Retronávraty-špeciál: Rok 2011 v znamení dopravnej nostalgie

Pred nami sú posledné hodiny starého roka a to je ten správny čas na tradičné hodnotenie uplynulej veteranistickej sezóny. V nasledujúcom článku sa pozrieme na najzaujímavejšie akcie s dopravnou nostalgiou, na renovácie historických vozidiel, ale aj rôzne zaujímavé projekty, ktoré sa podarilo úspešne zrealizovať.

Všeobecne 2011:

Rok  2011 sa niesol v znamení osláv 120. výročia najstaršieho dopravného podniku na Slovensku. Dopravný podnik mesta Košice pripravil pri tejto príležitosti (ako aj pri príležitosti 10. ročníka Európskeho týždňa mobility) v septembri niekoľko akcií. 15. – 16. septembra boli na Hlavnej ulici vystavené historické aj súčasné vozidlá MHD. Historičáky reprezentovali autobusy Karosa ŠL 11 #5505 spolu s Ikarusom 280 #4082, z električiek to boli vozidlá T1 #203 a T2 #212. V piatok sa okrem toho konal aj krst novej električky Vario LF #701, sobota sa niesla v znamení spanilej jazdy, ktorej sa zúčastnili okrem súčasných vozidiel aj historické autobusy a električky. V nedeľu 18. septembra prebehol vo vozovni Bardejovská 3. ročník dňa otvorených dverí DPMK.

Trolejbusy 2011:

Z premávkou historických trolejbusov ste sa mohli na Slovensku, konkrétne v Bratislave stretnúť cez víkend 16. a 17 . apríla, kedy sa v meste konali tradičné Dni otvorených dverí samosprávy hlavného mesta. Na nostalgickej linke “H17″ jazdiacej medzi Autobusovou stanicou a Búdkovou ulicou jazdil historický trolejbus Škoda 9 Tr H #152. Ďalším zaujímavým podujatím na ktorom sa okrem trolejbusu  #152 objavil aj voz #53, bola tradičná Noc múzeí a galérií. Oba trolejbusy premávali cca v 45 minútovom intervale ako vložené spoje linky číslo 212 spájajúcej Zimný štadión s Vojenskou nemocnicou. Voz #152 sa na tejto linke objavil aj 25. septembra v rámci končiaceho s Európskeho týždňa mobility. Fanúšikov historických trolejbusov istotne potešila aj premávka historických trolejbusov v českých mestách Brno (počas akcie Brno, mesto uprostred Európy), Pardubice i Ostrava. Začiatkom decembra priniesol bratislavský dopravca informácie o doterajšom priebehu rekonštrukcie historického trolejbusu Škoda Sanons S 200 Tr #6505, ktorú si zobral pod patronát Peter Plunár. Určitou zaujímavosťou je pravidelná premávka trolejbusov Ikarus 280T v Budapešti.

Automobily 2011:

V automobilovej doprave sa na Slovensku konalo viacero akcií. Tradičná Prvomájová Tatra veterán rallye v Bratislave sa tohto roku konala len na mestskom okruhu. No aj napriek tomu si ju nenechalo ujsť množstvo fanúšikov. Začiatkom júna (2. – 5. 6.) sa zase konala tradičná akcia Piešťanské zlaté stuhy.  V dňoch 9. – 11. júna sa uskutočnilo tradičné veteranistické podujatie 500 km slovenských. Majitelia a fanúšikovia najznámejších DDR vozidiel značky Trabant si zase prišli na svoje v sobotu 18. júna na 10. celoslovenskom Trabant zraze na Zlatých pieskoch. Kto sa zaujíma o zahraničné veterány, v sobotu 25. júna určite v dopoludňajších hodinách nechýbal na Rybnom námestí. Vo východnej časti našej krajiny sa v sobotu 2. júla konala tradičná Zemplín veterán rallye a Zemplín veterán festival. O týždeň neskôr – 7. – 9. júla sa uskutočnila medzinárodná veterán rally Donau master Ulm – Budapešť na ktorej sa zúčastnilo cca 80 vozidiel.  V piatok 8. júla navštívili tieto vozidlá Bratislavu. Z ďalších automobilových akcií spomenieme napríklad Oldtimer Rallye Tatry (17 – 21. 08.),  „Zraz historických vozidiel“ – veteránov v skanzene SPM  (20. 08.), Veterán Rallye Lednické Rovné (17. 09.), či pilotnú rally oldtimerov, ktorá sa na Slovensku uskutočnila od 30. septembra do 4. októbra. Galéria MLYNY Nitra v spolupráci s Nitrianskym klubom historických vozidiel Vám opäť priniesla niečo unikátne! V nitrianskej galérii MLYNY opäť zaparkovali historické vozidlá. V dňoch 15. – 23. októbra sa tu konala ďalšia z obľúbených výstav historických vozidiel .

