Predstavujeme vám: Klub historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe Haniská pri Košiciach

KHKV logo 2_rgbKOŠICE – Ak sa vyberiete na malý výlet do Košíc, určite by ste namali opomenúť ani návštevu Klubu historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe Haniská pri Košiciach ktorý vznikol v roku 2003. Cieľom tohto klubu je v spolupráci s Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR opravovať, prevádzkovať a udržiavať historické koľajové vozidlá. Snahou členov, priateľov a sympatizantov klubu je uchrániť aspoň kúsok krásnej minulosti, spojenej s koľajnicami a železničnou technikou na Slovensku a v Čechách. Zároveň sa snaží exponáty oživovať a predvádzať tak, aby ich verejnosť mohla vidieť v plnej kráse, ako pred rokmi v plnej prevádzke. Aj preto organizuje historické jazdy a zúčastňuje sa na pravidelných zrazoch a výstavách historickej, železničnej techniky.  V klube môžete nájisť šikovných ľudí, ktorí pracujú na záchrane historických vozidiel, ktoré majú v správe od Múzejno-dokumentačného centra. Tí od roku 2003 pracujú na rekonštrukcií parného rušňa 434. 2338
 familiárne nazvaného „Dvojka“, alebo „Štvorkolák“ s tendrom 818.0116
 z roku 1917 vyrobeného v závode Prvá Českomoravská, Praha – Libeň. Po dokončení oprave podvozku a oprave v súčasnosti vyviazaného kotla bude nasedovať osadenie kotla a kabíny a teda spájanie celého rušňa. Ako pre Rádio Regina povedal predseda Klubu Peter Pajtáš, takáto rekonštrukcia je technicky a časovo veľmi náročená. Lokomotíva sa pôvodne nachádzala vo Výhrevni Vrútky, kde čakala na železničných nadšencov. Verejnosti by saala predstaviť v horizonte rokov 2012 – 2013. Táto lokomotíva by mala jazdiť s osobnými vozňami. Tie však tento klub v súčasnosti bohužiaľ nevlastní. Aj preto sa v súčasnosti snaží zohnať staré vojenské vozne, tzv rybáky, ktorých niekoľko kusov sa ešte stále nachádza na Slovensku, zrekonštruovať ich a využívať ich pri nostalgických jazdách.

K ďalším vozidlám tohto klubu patrí aj prevádzkyschopný dieselový rušeň 726.0821 (predtým T 444.4, alebo T 444.1082) „Hydraulika“.Práve tento rušeň sa 18. novembra vybral z depa na malú vychádzku, aby z neďalekej nákladndej stanice zachránil staré vozne, ktoré sa rozhodli zachrániť železniční nadšenci z rušňového depa Bratislava – Východ. Jazda s týmto rušňom, vyrobenom v roku 1967 v Turčianskych strojárňach n. p . Martin ukázala, že je ešte stále v dobrej kondícií. Ďalším unikátom je motorový vozeň M 131.1125 – Magda, ktorý bol vyrobený v Národním podniku Tatra Kopřivnice v roku 1949. V rušňovom depe môžeme nájisť aj prívesný osobný vagón CLm 5 – 2145 z roku 1953, familiárne nazývaný „Prívešák“ a ubytovací dvojnápravový vagón rady Ci, pôvodne osobný vagón ČSD – Ci ČSD 627 16, familiárne nazývaný „Tepluška“. Tento vozeň v súčasnosti slúži na ubytovanie členov klubu na rôznych železničných akciách, ktorých sa zúčasňujú, aby si nemuseli platiť ubytovanie na hoteli.

Podľa členov klubu je o jazdu s týmito nostalgickými jazdy veľký záujem. V minulom roku (2009) sa konali rôzne nostalgické jazdy ako Jasovský expres, Medzevský expres, Hradná strela a iné. Väčšina týchto akcií sa pre veľký úspech zopakuje aj v tomto roku.

Jasovský expres

Jasovský expres 2Posledná májaová sobota sa niesla v znamení blížiaceho sa Medzinárodného dňa detí. Členovia klubu sa preto rozhodli zorganizovať pre deti jazdu vláčikom z Košíc do Jasova, malého mestéčka v údolí Bodvy, na okraji Slovenského krasu.

