RETRONÁVRATY 13: Rendez-Diesel 2009 (1. časť)

CIMG7199V dnešných RETRONÁVRATOCH potešíme všetkých fanúšikov železničnej dopravy. Prinášame vám totiž ohliadnutie za 11. celoslovenským zrazom historických železničných vozidiel, ktorý sa 13. a 14. júna 2009 pod názvom Rendez-Diesel 2009 uskutočnil v areáli rušňového depa Bratislava – Východ (staré depo Rendez).

Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Dopravný podnik Bratislava, a. s. a Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ v spolupráci s ďalšími slovenskými klubmi historických železničných vozidiel a klubmi železničných modelárov usporiadali za podpory celého radu sponzorov v proadí už 11. zraz historických železničnáých vozidiel, ktorý kažýdoročne priláka množstvo návštevníkov. Parné, či dieslové lokomotívy, mimoiriadne jazdy nostalgickými vlakmi, modelové koľajiská, či predaj suvenírov so železničnmou tematikou. To všetko sa tešilo záujmu ľudí aj v roku 2009.

Prípravy podujatia:

Prípravy na toto podujatie začali približne v máji, kedy sa zúčastnené strany dohodli na predbežnom programe a plagáte k tej to akcií, ktoré sa potom objavia vo vozidlách a zastávkach mestskej hromadnej dorpavy, ťi ných verejne dostupných meistach. Ani sme sa nenazdali a počas Noci múzeí a galérií (16. 05.) bol už plagát na svete. Okrem plagátov boli vyhotovené aj malé letáčiky s programom podujatia, ktoré sa návštevníkom rozdávali v mimoriadnom motorovovom vlaku, ktorý počas Noci múzeí premávl medzi Rendezom a Hlavnou stanicou.

Prípravy na celoslovenský zraz pokračovali aj 23. a 25. mája, kedy VLAKY.NET v spolupráci s Múzejno-dokumentačným centrom usporiadal brigádu na Rendezi. Tejto brigády sa mohol zúčasniť každý, ktor sa púrihlásil na stránkach VLAKY.NETu. Tá mala na programe tieto body:

– vyčistiť kanál, popol vyvoziť buď na zarovnanie nerovností alebo na kraj antuky 
– natrieť dvere na malej vodárni luxolom
– okná na malej vodárni umyť
– umyť tender 512.153
– vyčistiť a natrieť tender 512.153 zvnútra základovkou a vrchnou 
– nakonzervovať tender 512.153, T 679.1312, parný žeriav, Henschel, nákladné vozne  (perá, skrutkovky, ručná brzda, klznice)
– točňa – vyzbierať odpadky, vyčistiť, namastiť tiahlo na závorovanie, natrieť zvislý betón vápnom
– upratať z antuky dlhé podvaly na vozeň, krátke za halu
– pozvážať suť a stavebný odpad z celého depa ku šturcu V 24
– vyčistiť zarastený úsek koľaje D 1, 2 a 3 
– umyť okná vo dverách na trubkárni
– kompletne vyčistiť jamu v čističke rúr
– vyviezť chladničku zo strojovne čističky rúr na skládku sute
– klapky z uhliaku pri dezinfekčnej stanici upratať do Ut
– strechu a všetko zelené drevo na parnom žeriave očistiť drôtenou kefou a nafarbiť
– vyklčovať kríky za halou 
– spáliť spáliteľného odpadu

Do roboty sa zapojil aj Jiří Kubáček, ktorý v sobotu stihol navštíviť aj štúdioo Rádia Regina Bratislava a pre všetkých brigádnikov pripraviť pohostenie v podobe párkov, chleba a chladeného piva. Posledné dva týždne pred zrazom nabrali prípravy na intenziote a vyrcholili v piatok 12. júna, kedy sa rozdelili posledné úlohy a do areálu rušňového depa prišli súpravy mimoriadnych nostalgických vlakov takpovedic z celého Slovenska.

