Rok 2021 z pohľadu dopravnej nostalgie

Vážení čitatelia, sympatizanti a podporovatelia. Rok 2021 je za nami a to je čas na jeho rekapituláciu. Každý z nás mal začiatkom roka zaiste kopec plánov. Niekto chcel v práci dosiahnuť  čo najlepšie výsledky, iný chcel zase tráviť oveľa viac času s rodinou a spoznať zaujímavé zákutia našej krajiny. Svoje plány však mali aj jednotlivé múzeá, kluby, neziskové organizácie, či občianske združenia, ktoré sa pre svojich pravidelných i príležitostných návštevníkov aj v čase pandémie snažili pripraviť viacero zaujímavých podujatí. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame malú rekapituláciu uplynulého roka v oblasti dopravne nostalgie.

 

ELEKTRIČKY:

Premávka historických električiek v hlavnom meste bola oproti predošlým rokom oveľa skromnejšia. Odviezť sa s nimi bolo možné posledný júnový víkend v rámci Dní Bratislavy (linka H) a v sobotu 18. septembra v rámci Dňa otvorených dverí v Depe Jurajov dvor, kedy boli na posilovú linku x4 (Depo Jurajov dvor – Námestie Ľudovíta Štúra a späť) vypravené vozidlá DPMB #38 + SGP #135, ČKD Tatra K2 #317 a T3SUCS #7819 + #7820. V areáli podujatia zase boli vystavené električky GANZ #104, BMEŽ #18 a ČKD Tatra T2 #215 a brúsiaci vozeň Schörling #8431.

Historická súprava DMB #38 + SGP #135 v rámci Bratislavských mestských dní smeruje na konečnú zastávku Americké námestie

V sobotu 4. decembra sa v uliciach mesta objavila sviatočne vyzdobená električka ČKD Tatra K2G #7085, ktorá bola z dôvodu epidemických opatrení opätovne vypravená na linku číslo 1. Oproti roku 2020 ale premávala počas celého dňa a jej odchody boli uvedené v zastávkovom cestovnom poriadku. Vianočná električka so špeciálnym zimným polepom s dominantami Bratislavy premávala až do 31. decembra. Zaujímavosťou je, že hlásenie zastávok nahrali školáci a predškoláci zo Spojenej školy na Mokrohájskej ceste.

#7085 na zastávke Centrum

S vianočnou električkou sa bolo možné odviezť aj v Brne, Liberci, Moste, Olomouci, Ostrave, Plzni a Prahe, kde sa okrem novej električky Škoda 15 T do sviatočného šatu odeli aj vozy Ringhoffer #2210, ČKD Tatra T3 #6921 a #7001, ako aj mazacia električka T3 #5572.

Súčasťou vianočnej flotily vozidiel pražského dopravného podniku bol aj voz Ringhoffer #2210 (zroj:dpp.cz)

Víťazom 5. ročníka ankety o najkrajšiu vianočnú električku, ktorú vyhlasuje dopravný magazín MHD86.cz sa stal maďarský Miskolc s legendárne vyzdobenou električkou KT8D5. Druhé miesto obhájila z minulých ročníkov Plzeň a tretie miesto patrí prvýkrát Prahe. V ankete súťažilo 24 európskych miest, kde jazdili vianočne vyzdobené električky, Bratislava skončila na 10. mieste.

Víťazná električka KT8D5 z Miskolca (zdroj: MHD86.cz)

Od 4. júna do 26. septembra sa počas víkendov a sviatkov bolo možné odviezť úzkorozchodnou električkou do Trenčianskych Teplíc. Štyri páry spojov boli prispôsobené príchodom a odchodom vlakov v Trenčianskej Teplej a tešili sa veľkému záujmu obyvateľov i návštevníkov kúpeľného mesta.

EMU 46.1001 „Capko“ + EMU 46.1003 „Philadelphia“ v Trenčianskych Tepliciach

V čase premávky električky bolo v popoludňajších hodinách sprístupnené aj električkové depo s expozíciou cestných i koľajových vozidiel, dobových uniforiem, starých cestovných lístkov, cestných i železničných modelov a ďalších artefaktov z histórie dopravy.

Záujem verejnosti bol aj o prehliadku nášho malého dopravného múzea (autor: Peter Čačko)

Trenčianska elektrická železnica sa po prvýkrát na trať síce vydala už v sobotu 27. marca, no vzhľadom na epidemické opatrenia išlo o vyhliadkovo-propagačnú jazdu určenú pre partnerov, ktorú bolo možné naživo sledovať na facebookovej stránke neziskovej organizácie.

Spoločná foto TREŽkárov a organizátorov na železničnej stanici v Trenčianskych Tepliciach

V rámci letnej víkendovej premávky sme si pripomenuli 112. výročie zahájenia prevádzky úzkorozchodnej železnice (26.6.) a veľkým magnetom bola aj oneskorená floriánska električka (24.7.), ktorá prilákala veľké množstvo nadšencov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Súbežná jazda električiek a historických hasičských vozidiel za sprievodu polície (autor: Juraj Škvarka)

Vo štvrtok 11. novembra sa v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského uskutočnil 4. ročník slávnostného oceňovania TOP v cestovnom ruchu v Trenčianskom kraji. Nezisková organizácia Trenčianska elektrická železnica získala za jazdy historickou železnicou na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice ocenenie v kategórii Najlepší turistický produkt v roku 2020.

