Motocykle čias minulých 3: Prototyp českej Jawy 50 motocykel

Slovenský Pionier bol fenoménom svojej doby a okolo neho sa vždy čosi dialo. Bratia Česi spolu so značkou Jawa tvrdili a vo svete prezentovali, že to je Pionýr a že je to jawácky výrobok. Po rozpade ČSFR sa čiastočne odtajnili súvislosti a aj pohľad na toto malé približovadlo. Bohužiaľ len čiastočne, pretože v Čechách sa už otvorene prezentovalo to, čo Motokov neustále vo svete zdôrazňoval, prispeli k tomu aj publikácie, na ktoré sa odvoláva väčšina nezanietených bývalých a aj dnešných užívateľov tejto 50 – ky.

Isté nemenované vydavateľstvo zverejnilo na poli motocyklových publikácií informácie, ktoré boli z čias bývalého režimu a tie boli žiaľ tendenčné ako väčšina vtedajších informácií. Bola to teória malej českej Jawy a teda malého motocykla značky Jawa. Tieto tvrdenia boli vždy zo strany výrobcu, teda Považských strojární prezentované tak, že nariadením vedenia jedinej vtedajšej strany bolo výrobcovi nanútené logo Jawa. Motokov tvrdil, že je to nadviazanie na tradície predvojnovej svetovej značky a jedine značka Jawa bude vo svete predávať produkty Považských strojární. To práve vďaka tomu, že slovenský Pionier vychádzal z Jawy 359 (mopeda s pedálmi), teda z JAWY. V továrni Manet bol moped Jawa 359 prepracovaný na malý motocykel, ktorý už s českou Jawou nemal nič spoločné a bol projektom  vývojovej kancelárie v Považských strojárňach. Tento fakt bol vedome a s úspechom zamlčiavaný. Manet platil za to, že jeho produkty niesli logo továrne Jawa. Tá neustále považovala slovenského Pioniera za licenčný výrobok, no ona tento malý motocykel nikdy sériovo nevyrábala. Považovala ho za svoj produkt, dokonca všetky zmeny od pôvodnej 359-ky museli byť Jawou schválené. Pražská Jawa vo vývojovom centre vyrobila niekoľko funkčných prototypov na báze Jawy 359. Najznámejšími boli prototypy mopeda Jawa 359 s okrytovaním, motocykla 550 s okrytovaním, mopeda s tvarmi Pioniera 555(teda s pedálmi), skútra 550 a motocykla Jawa 50, tieto prototypy sa veľmi nápadne ponášali na finálny sériový Pionier 555 s výnimkou okapotovaného mopeda na báze Jawa 359. Prototypy boli prezentované ako Jawa 50 skúter a Jawa 50 typ 555. Mimo týchto relatívne známych približovadiel mali v Prahe veľké množstvo odvodenín a kombinácií Jawy 50 ale  nikdy to nebol Pionier 555. No na reklamných plagátoch boli najznámejšie prototypy prezentované ako originál 555. Prakticky opticky pri letmom pohľade rozdiel bol nepostrehnuteľný. Takmer rovnaké tvary evokovali to, že to je jeden motocykel. Model Jawa 50 bol voľným okom zameniteľný so slovenským Pionierom 555.  Slovenská 555-ka bola dielom designéra A. Vačku a nemala s pražským prototypom Jawa 50 nič spoločné. Vznikala na rysovacích doskách vo vývoji v Považskej Bystrici.

Boli to na sebe dva nezávislé vývojové trendy? Kto prišiel prvý s prototypom 555?  Nebodaj jeden prototyp 555 kopíroval druhý? Vôbec, prečo mali obidva projekty označenie „555“?

