Po stopách lanových dráh 4: Tunelová pozemná lanovka Karlové Vary – Imperiál a Pozemná lanovka Karlové Vary – Diana

Lanovka 1KARLOVÉ VARY – Na území dnešnej České republiky sa vyskytovali pozemné lanovky len v dvoch lokalitách – v Prahe a v Karlových Varoch. Zatial čo prvé dve pražské boli postavené podla rovnakého vzoru – teda lanovky s vodnou prevahou, trojica lanoviek postavených v rokoch 1906-1912 v Karlových Varoch bola stavaná nepomerne modernejším spôsobom, od samého počátku s elektrickou prevádzkou.

Svetoznáme kúpelné mesto Karlové Vary sa nachídzalo vo veľmi kopcovitom teréne. snahy o stavbu električky boli neúspešné (rovnako ako povojnové trolejbusové projekty), a preto bolo nutné  na niekoľkých náročných kopcovitých svahoch prevádzkovať modernejší zpôsob dopravy, než konské hotelové omnibusy, ktoré tam v tej dobe jazdili. Najvhodnejším projektom bola výstavba lanovje dráhy. Od počiatku tohoto storočia sa preto uvažovalo o niekolkych lokalitách, kde by mohli vieť. Zásluhou aktivit lorda Westburyho sa ako prvú podarilo presadiť stavbu dvoch lanových dráh. Prvá z nich sa stavala na základe koncesie z roku 1906 a viedla z Divadelnej ulice na výšinu Helenin dvůr (k hotelu Imperiál). Dĺžkou 114 metrov patrila síce mdezi kratšie lanovky, ale vynikala vedením trasy – celá je totiž postavená v tuneli. Od počiatku bol zvolený úsporný rozchod koľají 1 000 mm, celá trasa bola postavená ako jednokoľajová trať s výhybňou uprostred. Prevádzku zaisťovali dva drevené vozy s otvorenými plošinami, pričom lanovka premávala iba v lete. Otvorenie tejto dráhy bolo jednoznačným komerčným úspechom a bolo hnacím motorom pre stavbu ďalších lanových dráh.

Táto lanovka prežila bez zásadných problémov i obe svetové vojny a v nezmenej podobe jazdila až do roku 1955 kedy jej majiteľ (od roku 1954 novovzniknutý Dopravný podnik mesta Karlové Vary) rozhodol o jej rekonštrukcií. Tá trvala až do roku 1957 a vymenené bolo pri nej strojné zariadenie. Vozy zostaly pôvodné, ale len do roku 1961, kedy boli dôkladne modernizované a ich drevená skriňa bola nahradená celokovovou z Tatry Smíchov. Takto jazdila lanovka ďaľších 20 rokov až do 1. januára 1981, kedy bola z dôvodu katastrofálneho technického stavu zastavená jej prevadzka. Mesto malo značný záujem na jej rekonštrukciu, tá sa ale v tej dobe rodila velmi pomali. Nakoniec bola prijatá ponuka na rekonštrukciu od poľského podniku zahraničného obchodu Budimex, a v roku 1983 sa rozbehli práce na jej rekonštrukcií. Tá bola v zásade dokončena v roku 1985, ale na vozy z lokomotivky Konstal Chorzow (teda od poľského výrobcu električiek) sa čakalo daľšie dva roky. Vozy boli dodané až v roku 1987, takže v novembri 1987 bolo možné  začať prevádzku. Lanová dráha bola opätovne zaradená do siete mestskej dopravy, takže na nej platí rovnaké cestovné ako v karlovarských autobusoch (prevádzkovateľom  je ale bývalá ČSAD Plzeň, divízia MHD Karlové Vary, pretože pôvodný dopravní podnik bol zrušený k 1.1.1976). Lanová dráha je teraz v prevadzke celoročne s celodenným 15 minútovým intervalom.

