RETRONÁVRATY 10: Aj taký bol rok 2009

PIC_0001Posledný deň v roku sa zvykne hodnotiť a bilancovať. A keďže aj tento rok je čo bilancovať, v dnešných RETRONÁVRATOCH vám prinášame zhodnotenie tohtoročnej dopravnej nostalgie u nás i vo svete.

Naše hodnotenie by sme sme mohli začať všelijako. My sme sa však rozhodli najprv porovnať dopravnú nostalgiu u nás a v Čechách. Z kalendára akcií, ktorý sme vám mesiac čo mesiac prinášali na tejto stránke je, jasne vidno, že najviac akcií s historickými vozidlami sa konalo v Českej republike a vo väčšine prípadov išlo o železničnú nostalgiu.

Všeobecne 2009

Na Slovensku sme si tento rok pripomenuli viacero výročí: 100-ročnicu Čiernohronskej železnice (máj), 100-ročnicu trenčianskoteplickej električky (26. – 28. júna a 4. – 5. júla), napokon 100-ročnicu bratislavských trolejbusov (19. júl), 20. výročie trolejbusovej dopravy v Banskej Bystrici a zároveň aj 15. výročie  zavedenia trolejbusovej dopravy na Tulskú a Moskovskú ulicu v Banskej Bystrici , 60. výročie trate mládeže a 60. výročie Československej autobusovej dopravy (priebežne počas roka).

V Čechách sme si tento rok pripomenuli 140. výročie mestskej hromadnej dopravy v Brne a zároveň aj 60. výročie brnenských trolejbusov, 60. výročie mestskej hromadnej dopravy v Ostrave, 100. výročie pražskej vozovne Střešovice (dnešného múzea MHD), 35. výročie pražského metra, či 100. výročie mestskej dopravy v Českých Budejoviciach.

K niektorým z týchto výročí sa v krátkosti budeme venovať podrobnejšie.

Trolejbusy 2009

Začneme porovnaním 140. výročia mestskej dopravy v Brne a 100-ročnicou trolejbusovej dopravy v Bratislave.  Pri príležťitosti osláv 140-tich rokov brnenskej dopravy sa počas roka konalo množstvo zaujímavých akcí ako napríklad: Výstava v Galerii Vaňkovka, Deň otvorených dverí vo vozovni Pisárky a Husovice, v areáli lodnej dopravy, podzemnej meniarne Údolní, či v centrálnom dispčengu, krst nových vozidiel mestskej dopravy a jazdy historických vozidiel. Naopak oslava 100-ročnice bratislavských trolejbusov bola oveľa skromnejšia, lebo k výročiu zavedenia trolejbusovej dopravy v hlavnom meste sa konali len dve podujatia a to: Výstava historických trolejbusov na Železnej studničke spojená s premávkou duobusu Škoda 25 Tr Irisbus po trasee prvej bratislavskej trolejbusovej linky (19. júla) a skrátený Deň otvorených dverí vo vozovni Jurajov dvor (5. septembra). Hoci sa neoficiálne hovorilo aj o výhliadkových jazdách historických trolejbusov, takéto jazdy sa u nás nekonali. Historické tolejbusy u nás jazdili tento rok len dvakrát a to počas obľúbeného podujatia Bratislava pre všetkých a počas Európskeho týždňa mobility. Dopravný podnik Bratislava plánoval na 100-ročnici trolejbusov predstaviť viacero zrekonštruovaných historických trolejbusov ako Škoda Sanons S 200 Tr, Škoda 9 Tr HT 152, či FBW – Oerlikon v prevádzky schopnom stave. Do storočnice sa však podarilo opraviť iba historický trolejbus Škoda 9 Tr.

