Múzeum dopravy pozýva: Prezentácia knihy Peter Šimko – Železnice na starých pohľadniciach

Vydavateľstvo DAJAMA sa v rámci edície Na starých pohľadniciach už niekoľko rokov venuje objavovaniu dávnych a niekedy už aj zabudnutých krás Slovenska. Staré pohľadnice sú totiž výborným pomocníkom pri spoznávaní nedávnej minulosti a čitateľom často poskytujú výraznejší zážitok a plnšie precítenie opisovaných lokalít než súčasné fotografie či ilustrácie. Po úspešných knihách predstavujúcich viaceré slovenské mestá a regióny sme pripravili v tomto roku prvú publikáciu, ktorá prostredníctvom starých pohľadníc približuje v čase tzv. zlatej éry vydávania pohľadníc mimoriadne zaujímavú tému – slovenské železnice.

Pohľadnice vydávané najmä na začiatku 20. storočia  nie náhodou pomerne často zobrazovali železničné stanice a objekty. Železnice totiž v tom období boli symbolom pokroku a nového života v slovenských mestách a dedinách. Železnica urýchlila prepravu osôb a tovaru a v železničných staniciach či v ich okolí sa často sústreďoval aj spoločenský život. Začiatkom 20. storočia bola na území Slovenska vytvorená pomerne hustá sieť železničných tratí, vďaka ktorým sa rozvíjal priemysel a vznikali nové obytné štvrte. Slovensko sa postupne začalo meniť z agrárnej krajiny na priemyselnú a práve toto obdobie zachytávajú aj pohľadnice sústredené v našej publikácii. Tento trend pokračoval aj po vzniku Československej republiky, čo takisto dokumentujú viaceré publikované pohľadnice.

Kniha Železnice na starých pohľadniciach obsahuje vyše 140 pohľadníc tematicky zameraných na históriu železničnej dopravy. Usporiadané sú podľa hlavných železničných tratí od západu na východ. Ide o akési voľné pokračovanie predchádzajúcich publikácií o mestách, v ktorých železnice tiež zohrali dôležitú úlohu. Táto sa však zameriava len na problematiku železničných tratí a najmä objektov a predstavuje ich tak, ako ich postupne zvečňovali fotografi a ako ich na starých pohľadniciach zachytili vydavatelia.

Kniha Mgr. Petra Šimka je vlastne malou „pohľadnicovou“ prechádzkou po slovenských železniciach v prvej polovici 20. storočia. Texty o jednotlivých železničných tratiach a objektoch opisujú nielen históriu ich vzniku a rozvoja, ale sú obohatené aj o rôzne zaujímavosti, ktoré čitateľom pomôžu lepšie pochopiť túto problematiku.

V súvislosti s prípravou tejto publikácie sa chcem poďakovať predovšetkým jej autorovi Petrovi Šimkovi, odborníkovi nielen na históriu železničnej dopravy  na Slovensku, ale aj na problematiku vydávania starých pohľadníc. Je nielen výborným znalcom histórie železníc, ale aj iniciátorom vzniku tejto publikácie. Práve on sa nemalou mierou zaslúžil o jej vydanie. Spolu s vydavateľstvom DAJAMA sa na ňom aj jeho zásluhou podieľa aj Považské múzeum v Žiline, ktoré vlastní množstvo prezentovaných starých pohľadníc. Ďakujeme jeho predstaviteľom, že nám pri koncipovaní, príprave a prezentácii tejto knihy vo všetkých smeroch zanietene a ochotne vychádzali v ústrety. Považskému múzeu na čele s riaditeľom PhDr. Borisom Schubertom však ďakujeme nielen za podporu myšlienky pripraviť takúto publikáciu, ale aj za jej spolufinancovanie. Pri dotváraní textov nám pripomienkami výrazne pomohol  jeden z najväčších znalcov histórie slovenských železníc – Ing. Jiří Kubáček, CSc., autor viacerých publikácií venovaných tejto problematike. Za jeho odborné pripomienky a skvalitnenie textu aj jemu patrí naše úprimné poďakovanie.

Spolu s autorom a so všetkými spolupracovníkmi a podporovateľmi verím, že publikácia Železnice na starých pohľadniciach si nájde verných čitateľov nielen medzi zberateľmi a záujemcami o históriu železničnej dopravy na Slovensku. Mojím želaním je, aby pomocou nej objavili krásu Slovenska aj ďalší domáci nadšenci či zahraniční návštevníci. A možno prostredníctvom pohľadníc viac porozumejú dedičstvu našich predkov…

Daniel Kollár, autor

Prezentácia knihy sa uskutoční 21. novembra 2011 o 15:30 v múzeu dopravy.

Zdroj: Múzeum dopravy

Pridajte prvý komentár

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.