Autobusy 2011:

Začiatok roka sa v Bratislave niesol v znamení symbolickej rozlúčky z autobusmi typu TAM 272 A a 180 M. Tie posledný krát zasiahli do premávky 23. januára na linke č. 24 s prejazdmi na linky 23 a 26. Do zbierky historických vozidiel sa zaradilo vozidlo #1414, ktoré sa už v súčasnosti renovuje. Len niekoľko dní pred tým dojazdil aj posledný TAM 232 A 116 M, ktorým bolo vozidlo #3702 a bolo taktiež zaradené do zbierky historických vozidiel.

Sobota 2. apríla sa niesla v znamení historických autobusov. Nadšenci autobusových veteránov, i široká verejnosť si počas dňa pripomenula 40. výročie expresných autobusov v Bratislave. Cez víkend 16. a 17 . apríla premávali v rámci tradičných dní otvorených dverí samosprávy hlavného mesta na linke Hx30 EUROVEA -Vojenská nemocnica historické autobusy Škoda 706 RTO #236 a Karosa ŠM 11 #3350. Mimoriadna linka č. 152 Nový most – Rača – Východné, Na pasekách a späť zabezpečená Ikarusom 280.10 KHA Bratislava spojila 16. apríla podujatie Bratislava pre všetkých so železničným múzeom na Rendezi, kde sa konalo tradičné podujatie Prvý parný deň, otvorenie sezóny v železničnom múzeu. Počas noci múzeí a galérii ste sa v sobotu 14. septembra mohli v popoludňajších hodinách odviesť historickým autobusom Karosa ŠM 11 #3350, ktorý spojil Slovenské Národné Múzeum na Vajanského nábreží s Vodárenským múzeom na Devínskej ceste. Historické autobusy však premávali aj počas celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel v rušňovom depe Bratislava-Východ (25. a 26. júna), v rámci Dni otvorených dverí dopravného podniku (24. septembra) kedy autobus Karosa ŠM 11 symbolicky spojil Deň otvorených dverí vo vozovni Jurajov dvor s ukončením sezóny v železničnom múzeu na Rendezi, ako aj o deň neskôr kedy počas výročia autobusovej linky č. 29 premávali historické autobusy Škoda 706 RTO #236 a Karosa ŠM 11 #3350. Tento rok ste sa však s historickými autobusmi mohli odviesť aj v meste pod Zoborom.

Vo štvrtok 22. septembra v rámci akcie Deň bez áut pripravila Veolia Transport Nitra premávku dvoch historických autobusov typu Ikarus 280 a Karosa ŠL 11. Tie boli v premávke v čase od 10-tej do 18-tej hodiny na mimoriadnych spojoch liniek č. 24  Železničná stanica Nitra – Klokočina, Kmeťova a č. 14 Železničná stanica Nitra – Chrenová, Gorazdova.

5. novembra sa martinská MHD po 27 rokoch prevádzky rozlúčila s autobusmi Karosa B 732. V novembri dojazdili v premávke s cestujúcimi aj posledné vozidlá tohto typu autobusu (prerobené na pohon CNG) prevádzkované Dopravným podnikom Bratislava.

Fanúšikov autobusov rady Karosa ŠD určite potešilo ukončenie rekonštrukcie Karosy ŠD ≠2032, ktorý sa verejnosti predstavil na tradičnom dni otvrených dverí dopravného podniku a po je skončení sa presunul do železničného múzea na Rendezi. No azda najlepšou správou je zachránenie jedného z Ikarusov rady 620 #102, ktorý sa o dlhých rokov vrátil späť do Bratislavy.

