POKYNY:

  • Vyplňte všetky údaje. V kolónkach, ktoré nevypĺňate, uveďte nuly.

  ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA:

  Názov spoločnosti / Meno:

  Sídlo / Bydlisko: (ulica, číslo, mesto, PSČ)

  IČO:

  DIČ:

  Platca DPH:

  ánonie

  IČ DPH:

  Zodpovedná osoba:

  Telefón:

  Email:

  OBJEDNÁVAM SI:

  Už ste našim klientom?

  ánonie

  Súhlasím s licenčnými podmienkami**

  ánonie

  >> Obchodné podmienky, GDPR, Cookies

  Poznámka pre nás:

  Vyplňte prosím všetky údaje, urýchli to vybavenie. Ak sa formulár z nejakého dôvodu neodošle, zašlite nám údaje emailom: info@veterany.eu.

  VIAC INFO:
  Jaroslav Verlík
  produktová a technická podpora
  tel. 0948 203 003
  email: info@veterany.eu