Zaujímavosti: Trolejbusová linka č. 221 po piatich rokoch opäť v premávke

BRATISLAVA – Sviatok Všetkých svätých a pamiatka zosnulých (Dušičky) je každoročne obdobím kedy mestská doprava praská vo švíkoch. A preto mestský dopravca zabezpečuje pohodlnú prepravu cestujúcich na cintoríny nie len bežnými, ale aj mimoriadnymi autobusovými a trolejbusovými linkami.

Trolejbusy:

Trolejbusové linky premávajú v oblasti Cintorína Ružinov (L 201, 202 a 208) a Ondrejského cintorína (L 202, 206, 205 a 208). Kvôli zvýšeným prepravným nárokom na cintoríny sa v uplynulých rokoch rozšíril počet trolejbusových liniek o mimoriadne cintorínske linky č. 221 a 222 premávajúce  v čase cca od 09:00 do 18:00 v 10 minútovom intervale.

Linka č. 221 premávala počas Sviatku všetkých svätých od 1.11. 2000 do 1. 11.2 006 po trase Hlavná stanica, Šancová, Trnavské mýto, Miletičova, Prievozská, Mierová, Cintorín Ružinov a späť.
Linka č. 222 premávala tak isto iba počas sviatku všetkých svätých od 1. 11. 2000 do 2. 11. 2003 po trase Rajská, Dunajská (• < Cintorínska), Mlynské nivy, Prievozská, Mierová, Cintorín Ružinov a späť.

Zaujímavosťou je, že linka č. 221 sa tento rok po piatich rokoch opätovne vráti do premávky a spolu s kapacitne posilnenými linkami č. 201, 202 a 208 zabezpečí pohodlnú prepravu cestujúcich k Cintorínu Ružinov.

Autobusy:

Podobne ako trolejbusy, aj autobusy zabezpečovali a do dnešných dní ešte stále zabezpečujú prepravu cestujúcich na cintoríny. Bez problémov sa s nimi dostanete k Martinskému cintorínu, Cintorínu Petržálka, Cintorínu Slávičie údolie a k Cintorínu Lamač, či do Krematória.

Medzi najstaršie špeciálne autobusové linky pravdepodobne patrí linka s označením Krematórium. Tá jazdila od februára 1969 počas kremačných dní po trase (Župné nám., tunel, Lafranconi, Mlynská dolina, Lamačská), Lamač – Vrančovičova, Krematórium, pričom z/do mesta išiel len prvý a posledný spoj.

V období od 4. 5. 1971 do 31. 5. 1972 zabezpečovala prepravu cestujúcich do Krematória špecialna autobusová linka Kx premávajúca po trase Župné nám., tunel, Lafranconi, Mlynská dolina, Lamač, Krematórium. Expresný autobus premával v utorok – piatok 10:30 – 16:30 a v sobotu 07:30 – 17:30. Od 9. 4. 1972 aj v nedeľu od 13:00 do 18:00. Avšak 1. júna 1972 sa jeho trasa nasledovne zmenila: Hviezdoslavovo nám., Jeseninovo nábrežie, Lafranconi, Mlynská dolina, Lamač, Krematórium. Táto linka bola neskôr nahradená linkou 26k o ktorej sa nám nepodarilo zistiť žiadne informácie.

Z dôvodu zmeny organizácie dopravy bola linka č. 26k nahradená linkou č. 40 premávajúcou už od 1. septembra 1965. Do Krematória však začala jazdiť až od roku 1973 pričom sa jej trasa viackrát zmenila.

■ 15. 2. 1973 – 10. 4. 1981: Hviezdoslavovo nám., nábrežie, Mlynská dolina, Lamačská, Hodonínska, Krematórium, pričom v pondelok premávala z mesta len po Vrančovičovu ul.
11. 4.1 981 – 26. 8. 1984: Nový most, nábrežie, Mlynská dolina, Lamačská, Hodonínska, Krematórium, pričom v pondelok premávala z mesta len po Vrančovičovu ul.
27. 8. 1984 – 3. 4. 1988: Patrónka, (Pri Suchom mlyne >), Lamačská, Hodonínska, Krematórium.

Dopravu cestujúcich do Krematória neskôr zabezpečovala linka č. 41, ktorá premávala od 1. apríla 1968. Pre náš článok je však podstatné obdobie od od 1. júla 1991 do 30. júna 1996 kedy premávala po trase Patrónka, Lamačská, Lamač, Krematórium (• Dúbravka – Technické sklo). Od 1. júla 1996 až do 9. januára 2000 premávala po predĺženej trase na ktorej trasa čiastočne kopírovala trasu dnešnej linky č. 21: AS Mlynské nivy, Karadžičova, Legionárska, Šancová, Pražská, Patrónka, Lamačská, Lamač, Krematórium (• Dúbravka – Technické sklo).