V septembri minulého roku bratislavský dopravný podnik začal rekonštrukciu historického trolejbusu Škoda Sanons S 200 Tr #6505. Pri oprave sa náhradné diely priebežne používajú z historického trolejbusu Škoda Sanons S 200 Tr #6517. V akom stave sa rekonštukcia Sanonsu nachádza momentálne nie je známe. Aj Pardubický spolok histórie dopravy začal minulý rok rekonštrukciu trolejbusu Škoda Sanons #329, ktorá spočívala v rozsiahlých renovačných prácach strednej opravy. Narozdiel od Bratislavy, je táto rekonštrukcia úspešne dokončená a trolejbus sa po roku predstavil na Mikulášskej jazde historického trolejbusu.

Automobily 2009

V automobilovej doprave sa na Slovensku konalo viacero akcií. Medzi najznámejšie z nich patria Prvomájová Tatra veterán rallye v Bratislave, Jarné a jesenné _Rendez Vous v Košiciach, či Cassovia Retro v Košiciach. V septembri sa mal v Bratislave uskutočniť ďalší ročník tradičnej Danubia rallye. Hoci bol už do detailov naplánovaný, kvôli nečakanému odstúpeniu hlavných sponzorov sa nakoniec toto poduajtie neuskutočnilo. Spoločne s jeho organizátormi však veríme, že v budúcom roku sa toto podujatie opäť uskutoční.

Autobusy 2009

V oblasti historických autobusov došlo tohto roku k jednej dôležitej a tak trochu prelomovej udalosti  – na Slovensku sa uskutočnilo historicky Prvé stretnutie majiteľov historických autobusov. Medzi ďalšie podujatia patrili: premávka historického autobusu na Noc múzeí a galérií (16. máj) a na Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel  (13. – 14. júna) v Bratislave, premávka historického autobusu na Prebúdzanie Katky v Košiciach, rozlúčkové jazdy s nitrianskými Ikarusmi 280, či výstava historických autobusov pri príležitosti 60. výročia ČSAD. V Čechách sa konal jubilejný 10. zraz majiteľov historických autobusov RTO Klubu v Lešanoch, premávka historických autobusov pri príležitosti 140. výročia brnenskej dopravy, či premávka historického autobusu Karosa ŠL 11 na linkách č. 91 a 92 v Karlových Varoch počas víkendov a sviatkov.  Dopravný podnik Bratislava tento rok predstavil zrekonštruovaný historický autobus Karosa ŠM 11 #3350/II, ktorý zatiaľ ešte nejazdil pre verejnosť.

Električky 2009

Z najzaujímavejších podujatí električiek spomeňme aspoň tieto:  V Košiciach sa historická električka objavila napríklad na Prebúdzaní Katky,  v rámci Dní mesta Košice, či medzinárodného dňa bez áut (22. 09.). V Bratislave historická električka premávala na akcií Deň v MHD zadarmo (30. 01.), Bratislava pre všetkých (25. – 26. apríl), Posledné jazdy tunelom pod bratislavským hradom (10. 5.), Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel pod názvom Rendez-Diesel 2009 (13. – 14. 6.), 100-výročie čiernohronskej železnice a otvorenie kultúrneho leta a hradných slávností 2009 (25. 6.) a Deň bez áut (22. 09.).  V Čechách jazdila tento rok historická električka počas hlavnej turistickej sezóny doslova každý víkend a sviatok a to nielen v Prahe (nostalgická linka č. 91), ale aj v Brne (linka č. 10). Obe historické električky začali premávať v sobotu 4. apríla a svoju tohtoročnú premávku ukončili až 28. 10. v Brne, respektíve 17. 11. v Prahe. Premávka historických električiek je v oboch mestách veľmi propagovaná. Dopravný podnik ju uvádza na svojej stránke, na zastávkach sú vylepené jej cestovné poriadky a hoci tieto jazdy nei sú zadarmo, o  tieto jazdy je obrovský záujem. Počas víkendu môžete v uliciach Prahy stretnúť aj 100-ročnú historickú električku. Predseda predstavenstva dopravného podniku Bratislava tvrdí, že ide o  repliky pôvodných historických vozidiel. My sme sa však pri návšteve pražského múzea MHD dozvedeli, že pražský dopravný podnik má vo vozovni Střešovice jednu halu, kde sú depované historické vozidlá čakajúce na rekonštrukciu. Dopravný podnik ich nachádza napríklad aj na záhradách súkromných majiteľov. Ak porovnávame tohtoročnú premávku historických električiek v Bratislave s minuloročnou zistíme, že minulý rok jazdila oveľa viac. Na to prečo historická električka v Bratislave jazdila len minimálne sme sa opýtali jej objednávateľa, Bratislavského kultúrneho strediska  od ktorého sme dostali takéto vyjadrenie: “

