Po stopách nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratí 33: Piešťany – Vrbové

CIMG3941PIEŠŤANY, VRBOVÉ – V dnešnej časti nášho seriálu o zaujímavých železničných tratiach zavítame do známeho kúpeľného mesta Piešťany. Práve tam sa totiž začína putovanie po železničnej trati, na ktorej sa po 31 rokoch aspoň na jeden deň obnovila osobná doprava. Hovoriť budeme o trati Piešťany – Vrbové, o ktorej záchranu bojuje občianske združenie Čango.

História trate Piešťany – Vrbové sa začala písať 27. októbra 1906, kedy na trati Považskej dráhy sprevádzkovali vedľajšiu trať Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové. Z Trebatíc pokračovala odbočná trať cez Borovce až do Rakovíc. Výstavba týchto tratí sa začala už v roku 1905 na základe koncesie pre výstavbu a prevádzku trate zo stanice Piešťany MÁV do Vrbového s odbočkou Trebatice – Rakovice udelenej nariadením MO č. 78247/906.X.12 budapeštianskej firme G. Gregersen a synovia.

Osobná doprava zo začiatku fungovala iba na trati Piešťany – Vrbové. Trať Trebatice – Rakovice bola postavená pre nákladnú dopravu, pričom na oboch tratiach bola stanovená maximálna rýchlosť 40 km/hod.

Na trati boli postavené 3 nákladiská a dve stanice s jednou výpravnou budovou, jedným strážnym stanoviskom s čakárňou, jedným skladom a dvoma nekrytými nakladacími rampami. Trať križovalo 21 úrovňových priecestí bez závor. Stavebný kapitál železnice obnášal 869 000 K. Prevádzková dĺžka oboch tratí dosiahla 11,804 km (Piešťany – Vrbové 7,910 km, Trebatice – Rakovice 3,894 km), pričom stavebná dĺžka bola 11,602 km (7,635 a 3,967 km). V Piešťanoch sa trať napájala na sieť Štátnej železnice MÁV. Hmotnosť na nápravu mohla dosiahnuť 12 t. Maximálne stúpanie dosiahlo 5 promile.

Osobnú dopravu na tejto trati zabezpečovali motorové vozne M 131.1 “Hurvínek”. V roku 1951 bola zavedená osobná doprava aj na trati Trebatice – Rakovice, ktorá fungovala až do roku 1971, respektíve 1972. Osobná doprava do Rakovíc bola zabezpečená tak, že niektoré spoje pri ceste do / z Vrbového zachádzali z Trebatíc do Rakovíc.

Po zrušení osobnej dopravy do Rakovíc sa stanice Borovce a Rakovice opäť premenili na nákladiská tovaru. Nie však na dlho, lebo v roku 1975 bola na trati Trebatice – Rakovice zrušená aj nákladná doprava. Dňa 3. júna 1973 totiž nastalo úradné zrušenie trate Trebatice – Rakovice. Cestovný poriadok pre obdobie 1973 /1974 uvádza pre trať 38b poznámku „Doprava toho času zastavená“. Nasledujúci cestovný poriadok 1974 /1975 obsahuje už iba text „Trať 38b (neobsadené)“. Na prelome 70. a 80. rokov sa uskutočnila „štvordňová“ likvidácia trate, pričom odbočná výhybka bola zapevnená ešte asi 6 až 7 rokov.

Podľa predpisu D3 fungovala na tratiach zjednodušená doprava, sídlo vlakového dispečéra bolo v Trebaticiach. Dňom 30. septembra 1973 bola zrušená dopravná služba a sídlo dirigujúceho dispečera v stanici Trebatice. Dirigujúcou stanicou pre trať Piešťany – Vrbové bola určená stanica Piešťany.  V roku 1974 bol vykonaný prieskum trati Piešťany – Vrbové pracovníkom Výskumného ústavu Federálneho ministerstva dopravy (FMD) v Prahe Ing. Jochom na trati vybranej na zrušenie, a to na základe záverov XIV. zjazdu KSČS. Tieto prieskumy sa opakovali aj v rokoch 1975 a 1976. Do roku 1980 mala byť trať Piešťany – Vrbové úplne zrušená. Zastavenie osobnej dopravy na trati Piešťany – Vrbové uvádzajú jednotlivé pramene rôzne. Uvádzané sú dátumy 1. 4. 1978, alebo 27. 5. 1978. Cestovný poriadok na obdobie 1978 /1979 už aj pre trať 38a uvádza poznámku „Doprava toho času zastavená“.