To sú otázky, ktoré mi stále vŕtajú v hlave. Som realista a svoju mladosť som prežil v režime, ktorý sa tváril demokraticky, ale nesmelo existovať viac strán ako jediná komunistická. Údajne bolo všetko všetkých, no ak mal niekto na viac ako jeho okolie, bol sledovaný. Z týchto skúseností si dovolím podotknúť, že české prototypy sú dnes veľkou raritou, ale žiaľ nikdy neboli Pionierom a Pionier nikdy nebol jawácky výrobok. Je jedno aké logo bolo na nádrži. Boli, existovali a vlastne boli jedinou 50-kubíkovou motorkou. Tento fakt, že sa od seba prakticky neodlišovali prototypy a sériovky malých 50-tok, ma priviedol k názoru, že v Čechách robili svoj výskumný program tak, aby mohli do sveta na plné ústa kričať je to „NAŠA JAWA“ a nie slovenský Pionier. Porovnávanie týchto dvoch strojov je naozaj na pohľad zložité. Nezainteresovaný nadobudne pri letmom pohľade presvedčenie, že je to ten istý motocykel.

Slovenský Pionier 555 mal zadnú kyvnú vidlicu s dvoma strunami a centrálnou nosnou rúrou /struny pod sedadlom/. Pražský prototyp Jawy 50 s predĺženým zadným blatníkom mal len jednu strunu ako Jawa 359 čo laik nezistí a podsedadlový priestor možno  nemal centrálnu nosnú rúru, ale nosníky ako skúter Jawa 50.

Motor slovenského Pioniera 555 mal nový karburátor na pravej strane. Pražská Jawa 50 mala pôvodný na ľavej strane ako Jawa 359. V oboch prípadoch je schovaný pod kapotážou. Aký tam je, to laik nezistí.

Obidva stroje nemali pedále, čo hodnotím u pražského prototypu ako aplikáciu motora Pionier 550 (nie 555) zo Slovenska.

Kolesá Pioniera boli celonábojové s hrubšími drôtmi výpletu. Prototyp Jawa 50 mal kolesá polonábojové s tenšími špicami z Jawy 359.

Slovenská 555 – ka mala zadnú celonábojovú brzdu ovládanú lankom, pražský prototyp mal polonábojovú zadnú brzdu na pravej strane uprostred rozety sekundárneho reťazového prevodu a tá bola ovládaná tiahlom na pravej strane z prepracovanej Jawy 359 z Pov. Bystrice. Tieto rozdiely sa dali ľahko prehliadnuť.

Riadidlá Pioniera boli rovné nového typu a mal vo výbave tachometer, český prototyp mal riadidlá z Jawy 359 a bol bez tachometra. Tento rozdiel je tiež ťažko postrehnuteľný.

Predný blatník Pioniera mal charakteristické črty desingu pána Vačku, český prototyp mal tvar predného blatníka viac vajíčkový.

Zadný blatník pražského prototypu bol viac vykrojený, jeho tri prelisované bočné lišty nepresahovali jenomiestne sedadlo a boli riešené zhora nadol od nadlhšej po najkratšiu. Pionier 555 mal zadný blatník menej vykrojený a jeho tri lišty boli zhora nadol od najkratšej po najdlhšiu. Bolo to ľahko zameniteľné.

Aj Jawa 50, aj Pionier 555 mali sedadlo a nosič, no ich tvary boli rozdielne a takisto zadné svetlo malo iný tvar.

Najzávažnejším, no na fotografii nezistiteľným faktom bol materiál. Pionier 555 bol v sérii celokovový vrátane kapotáží, ale pražský prototyp bol poskladaný z dielcov zo sklolaminátu s výnimkou nádrže, podnádržovej kapotáže a svetlometu, ktoré boli tiež z Jawy 359.

