MDC Informuje: Hodnotenie činností v železničnom múzejníctve na Slovensku počas roku 2009

MDCDňa 30. januára 2010 sa konala vo Vrútkach koordinačná porada Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ a občianskych združení pôsobiacich v oblasti železničného múzejníctva na Slovensku, n ktorej sa prerokovali plány na rok 2010 a zhodnotili výsledky dosiahnuté v minulom roku. Porady sa zúčastnili zástupcovia všetkých občianskych združení.

Vyhodnotenie uzatvorených zmlúv

Medzi10 občianskych združení je na a zákalde rôznych typov zmlúv rozdelených 90 dráhových vozidiel – z toho 13 parných rušňov, 8 motorových rušňov, 8 motorových vozňov, 3 elektrické rušne a motorové vozne, 40 osobných, poštových, služobných a prívesných vozňov, 6 nákladných vozňov, 4 motorové dreziny a traťové stroje, 5 upravených ubytovacích vozňov, 2 koľajové žeriavy a 1 pancierový vozeň. Z tohto počtu je aktuálne v prevádzkyschopnom stave 62 vozidiel, čoo je 69 % z celkového počtu. Jedná sa o 6 parných rušňov, 8 motorových rušňov, 7 motorových vozňov, 3 elektrické rušne a motorové vozne a 38 osobných, nákladných a ubytovacích vozňov. Na základe harmonogramov sa v dlhodobom reštaurovaní aktuálne nachádzajú parné rušne 556.036, 524.1117, 555.3008, 354.1178, 434.2338, motorový vozeň M 131.1546, 3 osobné vozne (Ci Bratislava východ, Be Zvolen, BDlm Poprad), 1 servisný vozeň (Aa Bratislava východ) a 1 motorová drezina vo Zvolene.

Vyhodnotenie prevádzky, usporiadané podujatia

V porovnaní s minulým rokom sa počet prevádzkových dní hnacích vozidiel (1 prevádzkový deň = jedno hnacie vozidlo, prevádzkované počas jedného dňa) zverených OZ opäť mierne zvýšil. Oproti 235 dňom v roku 2008 je to 242 dní v roku 2009, z toho 97 parných. To je nepochybne obdivuhodné číslo. Aj vďaka pomerne rozsiahlym odpustkom z poplatkov za dopravnú cestu zo strany ŽSR je slovenské historické železničné vozidlá čoraz viac vidieť, čo nepochybne prispieva k popularizácii slovenských železníc. Všetky poduiajtia Múzejno-dokumentačného centra boli počas roka 2009 prezentované centrálnym plagátom, distribuovaným po železničných staniciach, na veľmi slušne navštevovanej webovej stránke vlaky.net, na webových stránkach ŽSR i MDC a v prípade drvivej väčšiny klubov i na ich klubových stránkach. Zdá sa, že tento systém sa vcelku osvedčil a pravdepodobne sa bude rozvíjať i v nadchádzajúcom roku. Mimoriadne pozitívna bola perfektná reprezentácia slovenskej železničnej nostalgie na mediálne ostro sledovanom Winton Traine, pri podujatiach v rámci slovensko-maďarskej pohraničnej spolupráce v oblasti Lučenca, na zraze historických parných rušňov v českej Lužnej a na Slávnostiach pernštejnského panstva, v poľskom Wolsztyne a Chabówke, ako aj v maďarskej Budapešti. Na domácej pôde bola účasť klubmi udržiavaných vozidiel MDC už tradične ozdobou prebúdzania Katky, podujatí pri príležitosti MDD vo Vrútkach, jedenásteho ročníka Gram Prix Zvolen, jedenásteho ročníka celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel Rendez 2009 a celého radu menších podujatí.

Vyhodnotenie údržby prevádzkyschopných vozidiel

Od minulého roku, kedy sa podarilo dohovoriť nielen relatívne rozumný udržiavací poriadok, ale i štartovací bod periódy udržiavacieho cyklu pre všetky prevádzkované vozidlá sa postupne dostáva udržiavací režim historických železničných vozidiel do života. Počas roku 2009 sa už v súlade s ním ukončila oprava parného rušňa 498.104 bratislavského albatrosklubu, vykonala sa vyväzovacia oprava vrútockého modelárskeho vozňa Da 6-5030 a sledované kritériá v súčasnosti už bezo zvyšku napĺňa aj motorový vozeň M 131.1443, ktorého reštaurovanie pokračuje obnovou interiéru pod taktovkou Spoločnosti Považskej dráhy v Púchove. Do odstraňovania zistených problémov po vykonaných technických kontrolách sa pustil klub z bratislavského rendezu. Podarilo sa obnoviť profil obručí na dvoch vozňoch a zaobstarať sadu nových vinutých pružín pre T 679.019. Ohromnú prácu vykonal Spolok Výhrevne Vrútky na obnove exteriéru motorového rušňa T 679.1168 a osobného vozňa Bai. Tomuto klubu sa podarilo v roku 2009 aj znovusprevádzkovať dlhodobo odstavený elektrický rušeň E 669.2133, vrátane všetkých nevyhnutných dokumentov. Do podobne roizsiahlej rekonštrukcie sa v podobe rozsiahlej obnovy čerstvo prideleného osobného „rybáku“ pustil aj zvolenský Klub historickej techniky. Na normálnom rozchode v Poprade bol obnovený exteriér sprievodného vozňa BDa, na úzkom rozchode sa podarilo po sérii meraní a prehliadok ku koncu roka na papiere dostať „kométu“ EMU 26.001. Popísané veľké množstvo odvedenej práce dáva reálnu nádej, že preukázaná dielenská klubová kapacita bude stačiť na všetky udržiavacie zásahy tých vozidiel, ktorých prevádzková spôsobilosť vyprší v priebehu roka 2010.

Autor: Múzejno-dokumentačná cenztrum
Úprava: Redakcia

4 Comments

  1. Máte uvedeného nesprávneho autora. Keď už preberáte články z iných web stránok, tak uveďte aspoň správne údaje.

  2. Igi: My sme čerpali zo stránok Múzejno-dokumentačného centra, pričom sme ten článok upravili tak, aby sme ho mohli použiť celý.

  3. Ak je to tak, tak sa ospravedlňujem. I Keď si myslím, že autor je ten istý. 🙂

  4. Pozeral som si ten článok na MDC a tam nie je uverjnený žiadny autor. Keďže sme tento článok prebrali z MDC a následne mierne upravili, dali sme autora článku – v tomto prípade MDC. Ak by sme čerpali z iného webu, dali by sme zdroj na ten web odkiaľ sme čerpali.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.