Spoločné foto vedenia TREŽ so zástupcami miestnych samospráv (autor: Peter Čačko)

Z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie a zákazu vychádzania sa už po druhýkrát neuskutočnili obľúbené mikulášske jazdy električkou. Členovia Trenčianskej elektrickej železnice ale nenechali deti úplne napospas čertom a spolu so spravodajským portálom Impluz.press opäť natočili zaujímavé mikulášske video.

Historické električky sa v uplynulom roku objavili aj na tratiach Tatranských elektrických železníc. Električka EMU 26.001 premávala každú nedeľu od 13. júna do 19. septembra medzi Popradom, Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou. O niečo mladšia električka EMU 89.0009 „Trojča“ zase premávala každú sobotu od 19. júna do 18. septembra na trasách Poprad-Tatry – Starý Smokovec a späť (2x), resp. Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso a späť.

Historická súprava T.E.V.D. #22 „Kométa“ + T.E.V.D. #12 + T.E.V.D. #16 po príchode do Starého Smokovca

Vďaka zmierneným opatreniam sa Kométou a Trojčaťom bolo možné odviezť aj na prelome rokov. V nedeľu 26. decembra 2021 a 2. januára 2022 bola zo stanice Poprad-Tatry o 08:50 vypravená Kométa, ktorá po príchode do Starého Smokovca vykonala tri jazdy do Tatranskej Lomnice a následne sa vrátila späť do Popradu. Legendárne Trojča zase vykonalo dve jazdy medzi Popradom a Starým Smokovcom, ktoré sa uskutočnili v dňoch 27. decembra 2021 – 1. januára 2022.

Čakanie na pravidelný spoj vo výhybni Veľký Slavkov

Členovia Veterán klubu železníc Poprad však nezabudli ani na obnovu a rozširovanie zbierky historických vozidiel. Veľkým magnetom pre dopravných nadšencov bola preprava sesterskej električky EMU 89.0003 po železnici z Popradu do Bratislavy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. februára a 1. marca. Najsledovanejšia časť presunu bola nepochybne v pondelok 1. marca, keď sa mimoriadny nákladný vlak na čele s motorovým rušňom T 448.0535 Duslo vydal z odovzdávkového koľajiska Kórea nachádzajúceho sa v blízkosti železničnej stanice Bratislava-Predmestie po nepoužívanej vlečke cez areál Paroplynu až do areálu Depa Jurajov Dvor, kde sa historická električka podrobuje komplexnej rekonštrukcii do prevádzkyschopného stavu.

Mimoriadny manipulačný vlak so vzácnym historickým nákladom pred posledným priecestím do Vozovne Jurajov dvor

V závere roka sa kolekcia vozidiel rozrástla o historický elektrický rušeň Ge 4/4 112 „Yeti“, ktorý bol vyrobený v roku 1927 v továrni AEG a dodaný na trať Haspe – Vörde Breckerfeld v Nemecku. Vďaka ústretovosti jeho posledného vlastníka Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS po odstavení z prevádzky neskončil v šrote, ale bol darovaný nadšencom z VKŽ Poprad, ktorý ho po rekonštrukcii do prevádzkyschopného stavu a následnom schvaľovacom procese nasadia na historické jazdy.

Kolekcia vozidiel VKŽ Poprad sa rozšírila o historický elektrický rušeň Ge 4/4 112 „Yeti“ z roku 1927

Naopak v metropole východného Slovenska sa žiadne jazdy historickými električkami nekonali.

V rámci podpory zážitkovej turistiky v metropole Českej republiky bola premávka nostalgickej linky 41 k 30. júnu zastavená a historické električky boli nasadené na nové linky 42 (Dlabačov – Náměstí republiky – Dlabačov) a 43 (Vozovna Střešovice – Výstavišté Holešovice a späť). Keďže k obnoveniu retrolinky 23 v uplynulom roku nedošlo, historické električky rady T1, T2 a T3 bývajú nasadzované na vybrané poradia linky 2 (Sídlišté Petřiny – Nádraží Braník a späť).

Dvojnápravová električka na historickej linke číslo 41

Z príležitostných akcií pražského dopravného podniku môžeme spomenúť jazdu historických električiek po novej električkovej trati na Pankrác (04.06.), vyhliadkové jazdy otvorenou električkou (26. a 27.06.), ako aj rozlúčku s električkami T6A5 (19.06.). V Brne zase cez víkendy a sviatky premávala sezónna linka H4 a cez víkend 17. a 18. júna sa uskutočnili posledné jazdy na úzkorozchodnej trati medzi Libercom a Jabloncom nad Nisou „Konec metrovky v Čechách“.

Posledné jazdy na úzkorozchodnej trati medzi Libercom a Jabloncom nad Nisou (autor: Boveraclub)

Pražský dopravný podnik v stredu 2. júna od bratislavského dopravného podniku odkúpil vyradenú kĺbovú električku ČKD Tatra K2 #8133 z roku 1977, ktorá od zaradenia do prevádzky slúžila ako autoškola a od roku 2009 bola odstavená vo vozovni Krasňany. Po kompletnej renovácii v ústredných dielňach Dopravného podniku mesta Brno bude nasadená na retrolinku 23.