V období od 1. 4. 1996 do 30. 6. 1996 premávala do Krematória linka č. 126, ktorá v pracovných dňoch nahradila linku č. 41. Jej trasa bola nasledovná: Hlavná stanica, Pražská, Lamačská, Hodonínska, Lamač, Krematórium (• Dúbravka – Technické sklo). Linka č. 41 v tomto období premávala len cez voľné dni.

Doprava do Krematória je však zabezpečovaná aj v súčasnosti. V období od 10. 1. 2000 – 4.1 2. 2005 zabezpečovala dopravu cestujúcich okrem linky č. 37 (Nový most – Pri krematóriu – Záhorská Bystrica) aj linka č. 38 premávajúca po trase Patrónka, (< Pri Suchom mlyne,) Lamačská, Hodonínska, Krematórium od 08:00 do 17:00 v hodinovom intervale. Od 5. 12. 2005 do 4. 9.2011 premávala táto linka v nezmenenom intervale po nasledovnej upravenej trase: Patrónka, (< Pri Suchom mlyne,) Lamačská, Tesco Lamač, Lamačská, Pod násypom, Hodonínska, Krematórium.

V oblasti Krematória však premávala aj štandardná linka Z, neskôr 102, dnes 37.

Linka Z premávala od 28. 5.1972 do 31. 3. 1976 po trase Dunajská, < Ul. 29. augusta, < Dostojevského rad, < Vajanského nábrežie, Jesenského >, Hviezdoslavovo nám. >, Jeseninovo nábr., Mlynská dolina, Patrónka, Lamačská, Hodonínska, Bratislavská, Československých tankistov, Záhorská Bystrica. Táto linka bola nahradená linkou 102, ktorej premávková trasa sa niekoľkokrát zmenila.

■ 1. 4. 1976 – 17. 9. 1978: Ulica 29. augusta, Poľná, Karadžičova, Dostojevského rad, nábrežie, Mlynská dolina, Patrónka, Lamačská, Hodonínska, cesta I/2, Bratislavská, Československých tankistov, Záhorská Bystrica
18. 9. 1978 – 10. 4. 1981: Hviezdoslavovo nám., nábrežie, Mlynská dolina, Patrónka, Lamačská, Hodonínska, cesta I/2, Bratislavská, Československých tankistov, Záhorská Bystrica
11. 4. 1981 – 4. 4. 1988: Most SNP, nábrežie, Mlynská dolina, Patrónka, Lamačská, Hodonínska, cesta I/2, Bratislavská, Československých tankistov, Záhorská Bystrica
5. 4.1 988 – 1. 4. 1991: Most SNP, nábrežie, Mlynská dolina, Patrónka, Lamačská, Hodonínska, (Krematórium), cesta I/2, Bratislavská, Československých tankistov, Záhorská Bystrica
2. 4. 1991 – 9. 12. 1996: Nový most, nábrežie, Mlynská dolina, Patrónka, Lamačská, Hodonínska, cesta I/2, Bratislavská, Československých tankistov (• SOU Energetické), Záhorská Bystrica
10. 12. 1996 – 9. 1. 2000: Nový most, nábrežie, Mlynská dolina, Patrónka, Lamačská, Hodonínska, cesta I/2, TV Markíza, Bratislavská, Československých tankistov, Záhorská Bystrica

Od 10. januára 2000 zabezpečuje premávku do Krematória a Záhorskej Bystrice linka č. 37 po trase Nový most, nábrežie, Mlynská dolina, Patrónka, Lamačská, Hodonínska, Bratislavská, Československých tankistov, Záhorská Bystrica. Pre úplnosť treba dodať, že táto linka začala premávať už 1. januára 1964, avšak do oblasti Patrónky, Lamača, krematória a Záhorskej Bystrice sa dostala až v spomínanom roku 2000.

Počas sviatku všetkých svätých bývala linka č. 38 v rokoch 2004 – 2006 nahradzovaná špeciálnou linkou č. X 38 jazdiacou po trase Hlavná stanica – Pražská – Brnianska – Patrónka – Lamačská – Hodonínska – Krematórium a späť.  Jej premávka bola zabezpečená v cca 15-minútovom intervale nasledovne:
■ 30. 10. – 1. 11. 2004: od 08:00 do 19:00
■ 29. 10. – 1. 11. 2005: 07:45 – 18:30 (30. 10. len popoludní)
■ 1. 11. 2006: 07:45 – 18:30

V rokoch 2009 a 2010 zabezpečovala dopravu do Krematória mimoriadna linka X92 premávajúca po trase linky 92 v úseku Vozovňa Petržalka – OD Lamač a ďalej do Krematória. Linka premávala cca od 09:00 do 19:00 v 20-minútovom intervale.