Električky 2011:

V Bratislave sa historické električky objavili v premávke počas tradičného podujatia Bratislava pre všetkých, kedy premávali na okružnej tzv. osmičkovej trase: Národné divadlo – Jesenského – Námestie SNP – Obchodná – Radlinského – Vazovova – Krížna – Špitálska – Námestie SNP – Kapucínska – Tunel – Nábrežie armády generála Ludvika Slobodu – Námestie Ľudovíta Štúra – Národné divadlo. Historické električky jazdili v sobotu v 20 minútovom intervale a premávka bola zabezpečená s električkami BMEŽ #31 + SGP #135, DPMB #38 a ČKD Tatra T2 #215. V nedeľu sa do premávky nasadila naša stará známa dvojica električiek DPMB #38 + SGP #135 a ČKD Tatra T2 #215. ktoré premávali v celodennom 30-minútovom intervale. Počas oboch dní boli vykonané aj dojazdy s cestujúcimi po zastávku ŽST Vinohrady. Historické električky však v hlavnom meste premávali aj v rámci Noci múzeí a galérií, kedy premávali na linke č. 13 podľa platného cestovného poriadku, v rámci celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel Rendez 2011, ako aj pri príležitosti 40. výročia električkovej trate do Ružinova a 20. výročia dodania prvých električiek typu ČKD Tatra T6A5 ako vložené spoje na linke 14 v nedeľu 25. septembra.

Vďaka nášmu námetu a spolupráci dopravného podniku s firmou SIEMENS premávala v uliciach mesta od 6. do 23. decembra vianočná električka, ktorej premávku zabezpečovala historická električka ČKD Tatra T2 #215. Električka premávala denne od 16-tej do 20-tej hodiny v 60-minútovom intervale. No keďže električka najmä cez víkendy praskala vo švíkoch, dopravný podnik umožnil vodičom vydať sa na ďalšiu jazdu hneď po zaplnení vozidla.

V Tatrách tento rok jazdila historická električka EMU 26. 001 “Kométa” (T.E.V.D. 22) len počas Retro prvomájového sprievod a 5. júla počas akcie Prázdniny na Kométe. Ďalšie jazdy s týmto veteránom sa z dôvodu jeho poruchy museli odrieknuť.

10. december znamenal aj zastavenie pravidelnej osobnej dopravy na trati Trenčianskej elektrickej železnice v réžii Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.. Táto trať však našťastie nebude ponechaná na pospas osudu, nakoľko na nej osobnú dopravu zabezpečí novovzniknutá nezisková organizácia Trenčianska elektrická železnica.

Historické električky jazdili už tradične aj v českých mestách Brno, Ostrava, Praha, ale aj vo Viedni a Budapešti.

K najzaujímavejším akciám historických električiek vo Viedni aj tento rok patrili tradičný Tramwaytag (Deň električiek), ako aj predvianočná premávka Wiena Strock Tramway a Manner Tramway.

Železnice 2011:
Veľké množstvo akcií s dopravnou nostalgiou sa aj tento rok konalo práve na koľajách, pričom najviac akcií zorganizoval práve Klub priateľov historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe Haniska pri Košiciach. Vďaka nemu ste sa mohli opätovne previesť po lokálnych tratiach, na ktorých je už viac ako 8 rokov zastavená osobná doprava. Na akciách Gemerský, Jasovský, Sečovský, či Mikulášsky expres sa aj tento rok zúčastnilo množstvo ľudí.

Koniec apríla priniesol zastavenie pravidelnej osobnej železničnej dopravy na takmer 118 rokov starej gemerskej lokálke Plešivec – Muráň a na trati Fiľakovo – Somosköújfalu. Rušeniu spojov sa nevyhlo ani hlavné mesto – k zastaveniu osobnej dopravy prišlo v úseku Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka. Železničná stanica v Petržalke bola tým pádom pre cestujúcich odrezaná od zvyšku železničnej siete Slovenska.

K zaujímavým akciám však nepochybne patrili aj jazdy po zrušených tratiach do Radošiny alebo Vrbového, jazda historickým vlakom cez Telgártsku slučku, 13. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel Rendez 2011, Prebúdzanie Katky 2011, GRAND PRIX SLOVENSKO 2011, či jazda s Albatrosom po zmodernizovanej trati do Dunajskej Stredy.

Na svoje si však prišli aj priaznivci modulovej železnice. 22. januára sa v priestoroch bratislavského podniku SIEMENS uskutočnilo tradičné stretnutie modulovej železnice na ktorom sa jazdilo aj podľa reálneho a platného GVD ŽSR. No najviac ľudí nepochybne zavítalo do nitrianskeho OC Mlyny, kde sa od 20. do 27. februára konalo najväčšie stretnutie modulovej železnice v mierke TT na Slovensku. Atraktívne vláčiky ste si však mohli pozrieť aj 10. – 14. augusta v Žilinskom OC MIRAGE.

Z hľadiska prevádzky parných rušňov treba spomenúť sprevádzkovanie rušňa 555.3008 “Mazutka”, o ktoré sa postarali nadšenci z Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava Východ ako aj poslednú jazdu parného rušňa 331.037 “Uhranka”, ktorému skončila revízia kotla.