Každý, kto sa zúčastnil víkendovej brigády na Rendezi, mal nárok na voľný lístok na celoslvoenský zraz historických železničných vozidiel.

Železničný víkend na Rendezi aj tentokrát prilákal množstvo ľudí:

Konečne prišiel ten dlho očakávaný deň D – sobota 13. júna 2009. O siedmej hodine sa „uzavrelô areál výstaviska,  pre tých, ktorí si cez rušňové depo skracovali cestu domov. O deviatej hodine sa areál otvoril otvoril pre všetkých návštevníkov. Tých bolo už od rána neúrekom. Počas prvej hodiny boli verejnosti k dispozícií iba modelové koľajiská, záhradná železnica, stánky so suvenírmi, či občerstvením. K vystaveným exponátom sa zatiaľ priblížiť veľmi nedalo, pretože sa pripravovali na prezentáciu prevádzkyschopných vozidiel, ktorá mala oficálne začať o 10-tej hodine, no začal približne o 15 – 20 minút neskôr. Dôvodom meškania bolo čakanie na návštevníkov, ktorí prišli na výstavu mimoriadnym motorovým vlakom.

Na zraze sa predstavili 3 prevádzkyschopné parné rušne zo Slovenska (331.037, 464.001, 477.013), 7 historických motorových rušňov (T 211.0823, T 444.0055, T 444.0060, T 458.1141, T 466.0254, T 478.1201, T 679.019) a 5 motorových vozňov (M 131.1443, M 240.039, M 240.042, M 262.007, M 274.004), Na podujatí sa zúčastnilo aj rakúske občianske združenie 1. ÖSEK s parným motorovým vozňom DT 1.07 a mimoriadny parný vlak z Českej republiky.

Po skončení prezentácie sa exponáty rýchlo rozmiestnili do vystavovateľného stavu a ochranné zábrany sa odstránili. Zatiaľ čo niektorí sa po brali k vystavovaným železničným exponátom, iní sii zase nenechali újisť jazdy na stanovišti parného rušňa (od 11-tej do 17-tej), či motorovej drezione v hodnote 1 URO za jednu jazdu. Do programu prispel aj VLAKY.NET, ktorý počas obidvoch dní premietl v budove trubkárne filmy so železničnou tematikou. Niektoré z týchto filmov, rovnako ako aj šiltovky s logom tohto združenia sa dali zakúpiť priamo na meiste.

O 13:35odišiel z areálu výstaviska mimoriadny parný vlak na trase ŽST Východné – ŽST Vajnory – ŽST Predmestie ŽST Nové mesto – ŽST ÚNS – ŽST etržalka – ŽST ÚNS – ŽST Nové mesto – ŽST Predmesie -ŽST Východné.

Cestovný poriadok bol nasledovný:

ŽST Východné: odchod 13:35
ŽST Vajnory: príchod 13:50, odchod 13:52
ŽST Nové mesto: príchod 14:09, odchod 14:11
ŽST Petržalka: príchod 14:25, odchod 14:30
ŽST Východné: príchod o 15:05

Na okružnom parnom vlaku sa v sobotu predstavili v sobotu 331.037 a DT 1.07, požiarny vlak T 444.0055 a T 444.0060 a v nedeľu 464.001 a 477.013, požiarny vlak M 131.1443 a M 240.042.

O 16:35 sa na trase Bratiava-Východné – Bratislava-Vajnory – Senec a späť vydal mimoriadny motorový vlak.

Cestovný poriadok:

ŽST Východné: odchod 16:35
ŽST Vajnory: príchod 16:50, odchod 16:53
ŽST Senec: príchod 17:10, odchod 17:20
ŽST Vajnory: príchod 17:37, odchod 17:40
ŽST Východné: príchod 17:55

Mimoriadny motorový vlak bol sobotu ťahaný mororovými rušňami  T 458.1141 a T 466.0254 a v nedeľu motorovým rušňom T 679.019.

