové Mesto

10:47 – 10:50

Bratislava-Východ

11:10

 

Súprava bude: 422.0108 + Dd + Ci + Ci + Ci + Ce + Ci + Ci
Požiarny vlak: T 466.0254 + DF + R

Vo vlaku sa neplatí cestovné, cestujúci si však musia zakúpiť vstupenku na podujatie.

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel “RENDEZ 2013″
Cestovný poriadok parného vlaku z Leopoldova a motorového vlaku do Leopoldova platný 16. júna 2013

10:30

Lepoldov 18:20
10:36 – 10:37 Brestovany

10:46 – 10:49

Trnava 17:57 – 18:08
10:58 – 10:59 Cífer

11:11 – 11:12

Šenkvice
11:19 – 11:20 Pezinok

17:25 – 17:27

11:24 – 11:25

Pezinok-zastávka
11:29 – 11:30 Svätý Jur

11:37 – 11:40

Bratislava-Rača
11:45 Bratislava-Východ

17:00

 

Súprava bude: 498.104 + Aa + Bai + Bai + Ba + Bac
Požiarny vlak: 363 ZSSKC + Ds + Zaes + T 478.1201
Vo vlaku sa neplatí cestovné, cestujúci si však musia zakúpiť vstupenku na podujatie.
Pri ceste späť bude súprava:  M 131.1443 + Clm a cestujúci sa budú musieť preukázať platnou vstupenkou z podujatia.

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel “RENDEZ 2013″
Cestovný poriadok parného vlaku do Lamača platný 16. júna 2013

Bratislava-Východ

14:25
Bratislava-Rača

14:30 – 14:35

Bratislava-Vajnory

14:50 – 14:55
Bratislava-Lamač

15:25 – 15:30

Bratislava-Rača

15:50 – 15:55
Bratislava-Východ

16:00

 

Súprava bude: 464.102 + Aa + Bai + Bai + Ba + Bac + 475.179
Požiarny vlak: T 478.1201 + Ds + Zaes + Pao + 3x Es + Rah + T 679.019
Cestovné lístky sa predávajú v areáli podujatia.

 

15. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel “RENDEZ 2013″
Cestovný poriadok parného vlaku do Petržalky platný 16. júna 2013

Bratislava-Východ

16:30
Bratislava-Rača

16:35 – 16:40

Bratislava-Vajnory

16:50 – 16:55
Bratislava-Nové Mesto

17:10 – 17:15

Bratislava-Petržalka

17:30 – 17:35

Bratislava-Rača

18:10 – 18:15
Bratislava-Východ

18:20

 

Súprava bude: 498.104  + Aa + Bai + Bai + Ba + Bac + 555.3008
Požiarny vlak: T 478.1201 + Ds + Zaes + Pao + 3x Es + Rah + T 679.019
Cestovné lístky sa predávajú v areáli podujatia.

 

Vstupné:
dospelí, deti po dosiahnutí 15 roku života: 5,- €
deti 6 – 15 rokov: 3,- €
deti do dosiahnutia 6. roku života: ZADARMO

POZOR! Múzeum dopravy STM pripravuje pre návštevníkov podujatia Rendez 2013 výhodnú akciu. Každý návštevník Múzea dopravy, ktorý sa preukáže vstupenkou z podujatia Rendez 2013 má v dňoch 15. a 16. júna 2013 vstup do múzea spolu s fotografovaním za cenu 1,- €.

Ceny vybraných atrakcií:
jazda na stanovišti parného rušňa: 2,- €
jazda na motorovej drezine alebo motorovom vozíku: 1,- €
cestovné v parnom vlaku do Bratislavy Lamača: 3,- €
cestovné v parnom vlaku do Bratislavy Petržalky: 3,- €
cestovné vo výletnom vlaku do Záhorskej Vsi: 3,- €
Na vstupné, cestovné a vybrané atrakcie sa nevzťahujú žiadne zľavy, zamestnanecké výhody a iné úľavy.

 

Autor: Jaroslav Filo
Zdroj: Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR a IMHD

Pridajte prvý komentár

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.