Nesmelé lúče už krátko po siedmej hodine rannej pritiahli na košickú stanicu prvých návštevníkov. Tu na nich už čakala MAGDA s dvoma prívesnými vozňami. Tento nevšedný vlak sa rýchlo zaplnil a po menších problémoch s posunom v stanici sa vydal na romatickú jazdu do Jasova, víkendového mestečka kde v minulosti košičanov vozili osobné motoráky. Vo vlaku panovala vynikajúca atmosféra, ako by išlo o podnikový zájazd. Prišla zastávka Moldava nad Bodvou. Po vykonaní potrebných úkonov sa pokračovalo v jazde ďalej. Medzi Moldavou nad Bodvou a Medzevom už vyše 6 rokov osobná doprava nepremáva takže pre vodičov a prizerajúcich ľudí bolo veľkým prekvapením keď v poli zazreli uháňať červený motorák vlečúci za sebou starý a nový vozeň. Cesta lesnou lokálkou miestami pripomínala safari-park. Rušňovodič Jaro Kroupa preto ubral plyn a spolu s cestujúcimi sa nechal unášať pohľadom na skákajúce srny, pokojne sa prechádzajúce bažanty, či križujúce zajace. Po niekoľkých kilometroch sa objavila siuleta Jasovskej skaly a pod ňou vežičky kláštora. Keďže ľudia tu už stratili rešpekt pred železnicou, musel personál pred stanicou a železničným priecestím poriadne trúbiť.

Jasovský expres 4Na stanici už všetkých cestujúcich privítali miestni obyvatelia na čele so starostom Gabrielom Nagym a baníckou dychovkou z Poproča, ktorí zároveň pripravili aj malé občerstvenie. Zatiaľ čo sa výletníci pobrali k Jasovskej skale, domáci obyvatelia nstúpili do vlaku, aby sa mohli odviesť do neďalekej staničky Počkaj a vychutnať si tak jazdu týmto železničným veteránom.

Do jaskyne sa išlo v dvoch skupinách. Kým jedna si prezerala jaskynný systém, druhá si krátila čakanie rôznymi hrami na konci ktorých bola pripravená sladká odmena. Zatiaľ čo menšie deti triafali loptičkou do tunela, väčšie deti dali prednsoť minifutbalu.

Jasovský expresPo obedňajšej prestávke v neďalekej reštautácií sa všetci presunuli do kostola kláštora premonštrátov, ktorým všetkých previedol brat Albert. Obdiv nad výzdobou kostola doplnil zaujímavý výklad a neformálna debata.

Jaovský expres 3Po presunutí sa na stanicu sa pokračovalo v jazde do neďalekej stanici Počkaj, kde po obehnutí prívesných vozňov vytvorial MAGDA unikátnu súpravu s moderným prívešákom 811 uprostred. Nevšedný vlak sa vrátil späť do Jasova, kde pristúpili zvyšný cestujúci. Odtiaľ sa už pokjračovalo späť do Košíc, kde prišiel vlak s malým náskokom a to aj napriek tomu, že v Moldave nad Bodvou musel dať prednsoť rýchliku 934 Gemeran. Skôr ako sa cestujúci rozpŕchli do svojich domovov, nezabudli poďakovať za túto prekrásnu akciu.

Reportáž z Jasovského expresu na TA3

 

Medzevský expres, alebo 115. výročie trate Moldava nad Bodvou – Medzev

11. júla 2009 zorganizovalo mesto Medzev v spolupráci s KHKV RD Haniská pri Košiciach zorganizovali pri príležitosti 115. výročia trate do Medzeva mimoriadnu jazdu nostalgickým vlakom. Na svoje si tak prišli tí, ktorí sa pri Gemerskom exprese pýtali, prečo mimoriadny vlak nešiel až do poslednej stanice. Cestujúci si tak mali možnosť vychutnať celú trať z Hanisky do Medzeva. Vlak zastavoval na každej stanici a zastávke, t. j. Stanica Haniská pri Košiciach, Veľká Ida, Čečejovce, Cestice, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Moldava nad Bodvou – zastávka, Jasov, Počkaj a Medzev. Pripravené boli aj ženičky v krojoch, skromné i menej skromné občerstvenie, hudba, spev a rôzne príhovory. Po veľkolepom privítaní v Medzeve čakali na návštevníkov rôzne atrakcie, ktoré boli pripravené v rámci dňa mesta. Mnohí ľudia využila aj nevšednú kyvadlovú dopravu medzi Medzevom a Jasaovom, ktorú zabezpečoval spomínaný nostalgický vlak. Príjemnú atmosféru vo vlaku dotváral prekrásny detský spev, ktorý príjemne prekvapil nie len vlakovú čatu, ale aj cestujúcich.

Hradná strela, alebo rozlúčka s letom an trati Košica – Spišské Podhradie a späť.

Hradná strela 419. septembra 2009 bola už o pol ôsmej ráno na druhom nástupišti pripravená MAGDA s prívesným vozňom. O jazdu s týmto vlakom bol taký záujem, že už dva týždne pred akciou vysel na stránke klubu oznam o úplnej obsaditeľnosti vlaku. No aj tento raz sa našli tí, ktorí prišli aj bez rezervácie ako aj tí, ktorí síce neprišli no rezerváciu akosi nezrušili. Staničný rozhlas každých 5 minút ohlasoval odchod mimoriadného historického vlaku a tak o zvedavcov a fotoaparáty zrazu nebola núdza.