Záujem o jazdu mimoriadnými okružnými vlakmi bol taký veľký, že kto si lístok nezakúpil v dostatočnom predstihu, mal pár minút pred ich odchodom veľký problém s ich zakúpením.  Nie tsa čomu čudovať, veď cestovné lístky v hodnote 2 EURÁ bez ohľadu na nástupnú stanicu sa predávali rýchlo ak oteplé rožky.

Veľký záujem bol aj  o modelové koľajiská. Tie sa nachádzali ni len v železničných vozňoch, kde sa okrem iných predstavili aj modelári z rušňňového depa Bratislava-Hlavné, ale aj v budove, či pred ňou. V budove ste okrem iného mohli vzhliadnuť aj modelové koľajisko rušňového depa v zimnom prevedení, prípadne si zakúpiť železničné modely,  knihy, čsopisy, katalógy, či staršie cestovné poriadky. Priamo pred hlavnou budovou zase bolo rozložené modelové koľajisko Čiernohronskej železničky, pri ktorom boli k dispozícií aj letáčiyk o tejto železničke.  K dispozícií bola aj pojazdná prodajna jízdenek, kde bola expozícia dobových cestovných lístkov a dobové i súčasné označovače cestovnýchlístkov.

Núdza nebola ani o rôzne suveníry. Tričká s logom albatros klubu, pohľadnice s historicými vlakmi, autami, autobusmi, či inými vozidlami mestskej a železničnej dopravy, knižné publikácie, katalógy, modelové želznice, kalendáre, či vystrihjovačky – to všetko a omnoho viac sa dalo kúpiť v stánkoch za budovoutrubkárne, ale aj v modelárskych vozňoch.  V areály sa nezabudlo ani na občerstvenie. Teplé i studené jedlá a nápoje sa predávali hneď v niekoľkých stánkoch s pohostením.

V nedeľu sa celoslovenský zraz skončil okolo 18-tej hodiny, v sobotu však zraz trval do neskorých večerných hodín. Niet sa čomu čudovať. Veď po západe Slnka bolo pripravené nočné fotografovanie rozsvietených historických vozidiel.

Vstupné do areálu do areálu výstaviska bolo nasledovné:
– deti do 3 rokov    zdarma
– 3 – 15 rokov        3 €
– nad 15 rokov       5 €

Ako sme už spomenuli vyššie, jazda na drezine a stanovišti parného rušňa stála 1 € a jazda mimoriadným parným i motorovým vlakom 2 €.

Program 11. celoslovensk=ho zrazu historických železničných vozidiel:

09.00 otvorenie výstaviska, prezentácia modelových koľajísk a záhradnej železnice, začiatok prestavovania prevádzkyschopných vozidiel do východiskových pozícií na prezentáciu 
09.35 príchod motorového vlaku z Trnavy     
10.00 – 10.45 prezentácia prevádzkyschopných vozidiel v pohybe
11.00 – 17.00  spolujazdy na stanovišti rušňovodiča parného rušňa a na motorovej drezine 
13.35 – 15.00 jazda parného vlaku do žst. Bratislava-Petržalka a späť  
16.35 – 18.00  jazda motorového vlaku do žst. Senec a späť
20.30 – 22.00  nočné fotenie (len v sobotu 13. júna)

V nedeľu prišlo na zraz menej ľudí ako v sobotu. Aj preto sa popoludní, najmä po odchdoe mimoriadného motorového vlaku do Senca , začalo postupne spratávať.  Pár minút po odchode tohto vlaku, dlhoročný moderátor týchto zraov pomali ukončil 11. zraz a ľudia začali postupne odchádzať.

Aj k 11. celoslvoenskému zrazu historických  železničných vozidiel nepochybne patrila bezplatná kyvydlová doprava do areálu výstaviska. O nej si však povieme v ďalšom vydaní tohto seriálu.

Na zváer si nezabudnite pozrieť fotogalériu a krátku reportáž z tohto podujatia.

Autor: Jaroslav Filo
Foto: Jaroslav Filo a Patrik Špačinský

Videozóna:

 

Forogaléria:

 
 
 
 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.