Dnes už historická električka ČKD Tatra K2 #8133 čaká na svoj ďalší osud v Depe Krasňany

 

AUTOBUSY:

Uplynulý rok nebol k premávke historických autobusov veľmi naklonený. Vozidlá Škoda 706 RTO, Karosa ŠM 11 a TAM 272 A 180 M sa v uliciach hlavného mesta objavili posledný júnový víkend v rámci Bratislavských mestských dní. Spolu s Karosou B 741 CNG boli vypravené na mimoriadnu linku x29 spájajúcu Malú scénu s Hradom Devín. V rámci Dňa otvorených dverí sa TAM BUS objavil aj na jednom z poradí mimoriadnej linky x63 premávajúcej medzi Hlavnou stanicou a areálom Depa Jurajov Dvor. V areáli podujatia sa prezentovali historické autobusy Škoda 706 RTO, Karosa ŠM 11 a Karosa C 734.00 Klubu priaznivcov historických vozidiel a techniky.

Na Dni otvorených dverí sa prezentovala aj historická Karosa C 734.00 Klubu priaznivcov historických vozidiel a techniky (autor. Richard Šimulčík)

Veľkému záujmu verejnosti sa tešili aj pravidelné jazdy Karosou B 732.40 „Cabrio“, ktorá v nedeľu 30. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa detí premávala z Patrónky cez Železnú studničku na konečnú zastávku Lesopark. Počas prázdninových nedieľ od 20. júna do 29. septembra bola v prípade priaznivého počasia vypravená ako posilový spoj medzi Patrónkou a Železnou studničkou a odviezť sa ňou bolo možné aj počas Dňa otvorených dverí.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí bol Cabriobus vpravený ako mimoriadny spoj do Lesoparku

V rámci podujatia Víkend zatvorených hraníc sa 13. novembra uskutočnila trojica tematických jázd historickým autobusom Karosa ŠM 11 #3350 z pod Mosta SNP cez Devín do Devínskej Novej Vsi.

Karosa ŠM premávala aj na tematickom podujatí Víkend zatvorených hraníc

V piatok 26. novembra autobusy Karosa B 741 po 30. rokoch posledný krát zasiahli do pravidelnej premávky s cestujúcimi. V posledných mesiacoch boli vypravované už iba tri vozidlá tohto typu, ktoré boli nasadzované v špičke pracovných dní na linky 31 a 75. Jedno z týchto vozidiel sa počas Bratislavských mestských dní objavilo aj na mimoriadnej linke x29. Po zlepšení epidemickej situácie sa plánuje oficiálna rozlúčka s týmito autobusmi.

Posledný deň premávky autobusov Karosa B741. Voz #2647 na linke 31 v obratisku Cintorín Slávičie (autor: Peter Martinko)

Zaujímavou novinkou bolo vypravenie Sánkobusu, sviatočne vyzdobeného autobusu SOR BN 10.5 #3411, ktorý bude na linke 144 premávať až do 20. marca tohto roka. V prípade priaznivých podmienok pre zimné športy je premávka tejto linky predĺžená až do 19:30 a Sánkobus premáva aj v pracovných dňoch.

Sánkobus na konečnej zastávke Kamzík

Kolekcia prevádzkyschopných historických vozidiel Dopravného podniku Bratislava sa rozšírila o zrekonštruovaný autobus Praga RN, ktorý sa v uplynulých dvoch rokoch podroboval náročnej renovácii. V minulosti bol súčasťou vonkajšej expozície STM-múzea dopravy.

Zbierku historických vozidiel bratislavského dopravcu obohatil autobus Praga RN (zdroj: gramhir.com)

Počas letnej turistickej sezóny premávala v Nitre sezónna cyklobusová linka C35, na ktorú je už tradične nasadená historická Karosa B 732 NR-519BM. Veterán klub Diamant so svojimi autobusovými veteránmi vo vybraných termínoch počas leta zabezpečoval kyvadlovú dopravu zo Staničného námestia do Čermeľa, ako prípoj k pravidelným vlakom Košickej detskej historickej železnice. Na Festivale parných lokomotív Steam 52 bolo možné vzhliadnuť historický autobus Steyr SL12H210 z roku 1972, v železničnom múzeu v Lužnej u Rakovníka sa 19. júna uskutočnil 22. zraz historických autobusov a vianočnú flotilu historických vozidiel v Prahe obohatil sviatočne vyzdobený retrobus Irisbus Citelis 12M #3510.

Autobusy Škoda 706 RTO v ČD Múzeu v Lužnej u Rakovníka (autor: Lukáš Hron; idnes.cz)

 

TROLEJBUSY:

Historické trolejbusy sa v uliciach Bratislavy objavili iba v rámci Bratislavských mestských dní, kedy boli na mimoriadnu linku H207 vypravené vozidlá Škoda 9 Tr, Škoda 14 Tr a Škoda-Sanos S 200 Tr. V sobotu 18. septembra boli historické trolejbusy vystavené v areáli depa Jurajov dvor a Trnávka v rámci Dňa otvorených dverí. Úplne iná situácia bola v Košiciach, kde do ulíc mesta nebol vypravený už ani Dobrý trolejbus. Či sa v metropole východného Slovenska ešte niekedy odvezieme trolejbusom, je nateraz otázne.