Historická električka premávala pre verejnosť po minule roky oveľa častejšie, ako ste si správne všimli. Vzhľadom na náklady, spojene s jej prevádzkou ako aj s vlastivedným výkladom, ako aj vzhľadom na dopravnú situáciu v meste sme tento rok spolu s Dopravným podnikom tieto jazdy museli prehodnotiť. Stále je však plánovaná celodenná prevádzka počas víkendu samosprávy v apríli, tak ako už po niekoľko rokov. O ďalšom možnom nasadení historických vozidiel budeme samozrejme uvažovať pri vhodných príležitostiach a podľa možností DPB jazdy vhodne zakomponujeme aj do kultúrnych podujatí, ako sme to robili v minulosti.“ Pri električkách ešte spomenieme, že bratislavský dopravný podnik tento rok predstavil zrekonštruovanú historickú električku  BMEŽ #31 (zatiaľ len do vystavovateľného stavu), na generálnej oprave bola historická električka ČKD Tatra T2 #215 a dopravný podnik Olomouc prostredníctvom verejnej finančnej zbierky zrenovoval  historickú električku č. 223. Netreba však zabudnúť ani na 100-ročnicu trenčianskoteplickej električky (26. – 28. 6. a 04. – 05. 07.), ktorá sa konala aj napriek nedostatku finančnýách prostriedkov. Hoci pôvodný zámer organizátorov predstaviť na tejto akcií pôvodné vozne trenčianskoteplickej električky v súčasnosti depované v technickom múzeu Brne kvôli veľkým finančným nákladom nevyšiel,  namiesto toho sa na akcií predstavila električka 411-902-0 „Delimonka“ s letným vozňom Čiernohronskej železnice.

Železnice 2009

Ako sme už v úvode tohto článku spomínali, najviac akcií sa v tomto roku konalo so železničnou nostalgiou. Na Slovensku sa uskutočmiô tradičné podujatia ako Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel (Rendez-Diesel 2009), či Grand Prix 2009. Okrem toho sa tu však konali akcie ako Oslobodenie Bratislavy-boje na Jurajovom dvore, Prvý parný deň, či mimoriadne jazdy historických vlakov. Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava Východ zorganizoval výlet na Čachtický a Plavecký hrad i za koníkmi do Topolčianok a Mikulášsku jazdu po bratislavských spojkách. Pri príležitosti zprevádzkovania parného rušňa 498.104 „Albatros“ zorganizoval bratislavský Albatros klub hneď 2 akcie, a to: Mikulášsku výstavu na 6. peróne (1. – 5. 12.) a Mikulášsku jazdu mimoriadného vlaku ťahaného parným rušňom 498.104 „Albatros na trase Bratislava – Kúty – Trnava – Bratislava (6. 12.). k tradičným usporiadateľom železničných akcií patrí aj Veterán klub železníc Poprad, ktorý zorganizoval Prvomájopvý retro vlak (01. 05.), Kométa Vám vezie leto (04. – 05. 07.), Kométa sa lúči s Letom (01. 09.), Tatranské babie leto s Andělom (13. 09.) a Rozlúčku so starým rokom (27. 12.)  Nostalgické jazdy však organizovali aj ostatné kluby v Čechách i na Slovensku.