Cestovný poriadok:

Pondelok – Piatok Sobota, nedeľa, Sviatok
05 30 45
06 00 15 30 45 45
07 00 15 30 45 05 25 45
08 00 13 30 45 00 21 36 50
09 04 16 33 52 02 21 36 50
10 04 20 33 52 02 21 36 50
11 04 16 33 52 02 21 36 50
12 04 16 33 52 02 21 36 50
13 04 17 30 45 02 21 36 50
14 00 15 30 45 02 21 36 50
15 00 15 30 45 02 21 36 50
16 00 15 30 45 02 21 36 50
17 00 13 30 45 02 21 36 50
18 04 16 33 52 06 21 36 50
19 04 20 33 52 02 21 36 52
20 09 25 45 09 25 45
21 10 10

Technické parametre lanovky:

Typ lanovky: osobná pozemná lanová dráha kyvadlového systému s pevným uchytením 50-miestnych vozov (PL-50)
Rozchod: 1 000 mm
Prepravná kapacita: 790 osôb za hodinu
Šikmá dĺžka: 127 m
Vodorovná dĺžka: 114 m
Dolná stanica: Divadeľná ulica – 381 m.n.m.
Horná stanica: Hotel Inperiál – 435 m.n.m.
Prevýšenie: 54 m
Výkon hlavného motoru: 51 kW
Maximálna dopravná rýchlosť: 2,04 m/s
Čas jazdy: 1 min
Kapacita vozov: 50 osôb
Počet vozov: 2
Výrobca: Budimex / Mostostal Zabrze, vozy Konstal Chorzów
Zariadenie je vprevádzke od roku: 1987
Rekonštrukcia nebola vykonaná

Technické parametrepôvodnej  lanovky:

Typ lanovky: osobná pozemná lanová dráha kyvadlového systému s pevným iuhytením 40-miestnych vozov (PL-40)
Rozchod: 1 000 mm
Umiestnenie pohonu: Horná stanica
Prepravná kapacita: 720 osôb za hodinu
Šikmá dĺžka: 127 m
Dolná stanica: Divadeľná ulica – 381 m.n.m.
Horná stanica: Hotel Inperiál – 435 m.n.m.
Prevýšenie: 54 m
Priemer dopravného lana: 28 mm
Maximálna dopravná rýchlosť: 1,5 m/s
Prepravná kapacita: 40 osôb
Počet vozov: 2
Výrobvca: Von Roll
Prevádzkované od – do: 1907 – 1960
Rekonštrukcia: 1955 – generálny oprava lanovky, 1961 – nové vozy z vagónky Tatra Smníchov
Pozemná lanovka Karlové vary – Diana

Lanovka 2Mestská rada v Karlových Varoch bola povzbuzena komerčným úspechom lanovky k hotelu Imperiál a niekoľko rokov sa zamýšlala nad stavbou podobnej dráhy. Po mnohých názorových zmenách bola vybraná cesta na výšinu Diana, kde plán počítal i so stavbou rozhladni. K započatiu stavby došlo v roku 1911 a v auguste 1912, došlo k otvoreniu tejto dráhy. Lanovka na výšinu Diana bola stavaná vo veľmi obtiažnych podmienkach a svojou dĺžkou 437 metrov bola najdlhšiou lanovkou v celom vtedajšom Rakousku-Uhorsku. Parametre boli opäť totožné s elektrickými dráhami Westbury, na celej dráhe bolo použité jedine odlišné vedenie kladiek lana – to bolo  pochopiteľne vyvolané silným zakrivením trasy lanovky. Prvá sezóna nebola úspešná – nebolo sa čo čudovať, na výšině Diana nebol žiadny lákavý objekt, teda sa odtial dalo vyjsť jedine na prechadzky po okolí. To sa  výrazne zmenilo dokončením rozhladne 27. maja 1914, kedy sa počet návštevníkov výrazne zvýšil. Od zahájenia prevadzky až do roku 1960 jazdila dráha len v letných mesiacoch. Následujíci rok jazdila prvý krat i v zimnom období, ale to jej majitel (od roku 1956 tiež DP Karlové Vary) uvažoval o rekonštrukcií. Tá sa uskutočnila v rokoch 1963 až 1965 a bola prevedená rovnakým spôsobom ako rekonštrukcia „tunelovej“ lanovky – t.j. bolo vymenené strojné zariadenie a na podvozky vozu bola dosadená nová celokovová nástavba. Aj ďalší osud tejto lanovky bol rovnaky s „tunelovou“. Prevadzka bola ukončená 31. 12. 1980 a hladal sa podnik, ktorý by prevzal rekonštrukciu. Od roku 1984 sa i tu exponoval poľský podnik Budimex. Rovnako tu došlo k radikálnej modernizácií hornej stanice, potom bola postavená nová. Vozy boli opäť v roku 1987 dodané chorzowskou továrňou. Slavnostné začatie prevadzky sa začala 20. decembra 1988 a od tej doby jazdí lanovka bez zásadnejších problemov dodnes. Odlišnosťou od „tunelovj“ lanovky je jedine rekreačná tarifa, táto lanovka nie je zapojená do siete mestskej dopravy – v okolí hornej stanice niesu žiadne obytné časti. Rozhľadňa v hornej stanici ale zdielala tento osud len částečne, bola síce uzatvorená rovnako ako lanovka, ale jej obnova pokračovala podstatne pomalšie, takže sa otvorenia dočkala až v roku 1991, bohužiaľ v značne oklieštenej podobe bez výťahu, ktorý fungoval predtým. Na jej definitívnu rekonštrukcu zatiaľ niesu peniaze, i keď sa o nej doteraz uvažuje.

