Po stopách nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratí 41: Ostrov – Jáchymov

DSC01583OSTROV, JÁCHYMOV – V dnešnom dieli železničného seriálu, ktorý zo štúdijných dôvodov uverejňujeme o deň neskôr ako obyčajne sa vydáme po stopách zrušenej dráhy spájajúcej Jáchymov so stanicou Ostrov nad Ohří, ležiacou na trati bývalej Buštěhradské dráhy z Chebu do Chomutova. Miestna dráha Ostrov – Jáchymov bola v septembri 1895 koncesována mestu Jáchymov, ktoré jej výstavbou poverilo podnikateľstvo stavieb E. Gross z Viedne. S ohľadom na horský charakter dráhy bolo jasné, že stavba trate bude finančně náročná, a preto sa uskutočnila s finančnou podporou Země české. Prevádzku, ktorú zaisťovali c. k. rakúske štátne dráhy za paušálny poplatok 27 tisíc koruún ročne, bola slávnostne zahájená 21. decembra 1896. Bohužiaľ ďalšia história trate už nie je veľmi veselá.

 Problémy s prevádzkou:

Nepriaznivé sklonové pomery boli príčinou mnohých prevádzkových problémov. Nedodržiavanie dlhých jazdných dôb (cez 30 minút) zase nahrávalo cestnej konkurencií. Skúšky motorových vozňov, prebiehajúce na trati na konci dvadsiatych rokov 20. storočia, neboli úspešné, a preto vo februári 1934 osobnú dopravu zastavili a vlaky nahradili autobusy ČSD. Záchranou pre železničnú dopravu mala byť jej plánovaná elektrifikácia. 
Osobnú dopravu však obnovili až nemecké ríšske dráhy DR v roku 1941, avšak len do mája 1945. Vtedajšie ČSD sa priklánili ku zrušeniu trate a po vojne osobnú dopravu neobnovili. Osobná doprava bola na tejto trati síce nakoniec bola obnovená  7. októbra 1946, avšak nie na dlho. V Jáchymově a blízkom okolí vypukla „uránová horúčka“ a novoustanovený národný podnik Jáchymovské doly prevzal objekty bývalej tabakovej továrne, odkiaľ sa začala odvážať uranová ruda. Na jej prepravu sa čoskoro začali používať aj koľaje v Horním Žďáru a Ostrově a vo Vykmanově bola zriadená vlečka do úpravne rúd.

Lokálka do Jáchymova spievala svoju labutiu pieseň, aj keď na trať vychádzalo 11 párov osobných vlakov doplnených tromi pármi nákladných a šesť vlečkových vlakov. Osudnou ranou sa pre dráhu stala súbežná cestná komunikácia, vedúca medzi Ostrovem a Horním Žďárem. Ta v povojnovom období prestala kapacitne postačovať stúpajúcim nárokom a musela byť zrekonštruovaná. Rekonštrukcií a rozšíreniu cesty bránila práve tesná blízkosť dráhového telesa, preto sa vládnym uznesením nariadilo zrušenie prevádzky na trati a jej fyzickú likvidáciu v úseku Dolní Žďár–Jáchymov. Zbytok trate slúžil najprv ako vlečka pre doly, neskôr pre strojársky závod ŠKODA Ostrov.

Putovanie po stopách železnice:

Ostrov – nástupná stanica:

Nástupište pre vlaky do Jáchymova sa v Ostrově nachádzalo pred staničnou budovou. Donedávna boli na tejto koľaji odstavené rôzne traťové mechanizmy používané pri rekonštrukcií a elektrifikácií trate Karlovy Vary–Kadaň. Trať stúpa, napravo nás doprevádza okrajová mestská zástavba, po ľavej strane máme ako na dlani koľajisko stanice a za ňou ležiacu tepláreň. V km 0,9 sa koľaj odkláňa doprava, pričom napravo môžeme uzrieť významnú historickú pamiatku – ostrovský zámok (vznikol na prelome 15. a 16. storočia prestavbou pôvodných objektov na remesančný zámok).

