Retronávraty: Rozlúčka s trolejbusmi Škoda 14 a 15 Tr, alebo 120 rokov Rajeckej Anče

ŽILINA, RAJEC – Rozlúčka s trolejbusmi Škoda 14 a 15 Tr v Žiline a 120. výročie železničnej trate Žilina – Rajec známej aj pod prezývkou Rajecká Anča. Tretia augustová sobota sa v Žilinskom kraji niesla v znamení dopravnej nostalgie a naša redakcia bola pri tom.

Hovorí sa, že všetko má raz svoj koniec. A tak je to aj v prípade legendárnych trolejbusov Škoda 14 a 15 Tr, ktoré v roku 1994 stáli pri zrode trolejbusovej dopravy v Žiline. Úctihodných 25 rokov vozili obyvateľov i návštevníkov mesta do práce, do školy, či za voľnočasovými aktivitami. No vďaka úspešnej realizácií investičných projektových zámerov spolufinancovaných z Európskych fondov, dopravný podnik pristúpil k obnove vozového parku. Staré dobré trolejbusy síce stále majú svoje čaro, no do popredia sa čoraz viac dostáva nízkopodlažnosť a klimatizácia interiéru. A hoci vozidlá 14 a 15 Tr v uplynulom roku z vyššie uvedených dôvodov zasiahli do premávky naposledy, mestskí dopravca sa s nimi rozlúčil naozaj dôstojne.

Trolejbus Škoda 14 Tr #214 čaká na odchod z areálu DPMŽ na Kvačalovej ul.

V sobotu 17. augusta 2019 bola v popoludňajších hodinách do ulíc mesta vypravená mimoriadna nostalgická trolejbusová linka s označením 94 na ktorú boli nasadené vozidlá #205, #213, #214 a #228. Jej trasa bola zvolená tak, aby prepojila najväčšie sídliska a železničnú stanicu s areálom Dopravného podniku mesta Žilina na Kvačalovej ulici.

Trolejbus #214 na mimoriadnej linke č. 94 pred železničnou stanicou.

Kto si chcel urobiť ostrejšie snímky s týmito vozidlami, mohol si na ne vyčkať na niektorom z 5. miest, kde tieto trolejbusy výrazne spomalili na fotenie. Išlo o ulice Kvačalova (pred vjazdom do areálu dopravného podniku), Obvodová (pred zastávkou „Smreková“), Veľký diel (v klesaní od zastávky „Žilinská univerzita“), Svätého Cyrila a Metoda (pri prejazde po moste ponad ulicu Košická) a križovatku ulíc Kuzmányho a Jozefa Miroslava Hurbana (pri synagóge). V legendárnych trolejbusoch síce bol vylepený plagát s fotkami miest pri ktorých mimoriadna linka výrazne spomalí na fotenie, no pre návštevníkov mesta, takto podaná informácia nemusela byť nápomocná. Pod uvedené fotky pri tom stačilo iba doplniť názov lokality, ktorej sa to týka.

Škoda 15 Tr #228 s rozlúčkovým transparentom.

V areáli dopravného podniku bola pre návštevníkov pripravená ukážká výhybky trakčného vedenia, ukážka informačného a odbavovacieho systému, tlač pamätného papierového lístka z predajného automatu a súťaž pre znalcov mestskej hromadnej dopravy.

Označovač pamätného cestovného lístka.

Ak ste mali šťastie, mohli ste si v sprievode organizátorov pozrieť odstavené vozidlá, najmä vyradené trolejbusy Škoda 14 a 15 Tr, ktoré už boli v dezolátnom stave. Veď napokon posúďte samy.

Vyradená Škoda 14 Tr #219 čaká na svoj ďalší osud.

Okrem unikátnych záberov s týmito „historickými kúskami“ ste si mohli na pamiatku odniesť aj odznak s logom akcie, vystrihovačku trolejbusu #213, či pamätný lístok s pečiatkou vyrobenou k tomuto podujatiu. Organizátori podujatia však ponuku suvenírov podcenili. Tričká s motívom trolejbusu bolo možné iba vyhrať v súťaži a magnetky, či pohľadnice pre zmenu neboli v ponuke vôbec.