Historický trolejbus Škoda-Sanos S 200 Tr #6505 na konečnej zastávke Červený most

Z akcií u našich západných susedov môžeme spomenúť sezónnu premávku nostalgickej linky H24 v Brne a oslavy 80. výročia trolejbusovej dopravy v Plzni a 85. výročia výroby trolejbusov Škoda (02. a 03.10.).

Na oslavách 80. výročia trolejbusovej dopravy v Plzni bolo možné vzhliadnuť aj repliku letného otvoreného trolejbusu (zdroj: pmdp.cz)

Víťazom 2. ročníka ankety o najkrajší vianočný trolejbus, ktorú v spolupráci s dopravným magazínom MHD86.cz a serverom Plzeňské trolejbusy vyhlasuje Spoločnosť pre verejnú dopravu sa stala Žilina. Druhé miesto získalo Ústí nad Labem, na treťom sa umiestnila Opava. V ankete súťažilo 22 európskych miest, kde jazdili vianočne vyzdobené trolejbusy.

 

ŽELEZNICE:

Najviac nostalgických akcií sa už tradične koná na železnici a ani uplynulý rok nebol výnimkou. Pre nepriaznivú epidemickú situáciu však boli viaceré z nich zrušené, alebo presunuté na náhradný termín. Z plánovaných akcií Železničného múzea na Rendezi sa uskutočnil iba Drezinový deň (04.09.) a Ukončenie sezóny (16.10.). Medzi prvými akciami po uvoľnení protiepidemiologických opatrení boli pravidelné jazdy na Košickej detskej historickej železnici a Čiernohronskej železnici. V júli a auguste sa k nim pridali aj obľúbené jazdy Korýtkom do Zápalkárne. V Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline sa po zimnej prestávke obnovila sezónna prevádzka Považskej lesnej železnice. Historický motorový vlak premával od mája do septembra v pravidelnom 30 – 60-minútovom intervale.

Mimoriadny parný vlak do Kvetoslava odchádza zo ŽST Podunajské Biskupice počas podujatia Ukončenie sezóny v železničnom múzeu na Rendezi

Z tematických akcií ALBATROS klubu sa podarilo zrealizovať 3-dňový výlet Cecaňou za krásami Slovenska (03. – 05.07.) a trojdňový výlet do svetoznámej obce Hoštice u Volyně (20. – 22.08.). Plánovaná jazda do hasičského múzea v Martine a Múzea ČD v Lužnej u Rakovníka sa z technických príčin neuskutočnila a decembrové akcie boli pre vyhlásený lockdown a s ním spojený zákaz vychádzania zrušené.

Spoločná foto personálu ALBATROS klubu počas akcie S Cecaňou do Hoštic u Volyně 2021 (zdroj: ALBATROS klub)

Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ 15. septembra nevynechal tradičnú jazdu parným vlakom z Bratislavy do Plaveckého Podhradia a späť. Klub železničnej nostalgie Bratislava východ zase zorganizoval mimoriadnu jazdu historickým vlakom po myjavskej trati (28.08.) a na Dni burčáku (11. – 12.09.) zabezpečoval kyvadlovú dopravu medzi Račou, Východným a Vajnormi spojenú s možnosťou prehliadky železničného múzea.

Vinobranie expres čaká na odchod zo železničnej stanice Bratislava-Vajnory

Poslednú júnovú sobotu sme si pripomenuli 40. výročie ukončenia parnej prevádzky na Slovensku. V ranných hodinách bol vypravený mimoriadny vlak na čele s rušňami 556.036, T 678.012 a 555.3008 na trase Bratislava – Galanta – Trnava – Leopoldov – Trnava – Bratislava, ktorý pri jazde do Leopoldova kopíroval trasu posledného parného vlaku vypraveného zo železničnej stanice Bratislava-Filiálka 17. októbra 1980. Popoludňajšia hviezdicová jazda po bratislavských spojkách bola vedená rušňami 556.036 a 555.3008.

Mimoriadny parný vlak na akcii Kráľovná železníc neodišla (autor: Nino Belovič)

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj zážitkov počas prázdninových sobôt zorganizovala zážitkové jazdy výletnými vlakmi Pálffy (Bratislava – Nové Mesto nad Váhom – Trnava – Smolenice a späť), Štefánik (Bratislava – Trnava – Smolenice – Jablonica – Brezová pod Bradlom a späť) a Brezovskou lokálkou (Brezová pod Bradlom – Jablonica a späť), na ktoré boli nasadzované motorové vozne M 286.0018, M 262.007 a historický vlak na čele s motorovým rušňom T 458.1079 „Veľký Hektor“. Počas jazdy vlakom bol pripravený zážitkový program v podaní hercov z Divadla Jána Palárika v Trnave. Zo železničnej stanice v Brezovej pod Bradlom bolo možné využiť kyvadlovú dopravu Košariská spojka Vláčik Brezováčik v smere Košariská, Centrum a Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle.