Hradná strelaO 8:45 sa vlak vydal na svoju cestu. Terčík stihol skontrolovať cestovné lístky a dve hradné pani v dobových kostýmoch zase rozdávali zľavené lístky na Spišský hrad. Krátky pobyt v staniciach Margecany, Kysak a Krompachy využili mnohí cestujúci na zdokumentovanie vlaku v staniciach. Po zastavení v Spišských Vlachoch, MAGDA za pomoci šarmantnej výpravkyne obehla prívesný vozeň a vlak pokračoval v ceste po starej lokálke. Vlak svižne prešiel  zastávky Spišské Vlachy – mesto, Bystrany na Spiši a Katúň. A práve v katúňskom údolí bola prvá fotozastávka. Tá druhá bola pripravená pod Spišským Podhradím.

Hradná strela 2V cieli železničného výeltu už návštevníkov čakali zastúpcovia mesta s krátkym kultúrnym programom a občerstvením. Po príhovore slečny z informačného strediska o miestnych pamiatkach a zaujímavostiach, krátkom hudobnom programe žiakov miestnej hudvbnej školy nasledovali malé oslavy vzniku motorového vozňa M 131.1125 „Magduška“. Po pokropení plechov tohto staručkého motoráku  slávnostnom prípitku nasledoval voľný program. V ponuke bola návšteva Spišského hradu, Spišskej Kapituly a Dreveníka. Odmenou za namáhavý výstup bol nádherný pohľad z hradného kopca na celý horný Spiš, končiare Vysokých Tatier, siluetu vzdialených Nízkach Tatier a nezapomiteľnú Kráľovú hoľu.

Prehliadka expozície hradných zbierok prebehla za veľkého záujmu cestujúcich z Hradnej strely. Kto mal ešte chuť a dostatok síl, prešiel sa na neďaleký Dreveník zaujímavý svojími skalnými útvarmi, ukrývajúci vo svojich útrobách množstvo jaskýň, ale aj neobjavených pokladov. Ostatní zase zišli do mesta a obsadili tamojšie reštaurácie.

Bohatý program uplynul ako voda a nadišiel čas vrátiť sa domov. Tí, ktorí mali fotoaparáty mohli zachytiť nevšedné stretnutie MAGDUŠKY s moderným motorovým vozňom 812.018 ANČA. Celá cesta späť sa o niečo predĺžila, lebo v Košiciach na stanici bola ohlásená bomba a tak musel byť vlak na 35. minút odstavený v Kysaku. Keď sa vlak konečne pohol, v Košickej stanici bol taký pretlak, že musel zase 20 minút stáť v Kostoľanoch nad Hornádom. A tak prišiel do Košíc so 45-minútovým meškaním, ktoré bolo ale oveľa menšie ako meškanie pravideľných vlakov.

Oslavy 100-ročnice trate Humenné – Stakčín

Keďže podobných akcií na Východnom Slovensku nie je veľa program tejto akcie bol už dopredu jasný. Bol jesenný čas a príroda hrala pestrými farbami. Mnoho návštevníkov využilo pekné počasie aby prišli pozdraviť nostalgické vlaky parnej i motorovej trakcie. Pre osádky oboch nostalgických vlakov sa akci začala už deň vopred. Z popradského depa odišiel 9. 10. 2009 parný vlak 477.013 „PAPAGÁJ“ so servysným vozňom BDa. O niečo neskôr sa z depa Haniská pri Košiciach pohla MAGDA, ktorá po prejdení spojky Barca zastala v stanici Krásna nad Hornádom kde čakala na návoz z Popradu. Odtiaľ sa spoločne vydali na východ. Po Bánovce nad Ondavou boli ťahané rušňom 183.022-3 „Rakaňa“. Po prepriahnutí ich do Humenného dotiahol rušeň 751-034-0 „Zamračená“. Humenské depo zažilo už o 01:00 ráno nevydány rozruch. Súpravy sa nachystali na mimoriadne jazdy, čakalo sa už len na brieždenie. Po upršanej noci, prišlo slnečné ráno. Na stanici v Humennom už od skorého rána čakalo množstvo záujemcov. Ako prvý zo stanice odišiel motorový vlak ako pravideľný osobný vlak 9407, ktorý bol v tento deň v mimoriadnom zložení 0751.074-6 + 810.405-1 + M 131.1125 + Clm. Udivené tváre čakajúcich cestujúcich prezradili, že boli udivení tím, v čom sa povezú. Viacerí z nich si vyskúšali cestovanei aj na drevených laviaciah. Zatiaľ čo postarší ľudia spomínali, tí mladí si mohli vyskúšať takúto jazdu po prvý krát. Jazda ubehla ako voda a prišla stanica Stakčín. Tu už cestujúcich vítala skupina čakajúcich. Spomedzi nich najviac upútal malý Boris, ktorý bol vážnou konkurenciou Terčíka a ktorý v moderenej uniforme a službukonajúcej výpravke v ruke vyprail tento vlak späť do obce Dlhá nad Cirochou. Práve v tejto stanici prišlo k stretnutiu s protiidúcim parným vlakom z Humenného. Po príchode tohto vlaku bol pripravený krátky kultúrny program. Za ten čas sa motoráčik pripojil za parný vlak a aj napriek zložitej dopravnej situlácií vypravili zo stanice dva pravideľné vlaky. Po ich odchode sa na cestu vydal aj vlak na čele s parným rušňom 477.013 „Papagáj“ a na konci M 131.1125. Na zastávke Snina-mesto sa za účasti zástupcov mesta, železníc a pozvaných hostí  odhalila pamätná tabuľa. Následovalo krátke vystúpenie detí z materskej škôlky a dychovej hudby. Na konečnej stanici Stakčín sa zopakoval podobný program. PAPAGÁJ si doplnil potrebnú vodu z haičského vozidla a obehol súpravu. Keďže v stanici nebola točňa, išiel vlak cestou späť tendrom vpred. Prekrásny mdorý rušeň s pestrofarebným lístim okolitých stromov vytvoril ideálne pozadie pre fotografov.

