RETRONÁVRATY 11: 140 rokov MHD a 60 rokov trolejbusov v Brne

PICT0182V druhom tohtoročnom vydaní RETRONÁVRATOV si pripomenieme 140. výročie mestskej hromadnej dopravy a zároveň aj 60. výročie trolejbusovej dopravy v Brne. Brnenská mestská hromadná doprava minulý rok oslavíla 140 rokov od svojho vzniku. Pre DPMB, a.s. to bolo velmi významné výročie a pripravil preto celu radu akcií, ktoré jej  po celý rok toto výročie pripomínali. Okrem oblubených dní otvorených dverí v podnikových areáloch  Brňané i návštevníci mesta mohli navštíviť napríklad výstavu venovanú k 140.  výročiu vzniku MHD v Brne. v obchodnej galérii Vaňkovka ktorá mala nie len ukazovat históriu, ale tiež mapovať súčasnosť a priblížiť verejnosti hromadnú dopravu ako zaujímavú súčasť života mesta. Výročie je tiež venovné publikácií srovnávajucej historickú a súčasnú hromdnú dopravu v Brne.
V prípravách osláv 140. výročia mestskej hromadné dopravy v Brne možno trochu zanikala pripomienka inej významné udalosti – v lete uplynulo  rovných 60 rokov od chvíle, kedy do ulíc mesta vyšli prve trolejbusy a prepravili svojich  prvých cestujících. Trolejbusy sa za  električkou opozdili takmer o pol storočia, i brnenské autobusy už  vtedy malý za sebou dlhe roky služby. Začiatky boly skromné – na linkách od hlavného nádražia do Slatiny, z dnešného Moravského námestia do Kráľova Pole a z Komárova do Tuřan jazdilo prvých 15 trolejbusov typu Škoda 6 Tr-1. Nový dopravný prostriedok si zachviľu získal obľubu pre svoju čistý a tichu prevádzku Pribúdali nové vozy a v roku 1954 bola predlžená trať z Slatiny až do Šlapanic. Vznikla teda jedna z mala medzimestských trolejbusových tratí u nás. Na konci ale hrozilo trolejbusom – a v Brne – takmer úplné „vyničenie. Naštěstíe k nemu nedošlo a dnes patria „trajfy“ k Brnu neodmysliteľne ako „šaliny“. Pozrime sa terz na jednotlivé acie trošku podrobnejšie.

11. máj 2009 -Krst publikácie k výročiu – v historickom autobuse na nám. Svobody

Dopravní podnik mesta Brna vydal k výročiu 140rokov MHD netradičnú publikýciu s názvom „Proměny – brnenská doprava kdysi a dnes“. Pretože historiu brnenských tramvají, trolejbusov, autobusov lodí už podrobne zmapovali knižky, vydané v rokoch minulých,  V knihe čitatele nájde pol stovky páru fotografií, poskytujúcich zrovnávanie rňznych zaujímavých miest v Brně v časovom rozpätí mnoho desiatok rokov, samozrejme z pohľadu vývoja mestskej dopravy. Slávnostný krst publikácie sa  konal 11. mája v historickom autobuse na námestí Svobody za účasti námestnítka primátora mesta Brna Ladislava Macka, ktorý spolu s generálnym riaditelem DPMB, a.s. Ing. Bedřichem Prokešem knižku poslal do sveta.

14. máj – 1. jún 2009 – Výstava v obchodnej Galérii Vaňkovka

Prípravy na výstavu v obchodnej Galérii Vaňkovka k jubileu brnenskéj dopravy neboli jednoduché, okrem záležitostí organizačných bolo napr. nutné zaistiť, očistiť či renovovať radu historických exponátov, vyrobiť informačné panely a všetko inštalovať. Tak boly napr. v polovici apríla prevezené do medláneckéj vozovne a do ústredných dielní exponáty zapožičané z Technického muzea v Brne. V areále boli umiestnene napríklad historické zastávkové stojany, čelo historické tramvaje a dalšíe predmety. V ústredných díelňach potom boli niektoré z exponátov podľa potreby zrekonštruované, opravené či novo nalakované, opravy a čistenie si vyžiadal tiež kontrolér z historickej tramvaje.
Do expozície vo Vaňkovce boli prepravené napr. zrychlovač z tramvaje  koľajnicová brzda a systém madiel so starými i s novými označovačmi. V dielňach i na ostatných prevádzkach DPMB boli potom vytvorené makety ovládacích pultov vozidiel MHD tak, aby si ich mohli malí návštevníci výstavy priamo vyzkúšať.

Součásťou výstavy  bol tiež automat na lístky ktorý vydával jubilejné pamätné lístky k výročiu.