M 286.0018 prechádza popri staničnej budove v Jablonici

Historické motorové vozne M 131 a M 152 Spoločnosti Považskej dráhy Žilina sa po ročnej prestávke v rámci Anenskej púte opätovne objavili na železničnej trati Trenčianska – Teplá – Lednické Rovne (24. a 25.07.), no nechýbali ani tradičné jazdy na trati Žilina – Rajec (14. – 15.08.).

M 131.1443 pred železničným priecestím v Súhradke na spiatočnej jazde do Trenčianskej Teplej

Fanúšikovia železníc VLAKY SLOVENSKA v spolupráci so Spoločnosťou Považskej dráhy Žilina a miestnou samosprávou zorganizovali poslednú júlovú sobotu jazdu historickým motorovým vlakom M 152.0160 + 011.002 na trasách Trenčianska Teplá – Trenčín – Topoľčany – Zbehy – Radošina – Zbehy – Leopoldov – Piešťany – Trenčín – Trenčianska Teplá a Radošina – Zbehy – Radošina.

Mimoriadny vlak čaká na odchod do železničnej stanice Zbehy

Druhý ročník festivalu parných lokomotív Steam 52 sa konal predposledný septembrový víkend v rušňovom depe v Trenčianskej Teplej. Skromnú výstavu historických parných, motorových a elektrických rušňov zo Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska dopĺňali jazdy historickými vlakmi do Bylnice, Valašských Klobouk, Lednických Rovní, Trenčianskej Turnej i Nového Mesto nad Váhom. Kyvadlovú dopravu medzi železničnou stanicou a areálom podujatia zabezpečovali motorové vozne M 152.0160, 811.016, M 286.0018 a M 286.1032 a na akciu bolo možné pricestovať aj mimoriadnymi nostalgickými vlakmi z Považskej Bystrice, Piešťan, Bánoviec nad Bebravou a Horního Lidča.

Historický motorový vlak na čele s vozňom M 286.1032 čaká na odchod zo stanice Vlársky průsmyk

V Banskobystrickom kraji sa počas letných prázdnin bolo možné odviezť zážitkovými vlakmi na Horehronskom exprese (Brezno – Dedinky), Baníckom exprese (Kremnica – Banská Štiavnica – Kremnica) a Zbojníckom exprese (Brezno – Tisovec). Novinkou bol expres 34 tunelov na okružnej trase Banská Bystrica – Kremnica – Zvolen – Banská Bystrica.

Zážitková jazda Expres 34 tunelov (zdroj: FB Za horami, za dolami)

Na východnom Slovensku sa zrealizovali nostalgické jazdy Cesta do praveku, Deň detí na Gemeri (29.05.), Za Medzevským drakom (26.06.), Po zabudnutej trati za umením do Kežmarku, Strážok a Spišskej Belej (10.07.), Maratónsky vlak (11.09.), Tokajský expres (25.09.), Na viadukty východniarskym okruhom (02.10.). Deň železničky v Čermeli (09.10.), URBEX Po Košických vlečkách (17.11.) a Svätomikulášske jazdy na detskej železnici (18.12.).

URBEX Po košických vlečkách (zdroj: detskazeleznica.sk)

Historický motorový vozeň M 152.0489 „Hanička“ premával každý víkend od 29. mája do 5. septembra. Na tento vlak v Spišskom Podhradí nadväzoval turistický vláčik „Spišiačik“, ktorý premával vždy od piatka do nedele na trase Spišská Kapitula, Katedrála svätého Martina – Spišské Podhradie, autobusová zastávka – Spišský hrad, parkovisko.

Motorový vozeň Hanička pózuje pod Spišským hradom

Aj v druhej polovici roka sme si pripomenuli viacero zaujímavých výročí: 150 rokov trate Zvolen – Fiľakovo (07.08.), 150 rokov Košicko-bohumínskej železnice (25.09.) a 150 rokov zahájenia prevádzky na trati Michaľany – Humenné (16.10.).

Výstava parných rušňov v RD Zvolen v rámci osláv 150. výročia trate Zvolen – Fiľakovo (zdroj: FB Za horami, za dolami)

Druhý ročník projektu letných turistických vlakov priniesol sezónne osobné vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko do Plaveckého Podhradia, Levoče, Muráňa, Dobšinej a Slavošoviec. Posilové spoje boli vypravené aj do oblasti Telgártu a Červenej Skaly, ako aj zo Zvolena do Banskej Štiavnice, Kremnice a Harmaneckej jaskyne a z Prešova do Stakčína a Starej Ľubovne. Nechýbali však ani cezhraničné sezónne vlaky do Lupkowa a Muszyny.

Záhoráčik v “dočasnej” koncovej stanici Plavecké Podhradie

Nemenej zaujímavé akcie sa konali aj v susednej Českej republike. Spomenúť môžeme napríklad Motorákom do Lednice (01.05. – 05.09.), Leto na Bechynke alebo S nostalgiou po Křižíkovej dráhe (12.06. – 05.09.), Telčské parné leto, Rožnovské parné leto, Modelvíkend v ČD Múzeu Lužná u Rakovníka, Šumavské leto s parou na Volarsku, Parným vlakom pod Beskydy (08.08.), Parou po Poličskej lokálke (04.09.), Parou Posázavím alebo S nostalgiou po legendárnej trati (09.10.), Zamykanie točne v Olomouci (09.10.), či unikátne stretnutie historických motorových vlakov v železničnom múzeu v Lužnej u Rakovníka (09. a 10.10.). V priebehu roka sme si pripomenuli aj viacero okrúhlych jubileí – 150. výročie železnice v Chotěboři (19.06.), 120. výročie trate Pňovany – Bezdružice (17. a 18.07.), 150. výročie trate Viedeň – Tábor – Praha (02.10.), či 140. výročie trate Studénka – Štramberk (16.10.).