Najväčším úspechom v oblasti železničnej dopravy je zachránenie legendárnej lokomotívy Viedenskej električky GANZ Eg 6 z roku 1914, ktorú aj vďaka podpore Bratislavského okrášľovacieho spolku, Bratislavského samosprávneho kraja, fondu starostky Starého Mesta Táni Rosovej, ostatným partnerom a všetkým, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky zachránil Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy. Ten ju počas decembra vystavil v bratislavskom múzeu dopravy a momentálne ju poslal na rekonštrukciu. K plánom tohto klubu patrí aj získanie, alebo postavenie kurzového vozňa, ktorý s touto lokomotívou jazdil na niekdajšej Viedenskej električke.

Vojenské 2011:

K tradičným tohtoročným akciám s vojenskou historickou technikou aj tento rok patrili podujatia ako Sahara, Slovenské piesky, 202. výročie obliehania Bratislavy Napoleonom, ale aj Boje na Hrone 2011  a Boje na Jurajovom dvore.

K zaujímavým podujatiam patrili aj spomienkové podujatie pri príležitosti 66. oslobodenia Petržalky, či spomienka na november 1989.

Letecká nostalgia 2011:

Tento rok bol bohatý na letecké dni.  V dňoch 25 .- 26. júna sa na Letisku Poprad-Tatry uskutočnílo podujatie Aero Moto Víkend – otvorenie letnej sezóny v Tatrách. K ďalším akciám patrili  Letecký deň v Martine, Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 na Sliači a výstava Mesiac letectva v SC Europa Banská Bystrica.

V máji prišlo bratislavské letisko o poľského vlajkového dopravcu LOT, ktorý sa rozhodol zrušiť pravidelnú linku z/do Varšavy. Po vyše roku sa však vďaka ruskej spoločnosti UT Air podarilo obnoviť pravidelné spojenie Bratislavy s Moskvou. 31. júla sa letelo naposledy na pravidelnej linke medzi Bratislavou a Prahou, ktorá fungovala takmer nepretržite od roku 1923 a bola to aj prvá linka ČSA. V decembri sa ČSA – České aerolinie z Bratislavy stiahli úplne, keď náhle zrušili aj lety do posledných troch destinácií (Amsterdamu, Larnaky a Paríža), ktoré z hlavného mesta SR pravidelne lietali. Tieto linky (pôvodne aj spolu s Barcelonou, Bruselom a Rímom) boli pritom v prevádzke len od 2. polovice júna 2011.

Okrem toho sme si pripomenuli aj jubilejné výročia leteckých nešťastí, konkrétne 85 rokov od havárie lietadla Avia B-21 pri Bratislave a  45 rokov od leteckého nešťastia IL-18 v Malých Karpatoch a v Prahe pristálo lietadlo ČSA v retro farbách.

Lodná doprava 2011:

Uplynulý rok bol zaujímavý aj z hľadiska lodnej dopravy. STM-Múzeum dopravy sa totiž pustilo do rokovania s lodníkmi o možnosti prevodu remorkéru Šturec zo 40. rokov minulého storočia do správy múzea a jeho následnej renovácii.

V tomto článku sme sa snažili priblížiť vám tie najzaujímavejšie podujatia konajúce sa v tomto roku u nás i v zahraničí. Nakoľko sme však nemohli byť pri všetkých podujatich, obraciame sa s prosbou na našich čitateľov. V prípade, že ste sa v uplynulom roku zúčastnili nejakej zaujímavej akcie s dopravnou nostalgiou, dajte nám o tom vedieť prostredníctvom e-mailu a my vašu reportáž radi uverejníme. Zároveň však uvítame aj hodnotenie uplynulej veteranistickej sezóny z pohľadu jednotlivých klubov, spolkov, združení, či múzeí. Naša e-mailová adresa je redakcia@veterany.eu. Veríme, že vďaka vám budeme mať množstvo zaujímavých príspevkov do 3. série reportážneho cyklu RETRONÁVRATY a že aj v roku 2012 sa bude konať množstvo akcií s dopravnou nostalgiou.

Uplynulý rok bol pre našu redakciu veľmi úspešným. Podarilo a nám zmapovať množstvo zaujímavých akcií a nadviazať spoluprácu s viacerými subjektami. Viac sa budete môcť dočítať už v zajtrašom novoročnom redakčnom článku.

Autor: Jaroslav Filo, Patrik Špačinský a Peter Vodička
Foto: Archív VE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.