Starý most končí – rozlúčme sa s ním ako sa patrí

Ako iste viete, Starý most v Bratislave sa bude rekonštruovať. Hovorí sa o tom roky, ale práve teraz nastal už ten čas. Zmluva na rekonštrukciu bola nedávno podpísaná. Starý most najprv zrušili pre IAD, potom aj pre MHD. Teraz slúži len peším. Dlho však už nebude, približne medzi 15.11.-30.11.2013 sa začne rozoberať a zostane len v spomienkach Bratislavčanov. Príďte sa s ním rozlúčiť v piatok 08.11.2013 o 16:00

POZOR ZMENA ČASU ZAČATIA ROZLÚČKY!

BRATISLAVA – Starý most. Nič zvláštne, ani nové pre Bratislavčanov. Je tu od nepamäti….

Premostenie mesta Poszony (Bratislavy) s Ligetfalyu (Petržalka – (Parková ves) ) tu bolo od nepamäti. Prvý krát bol most postavený v 15. storočí, ale slúžil veľmi krátko. Drevené mosty sa striedali a boli veľmi zraniteľné.

most-1825-1891

Pontónový most slúžil od roku 1825 do roku 1891

Prvý „kvalitný“ most bol postavený v roku 1825. Nachádzal sa v miestach, v ktorých premával Propeler. Viedol od dnešného Námestia Ľudovíta Štúra teda centra mesta. Most slúžil až do roku 1891 kedy ho nahradil most pevný.

Most cisára Františka Jozefa postavený v roku 1890

O postavení prvého trvalého mosta sa rozhodlo na krajinskom sneme v roku 1889 zásluhou ministra Barossa. Podľa projektu francúzskeho inžiniera F. Cathry-Saléza postavili most od 12.8.1889 do 22.12.1890. Slávnostne ho otvoril cisár František Jozef 30.12.1890, podľa ktorého dostal aj meno. Oceľový most mal 7 polí, z ktorých stredné bolo najväčšie 92 m. K nemu sa symetricky pripájali z každej strany dve polia po 72 m a jedno pole 32 m dlhé. Celková dĺžka mosta bola 458,45 m. Na bratislavskej strane postavili murované colnice. Umiestnený bol presne v miestach dnešného Starého mostu. Viedol teda od Šafárikovho námestia. Na jeho pilieroch bola pristavaná aj druhá časť mostu – železničná. Železnica tu premávala na trati Bratislava – Szombathely. Celkové náklady na stavbu predstavovali 1 780 000 forintov. V roku 1914 po ňom začala premávať aj Viedenská električka, ktorá premávala pre nezhody s železnicami na vlastnej trati v cestnej časti.

Most s traťou električky

Po vzniku ČSR v roku 1918 sa prestal názov mosta používať a bol nazývaný len ľudovo „Dunajský most“. 28.10.1934 dostal povenovanie po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. V roku 1935 po zmene rozchodu na ňom začali premávať klasické mestské električky. Po pripojení Petržalky k Nemecku v roku 1938 sa stal most hraničným a prevádzka električiek na ňom skončila.

Štefánikov most po realizácii nemeckých vojsk v roku 1945 (posledná fotka mostu)

Koniec mosta nastal na začiatku apríla 1945, kedy ho do vzduchu vyhodili ustupujúce nemecké vojská. Následne bol v roku 1946 červenou armádou postavený nový most v miestach a na pilieroch, kde sa nachádzal Štefánikov most. Išlo o provizórne riešenie ,no nakoniec zostalo dodnes. Postavená bola vtedy len cestná časť. Hneď po výstavbe doň boli vložené koľajnice pre električku, no tá po ňom nepremávala. V roku 1950 bola postavená železničná časť mosta. Električka do Petržalky začala premávať až v roku 1951.

V roku 1961 prešla po moste posledná električka. Dôvodom bola uplynutá životnosť mosta a obmedzenie premávky vozidiel ťažších ako 12 ton. Železničná doprava bola zrušená v roku 1983 a presmerovala sa na Most Hrdinov Dukly – (dnešný Prístavný most) železničná časť zostala nevyužitá a plánovalo sa ju využiť pre provizórnu rýchlodráhu, (Bosákova-Malá scéna-Mlynské nivy) tá sa však z dôvodu neefektívnosti neuskutočnila, hoci vďaka nej sa postavila estakáda z mostu.

