Boli sme pri tom: Bratislavská noc múzeí a galérií 2010

CAM_0751BRATISLAVA – V sobotu 15. mája 2010 sa na celom Slovensku uskutočnil 6. ročník obľúbeného podujatia Noc múzeí a galérií. My sme pre vás mapovali toto podujatie v Bratislave, kde ste počas celého dňa i noci mohli navštíviť množstvo múzeí a galérií.

Železničné múzeum Bratislava-Východ

Každý kto sa počas tohto poduajtia rozhodol navštíviť železniční múzeum na Rendezi pravdepodobne využil kyvadlovú dopravu v podobe mimoriadného nostalgického vlaku, ktorý premával medzi Hlavnou stanicou a depom na Východnom.

Odchod prvého nostalgického vlaku z Hlavnej stanice bol o 10:15. Vlak tvorila súprava historických vozňov na čele s parnou lokomotívou 331.037 „Uhranka“ a jeho trasa viedla z Hlavnej stanice do ŽST Lamač a odtiaľ  späť na Hlavnú stanicu a ďalej až k rušňovému depu na Východnom.  Počas jazdy zastavil vlak v staniciach Hlavná stancia (aj pri jazde z Lamača), ŽST Lamač a Bratislava-Východ (v areáli železničného múzea). Predpokladaný príchod do múzea bol o 11:15.

Ďalšie odchody nostalgického vlaku už zabezpečovala súprava motorového vozňa 262.007 + vlečný vozeň na trase Hlavná stanica – Bratislava-Východ a späť.

Cestovný poriadok:

Odchody z Bratislava-Hlavná stanica: 13.00, 14.30, 16.00, 18.30
Príchody do Depo Bratislava-Východ: 13.20, 14.50, 16.20, 18.50
Odchody z Depo Bratislava-Východ: 12:30, 14.00, 15.30, 18.00, 20.00
Príchody do Bratislava-Hlavná stanica: 12:50, 14.20, 15.50, 18.20, 20.20

Zaujímavosťou je, že odchod vlaku z Rendezu o 12:30 nebol uvedený v cestovnom poriadku. Prvý odchod motorového vlaku mal byť o 13-tej z Hlavnej stanice. Keďže historický motorový vlak je odstavený na Rendezi a na Hlavnú stanicu by musel ísť tak či tak, rozhodli sa organizátori poduajtia pridať  „jeden odchod navaše“., ktorý by tak či tak museli vykonať. Vďaka tomu, tak zobrali prvých záujemcov z Rendezu a zároveň nešli naprázdno.

Železničné múzeum Bratislava-Východ bolo otvorené od 10-tej do 20-tej hodiny. Po príchode mimoriadneho parného vlaku čakal na návštevníkov zaujímavý program. Návštevníci si mohli vzhliadnuť expozáciu železničného vodárenstva, modelové koľajisko, prevádzkyschopné i opravované historické železničné vozidlá, či odviesť na stanovišti rušňovodiča parného rušňa a na motorovej drezine. Kto sa chcel dozvedieť čo to o histórií areálu a vystavovanej technike, nenechal si újisť prehliadky areálu múzea pod vedením Pána Ing. Jiřího Kubáčka. Jej trasa začínala pri objekte bývalej personálnej kuchyne (dnes sídlo archívu a knižnice) a viedla do budovy Trubkárne ležiacej pri vajnorskom zhlaví koľajiska dezinfekčnej stanice.  Tam je umiestnená expozícia zariadení, používaných pri opravách a údržbe železničných vozidiel a železničných tratí. Odtiaľ prehliadka pokračovala okolo už spomínaného objektu prvej personálnej kuchyne až k budove malej vodárenskej veže, v ktorej je inštalovaná expozícia železničného vodárenstva a výdajných stojanov na olej. Túto expozíciu v exteriéri doplňuje vodný vozeň a výber rôznych typov vodných žeriavov.

Prvá prehliadka začínala o 13:30 a zúčastnilo sa na nej možstvo ľudí.

 

Vodárenské múzeum a tradičná kyvdlová doprava v podobe historického autobusu

O 14-tej hodien sme v rušňovom depe Bratislava-Východ nastúpili na mimoriadny motorový vlak na Hlavnú stanicu. Odtiaľ sme sa električkou č. 12 presunuli k budove Slovenského Národního Múzea na Vajanského nábreží, kde už na nás čakal historický autobus Škoda 706 RTO ≠236, ktorý nás odviezol do Vodárenského múzea. Hisotircký autobus premváal v hodinových intervaloch od 13-tej do 19-tej hodiny a o jazdu s ním bol veľký záujem. Odchody z Vajanského nábrežia boli o 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 a 18:00 a odchody z Vodárenského múzea o 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40 a 18:40. Autobus zastavoval iba pred budovou Slovenského Národného Múzea na Vajanského nábreží a pri Vodárenskom múäeu. Odtiaľ sa išiel odstaviť na odstavnú plochu – „parkovisko“ medzi Devínom a a Rivierou. Pri Vodárenskom múzeu by totiž nemal kde zaparkvoať a nemal by sa ani kde otočiť.

