Návraty: Počas rozlúčky so zimou v Gelnici bol pre výletníkov pripravený zaujímavý program

KOŠICE, GELNICA – Klub historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe Haniska pri Košiciach zorganizoval v sobotu 17. marca 2012 mimoriadnu jazdu nostalgickým vlakom na trati Košice – Margecany – Gelnica a späť, ktorá sa tešila veľkému záujmu verejnosti. Nuž a naša redakcia bola samozrejme pri tom. Do Košíc sme dorazili 8 minút po pol siedmej ráno. Na stanici, ktorá momentálne prechádza rekonštrukciou z počiatku veľa ľudí nebolo. Všetko sa ale začalo meniť, keď o siedmej dorazil na stanicu historický motorový vozeň M 131.1125 “Magda”.

Organizátori si preto rýchlo rozdelili úlohy a pustili sa do predaja cestovných lístkov. Prednosť samozrejme mali tí, ktorí si nostalgickú jazdu vopred rezervovali. “Sadnite si čo najúspornejšie, aby sa všetci pomestili”, povedal predseda klubu Ľubomír Lehotský prvým cestujúcim. Náš staručký motorák sa začal postupne zapĺňať cestujúcimi.

Je trištvrte na osem a náš celodenný výlet sa pomaly začína. Predseda klubu najprv poprosil ľudí o 4 miesta pre deti a pobral sa zmapovať obsaditeľnosť prívesného vozňa. Keď potom cestujúcim oznámil, že v prívešáku je pár miest voľných, je tam teplejšie a menej hluku, niektorí z nich túto informáciu využili a presunuli sa tam.

“Vítam Vás na na prvej tohoročnej jazde nášho klubu – na rozlúčke so zimou. Hoci obyčajne chodievame po tratiach na ktorých je už osobná doprava zastavená, tentokrát sme spravili výnimku a pôjdeme po živej trati, trati po ktorej sme ešte nejazdili a nemáme ju preskúmanú. V Gelnici je pre Vás pripravený bohatý program – prehliadka baníckeho múzea, starobilých kostolov a výstup na hrad. Po príchode do stanice Gelnica – mesto bude pre nás pripravený krátky uvítací program takže by som Vás chcel poprosiť, aby ste vystúpili z vlaku. Po jeho skončení budeme v jazde pokračovať o pár metrov ďalej, kde si vystúpite a prenecháte vlak na kyvadlové jazdy pre miestnych obyvateľov. O pätnástej bude pre Vás pripravená kyvadlová jazda do Mníška nad Hnilcom, ktorú máte v cene lístka. Kto by o túto jazdu nemal záujem, musí byť najneskôr o štvrť na päť na gelnickej stanici lebo na nikoho čakať nemôžeme. Počas jazdy si od našich asistentiek môžete kúpiť aj rôzne suveníry so železničnou tematikou, ktorých výťažok pôjde na činnosť nášho klubu. Počasie máme pekné, vybavovali sme ho pre Vás celý týždeň“, hovoril Ľubomír Lehotský do megafónu a dodal: “O chvíľu mimoriadne na desať minút zastavíme v Kysaku, kde pre nás železničiari pripravili zaujímavú výstavu. Kto by mal chuť, môže si vystúpiť a pozrieť si ju. Ale máte na to desať minút, potom musíme v jazde pokračovať ďalej”.

Zastávka Kysak:

Dve minúty po ôsmej sme zastavili v Kysaku, kde väčšina cestujúcich z vlaku vystúpila a pobrala si pozrieť spomínanú výstavu. Tá bola situovaná v budove železničnej stanice, kde si mohli ľudia pozrieť rôzne modely lokomotív vyrobené z rôznych starých a nepotrebných vecí. Výstavu vhodne dotvárali detské kresby, publikácie so železničnou tematikou a ďalšie predmety s tematikou železníc. Pred staničnou budovou bol odstavený historický vozeň v ktorom sa nachádzalo modelové koľajisko. Ako sme sa neskôr dozvedeli, táto malá výstava sa konala od 14. do 18. marca pri príležitosti 140. výročia trate Spišská Nová Ves – Kysak.

Pobyt nášho vlaku na stanici sa nakoniec predĺžil o desať minút. Pohli sme sa zo stanice. Vo vlaku panovala príjemná atmosféra. Každý z nás sa už tešil na tento zaujímavý výlet.

V Margecanoch nasledoval obeh motoráku na druhý koniec prívesného vozňa, čo mnohí cestujúci využili na fotenie.