Starý most po výmene 3 mostných polí. V pozadí už stojí nákupné centrum Eurovea

V roku 1984-1985 boli vymenené 3 mostné polia. Nové sú úplne odlišného vzhľadu. Po Nežnej revolúcii sa most premenoval na Starý most. S mostom to išlo už len dolu vodou.

01.01.2013 bola z mostu vylúčená IAD. Od 15.05.2010 bol most uzavretý aj pre MHD a od 17.05.2010 na ňom bola uzavretá aj pešia lávka, avšak tá sa od 07.01.2011 po odstránení asfaltu na cestnej časti a opráv na nej uviedla opäť do prevádzky. Práve tá bude tento mesiac končiť svoju činnosť a rozlúčiť sa so Starým mostom budete môcť symbolicky v piatok 08.11.2013 o 16:00 na Petržalskej strane mosta pri mýtnom domčeku.

Starý most v noci

Petržalský okrášľovací spolok pozýva všetkých Bratislavčanov na rozlúčkový happening so Starým mostom. Nebude chýbať hudba, varené vínko zdarma či púšťanie lampiónov šťastia ( prineste si ak máte). Príďte sa aj Vy rozlúčiť s najstarším Bratislavským mostom,  kým ho nerozoberú a nestane sa len spomienkou. Zároveň si budete môcť zakúpiť kalendár historických fotografií Petržalky na rok 2014. Akcie sa zúčastnia aj major Borisenko, vojenský pridelenec Ruskej federácie v SR. Dôvodom pozvania bolo to,  že most po vojne opravila Červená armáda. Súčasťou happeningu bude vytvorenie živej reťaze na Starom moste z Petržalky do Starého Mesta. Zistí sa koľko ľudí je treba na premostenie Dunaja! Všetkých potešia aj zaujímavé postavy z histórie, ktoré na happeningu očakávame. Dúfajme, že časostroj bude fungovať a ony sa dostavia. Dobové oblečenie z čias Františka Jozefa je vítané. Viac info nájdete TU.

Na nedeľu 10. novembra 2013 je zase pripravená bežecká rozlúčka so Starým mostom, ktorá sa uskutoční v rámci blížiacich sa Dní študentstva. Viac informácií o študentskom behu nájdete na http://www.behsity.sk/.

Po rozlúčke s mostom sa začne jeho rozoberanie, plánuje sa medzi 15.11.-30.11.2013. Informovať Vás o tom budeme určite. Zhotoviteľ stavby to má mestu oznámiť minimálne týždeň pred uzavretím.

 

BUDÚCNOSŤ:

Nový Starý most

Most sa má v najbližsej dobre podrobiť celkovej rekonštrukcii, pričom pôvodný zostane akurát jeden pilier. Rekonštrukcia sa podľa zmluvy musí skončiť v auguste 2015. Na oboch stranách budú vybudované lávky pre cyklistov a chodcov. Na moste budú aj „balkóniky“ s lavičkou. Pravdepodobne bude zelený. Už po ňom nebudú premávať autobusy ani IAD. Bude to špeciálny most len pre električky a záchranné zložky. 1. etapa električky do Petržalky sa skončí na Bosákovej ulici (dnešná zastávka Farského pri TPD).

Do Petržalky budu premávať hlavne nové nízkopodlažné električky Škoda 29T

Na trase bude mať 3 zastávky: Viedenská cesta, Bosákova a Jantárová cesta. Trasa bude mať 2,4 km a počíta sa na nej s prevádzkovaním hlavne električiek Škoda 29T.

Po dokončení trate sa zruší obratisko autobusov Šafárikovo námestie a dnešné „dvojité“ námestie sa spojí a stane sa z neho pekný priestor hodný Historického centra hlavného mesta.