Grafikon verejnej dopravy na obdobie 1985 /1986 uvádza na trati Piešťany – Vrbové jeden pár manipulačných vlakov číslo 82910/82911 (Piešťany 10:00, Vrbové 10:16 – 10:59, Piešťany 11:15) jazdiacich denne, a jeden pár vlakov č. 82912/82913 (Piešťany 16:40, Vrbové 16:56 – 17:44, Piešťany 18:00) jazdiacich podľa potreby. Dopravu zabezpečovala staničná záloha z Piešťan v podobe rušňov T 466.2, resp. 742.

V polovici 80. rokov sa začala výstavba diaľnice D1 Bratislava – Piešťany, ktorá si vyžiadala postavenie železničného nadjazdu aj s príslušnými násypmi približne medzi km 1,4 až 3,1. Pri stavbe nadjazdu sa už použili železobetónové podvaly a železobetónové mosty s priebežným štrkovým lôžkom.

V roku 1991 sa výmenou podvalov po Trebatice vykonala rekonštrukcia trate Piešťany – Vrbové . Svahy od 4 po 6 km boli zosilnené a urobila sa obnova výhybiek č. 1, 3, 4, 5 a 9 v dopravni Vrbové. Na preložke trate (výstavba diaľnice) sa však stále nachádzali betónové podvaly PB-2-D 84 (z roku 1984), na zvyšnom úseku drevené podvaly prevažne z obdobia rokov 1950 až 1970, najnovšie z roku 1977. Pravdepodobne sa vymenilo iba niekoľko poškodených kusov podvalov. Výhybky č. 1, 4 a 5 boli z roku 1987 sústavy S49 na drevených podvaloch. Staršie výhybky vo Vrbovom boli na oceľových podvaloch.

Zrušením jedinej stanice na trati (okrem Piešťan) došlo v roku 2003 k zrušeniu nákladnej dopravy. Jediná vlečka na tejto trati síce ešte fyzicky existuje, je však už dlhé roky nevyužívaná a zarastená kríkmi. A tak túto trať pravdepodobne čaká rovnaký osud ako trať do Šamorína.

Zoznam staníc, nákladísk a zastávok na trati Piešťany – Vrbové:

– km 2,689: nákladisko „Erdödymajor“, reps. Erdödovský majer. V roku 1916 tu vznikla zastávka aj pre osobnú dopravu. Na prelome rokov 1919/1920 bolo premenované na „Mestský háj“, od roku 1926 na „Piešťanský háj“. Od roku 1961 bola zastávka s nákladiskom premenovaná na „Piešťany predmestie“. V roku 1968 došlo k zrušeniu nákladiska a neskôr (pravdepodobne v rokoch 1970 /1971) aj k zrušeniu zastávky pre osobnú dopravu. Hoci sa v cestovnom poriadku uvádzala len do roku 1974, ešte dlhé roky sa uvádzala v mapách okolia Piešťan.

– km 5,059: stanica „Vágterbete“, po prvej svetovej vojne premenovaná na „Trebatice“. Vychádzala z nej odbočná trať do Rakovíc. Stanica mala 5 výhybiek, po zrušení trate do Rakovíc už len 4.

– km 6,790: zastávka uvádzaná ako  “Stráža zastávka “. Vznikla pravdepodobne počas druhej svetovej vojny, alebo tesne pred ňou. Od roku 1945 je uvádzaná ako “Krakovany zastávka” v km 6,8.

– km 7,910: koncová stanica “Verba” po prvej svetovej vojne premenvoaná na Vrbové s 9 výhybkami a 4 vykoľajkami.

Zoznam staníc, nákladísk a zastávok na odbočnej trati Trebatice – Rakovice:

– km 2,816: nákladisko Borovce so 4 výhybkami
– km 3,984: koncové nákladisko Rakovice so 4 výhybkami a 2 vykoľajkami

Na trati Piešťany – Vrbové sa po 31 rokoch na jeden deň vrátila osobná doprava:

Hoci trať Piešťany – Vrbové ešte nie je úradne zrušená, už teraz bojuje o prežitie. Kým aktivisti z občianskeho združenia Čango sa usilujú túto trať zachovať a zaviesť na nej sezónnu dopravu, druhá skupina ľudí bojuje za jej zrušenie a nahradenie cyklochodníkom. V zahraničí je bežnou praxou, že popri železnici vedie niekoľko cyklotrás. Zdá sa však, že u nás je to zatiaľ niečo neznáme. Jeden z návrhov hovorí dokonca o tom, že by sa zachovala len určitá časť trate. Každý si uvedomuje, že na trati Piešťany – Vrbové sa určite neobnoví pravidelná osobná doprava s klimatizovanými vozňami a intervalom 60 – 120 minút. Jednotlivé stanice, či zastávky na tejto trati sú totiž postavené v neatraktívnej polohe a súbežne s touto traťou vedie hustá sieť autobusových liniek pokračujúcich na Myjavu, či do iných častí Slovenska.  Táto trať by sa však dala využiť ako muzeálna železnica so sezónnou prepravou cestujúcich.