Suvenír v podobe vystrihovačky s trolejbusom Škoda 14 Tr #213.

Vyvrcholením akcie bol slávnostný posledný záťah-odjazd vozidiel v sprievode dispečerského auta z obratiska Kvačalova, DPMŽ priamo do areálu dopravného podniku.

Trolejbusy #228 a #213 v obrátisku Kvačalova, DPMŽ čakajú na úplne posledný záťah do vozovne.

Jazda mimoriadnou retro linkou cez železničnú stanicu nebola zvolená náhodne. Organizátori pri tom nemysleli len na dopravných nadšencov z okolitých miest, ale aj na cestujúcich z mimoriadneho parného vlaku, ktorý do Žiliny zavítal v rámci osláv 120. výročia trate Žilina – Rajec. Hoci prvý vlak prešiel po tejto malebnej regionálnej trati až 10. októbra 1899, Považské múzeum v Žiline v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, Železničným múzeom Slovenskej republiky, Klubom priateľov histórie železničnej dopravy, Spoločnosťou Považskej dráhy Žilina, mestom Žilina, mestom Rajec, OOCR Rajecká dolina, hotelom Skalka a Klubom modulovej železnice zorganizovalo veľkolepé oslavy tohto významného výročia práve cez víkend 17. a 18. augusta 2019.

Mimoriadny parný vlak na čele s rušňom 310.433 po návrate do Žiliny..

Sobotné jazdy zabezpečoval Klub priateľov histórie železničnej dopravy s mimoriadnym vlakom na čele s parným rušňom 310.433 a vozňami Ci. Výber tejto súpravy nebol náhodný. Veď rušne rady 310 jazdili na tejto trati aj v minulosti. A hoci boli počas dňa vypravené až 2 páry nostalgických vlakov, nastúpiť do nich mohli len tí, ktorí si cestovné lístky rezervovali vopred na stránke Považského múzea. Žiaľ, je na škodu veci, že nenechali ešte pár miest !na voľno“, aby si ľudia mali možnosť zakúpiť lístok aj v deň podujatia.

Obeh parného rušňa 310.433.

Pred prvým odchodom parného vlaku s 200 cestujúcimi a dychovou hudbou Syrinx pozdravil cestujúcich na žilinskej stanici podpredseda Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK) Milan Laurenčík, riaditeľ odboru kultúry ŽSK Martin Hromada, zástupkyňa primátora mesta Žilina Barbora Birnerová a primátor mesta Rajec Milan Lipka. Železnice Slovenskej republiky zastupovala námestníčka pre krízové riadenie a ochranu Ľudmila Hriníková a ľuďom na stanici sa prihovoril aj riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký.

Čakáme na odchod zo stanice.

Zdá sa však, že vlaková čata na fotografov veľmi nemyslela. Po prvom príchode z Rajca totiž pristavila parný vlak na prvú koľaj priamo pred staničnú budovu, takže celá súprava bola v tieni. Ak by sa dohliadlo na bezpečnosť cestujúcich, bolo by možné ešte súpravu trochu posunúť. No nestalo sa. A tak si bolo nutné počkať až na odjazd vlaku zo stanice. Aby sme však úplne nekrivdili, pekné foto parného vlaku so staničnou budovou sa dalo spraviť aj zo stany koľajiska Avšak len do chvíle, kým sa rušeň nepremiestnil na opačný koniec súpravy.

Druhý odchod mimoriadneho parného vlaku do Rajca.

Na čele požiarneho vlaku sa predstavila dieselová lokomotíva T458.1079, známa aj pod prezývkou Hektor.

Požiarny vlak na čele s rušnom T458.1079 „Hektor“ je pripravený na odchod do Rajca.

Nemenej zaujímavý bol aj pravidelný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko na čele ktorého sa predstavil retro rušeň 754.034-7 „Okuliarnik“.