Vitajte v Gelnici:

Tri minúty po deviatej sme zastavili v stanici Gelnica kde na nás už čakala dychová hudba so svojim kultúrnym programom, počas ktorého si dokonca niektorí z nás aj zatancovali. Slova sa potom ujala primátorka mesta, ktorá privítala výletníkov a zaželala im príjemný pobyt v starobylom baníckom meste Gelnica. Následne odovzdala slovo Ľubomírovi Lehotskému, ktorý vo svojom príhovore povedal, že do tejto oblasti prišli preto, lebo je nespravodlivé že Gelnická dolina ako aj mesto Gelnica samotné sú na okraji záujmu cestovného ruchu. “A preto sme tu my múzejníci, ktorí chcú podporiť naše východné Slovensko aj takouto jazdou. Košičania teraz nastúpia do vláčika a odvezieme ich do stanice Gelnica – mesto, kde vystúpia a vrátime sa naspäť. O päť minút je tu prázdny vlak späť a k dispozícii bude pre všetkých, ktorí sa budú chcieť odviesť našou historickou motorkou, ktorú familiárne nazývame Magda – tak si zapamätajte že dnes vás vezie Magda.” Ako ďalej uviedol, pred dvoma týždňami sa im za nemalé finančné prostriedky podarilo kúpiť ešte jednu takúto motorku, ktorú by chceli do konca roka opraviť a od budúceho roka s ňou jazdiť na akcie, aby mohli zobrať viac cestujúcich. Už teraz boli dva týždne pred akciou vypredaní a je rád že sa nakoniec všetci do ich vlaku pomestili. “Ďakujem za milé privítanie i pekné počasie. Vybavovali sme ho pre Vás celý týždeň, stálo nás to nemálo finančných prostriedkov ale vyplatilo sa.”

Príhovor Ľubomíra Lehotského v Gelnici

Po nastúpení do vlaku nás už privítal Pán Igor, ktorý nás výletom po Gelnici sprevádzal. Už počas jazdy nás upozornil na starobylý kamenný most nachádzajúci na potoku Hnilca.

Po príchode na stanicu Gelnica – mesto sme všetci rýchlo vystúpili a pobrali sa na prehliadku Gelnice. Tú sme začali na námestí, odkiaľ sme sa pobrali do priestorov baníckeho múzea. Po absolvovaní krátkeho odborného výkladu o histórii mesta sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá ostala na prehliadke múzea a jeho expozície, druhá sa vybrala na prehliadku neďalekých starobilých kostolov, ktorá bola tak isto so zaujímavým výkladom. O jedenástej sa potom mali obe skupiny vymeniť.

Naša skupina absolvovala s Igorom krátku prehliadku mesta počas ktorej sme sa pristavili nie len pri najzaujímavejších budovách mesta, ale absolvovali sme aj prehliadku rímskokatolíckeho a evanjelického kostola.

A zatiaľ čo sa sa druhá skupina vybrala na prehliadku kostolov, my sme išli na obed do reštaurácie na námestí, ktorý pre nás organizátori podujatia vybavili za 2,50 €, pričom okrem polievky bol na výber zo 4 druhov jedla.

Po obede naša skupina opäť zašla do múzea, kde sme s jeho sprievodkyňou absolvovali prehliadku múzea. Tam nás zaujali nie len dobové nástroje a predmety súvisiace s baníctvom, ale aj zaujímavá výstava historických fotografií. V areáli múzea bolo pre nás pripravené menšie občerstvenie v podobe čaju a slaného pečiva.

Po prehliadke si niektorí z nás kúpili na pamiatku magnetky, pohľadnice či minipublikácie a spolu s ostatnými sa ako správni turisti pobrali na výstup na Gelnický hrad – presnejšie na jeho pozostatky. Ako sme sa dozvedeli, miestny obyvatelia i výletníci hradný kopec veľmi radi navštevujú. Po prvej svetovej vojne boli na kopci posadené stromy, vybudoval sa park s altánkami a detským ihriskom a konali sa tam rôzne kultúrne podujatia, diskotéky, či majálesy. Nástupom nového politického režimu v 50. rokoch sa ale všetko zmenilo a hradný kopec v súčasnosti vyzerá tak ako vyzerá.

Z histórie Gelnice:

Významnú časť prírodného bohatstva Spiša tvorili medené a železné rudy, ktoré sa cez stáročia ťažili na severnej strane Spišsko-gemerského Rudohoria v juhovýchodnom cípe Spiša. Strediskom spišského baníctva a nositeľom zvláštneho baníckeho práva bola Gelnica. Prakticky z jej chotára sa vyčlenili ostatné banské mestečká, ktoré boli a čiastočne do súčasnosti aj sú obývané nemeckým obyvateľstvom, hovoriace zvláštnym nárečím. V 15. storočí sa najsilnejšou ťažiarskou rodinou stali Thurzovci, ktorí si v Gelnici postavili aj hrad.