Ostatné 2009

December už tradične patril mikulášskym akciám. Zatiaľ čo na Slovensku sa konali iba Mikulášske jazdy parných a motorových vlakov, v Čechách sa konali aj Mikuláške jazdy historických vozidiel mestskej hromadnej dopravy.

Aj v tomto roku sa konali rôzne netradičné podujatia. Spomenúť môžeme napríklad Letný Bažant kinematograf, na ktorom sa predstavila Škoda 706 RTO LUX a Deň zamestnancov MHD v Bratislave.

Nesmieme zabudnúť ani na populárny viedeňský Tramwaytag (Deň električiek) vo vozovni Simmering, ktorý sa každoročne teší  veľkej obľube. Je to akási obdoba Dňa otvorených dverí. Ak by sme porovnali viedeňský Tramwaytag a Deň otvorených dverí vo vozovni Jurajov dvor, zistili by sme, že:
– Na železničnej stanici Simmeringer Haubstrasse boli pri východe tabule upúozorňujúce na odchdo historického autobusu a historickej električky k vozovni Simmering, pričom na každej zastávke po trase bola tabuľka s nápisom Tramwaytag 2009 a cestovný poriadok historickej električky / historického autobusu
– Vo vozovni Simmering sa okrem zaujímavého kultúrneho programu konali výhliadkové jazdy  historických električiek po areáli vozovne a za zmienku stojí aj množstvo propagačných materiálov o mestskej doprave a predaj suvenírov s dopravnou tematikou (pohľadnice, knihy, DVD, modelová železnica, linkové tabuľky, zastávkové označníky…)
– Na Dni otvorených dverí vo Vozovni Jurajov dvor sa nepredávali žiadne suveníry, cestovné poriadky mimoriadných liniek boli vyvesené iba na zastávkach v areáli vozovne a nekonali sa jazdy historických vozidiel po areáli vozovne.
– Viedeňský Tramwaytag 2009 sa konal cca od 9:30 do 17:30 a po jeho skončení sa konala veľká open-air diskotéka. Deň otvorených dverí vo vozovni Jurajov dvor trval od 9-tej do 14-tej.

Záverom tohto článku treba spomenúť ešte propagovanie výhliadkových jázd historických vozidiel pre verejnosť. Dopravné podniky v Čechách ako aj Dopravný podnik Košice pravideľne informuje o premávke historických vozidiel mestskej hromadnej dopravy a to v dostatočnom predstihu. Na zastávkach sú vyvesené cestovné poriadky nostalgických liniek a hoci sa v Čechách za jazdu nostalgickou linku platí, o jazdu s ňou je veľmi  záujem. Naopak Dopravný podnik Bratislava na svojich stránkach o premávke historických vozidiel vôbec neinformuje. Takéto informácie sa síce občas objavia na stránkach IMHD.SK ale aj to vo väčšine prípadov až v deň premávky. Na zastávkach chýbajú cestovné poriadky a ľudia o premávke historických vozidiel takmer nevedia. Nedostatočné propagovanie premávky historických vozidiel má za následok menší záujem cestujúcich. Je zaujímavé, že práve malý záujem cestujúcich je argumentom pre obmedzenie premávky historických vozidiel v Bratislave. Záujem cestujúcej verejnosti i návštevníkov Bratislavy o takéto jazdy by bol ale omnoho väčší, keby sa takéto akcie propagovali.  Takmer každý rok sa opakuje situácia, že zatiaľ čo cestovný poriadok mimoriadných historických vlakov na celoslovenský zraz historických železničných vozidiel je známi už mesiac pred podujatím, cestovný poriadok historických vozidiel (električka + autobus) je známy maximálne týždeň pred podujatím.

Aj taký bol rok 2009 v oblasti dopravnej nostalgie. Našim cieľom bolo vzájomne porovnať podobné akcie s dopravnou nostalgiou. Je iba na Vás, aký názor si na to vytvoríte. Veríme však. že v budúcom roku bude viac dopravnej nostalgie ako v roku 2009.

Autori: Jaroslav Filo a Patrik Špačinský

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.