Lanovka je v prevádzek celoročne.

Cestovný poriadok:

Denne
09 00 15 30 45
10 00 15 30 45
11 00 15 30 45
12 00 15 30 45
13 00 15 30 45
14 00 15 30 45
15 00 15 30 45
16 00 15 30 45
17 00 15 30 45
18 00 15 30 45
19 00

V máji a októbri premáva lanovka do 18:00, v mesiacoch november, december, február, marec premáva len do 17:00, v januári nepremáva.

Technické parametre:

Typ lanovky: osobná pozemná lanová dráha kyvadlového systému s pevným ichytením 50-miestnych vozov (PL-50)
Rozchod: 1 000 mm
Umiestnenie pohonu: Horná stanica
Prepravná kapacita: 365 osôb za hodinu
Šikmá dĺžka: 453 m
Vodorovná dĺžka: 417 m
Dolná stanica: Hotel Pupp – 389 m.n.m
Medzistanica: Jelení skok – 473 m.n.m.
Horná stanica: Diana – 556 m.n.m.
Prevýšenie: 167 m
Výkon hlavného pohonu: 51 kW
Priemer dopravného kola: 28 mm
Maximálna dopravná rýchlosť: 2,04 m/s
Čas jazdy: 6,6 min.
Kapacita vozu: 49 + 1 osôb
Výrobca: Budimex / Mostostal Zabrze, vozy Konstal Chorzów
Zariadenie je vprevádzke od roku: 1988
Rekonštrukcia nebola vykonaná

Technické parametre pôvodnej lanovky:

Typ lanovky: osobná pozemná lanová dráha kyvadlového systému s pevným ichytením 40-miestnych vozov (PL-40)
Rozchod: 1 000 mm
Umiestnenie pohonu: Horná stanica:
Prepravná kapacita: 35 osôb za hodinu
Šikmá dĺžka: 453 m
Vodorovná dĺžka: 417 m
Dolná stanica: Hotel Pupp – 389 m.n.m
Medzistanica: Jelení skok – 473 m.n.m.
Horná stanica: Diana – 556 m.n.m.
Prevýšenie: 167 m
Výkon hlavného pohonu: 75 kW
Priemer dopravného kola: 28 mm
Maximálna dopravná rýchlosť: 1,75 m/s
Čas jazdy: 5 min.
Kapacita vozu: 40, pred rekonštrukcioz 36
Výrobca:Von Roll
Zariadenie bolo v prevídzke od – do: 1912 – 1987
Rekonštrukcia: 1963 – 1965: rekonštrukcia celej trate, dolnej stanice, nové vozy z Vagónky Tatra Smíchov, 1972 – 1974: rekonštrukcia elektrického zariadenia, nový motor MEZ Frenštát

Toľko teda naše putovanie zaujímavými lanovkami v Karlových varoch. Vaše tipy a námety k tomúto seriálu očakávame e-mailom na: redakcia@ veterany.eu. A nezabudnite, že ďalší diel nášho seriálu je tu opäť o dva týždne.

Zdroj: www.dpkv.cz a http://www.lanove-drahy.cz/?page=lan&lan=4
Úprava: Jaroslav Filo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.