Po odchode vlaku sa obloha síce zatiahla, ale návštevníkov to neodradilo. Tí čo počas cesty do Humenného – kde sa skončila oficiálna časť osláv – vystúpili v okolitých staniciach po trase, s nadšením mávali tím, ktorí pokračovali v ceste ďalej.

Mikulášsky expres

Záver roka už tradične patril Mikulášskemu expresu na trase Košice – Prešov a späť.  Mimoriadny nostalgický vlak bol zložený z motorového vozňa M 131.1125 „MAGDA“ a prívesného CLm 5 – 2145. Aj o túto jazdu bol mimoriadny záujem a pre všetky deti pripravil Mikuláš sladké prekvapenie.

Ako je vidno Klub historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe Haniská pri Košiciach robí pre fanúšikov železníc i spoznávnia prírodných krás Slovenska veľmi veľa. Presvedčiť vás o tom môže aj tohtoročný kalendár akcií , ktorý si môžete prečítať TU. Tento klub je tak jedným z mála slovenských klubov, ktorý tento rok predstavil ucelený kalendár akcií, ktorých cieľom je podpora cestovného ruchu na východnom Slovensku. Okrem toho sú pripravené aj zaujímavé jazdy železničných tratiach kde už viac ako sedem rokov osobné vlaky nejazdia a len občas po nich prejde nejaký nákladný vlak.

Výzva pre záujemcov:

KHKV Haniská pri Košiciach hľadá nových dobrovoľníkov. Všetcí, ktorí majú chuť sa môžu realizvoať v týchto odboroch:

– práca na záchrane parného a motorového rušňa niekoľkokrát do týždňa
– zháňanie sponzorov a prispievateľov
– pomoc pri nostalgických jazdách
– pomoc pri administrácií klubového webu.

Podmienky členstva v klube:

– vek minimálne 16 rokov
– pracovať môžu muži aj ženy
– chuť pracovať bez nároku na finančnú odmenu
– optimizmus a zanietenosť

V príapde záumu kontaktujte KHKV mailom na khkv@khkv.sk, alebo telefonicky na čísle 0905 412 322.

Tento klub sa zároveň obracia na všetkých, ktorí ešte nevedia kam odvedú svoje 2 % z dane, alebo by chceli tento klub finančne podporiť. Košický samosprávny kraj už totiž prestal finančne podporovať občianske združenia a tak je tento klub odkázaný na popdoru sponzorov a dobrovoľných prispievateľov. Aj vďaka ním sa totiž môžu uskutočniť aj také zaujímavé akcie Jasovský, či Gemerský expres.

Na záver si môžete vypočuť jedno z vydaní relácie Rádia Regina Pozvete nás ďalej venované práve tomúto klubu.

Rádio

   1. časť nahrávky

 2. časť nahrávky

 3. časť nahrávky

Základné informácie o klube:

Kontaktný e-mail: khkv@khkv.sk
Manažér pre komunikáciu: MGR Ľubomír Lehotský
e-mail: lehotsky@iol.sk
Tel: +421 905 412 322, +421 907 971 047
Predseda: Peter Pajtáš
Hanojská 8, 040 13 Košice
e-mail: p.pajtas@extel.sk
Tel: +421 915 413 169, +421 902 104 756

Ďalšie zaujímavé informácie o tomto klube nájdete na stránke klubu www.khkv.sk.

Autor: Jaroslav Filo
Spracované na základe podkladov KHKV RD Haniská pri Košiciach

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.