V roku 1264 do stala Gelnica od uhorského kráľa Belu IV. mestské správa. V 14. a 15. storočí sa v Gelnici a okolí ťažilo nie len striebro a me´d, ale aj zlato, ortuť, olovo a železná ruda. Gelnica bola známa nie len svojim baníctvom, ale aj železiarskou výrobou a s tým súvisiacimi remeslami – kováčsky cech, cech mäsiarov, kožušníkov, ševcov, krajčírov. V druhej polovici 19. storočia sa stalo klinčikárstvo a reťazárstvo v Gelnici najvýznamnejšou živnosťou. V rokoch 1921 – 1923 postihla československé hospodárstvo kríza, ktorá bola začiatkom likvidácie slovenského železiarskeho priemyslu a podstatne postihla Gelnicu u Hnileckú dolinu, ktorá dostala názov Hladová dolina.

Mesto je od roku 1996 sídlom okresu Gelnica. Súčasná Gelnica je mestom s rozvinutou infraštruktúrou – nemocnica, sieť materských škôl, základná a stredná škola, zimný a futbalový štadión, zrekonštruovaný kultúrny stánok – Zariadenie pre trávenie voľného času (Anfiteáter), sieť obchodu a služieb, ubytovacie a stravovacie možnosti. Mesto má v lete všetky podmienky pre turistiku, cykloturistiku a prímestskú rekreáciu v Turzove a lesoparku, v zime pre lyžiarsky šport, korčuľovanie a v sezóne i pre poľovníctvo a rybárstvo.

Gelnica je ideálnym miestom na dovolenku pre všetkých návštevníkov, ktorí vyhľadávajú pokojné miesta, prechádzky prírodou a historické pamiatky.

Prehliadku mesta môžeme začať na Baníckom námestí, ktoré je obklopené meštianskymi domami. Symbolom mesta je socha modliaceho sa baníka na námestí. Stredom historického jadra je rozľahlá budova starej radnice z roku 1802 s mohutnou barokovou vežou, patriacou k typickým siluetám mesta. Dnes je tu sídlo baníckeho múzea. Medzi najvýznamnejšie architektonické pamiatky mesta patria gotický rímskokatolícky kostol zo 14. storočia, zrúcaniny Gelnického hradu nad mestom, ako aj kamenný most cez rieku Hnilec, ktorý je zapísaný v zozname Technických pamiatok. Námestie pri evanjelickom kostole (1784) patrí k najidilickejším kútom mesta. lemujú ho starobylé domy v tereziánskom baroku z druhej polovice 18. storočia.

Kyvadlové jazdy do Prakoviec a Mníška nad Hnilcom:

Zatiaľ čo sme my výletníci absolvovali prehliadku starobilej Gelnice, miestny obyvatelia si mohli vychutnať jazdu “Magduškou” na trase Gelnice – Prakovo a späť. Prvá jazda bola o 09:50, druhá o 11:00. Obe jazdy boli tak isto úplne vypredané a tešili sa veľkému záujmu verejnosti.

O 14:45 sme sa postupne začali schádzať pred gelnickou stanicou. KHKV totiž pre nás o 15:00 pripravil kyvadlovú jazdu cez Prakovce do Mníška nad Hnilcom, na ktorej sa však zúčastnilo aj niekoľko miestnych obyvateľov.

V stanici Mníšek nad Hnilcom nás upútala nie len staničná budova a historický ČSAD označník, ale aj hlásenie obecného rozhlasu o výjazde dobrovoľného hasičského zboru na hasenie požiaru v gelnických lesoch. Počas nášho pobytu na stanici sme nechali odísť rýchlik do Bratislavy a osobný vlak do Nálepkova, respektíve na Červenú skalu.

Návrat Do Košíc:

O štvrtej hodine popoludní sa náš nostalgický vlak vydal z Mníška nad Hnilcom späť do Gelnice a odtiaľ cez Margecany na košickú hlavnú stanicu. Počas jazdy si ľudia pochvaľovali tento výlet a tešili sa na najbližšiu akciu. V stanici Margcecany sa počas obehu motorákom dalo opäť fotografovať.

Prichádzame do Košíc – do cieľa nášho výletu. Po vystúpení z vlaku si ľudia spravili ešte posledné fotografie a pobrali sa domov. My sme sa ešte rozlúčili s organizátormi a keďže rýchlik do Bratislavy tak skoro nešiel, pobrali sme sa na prehliadku historického centra.

Pre tých, ktorí sa na prvú tohoročnú akciu KHKV nedostali, ale aj pre všetkých ktorí si chcú vychutnať neopakovateľnú jazdu nostalgickým vlakom spojenú s prekrásnym celodenným výletom máme dobrú správu. Najbližšia akcia tohto klubu – Prebúdzanie Katky  sa uskutoční už cez víkend 21. a 22. apríla 2012 v košickom rušňovom depe. Na túto akciu sa budete môcť dostať aj mimoriadnym vlakom na čele s parným rušňom 498.104 “Albatros”.

Najbližšou nostalgickou jazdou sa 26. mája 2012 KHKV vypraví do Jasova a Medzeva. Spoločne oslávite Deň detí hrami, výletom, návštevou Jasovskej jaskyne a kláštora.

Autor: Jaroslav Filo
Z histórie Gelnice: Informačný sprievodca

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.