Slávnostné otgvorenie výstavy sa uskutočnilo v štvrtok 14. mája o 10-tej hodine obchodnej galérii Vaňkovka. Pri pripríležitosti osláv významného jubilea brnenskej MHD  sa v Galérii Vaňkovka od 14. mája do júna konala výstava 140 rokov mestská hromadné dopravy v Brne. Celá akcie bola spoločným projektom DPMB, a.s. a Galérie Vaňkovka Brno. Nad výstavou prevzal záštitu primátor mesta Brna Roman Onderka a jej vernisáž  prebehla za účasti námestníka primátora Ladislava Macka, generálneho riaditeľa DPMB, a.s. Ing. Bedřicha Prokeše a riaditeľa Galérie Vaňkovka Brno Ing. Martina Kondráta. Nechýbal ani autor výstavy pán Zdenko Schimmer z dopravného dispečingu DPMB. A čo všetko bolo k videniu? Panely s obrázkami a informaciami mapujúci bohatou históriou brnenskéj MHD od koňky po dnešné dni boly doplněné exponátmi, približujúce technické „zákulisie“ dopravy a hlavne vozidiel. Veľkým lákadlom pre deti boli makety riadiacich pultov autobusu, tramvaje a trolejbusu, na ktorých si mohli vyskúšať všeliaké tlačidlá, páčky a samozrejme volanty ako ozajstní vodiči. Nechýbalo ani pravé kormidlo parníka a čelo starej tramvaje s kľukami. Návštevníci tiež hlasovali o najlepší papierový model vozidla MHD –  V centre galérie bol záujemcom počas trvania výstavy k dispozici informačný stánok dopravného podniku, kde mali možnosť kúpiť si upomienkové predmety a taktiež aj novú publikáciu „Proměny – brnenská doprava kdysi a dnes“., expozíciu doplňovalo dispečerské auto, premietanie videa, modelári s modelmi trolejbusov a na vonkajšej ploche tiež historický autobus a trolejbus. Kto si vyskúšal nasadzovaníe sběračov trolejbusu na trolej, zistil, že to není tak jednoduché, ako sa to zdá. Tvorcom išlo o to, aby výstava bola do značnej miery interaktívna, preto si ľudia mohli radu exponátov vyzkúšať, proste trochu sa pohrať. S ohľadom na veľký záujem bola výstava po dohode s vedením Galérie Vaňkovka predĺžená oproti plánu o jeden deň – 1. jún. K oslave Detského dňa sa pripojila tiež Polícia České republiky a ZOO Brno a Galérie.

Osemdesiatiny slavíla aj husovická vozovňa a ešte o šedesát rokov staršía je vozovňa pisárecká.

Deň otvorených dverých vv dvoch ýznamných areáloch DPMB – v Pisárkach (6. júna) a v Husovicích (7. júna)

Dni otvorených dverí máte radi možno i preto, že si môžete prehliadnuť zázemie dopravákov. Tak napríklad vo Vozovni Pisárky ste okrem haly učebne školiaceho oddelenia mohli vidieť zaujímavú  prezentáciu Riadiaceho a informačného systému a dokonca  ste mali k dispozícií trenažér autoškoly a autobusový trenažér. Milovníkov histórie určite zaujala možnosť vyhľadať si podľa názvu tém články v starých číslách časopisu dopravného podniku z rokov 1945 – 1992 a prípadne si niektoré z nich i okopírovať – to všetko v knihovni dopravného podniku. Pisárecký areál verejnosti  nebol dlho otvorený. Dôvodom bola stavba mimoúrovňovej križovatky Bauerova – Hlinky, ktorá čiastočne komplikovala prístup do vozovne. teraz už je ale všetko inak. V Husovicích sa pochopiteľne všetko točilo okolo trolejbusov a tie tu teda boli v hlavnej role, aj keď je to malý a starý areál, vždy je magnetom pre návštevníkov. ohli ste sa tu zoznámit s tím ako je postarané o trolejbusy a malé i veľké deti určite zaujhal funkčný diáľkovo ovládaný model trolejbusu.

BMUE – Dopravní nostalgie 2009 – 6. – 7.júna 2009

Aj v roku 2009 sa v rámci festivalu Brno – město uprostřed Evropy konala už tradičná dopravná nostalgia, slavnostnejšia o to, že v roku 2009 uplynulo 140 rokov od zahájenia prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Brne. Jazdy historických vozidiel boli naplánované na víkend 6. – 7. júna, keď sa pre verejnosť otvoria brány vo vozovni tramvají Pisárky (sobota 6.6.) a ve vozovni trolejbusů Husovice (7.6.); od toho se tatkeiž odvíjali aj trasy nostalgických liniek.

Piatok 5. júna 2009

Avizované odpoludňajšie jazdy historických autobusov boli zrušené.