Po ukončení 1. etapy sa plánuje 2. etapa a to predĺženie trate cez stred Petržalky až na jej koniec ku Janíkovmu dvoru. A v poslednej 3. etape sa má dostať električka až na Hlavnú stanicu. Uvidíme, či to bude mestom navrhované riešenie cez Špitálsku, Priečnu os, (Imricha Karvaša) alebo cez občanmi preferované riešenie cez Námestie SNP, Suché mýto a Štefánikovu, čo by malo omnoho väčšiu logiku. Toto riešenie nám predstavilo združenie TRAM Štefánikova.

 

A na záver popriať novému Starému mostu veľa odnesených električiek. Uvidíme, či sa bude aj po rekonštrukcii volať Starý most, alebo dostane od Bratislavčanov opäť symbolickú prezývku Dunajský most.

Autor: Martin Žarnovický
Zdroje: wikipedia.sk, imhd.sk, facebook.com, referaty.atlas.sk, www.bratislavskerozky.sk
10 Comments

  1. zelený most vytvára modernú atmosféru, čím naruší dobovú atmosféru v historickej časti hlavného mesta. Je technický a hodí sa niekde do prírodnej lokality.

  2. Súhlasím. Nech potom ten nový Starý dunajský most ČERVENEJ armády F. Jozefa a M. R. Štefánika natrú radšej na ČERVENO.

  3. Je škoda, že sa napriek väčšinovému financovaniu zo zdrojov EÚ nevybral lepší návrh. Aspoň keby tam bol oblúk ako z čias MCFJ/Dunajskeho/STenikovho mostu

  4. Jemný oblúk nad mostom vyjadruje určitý charakter historickosti ktorý patrí nad historický most pretože sa nachádza v historickom centre mesta. tento súčasný projekt mosta je moderný

  5. mali možnosť pred troma rokmi vypracovať návrh na most v historickom štýle, mali na to aj podklady a inšpiratívne návrhy od mnohých ľudí. Bratislava bude mať zasa poškodenú historickú atmosféru moderným mostom

  6. pozrite si historické mestá v Európe a ich štýlovo historické mosty, ktoré vytvárajú atmosféru doby a sú slohovo harmonicky zladené s historickými architektúrami. Nový projekt mosta vytvára narušenú atmosféru v historickom centre hlavného mesta. Je moderný zo všetkými modernými prvkami ktoré znehodnocujú nielen most ale hlavne historickú časť mesta

  7. starý most patrí do suboru historických technických pamiatok, starý most patrí medzi štátom chránené technické pamiatky, jedná sa o najstarší most v Bratislave, mal by sa zakonzervovať, zreštaurovať a vyhotoviť podľa prvej mostnej konštrukcie s oblúkom nad strednými piliermi, za pozoruhodné je povšimnúť si nádherné svetelné stojany s girlandami, ktoré krášlili most, podľa nich vyhotoviť nové

  8. starý most je nielen historickou technickou pamiatkou ale aj majetkom mesta Bratislavy, ak by sa vyhotovil v historizujúcom slohu s prvými slohovými secesnými svietidlami, mohol by byť vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Po zakonzervovaní by stačilo vymeniť niektoré poškodené kovové konštrukcie

  9. Nech je prestavba predstavovaná akokoľvek, aj tak to dopadne úplne ináč. Aj tu zasiahnu finančné skupiny a ich rozhodnutie bude také, že finálny produkt nebude mať s históriou nič spoločné. Deje sa to stále tak. Príkladom bola Siemenska, Ferona, mlyn Jedla, Parketka a nedávno Cvernovka. Ak most raz rozoberú, tak ho uvidíme len na starých fotografiách, pretože realita bude taká, že na jeho mieste bude len niečo po čom sa dostaneme na druhý breh Dunaja, niečo čo nebude mať nič príťažlivé pre staromilcov. Gilbert

  10. Tento nový projekt je iba nevydarená zelená atrapa niečoho len veľmi hmlisto pripomínajúceho pôvodný most Franza Josefa. Mali spraviť radšej presnú kópiu – alebo potom skutočne niečo moderné, niečo podobné štýlu mostu Apolo, čo by súviselo s Euroveou a tiež by dokonale podčiarklo dobovosť okolitej zástavby na strane starého mesta. Taktiež by to lepšie korešpondovalo s jestvujúcou a aj budúcou novou zástavbou Petržalského brehu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.