Od 29. 10. do 1. 11. 2011 bude do premávky opätovne zaradená linka X38 po trase zrušenej linky č. 38 (Patrónka – Krematórium).

Dopravu k Cintorínu Slávičie údolie v súčasnosti zabezpečujú linky č. 31 a 39. V období od 29. 4. 1990 do 26. 1. 1992 premávala k Cintorínu Slávičie údolie linka 39-S s trasou Račianske mýto, Mýtna, Nám. 1. mája, Staromestská, nábrežie, Mlynská dolina, Staré grunty, Cintorín Slávičie údolie. Túto linku nahradili linky 100 a 131, linka nepremávala cez prázniny; premávala jednosmerne v nedeľu večer.

Linka č. 131 premáva v nedeľu a sviatok pred dňom vysokoškolského vyučovania od 8. decembra 2002 po jednosmernej trase Hlavná stanica, Zochova, Lafranconi, Cintorín Slávičie údolie a zabezpečuje dopravu študentov zo stanice na internáty Lafranconi a Mlynská dolina.

V období od 1. 10. 1981 do 17. 4. 1994 tu však pravidelne premávala linka č. 100 po trase Vazovova, (Radlinského >, Starohorská >), Mýtna, Nám. 1. mája, Staromestská, nábrežie, Mlynská dolina, Cintorín Slávičie údolie Túto linku nahradili linky 31, 39, 39-S. Linka nepremávala cez prázniny; premávať mala začať 1. 4. 1981, ale DPMB nemal potrebný limit nafty. Zrušená bola  18. 4. 1994.

Linka č. 31 (premávajúca už od 1. januára 1953) začala premávať k Cintorínu Slávičie údolie v 90. rokoch 20. storočia, čím nahradila linky č. 39-S a 100. Až do 1. septembra 1999 premávala po trase Jelačičova, (Kupeckého >, Žellova >), Miletičova, Trnavské mýto, Šancová, Mýtna, (< Radlinského, < Vazovova), Nám. 1. mája, Staromestská, nábrežie, Mlynská dolina, Staré grunty, Cintorín Slávičie údolie. Linka nepremávala cez prázdniny. Od 2. septembra 1999 začala premvávať po nasledovnej trase: Jelačičova, (Kupeckého >, Žellova >), Miletičova, Trnavské mýto, Krížna >, Legionárska >, (< Šancová, < Radlinského, < Vazovova), Mýtna, Nám. 1. mája, Staromestská, nábrežie, Mlynská dolina, Staré grunty, Cintorín Slávičie údolie, pričom nepremávala cez prázdniny a od 17. 9. 2000 mala konečnú na Trnavskom mýte.

Predchodcom dnešnej linky č. 39 bola linka 39/X. Tá premávala pravdepodobne od 10. júna 1978 v špičke pracovných dní po trase Cintorín Slávičie údolie, Staré grunty, Mlynská dolina, nábrežie, tunel, Kapucínska, Župné námestie a ešte v tom isto roku bola jej trasa nasledovne zmenená: Cintorín Slávičie údolie, Staré grunty, Mlynská dolina, nábrežie, tunel, Kapucínska, Obchodná, Kollárovo námestie.

Spojenie Cintorína Slávičie údolie a Martinského cintorína bolo zabezpečené linkou č. 39, ktorej trasa sa postupne menila.

■ 1. 9. 1965 – 3. 10. 1970: Hodžovo nám., < Poštová, < Obchodná, < Kollárovo námestie, Nám. 1. mája >, Námestie slobody, Mýtna, Vazovova >, Radlinského >, Račianske mýto, Šancová, Trnavské mýto, Trnavská, Vrakunská, Ostredky. Táto linka nahradila linku 24/X a  od 4.10.1970 bola zlúčená s linkou 42
■ 4. 10. 1970 – 31. 5. 1972: Cintorín Slávičie údolie, Staré grunty, Mlynská dolina, nábrežie, tunel, Župné námestie, Obchodná, Poštová >, Hodžovo námestie >, < Kollárovo námestie, Námestie slobody, Mýtna, Vazovova >, Radlinského >, Račianske mýto, Šancová, Trnavské mýto, Trnavská, Vrakunská, Ostredky. Táto linka nahradila linku 42.
■ 1. 6.1 972 – apríl 1974: Cintorín Slávičie údolie, Staré grunty, Mlynská dolina, nábrežie, Hviezdoslavovo námestie, Jesenského, Nám. SNP, Obchodná, Poštová >, Hodžovo námestie >, < Kollárovo námestie, Námestie slobody, Mýtna, Vazovova >, Radlinského >, Račianske mýto, Šancová, Trnavské mýto, Trnavská, Vrakunská, Ostredky
apríl 1974 – 27. 4. 1978: Cintorín Slávičie údolie, Staré grunty, Mlynská dolina, nábrežie, tunel, Župné námestie, Obchodná, Poštová >, Hodžovo námestie >, < Kollárovo námestie, Námestie slobody, Mýtna, Vazovova >, Radlinského >, Račianske mýto, Šancová, Trnavské mýto, Trnavská, Vrakunská, Ostredky
28. 4. 1978 – 22. 2. 1980: Cintorín Slávičie údolie, Staré grunty, Mlynská dolina, nábrežie, tunel, Župné námestie, Obchodná, Kollárovo námestie, Námestie slobody, Mýtna, Vazovova >, Radlinského >, Račianske mýto, Šancová, Trnavské mýto, Trnavská, Vrakunská, Ostredky. Táto linka nahradila linku 42.
■ 23. 2. 1980 – 30. 6. 1999: Cintorín Slávičie údolie, Staré grunty, Mlynská dolina, nábrežie, Staromestská, Hodžovo nám., Nám. 1. mája, Mýtna, Vazovova >, Radlinského >, Račianske mýto, Šancová, Trnavské mýto, Trnavská, Vrakunská, Ružinov – Súhvezdná (=Ostredky)
od 1.7.1999: Cintorín Slávičie údolie, Staré grunty, Mlynská dolina, nábrežie, Staromestská, Hodžovo nám., Nám. 1. mája, Mýtna, Radlinského >, Šancová > (< Legionárska, < Krížna), Trnavské mýto, Trnavská, Vrakunská, Ružinov – Súhvezdná