Po predstavení okapotovanej verzie Pioniera 555 znovu od desingera A.Vačku sa objavil ďaľší prototyp Jawa 50. Bol to už spomínaný skúter. Slovenský Pionier mal kryty nôh a podlahy ľudovo nazývané reumaplechy. Mal dvojsedlo a aj plexisklo. Skúter Jawa 50 mal prepracovaný kompletný rám. Prestavba spočívala v predĺžení nosnej rúry nad motorom, čím sa samotný skúter natiahol do dĺžky. Karburátor bol naďalej na ľavej strane, ale ukotvený na dlhšom sacom potrubí. Zadná vidlica s jednou strunou bola z Jawy 359, ale rám nesúci mohutné dvojsedlo bol prepracovaný a bol pevnejší. Jeho oblúkový nosník bol privarený k nosnej rúre pod pôvodným sedadlom a spevňovacie nosníky boli privarené k nosnej rúre nad kĺbom zadnej trojuholníkovej kyvnej vidlice. Motor bol totožný s Pionierom 555 (mimo karburátora). Čo sa týka karosérie, tá bola u skútra zo sklolaminátu. Tak ako skúter, tak aj Jawa 50 mali oproti Pionieru iné zadné svetlo, ktoré bolo typické pre jawácke kývačky. Neskoršie bolo toto svetlo použité aj na Pionieri pre Indiu. Zadné svetlo Pioniera 555 bolo typické len pre tento typ a neskoršie sa objavilo u Jawetty. Boli to prakticky len detaily a praotec bol ten istý, teda Jawa 359. Podľa všeobecného poznania ak dvaja pracujú na tej istej veci, nikdy ich produkty nebudú totožné, ale len podobné, tak aj Pionier 555 a Jawa 50 boli motocykle len podobné. Sériovo sa vyrábali len na Slovensku, no boli to dva koncepčne podobné motocykle, ale nikdy nie „totožné“ ako to tvrdia do dnes v Čechách.

Dnes sú tieto prototypy naozaj cenené, ak vôbec nejaké existujú. Odlišujú sa od sériových Pionierov naozaj len v detailoch, no tieto odlišnosti ich robia výnimočnými. Výnimočné sú vlastne tým, že vôbec sú. Aj v minulosti sa prototypy cenili a to práve pre odlišnosti od sériových modelov. Cenili sa aj úpravy, tie boli ale poväčšine amatérske. No cenili ich len zainteresovaní. Odlišovať od šedého priemeru sa chcel skoro každý, no vtedajší príslušníci to videli úplne ináč. Uniformovanosť bola nutná a prakticky sa prejavovala v každom nariadení, v každých predpisoch a novelách. Kto chcel byť iný mal problém. Spomínam si na výrok istého uniformovaného muža, ktorý tvrdil, že „Mám rád lidi stejných tváří a proto velím PLYN“. Bol nadšený, keď všetci si museli nasadiť plynové masky a bežať v tvare do kopca s plnou poľnou. Ak niekto zaostával, tak mu to na kopci spočítal a robil si z neho posmešky. Takíto jedinci boli v siedmom nebi, keď na cestách videli len MB-čky a Trabanty a oni sedeli v Žiguláku či Moskviči. Nikto nesmel predbehnúť Volgu, nesmel predbehnúť policajta na Jawe 350, ak sa tak stalo, tak sa dialo to o čom nikto nahlas hovoriť nesmel. Skrátka v bývalom Československu prvotným popudom na výrobu malej 50-ky bola akcia Dr. Freya a konštruktérov Jozífa a Křifku. V tej pohnutej dobe neboli ale projekty realizované. Realizované  boli až v novom režime opäť v pohnutej dobe nadšeného budovania socializmu. Výsledok boli motocykle Pionier vyrobené na Slovensku ale s logom značky, ktorá nemala s finálnou výrobou už nič spoločné.

Podobne ako v predošlých článkoch, tak aj teraz som čerpal z fotodokumentácie a postrehov zo súkromných archívov vtedajších hlavných slovenských aktérov vývoja a výroby  „Pioniera“. V galérii sú odprezentované dobové fotografie, z ktorých niektoré ešte neboli vôbec verejne prezentované v žiadnom médiu. Ďakujem majiteľom, ktorí ich cez pána Metzkera poskytli na prezentáciu a samozrejme ma teší, že sa tak stalo. Cena týchto informácií a dokumentácie je nevyčísliteľná, pretože v minulom režime nesmeli byť prezentované v tejto forme. Páni Bednár, Bizík, Dománek, Jandušík, Metzker, Nekoranec, Ulický ďakujem Vám. Podobne ďakujem aj za foto mopeda tváriaceho sa ako Pionier 555 pánovi Šimovi. Je to foto prototypu o ktorom som netušil donedávna ani ja. Nabudúce sa premiestnime spolu s mopedom Jawa 359 do Považskej Bystrice.

Autor: Gilbert

Pridajte prvý komentár

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.