Pravidelný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko na čele s retro rušňom 754.034-7 „Okuliarnik“.

V nedeľu sa ku Klubu priateľov histórie železničnej dopravy pridala aj Spoločnosť Považskej dráhy Žilina a na „Rajeckú Anču spoločne vypravili 3 páry mimoriadnych vlakov vedených s motorovými vozňami M262.007, M131.1443 a M152.0160. Na tieto jazdy však pre zmenu nebola možná žiadna rezervácia a cestovné lístky sa dali zakúpiť výhradne pred nástupom do vlaku.

Historické motorové vlaky boli počas soboty odstavené na odstavnom koľajisku žilinskej stanice.

120. výročie Rajeckej Anče však nebolo len o mimoriadnych jazdách vlakom. V Rajeckých Tepliciach čakalo na cestujúcich nie len sladké prekvapenie pred vchodom do múzea dopravy, ale aj bezplatná prehliadka expozície cestnej i železničnej dopravy. Okrem starých bicyklov, motocyklov, modelov železničných vozidiel a traťmajsterskej dreziny, mohli návštevníci obdivovať koľajisko zachytávajúce železničný uzol v Žiline. Hotel Skalka zase v meste lákal záujemcov na výstavu modelového koľajiska trate Žilina – Rajec zo 70. rokov 20. storočia i atrakcie pre deti. A keď na železničnú stanicu dorazila grófska rodina, o klebety rozhodne nebola núdza.

Mimoriadny parný vlak na trati Žilina – Rajec.

O dobrú náladu sa v Rajci postarali skupiny Ďurčanská päťka a Retro, ktoré ľudí zaviedli do kultúrneho domu v meste, v ktorom sa mohli občerstviť a pozrieť si výstavu k histórii trate.

Železničná trať Žilina – Rajec ležala v doline rieky Rajec, a takmer v celej dĺžke viedla po násype s najväčšou výškou 5 metrov. V staniciach sa vybudovali 3 výpravné budovy, 2 strážne stanovištia s čakárňou, 2 čakárenské prístrešky, 3 sklady a 3 nákladiská, na šírej trati stáli 2 strážne stanovištia. Zo 48 cestných krížení bolo 43 úrovňových a 5 prechádzalo pod traťou podchodom. Výhrevňa s vodárňou bola umiestnená v Rajci. Výstavba 20,9 km dlhej železnice stála 1 860 000 Korún. V minulosti sa uvažovalo aj o pokračovaní trate cez Fačkov a napojenie na železnicu Prievidza – Nitrianske Pravno, no realizácii zabránila prvá svetová vojna ale i vysoké stavebné náklady v náročnom teréne.

Opäť na trati Žilina – Rajec.

Vráťme sa ešte na chvíľu späť do Žiliny. Hoci trolejbusy Škoda 14 a 15 Tr definitívne dojazdili, nie je vylúčené, že ich v uliciach mesta v budúcnosti ešte nestretnete. Dopravný podnik sa totiž rozhodol ponechať si trolejbusy #213 a #228 ako historické vozidlá. No ukáže až čas, aký osud ich reálne čaká.

Škoda 14 Tr #213 v areáli DPMŽ na Kvačalovej ulici ako budúce historické vozidlo.

Dopravný víkend v Žilinskom samosprávnom kraji bol príjemným spestrením letných prázdnin. A hoci mal aj zopár nedostatkov, organizátori i partneri podujatia si zaslúžia úprimné poďakovanie za zrealizovanie tejto nepochybne zaujímavej akcie.

Text: Jaroslav Filo
Foto: Jaroslav Filo (DSC_0319 – DSC_1441) a Dušan Lichner (DSCF3464 – DSCF7374)
Video: Jozef Dovicin

Rozlúčka s trolejbusmi Škoda 14 a 15 Tr a 120. výročie Rajeckej Anče:

Niekoľko fotografii z pravidelnej premávky trolejbusov Škoda 14 a 15 Tr:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.