Mimoriadny parný vlak na čele s rušňom 464.202 „Rosnička“ (zdroj: FB ČD Nostalgie)

Na základe rozhodnutia Stredočeského kraja v sobotu 11. decembra České dráhy po 122 rokoch ukončili pravidelnú celoročnú osobnú dopravu na 9,1 km jednokoľajnej trati Rožmitál pod Třemšínem – Březnice. K rovnakému dátumu došlo k ukončeniu osobnej dopravy aj na tratiach Vlašim – Trhový Štěpánov, Vraňany – Lužec nad Vltavou, Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov, Straškov – Zlonice – (Slaný) a Čelákovice – Mochov.

Slávnostná rozlúčka so železničnou traťou Čelákovice – Mochov prebehla už 29.10.2021 (zdroj. region.rozhlas.cz)

Na ďalších tratiach v Stredočeskom kraji došlo k nasledovným zmenám prevádzky:

Trate Mšeno – Mladá Boleslav a Mělník – Mšeno: 4-hodinový interval v pracovných dňoch celoročne a víkendová prevádzka v období Stredoeurópskeho letného času (SELČ)
Trať Čisovice – Mníšek – Dobříš: 3 páry spojov v pracovných dňoch a celoročná víkendová prevádzka; do vybudovania zázemia Čisovice 5 párov spojov v pracovných dňoch
Trať Plaňany zastávka – Kouřim: zredukovaná prevádzka v úseku Pečky – Plaňany a zredukované spoje v úseku Plaňany – Kouřim
Trať Rakovník – Kralovice: obmedzená sezónna prevádzka v období SELČ
Trať Křinec – Městec Králové: celoročná víkendová prevádzka

Ďalšou smutnou správou je, že Súťaž o najkrásnejšie nádražie bola z dôvodu automatizácie železničných staníc v Českej republike a ukončenia spolupráce so Správou železničnej dopravnej cesty po 15-tich rokoch ukončená.

Aj napriek nepriaznivej epidemickej situácii sa v uplynulom roku podarilo zrealizovať sústruženie kolies na parnom rušni 498.104 „Albatros“. Partia nadšencov zo Spolku železničnej nostalgie Děčín pokračovala v náročnej rekonštrukcii parného rušňa 498.112 „Albatros“ a po náročnej rekonštrukcii do pôvodného stavu bol slávnostne predstavený motorový vozeň M 290.002 známy aj pod prezývkou Slovenská strela.

Spoločné foto po sústružení kolies na parnom rušni 498.104 „Albatros“ (zdroj: ALBATROS klub)

 

PODUJATIA V STM-MÚZEU DOPRAVY:

V sobotu 15. mája sa pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej uskutočnil ďalší ročník obľúbenej Noci múzeí a galérií, do ktorej sa zapojilo aj bratislavské Múzeum dopravy. Až do 20:30 si v ňom bolo možné pozrieť stálu expozíciu cestných a železničných vozidiel, výstavu k 30. výročiu automobilky Volkswagen na Slovensku a kto chcel, mohol nahliadnuť aj do kabinetu kuriozít. Veľkým lákadlom bola aj prezentácia modelov parných rušňov a historických vozidiel mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.

Výstava modelov historických vozidiel mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Múzeum pripravilo aj viacero tematických výstav, ktoré si môžete pozrieť aj v prvých mesiacoch tohto roka: Pád lietadla v Bratislave na Zlatých pieskoch (do 31.05.) a Bratislavské automobilové závody – 50. výročie založenia podniku (do 31.08.), či 40 rokov zahájenia výroby autobusov Karosa 730.

Pozostatky z havarovaného lietadla lietadla IL-18 (OK-NAB)

Expozícia múzea sa v uplynulom roku rozrástla o nové exponáty – pohrebný koč z prvého desaťročia 20. storočia, Bričku z okolia Topoľčianok, Lyžiny malých hospodárskych saní z regiónu Záhorie (1930), či chomút, súčasť postroja na koňa, ktorý sa mu kladie na šiju, z 20. storočia. Spomenúť môžeme aj Osobné záprahové sane z Horného Uhorska vyrobené v druhej polovici 19. storočia, hasičskú striekačku z roku 1929, ručnú hasičskú striekačku s nádržou vyrobenú v roku 1945 v Slovenskej továrni na hasičské stroje a náčinia, A. Stárek, Žilina, zásobník na vodu z roku 1883 a ručnú hasičskú striekačku z roku 1883 vyrobenú v podniku Frigyes (Fridrich) Seltenhofer a synovia v Šoproni.