Po odstránení koľajových polí z rekonštruovaných hlavných tratí by vo Vrbovom vznikli priestory vhodné na vybudovanie technickej základne pre dreziny alebo aj pre parné rušne. Vybudovaním zastávky pri hypermarkete TESCO v Piešťanoch by sa zase umožnil pohodlný nástup kúpeľných hostí.  Všetko však závisí od toho, či sa túto trať podarí previesť na Trnavský samosprávny kraj.

Hoci na trati Piešťany – Vrbové už 31 rokov nepremáva osobná doprava, na jeden deň sa to predsa len podarilo zmeniť. No ešte pred tým treba spomenúť preteky pákových drezín, ktoré sa na tejto trati konali 19. septembra 2009.

Pri príležitosti Vrbovského jarmoku Občianske združenie Čango a Spoločnosť Považskej Dráhy Žilina pripravili na sobotu 10. júla 2010 mimoriadnu jazdu historickým motorovým vlakom M 131.1 “Hurvínek” podľa nasledovného cestovného poriadku:

Piešťany 09:20, 11:20, 15:20, 17:20
Trebatice 09:39, 11:39, 15:39, 17:39
Krakovany 09:47, 11:47, 15:47, 17:47
Vrbové 09:50, 11:50, 15:50, 17:50

 

Vrbové 10:15, 14:15, 16:15, 18:15
Krakovany 10:19, 14:19, 16:19, 18:19
Trebatice 10:28, 14:28, 16:28, 18:28
Piešťany 10:45, 14:45, 16:45, 18:45

Súprava mimoriadneho vlaku bola tvorená motorovým vozňom m 131. 1443 patriaceho SPDŽ a vlečným vozňom Bdlm patrica KHT Zvolen.

Na železničnej stanici Piešťany organizátori cez prenosný amplión upozorňovali okolitých cestujúcich na jazdu mimoriadneho vlaku do Vrbového. Každý, kto sa rozhodol motorovým vlakom do Vrbového odviesť, dostal letáčik s cestovným poriadkom. Na tejto trati bolo stanovené dobrovoľné jednosmerné cestovné v sume 2 €.  Sprievodcovia predávali kartónové cestovné lístky, ktoré sa do roku 2000 ešte bežne používali. Keďže cestovný lístok bol robený obojsmerne, niektorí ľudia cestovali za jednosmerné cestovné obojsmerne. O jazdu mimoriadnym vlakom bol veľký záujem. Vo vlaku panovala dobrá nálada. Okrem fanúšikov železníc sa s ním prišli odviesť aj mnohí pamätníci, ktorí sa týmto vlakom v minulosti pravidelne, či menej pravidelne vozili. Jedným z nich bola aj staršia pani, ktorá svojim vnukom rozprávala o tejto trati. Touto traťou sa viezla po druhý krát v živote. Prvý krát to bolo v roku 1974, keď sa sťahovala do Vrbového.

Po príchode do Vrbového už na stanici čakalo množstvo ľudí, ktorí už netrpezlivo čakali na mimoriadnu jazdu vlakom do Piešťan. Okrem miestnych obyvateľov na príchod prvého mimoriadneho vlaku čakala aj miestna kapela, ktorá vo Vrbovom slávnostne privítala prvých návštevníkov. Zatiaľ čo niektorí cestujúci sa vydali na tradičný jarmok a prehliadku mesta, iní sa odviezlii späť do Piešťan. Viacero ľudí totiž dalo prednosť jazde motorovým vlakom pred samotným jarmokom a po trati sa previezli viackrát.

Mimoriadna jazda motorovým vlakom ukázala, že o prípadnú sezónnu dopravu na tejto trati by bol zo strany cestujúcej verejnosti záujem. Je však na kompetentných osobách, ako sa k tejto výzve postavia. Aj my by sme boli radi, keby sa na tejto trati obnovila sezónna doprava. Zatiaľ vás však môžeme pozvať iba na preteky pákových drezín, ktoré sa na tejto trati uskutočnia v sobotu 18. septembra 2010.

Toľko naše putovanie po železničnej trati Piešťany – Vrbové. O dva týždne však budeme putovať po ďalšej zaujímavej trati.  Už o týždeň sa však spolu s nami budete môcť vydať po stopách niektorej z mnohých zaujímavých lanových dráh. Nezabudnite však, že vaše tipy a námety do oboch spomínaných seriálov očakávame aj počas leta na e-mailovej adrese redakcia@veterany.eu.

Autor: Jaroslav Filo
Zdroj: VLAKY.NET
Foto: Jaroslav Filo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.