Sobota 6. júna

Program začal o 10:30 na námestí Svobody komentovanou prehliadkou historických vozidiel nie len mestskej hromadnej dopravy. O 13:00 potom bol za účasti konvoje vozidiel z námestia Svobody zahájený Deň otvorených dverí v tramvajové vozovne Pisárky. Od 13:00 do 19:00 boli v prevádzke mimoriadne linky:

Koněspřežná tramvaj: Náměstí Svobody – Masarykova – Benešova – Rooseveltova – Rašínova – Náměstí Svobody (interval 60 minut)

Parní tramvaj: Náměstí Svobody – Hybešova – Hlinky – Vozovna Pisárky (interval 75 – 90 minut)

Elektrické tramvaje: Náměstí Svobody – Hybešova – Hlinky – Vozovna Pisárky (interval 15 – 30 minut)

Autobusy: Moravské náměstí – Joštova – Údolní – Úvoz – Mendlovo náměstí – Křížkovského – Bauerova – Pisárky – Hlinky – Mendlovo náměstí – Václavská – Hybešova – Nádražní – Benešova – Za Divadlem – Rooseveltova – Moravské náměstí (interval 30 minut)

Špeciálny historický výhliadkový autobus Praga AN cabrio: Moravské náměstí – Marešova – Údolní – Úvoz – Nerudova – Zahradníkova – Botanická – Šumavská – Štefánikova – Pionýrská – Drobného – Milady Horákové – Moravské náměstí (interval 45 minut, okružní jízda, provoz pouze za příznivého počasí!)

Trolejbusy: Česká – Kounicova – Kotlářská – Drobného – Milady Horákové – Koliště – Marešova – Údolní – Úvoz – Mendlovo náměstí – Hlinky – Pisárky – Veslařská – Vozovna Komín – Veslařská – Pisárky – Hlinky – Mendlovo náměstí – Úvoz – Kounicova – Česká (interval 20 – 30 minut)

Stredná škola informatiky a spojov v Komíně (ulice Čichnova, naproti vozovni trolejbusov) pripravila pre záujemcov prezentáciu činnosti krúžku školy, napríklad funkčné modelové koľajiská.

Brno – město uprostřed Evropy 6.6.2009
“Tunely do KrPole”

Počas populárneho festivalu sa nezabudlo ani na fanúšikov železnice. V sobotu boli vypravené tri páry zvláštnych vlakov medzi staniami Brno hl. n. a Brno-Královo Pole. Akcia bola nazvaná “Tunely do KrPole” a prilákala najmä rodičov s deťmi na zhruba hodinovú jazdu do Králova Pole a späť. 

Ráno bola k prvému nástupišťu pristavená súprava zvláštnejho parného vlaku s dostatočným predstihom. Ako sa blížil čas odchodu, a celkom zaplnili. Odjazd sa nekonal a v predu na záhlaví bolo vidieť odchádzajúce a prichádzajúce pravideľné spoje. Všetko sa ale rýchlo vysvetlilo. Medzi stanicami Brno hl. n. a Brno-Židenice bola v prevádzke len jedna traťová koľaj, cez ktorú prednostne prechádzali pravideľné spoje na tratiach 250 (smer Tišnov) a 260 (smer Letovice). Na čele prvého parného vlaku Os14660 bola parná lokomotiva 457.101 a jazda do Králova Pole trvala zhruba 12 minút. Na tieto zvláštne parné jazdy boli predávané spiatočné lístky.

Toľko teda teda návrat k 140. výročiu mestskej hroamdej dorpavy a zároveň aj 60. výročiu trolejbusov v Brne. Pokiaľ ste čakali, že sa v tomto článku budeme venvoyť aj históriu brnenskej dorpavy, nemusíte byť sklamaný. Prečítať si ju budetemôcť v našom novom pripravovanom seriáli, ktorý pripravujeme na našich stránkach.

Na záver si ešte pozrite videá a fotky z dopravnej nostalgie v roku 2009. Nabudúci týždeň sa v RETRONÁVRATOCH vrátime na Slovensko a zavedieme vás na 11. celoslvoenský zraz historických železničných vozidiel, ktorý sa konal pod názvom Remdez-Diesel 2009 v dňoch 13. a 14. júna.

Autor: Patrik Špačinský
Redakčná úprava: Jaroslav Filo
Foto: Patrik Špačinský

VIDEOZÓNA:

Reprazentace lodní dopravy na Náměstí Svobody

Staré kola

140 let MHD v Brně – kniha PROMĚNY

DOD vozovna Husovice 2009 (140 let MHD v Brně

Škoda Sentinel

Nejkratší autobus v Brně

Trolejbus a autobus na Náměstí Svobody

Karolína na Moravském náměstí

Karolína na Náměstí Svobody

Parní tramvaj v Brně

FOTOGALÉRIA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.