Pohľad na Bričku z okolia Topoľčianok a Osobné záprahové sane z Horného Uhorska

 

AUTO-MOTO-CYKLO:

Počas hlavnej sezóny sa každoročne koná aj množstvo tradičných auto-moto-cyklo akcií. Z dôvodu protiepidemických opatrení boli niektoré z nich v minulom roku zrušené. 5. ročník Novobanského zrazu Veteránov sa uskutočnil v sobotu 29. mája. Veterán klub Manín zorganizoval tradičné podujatia Rallye Strážov classic (26.06.) a Považskobystrický motocykel (28.08.) a Retroklub Bánovce nad Bebravou usporiadal 2. ročník zrazu veteránov (10.08.). Veterán Car Club Appony-Oponice zorganizoval 12. zraz historických vozidiel (27.06.), 4. ročník zrazu historických vozidiel Oponický pedál (04.09.), 3. a Mini retro jazdu (12.09.).

5. ročník Novobanského zrazu veteránov (zdroj: FB Veterán Club Nová Baňa

Z ďalších akcií môžeme spomenúť Otvorenie sezóny v Château Gbeľany (19.06.), Retro jazda auto-moto veteránov areál SIM – Martin (26.06.), 3. zraz auto-moto veteránov a traktorov (03.07.), Beskyd rellye Turzovka (29.07. – 01.08.), 13. ročník zrazu veteránov v Radošine (31.07.), 1 000 míľ československých (11. – 14.08.), Piešťanské zlaté stuhy (19. – 22.08.), 13. ročník zrazu veteránov na Duchonke (21.08.), 3. ročník zrazu veteránov na Teplom vrchu (03. – 05.09.), Umenie a elegancia 2021 (04.09.) a 1. Veterán auto moto retro show Branč (02.10.).

Na akcii Piešťanské zlaté stuhy bolo možné obdivovať aj takéto historické skvosty

Zaujímavé auto-moto podujatia sa konali aj v susednej Českej republike. Veterán klub Severního Pomoraví zrealizoval Celorepublikový zraz historických Škodoviek (10.07.), 30. Veterán piknik OLŠANY (19.07.) a 2. ročník Fair play rally (21.08.). Veterán klub Sedlčany zase usporiadal 10. ročník výstavy historických vozidiel Rosa (19.06.), výstavu Láska k histórii (19.06. – 29.08.), 3. zraz auto-moto veteránov v Obořišti (21.08.) a Stretnutie priateľov Škodoviek (18.09.).

Jedinečná atmosféra Celorepublikového zrazu historických Škodoviek na ktorom sa zúčastnilo v Plumlovskom kempe Žralok (zdroj: olomoucky.dennik.cz)

Z ostatných akcií môžeme spomenúť 7. Klasik veterán zraz pre všetky veteránske stroje (18. – 20.06.), VIII. púť klubu a priateľov historických vozidiel Morava 2021 (19.07.), Stretnutie priateľov veterán klubu Kroměříž (07.08.), 22. zraz Škoda MBX/MBG/MB (20. – 22.08.), 21. ročník podhorskej jazdy veteránov Trofeo niké (10. – 12.09) a Oldtimer Corso a Stará Čína (09.10.).

21. ročník podhorskej jazdy veteránov Trofeo niké (zdroj: trofeonike.cz)

 

LETECTVO:

Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa v prvý septembrový víkend opäť konali medzinárodné letecké dni SIAF, prvý raz na letisku Kuchyňa. 15. októbra po 74 rokoch ukončil prevádzku taliansky národný dopravca Alitalia, ktorú vzápätí nahradil novozaložený dopravca ITA. Airbus ukončil výrobný program najväčšieho dopravného lietadla sveta určeného pre osobnú dopravu. Posledný Airbus A380 si v Hamburgu prevzala spoločnosť Emirates.

Talianska akrobatická skupina Freece Tricolori, ktorá minulý rok oslávila 60. výročie (zdroj: zahori.sk)

 

OSTATNÁ TECHNIKA:

Dobrovoľní hasiči v Oškerde v minulom roku zrekonštruovali 100-ročnú pumpovú striekačku, ktorá sa zapájala za kone a na jej obsluhu boli potrební štyria chlapi. Voda sa čerpala z potoka alebo rieky a pumpovaním sa cez hadice dostala až k požiaru. Zrekonštruovanú striekačku počas slávnostnej svätej omše posvätil kňaz zo Snežnice Martin Adamčik. Na Slovensku sú už len ďalšie 2, či 3 kusy tejto historickej techniky. Zaujímavosťou je, že táto striekačka bola v minulosti dvakrát ukradnutá, no vždy sa ju podarilo nájsť a vrátiť na svoje miesto.

Slávnostné posvätenie historickej striekačky z Oškerdy (foto: Kysucké Nové Mesto)

V sobotu 11. septembra sa v priestoroch požiarnej zbrojnice v Rohožníku uskutočnil VI. ročník súťaže historických hasičských striekačiek. No nepochybne najväčšou akciou bola oneskorená Floriánska električka, ktorú v sobotu 24. júla zorganizovala nezisková organizácia Trenčianska elektrická železnica. Na tomto obľúbenom podujatí sa zúčastnili dobrovoľní hasiči z Trenčianskej Teplej, Hornej Poruby, Trenčianskych Teplíc, i Bolešova.