V km 1,3 (od stredu staničnej budovy) sa nachádzala zastávka Ostrov, ktorej budova z roku 1914 sa dochovala po ľavej strane koľaje. Následuje prejazd so sveteľným zabezpečovacím zariadením, potom trať prechádza po okraji mesta, po ľavej strane lemovaná množstvom obchodných centier a napravo zástavbou sídliskového typu. Z týchto miest je veľmi blízko do centra mesta – na Mírové náměstí, ktorému dominuje Dom kultúry postavený v rokoch 1954 – 1955 podľa projektu akademického architekta Jaroslava Krauze a Ing. arch. Josefa Sedláčka. 

Pred nami sa pomali začínajú rysovať lesnaté vrcholky Krušných hôr, vrátane najvyššej hory Klínovce s nadmorskou výškou 1 244 metrov a typickou siluetou televízneho vysielača, vybudovaného v šedesiatych rokoch minulého storočia. V km 2,7 úvraťou odbočuje doprava vlečka Ferony. Musíme si však dávať pozor, pretože prechádzame miestom výstavby cestného obchvatu okolo mesta.

Zastávka Dolní a Horní Žďár:

U vlečky sa v km 3,1 nachádzala jednokoľajná zastávka Dolní Žďár (pôvodne Dolní Brand). Zhruba po 400 metroch vlaková koľaj opustí pôvodné teleso trate a odkloní sa doprava do strojárskeho závodu ŠKODA Ostrov.

V roku 1946 bolo v Horním Žďáru zriadené dopravné stredisko Jáchymovských dolov, ktorého areál bol neskôr využitý pri stavbe strojárskeho závodu. Od roku 1960 a v ňom vyrábali predovšetkým trolejbusy, ktorých výroba už ale bohužiaľ bola ukončená. V blízkosti továrne ŠKODA sa nachádzala úpravovňa uránových rúd, ktorých dominantu tvorila dodnes stojáca tzv. Rudá veža, slúžiaca ako drtiareň rudy. Pracovali tu predovšetkým väzni z tábora nútených prác, zriuadeného v roku 1951 vo Vykmanově.

Po pôvodnom telese ešte krátko vedie asfaltová cestička, ale ďalšiu časť trasy pri prechode obcou musíme absolvovať po rušnej ceste. Z areálu Škodovky v Horním Žďáru viedla do Jáchymova od roku 1963 asi šesť kilometrov dlhá skúšobná trolejbusová trať. Mnohým z nás preto napadne otázka prečo táto trolejbusová trať nemohla byť predĺžená až do Ostrova a prečo trolejbusy nemohli prispieť k odľahčeniu preťaženej komunikácie. 

Pred koncom obce prechádzala železničná trať na druhou stranu Jáchymovského potoka po dodnes dochovanom mostíku. Za ním, v km 5,4, bola vybudovaná zastávka s nákladiskom Horní Žďár (predtým Horní Brand) s jednou dopravnou, ale i manipulačnou a kusou koľajou. Do dnešnej doby sa na mieste bývalej zastávky dochovala prestavaná budova strážneho domčeka. Za Horním Žďárem opustila trať cestu a stúpala po úbočí lesnatého kopca, pričom v týchto miestach dosahuje stúpanie až 50 promile! 

Cestu lesom vysoko nad cestou si ale určite nenechajte újsť. V tomto úseku sa totiž dochovalo niekoľko umelých stavieb – mostíky, klenuté priepustky a vrcholom cesty je osemnásť metrov dlhý tunel. Oceľová mostovka z mostu pred tunelom bola síce pred rokmi znesená, ale my môžeme pokračovať ďalej po pomerne vyčistenom telese, ktoré postupne prechádza k promenádnej cestičke. 