Zatiaľ čo historický autobus premával do Vodárenského múea iba medzi 13-tou a 19-tou hodinou, samotné múzeum bolo otvorené od 10-tej do 21-prvej hodiny. Počas celého dňa v ňom mohli  návštevníci vzhliadnuť expozíciu vodárenského múzea, ktorá bola od 19-tej hodiny s odborným výkladom. Zároveň ste si mohli pozrieť výstavu Voda očami Vodákov a Čo ste o vode nevedeli.

Mezi tohtoročné novinky múzea patrila Súťaž masiek na tému „Vodná ríša“, ktorá sa uskutočnila medzi 14-tou a 17-tou hodinou. Najlepšie masky boli ako inak odmenené zaujímavými cenami. O 16-tej sa začala 40-minútová prezentácia najlepších prác študentov záhradnej a krajinnej architektúry a od 17-tej hodiny bolo pripravené pečenie pstruhov.

 

Slovenské Národné Múzeum lákalo ľudí výstavou k 65. výročiu skončenai 2. svetovej vojny na Slovensku

Po príchode historického autobusu na Vajanského nábrežie sme sa presunuli do budovy Slovenského Národného Múzea otvoreného od 10:00 do 24:00, ktoré pripravilo pre návštevníkov bohatý program. Okrem Prírodovedeckého múzea ste počas poduajtia mohli vzhliadnuť aj niekoľko zaujímavých výstav ako Cesty slovenskej knihy od Proglasu k postmoderne, Turci na Slovensku, či Odslobodenie Slovenska. Veľkým lákadlom bola dozaista aj návšteva Antrapologického depozitára pod názvom Čo prezradia kosti: ľudské kosti a múmie, ktorá sa uskutočnila od 17-tej do 22-hej  hodiny. Návšteva antrapologického depozitáru bola možná len po zapísaní sa pri stolíku na 3. poschodí na vami zvolený čas, pričom prehliadky depozitáru sa konali každých 20 minút.

Spomenúť ešte môžeme pozorovanei slnečnej aktivity a večernej oblohy astronomickým, ďalekohľadom v časoch 10:00 – 12:00, 15:00 – 17:00 a 20:00 – 24:00 ako aj prednášku o časti fragmentov meteoritu dopadnutých na Východnom Slovensku pod názvom Prvý slovneský meteorit s rodokmeňom.

Oslobodenie Slovenska

Ako sme už v tomto článku spomínali, jedna z aktuálnych výstav v múzeu je venvoaná 65. výročiu skončenia 2. svetovej vojny. Oslobodenei Slovenska – to je názov výstavy, ktorú môžete navštíviť až do 30. júna 2010. Túto zaujímavú výstavu pre vás pripravili Múzeum Slovenského Národného Povstania v Banskej Bystrici a Vojenský historický ústav Bratislava a sú na nej sprístupnené artefakty zo zbierkového fondu  Centrálneho múzea Veľkej vlasteneckej vojny 1941 – 1945 v Moskve.

Niekoľko faktov o 2. svetovej vojne:

Druhá svetová vojna začala 1. septembra 1939 útokom vojsk nacistického Nemecka na Poľsko  trvala 2 194 dní. V Európe skončila podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945, ale jej defiinitávny koneic nastal podpísaním kapitulácie Japonska na americkej bitevnej lodi v Tokijskom zálive 2. septembra 1945.

– Do 2. svetovej vojny sa postupne zapojilo 62 štátov, v ktorých žilo 80% vtedajšej svetovej populácie. Bojovalo sa v Európe, severnej Afrike, Atlantiku, Oceánií, južnej a juhovýchodnej Ázii.

– Priama bojová činnosť zasiahla aj územie Slovenska. Najskôr od 16. júna 1944, vo forme bombardovacích náletov amerického letectva, potom aktivitami partizánskeho hnutia a ozbrojených síl Slovenského národného povstania a od 20. septembra 1944 do 3. mája 1945 postupom frontu počas oslobodenia Slovenska vojskami Červenej armády, 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a rumúnskej armády.

Ďalšie informácie z Oslobodení Slovenska sa dozviete priamo na výstave v múzeu.

 

Hlavným lákadlom Múzea dopravy bola jazda na stanovišti parného rušňa 498.104 „Albatros“

Čo by to bolo za Noc múzeí a galérií keby sa do nej nezapojilo aj múzeum dopravy. Pri prehliadke expozíície cestnej a železničnej histórie ste mali možnosť vzhliadnuť starodávne automobily, kočiare, detské kočíky, ale aj rôzne návestidlá, dreziny, telegrafy, dobové fotografie a obrazy, či modelové koľajisko. Lektorský výklad po expozícií múzea bol pre záujemcov prirpavený o 14:00, 17:00, 19:00 a 21:00.