Vráťme sa ale k linke 24/X. Tá premávala pravdepodobne od 1. marca do 31. augusta 1965 po trase Centrálne trhovisko (= Trnavské mýto), Trnavská, Vrakunská, Ostredky, pričom po predĺžení na Mierové námestie bola prečíslovaná na linku č. 39.

Pre úplnosť dodáme, že tento rok bude premávka k Cintorínu Slávičie údolie zabezpečená následovne:
■ v piatok 28. 10. 2011: linky č. 31 a 39 premávajú podľa cestovných poriadkov platných pre školský rok
■ v dňoch  29. – 30. 10. 2011: linka č. 39 bude posilnená vloženými spojmi a premávať bude podľa mimoriadneho cestovného poriadku. Linka č. 31 nebude premávať.

Dopravu cestujúcich k petržalskému cintorínu zabezpečovala od 19. novembra 2007 linka č. 180 premávajúca až do 27. júna 2008 po trase Kúpalisko Matador, Kaukazská, Bratská, Smolenická, Šintavská, Petržalka – Holíčska. V období od 28. 6 .2008 do 28. 2. 2011 premávala po trase Kúpalisko Matador, Gogoľova, Dargovská, Kaukazská, Bratská, Smolenická, Šintavská, Petržalka – Holíčska. Hoci je  táto linka v súčasnosti zrušená od 29. októbra do 1. novembra 2011 bude po jej trase premávať mimoriadna linka X80.

Pre úplnosť však dodávame, že dopravu cestujúcich k cintorínu Petržalka zabezpečovala od marca do septembra 2011 linka č. 89 po trase Cintorín Petržalka – Sad Janka kráľa a späť. Z ekonomických dôvodov však bola zrušená a dopravu k cintorínu zabezpečujú vybrané spoje linky č. 80.

Avšak skôr ako začala pravidelná premávka MHD k Cintorínu Petržalka, počas Sviatku všetkých svätých tam premávala mimoriadna linka X82. Tá premávala od 30. 10. do 1. 11. 2004 v čase od 09:00 do 18:30 v intervale 20 minút po trase Kúpalisko Matador – Údernícka – Kaukazská – Bratská – Smolenická – Šintavská – Holíčska a späť. Autobusy zastavovali na zastávkach Kúpalisko Matador, Cintorín Petržalka, Kopčany – sídlisko, TERNO, Smolenická a Holíčska. Zastávka Cintorín Petržalka bude na Kaukazskej ulici pri križovatke s Hrobárskou ulicou. V rokoch 2005 – 2007 premávala v čase od 09:00 do 18:00 v intervale cca 15 minút po upravenej trase ŽST Petržalka – Kopčianska – Bratská – Kaukazská – Údernícka – Kúpalisko Matador – ŽST Petržalka; autobusy zastavovali na zastávkach ŽST Petržalka (bývalá zastávka linky 86 smer Kopčany), Závod Matador (na znamenie), Cintorín Petržalka, Kúpalisko Matador a ŽST Petržalka; zastávka Cintorín Petržalka bude na Kaukazskej ulici pri križovatke s Hrobárskou ulicou.

Toľko teda exkurzia do histórie mestskej hromadnej dopravy v Bratislave venovaná linkám premávajúcich v oblasti cintorínov.

Spracoval: Jaroslav Filo
Zdroj: imhd.sk
Foto: archív VE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.