Jáchymov – konečná stanica:

Vľavo, na opačnej strane údolia, uzrieme budovu Radium paláca, postavenú v rokoch 1911 -1912. Ale to sa už dostávame k cieľu našej cesty. V miestach parku s ľavičkami sa v km 8,0 nachádzala trojkoľajná konečná stanica St. Joachymsthal, alebo Jáchymov, kde bolo vybudované zázemie pre lokomotívy. Zo stanice pokračovala traťová koľaj v podobe s00 metrov dlhej vlečky do tabákové továrne, kam sa predovšetkým prepravovalo uhlie a surový tabak. Teleso vlečky je dobre priechodné,  takže sa po ňom dostaneme až pred objekty bývalého závodu Tesla. V areáli tabakovej továrne bola v roku 1908 dokocna zriadená krátka elektrická úzkorozchodná dráha o rozchode 700 mm.

Fotogaléria:

Toľko naše putovanie po zrušenej trati Ostrov – Jáchymov. Pozrime sa teraz ešte na niekoľko zaujímavostí z oboch miest.

Ostrov (pôvodne Schlackenwert) bol pravdepodobne zalôožený v prvom desaťročí 13. storočia Slávkem z rodu Hrabišiců. Mestom je zmieňovaný v privilégiu Jana Lucemburského z roku 1331. Mesto bolo obohnané hradbami s tromi vežovými branami a rada ničivých požiarov jeho charakter niekoľkokrát zmenila. Dnešný vzhľad starého mesta určila predovšetkým stavebná činnosť po poslednom veľkom požiari v roku 1866.

V Jáchymově môžete od konečnej stanice bývalej železnice pokračovať do kúpeľnej štvrte a vydať sa po hlavnej ceste hore na námestie. Vašej pozornosti určite neunikne objekt Kráľovskej mincovne, postavenej Ferdinandom I., slúžioacej po stáročia ako budova Banskej a hutnej správy (dnes múzeum), neskoro gotický kostol sv. Jáchyma a renesančná budova radnice, v ktorej sa nachádza aj mestské informačné centrum. Celá rada meštianskych domov na námestí je zdobená zujímavými kamennými portálmi z obdobia rozkvetu mesta v 16. storočí.

K návšteve lákajú aj zbytky Šlikovského hradu Freudenstein, v ktorého pivniciach boli pravdepodobne robené prvé pokusy ražby striebrných mincí – neskôr proslulých tolárov.

Navštíviť sa určite oplatí i Klinovec na ktorý od roku 1968 vedie sedačková lanová dráha, prekonávajúca prevýšenie 426 metrov. Jej dolná stanica leží v údolí Jáchymovského potoka pod Černým vrchem, asi tri kolometre od stredu mesta. O tejto lanovke vám prinesieme podrobnejšie informácie v našom seriáli o lanových dráhach.

41. diel nášho seriálu o nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratiach je na konci. Vaše tipy a námety do tohto seriálu ako aj ďalšie materiáli k jednotlivým tratiam očakávame na e-mailovej adrese redakcia@veterany.eu.

Našej redakcií sa podarilo zistiť podrobnejšie informácie o zrušení posledného úseku trate Viedenskej elektrickej železnice (Presburgerbahn), ktoré vám prinesieme v najbližšej dobe.

V rámci nášho seriálu by sme zase radi zmapovali korytnickú železnicu, železničnú trať Nemšová – Lednické Rovne na ktorej už viac ako 7 rokov nefunguje osobná doprava, ale aj unikátnu železničnú trať Prievidza – Horná Štubňa, ktorá sa nachádza v zozname železničných tratí, ktoré železničná spoločnosť  plánuje zrušiť. Zaujímavých a neprebádaných železničných tratí u nás i v zahraničí je však oveľa viac. Budeme preto veľmi radi ak nám o nich dáte vedieť a stanete sa spolutvorcami tohto zaujimavého seriálu.

Autor: Jaroslav Filo
Zdroj: http://www.zeleznice.czechian.net/zrusene/jachymov/pages/DSC01585.html
a http://www.cd.cz/old/TCD2006/6_41jach.htm

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.