Veľkým lákadlom Múzea dopravy otvoreného od 10:00 do 24:00, bola jazda na stanovišti parného rušňa 498.104 „Albatros, premietanie filmov zo žeôezničnou tematikou v réžií Ivana Vlachovského, alias Pia z portálu Vlaky.net od 16-tej hodiny, možnosť odviesť sa na šliapacej drezine, či navštíviť modelové koľajisko v modrom poštovom vagóne Albatros klubu. Okrem modelového koľajiska ste v ňom mohli nájisť aj rôzne suveníry na predaj – ako napríklad  pohľadnice, puzzle, DVD, knihy, plagáty, modely a iné veci z tematikou železníc.

Jedinou nevýhodou je nasvietenie exponátov múzea. To sa prejavilo najmä pri snahe ľudí nafootiť si večer, respektíve v noci zakúrený Albatros.

 

Múzeum hodín, či Múzeum Obchodu, aj to sú ďalšie múzea zapojené do tohtoročnej noci múzeí

Do tohtoročnej Noci múzeí a galérií sa zapojili aj ďalšie zaujímavé múzea a galérie. Spomenúť môžeme napríklad múzeum Obchodu v Podunajských Biskupiciach, ktoré okem individuálnej prehliadky stálej expozície a hudobného koncertu (16:00 – 23:00) pripravilo premietanie dobových filmov ako Obchod na korze, Anton Špelec ostrostřelec a iné. Nesmieme zabudnúť ani na Múzeum hodín umeistnené v jednej z najpvôvabnejších rokokových stavieb bratislavy v dome „U dobrého pastiera“. Viac o tomto múzeu vám prinesieme v niektorom z Tipov na víkend.

 

Noc múzeí a galérií, – stačí raz zapaltiť a ostatné múzea máte zadarmo

Každý kto navštívil Noc múzeí a galérií zaplatil vstupné iba v prvom múzeu / galérií, prehliadku ostatných múzeí a galérií mal už zadarmo. Návštevníci si pritom mohli sami vybrať, ktoré múzeum zaplatením vstupného podporia. Za symbolické vstupné 1,50 €  na osobu ste mohli vzhliadnuť 100 rôznych podujatí, 70 výstav a expozícií v múzeách a galériách na 35 miestach Bratislavy.

 

Tohtoročnou súčasťou Noci múzeí a galérií aj bezplatná jazda Prešporáčikom

Každý kto mal so sebou platnú vstupenky z múzea či galérie sa mohol medzi jednotlivými múzeami presunúť vyhliadkovým vláčikom – Prešporáčikom. Ten premíával od 11:00 do 24:00 po trase Žižkova ulica – Nábrežie armády generála Ludvika Slobodu – Rázusovo nábrežie – Vajanského nábrežie – Námestie Ľudovíta Štúra – Mostová – Jesenského – Námestie SNP – Františkánske námestie – Hlavné námestie – Františkánske náemstie – Hurbanovo námestie – Hoďžovo námestie – Palisády – Hrad – Zámocká – Staromestská – Žížková a zastavoval na zastávkach Žížková, Vajanského nábrežie, Hlavné námestie a Bratisalvský hrad.

Celá trasa trvala 50 minút, pričom každé 3 hodiny bola 15-minútová prestávka.

Jedinou nevýhodou Prešporáčika bolo, že nikto nevedel jeho presné odchdoy z jednotlivých zastávok.

 

Bratislavská noc múzeí a galérií aj v znamení súťaže o zaujímavé ceny

Pri návšteve každého múzea či galérie ste na platnú vstupenku (ktorá sa dala kúpiť iba v deň podujatia dostali pečiatku práve navštevovaného múzea. Ústrižok s nazbieranými pečiatkami ste potom po vyplnení kontaktu (vaša adresa, telefón, e-mail) vhodili do urničky v poslednom navštívenom múzeu a budete tak zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny.

 

Toľko teda naša reportáž z tohtoročnej Noci múzeí a galérií v Bratislave.  V jej závere by som sa chcel poďakovať všetkým organizátorom tohto nevšedného podujatia ako aj vám všetkým, ktorí ste sa na ňom zúčastnili. Už teraz vás pozývame na 7. ročník Noci múzeií a galérií, ktorá by sa mala uskotčniť v sobotu 14. mája 2011.

Autor: Jaroslav Filo
Foto: Jaroslav Filo
Za fotku Albatrosu v Múzeu dopravy ďakujeme Borisovi Ďžuňákovi

Pridajte prvý komentár

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.