Výstava historickej hasičskej techniky v Trenčianskych Tepliciach (autor: Marián Stanko)

V rovnakom termíne sa na Kúpeľnom námestí v Trenčianskych Tepliciach uskutočnilo historicky prvé stretnutie majiteľov historických kočíkov a bábik na Slovensku, na ktorom sa zúčastnilo okolo 100 účastníkov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia s 35 detskými kočíkmi.

1. stretnutie majiteľov historických kočíkov a detských bábik na Slovensku

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ:

Rok 2021 bol zaujímavý aj v oblasti publikačnej činnosti. Z nových knižných titulov s dopravnou tematikou vyšli publikácie Vozidla a tratě úzkorozchodných elektrických drah v České a Slovenské republice (Martin Herák), Dejiny železníc horného Zemplína 1871 – 2021 (Juraj Ďurček), Dvě století na české železnici (Collegium), 80 let Plzeň trolejbusová (Jiří Kohout a kolektiv), 85 let výroby trolejbusů Škoda (Jiří Šplíchal a kolektiv), Civilné letisko Piešťany (Marián Koricina), Encyklopedie dopravních letadel (Lukáš Musil – 2. rozšírené vydanie), Letecké katastrofy a jejich vyšetřování 03 (Lukáš Musil) a Letňany letecké (Bohumil Rosička).

 

NAŠE ZDRUŽENIE:

V uplynulom roku sme pre vás plánovali viacero zaujímavých akcií. No protiepidemické opatrenia a s nimi spojené obmedzené možnosti pri realizácii hromadných podujatí sa podpísali aj na našich aktivitách. Z dôvodu zrušenia najväčšieho poľnohospodárskeho veľtrhu Agrokomplex sme historický autobus do ulíc Nitry nevypravili ani v minulom roku. V priebehu novembra sme mali v pláne zrealizovať výročnú jazdu historickým motorovým vlakom na tratiach Zohor – Záhorská Ves a Zohor – Plavecké Podhradie. Pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu sme ale nakoniec od príprav tejto akcie upustili.

Pri príležitosti 125. výročia zahájenia prevádzky na železničnej trati Aszód Balassagyarmat – Ipolytarnóc – Kalonda – Lučenec sme v spolupráci s KHT Zvolen poslednú augustovú sobotu zorganizovali mimoriadne jazdy historickým vlakom na čele s motorovým rušňom 753.109-8 (pôvodne T 478.3109) „Okuliarnik“ na trasách Zvolen – Lučenec – Kalonda a späť a Lučenec – Kalonda a späť, súčasťou ktorých bol aj pestrý sprievodný program v Lučenci, Rapovciach i Kalonde. Ponuku našich suvenírov sme zároveň rozšírili o výročné pohľadnice a magnetku s tematikou tejto trate.

Nostalgický vlak na čele s rušňom 753.109-8 „Okuliarnik“ na železničnej zastávke v Kalonde

Na našich stránkach sme vám v rámci Retronávratov priblížili niekoľko starších akcií, na ktorých sme sa zúčastnili. Zaspomínať ste si tak mohli napríklad na letné jazdy Čiernohronskou, Oravskou a Historickou lesnou úvraťovou železnicou, návštevu Liptovského múzea v Pribyline spojenú s jazdou Považskej lesnej železnice, či prvomájovú Veterán Tatra Rallye, Počas roka sme sa zúčastnili na podujatiach Bratislavské mestské dni, Oneskorená Floriánska električka, Anenská púť, M 152–kou cez Mníchovu Lehotu do Radošiny na degustáciu, 1 000 míľ československých, Piešťanské zlaté stuhy, Stretnutie parných lokomotív Steam 52, či Ukončenie sezóny v železničnom múzeu na Rendezi. Okrem toho sme zmapovali aj zážitkové jazdy Túlavou do Brezovej pod Bradlom, navštívili sme Noc múzeí v bratislavskom múzeu dopravy a veľkým zážitkom bol turistický výlet po Kysucko-oravskej lesnej železnici. Reportáže z týchto podujatí priebežne zverejňujeme na našich stránkach.

Na podujatí 1 000 míľ československých sa prezentovala aj Praga Areo 1000 z roku 1933

A čo zaujímavé pre Vás chystáme v tomto roku? Na poslednú augustovú sobotu pripravujeme 2. ročník mimoriadnej jazdy historickým motorovým vlakom na trase (Zvolen – Lučenec -Kalonda a späť. Okrem toho máme v pláne aj ďalšie nemenej zaujímavé akcie, ktorých realizácia bude závisieť od aktuálnej epidemickej situácie. O pripravovaných podujatiach vás samozrejme budeme včas informovať. Na našich stránkach sa vám budeme snažiť prinášať zaujímavé články a reportáže z podujatí, na ktorých sme sa zúčastnili a stále si budete môcť zakúpiť aj niektorý z našich suvenírov a podporiť tak aktivity nášho združenia.

V mene nášho občianskeho združenia i celej našej redakcie vám prajeme úspešný a pohodový rok 2022, hlavne zdravie, šťastie, lásku, osobné i pracovné úspechy.

Jaroslav Filo a Peter Vodička
OZ Veterány.EU

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.