Aktuálne: Železničnej trati z Lužianok do Dražoviec hrozí definitívny zánik

P1450810NITRIANSKY KRAJ – Mohlo by sa zdať, že nezmyselná fyzická likvidácia železničnej trate medzi Devínskym Jazerom a Stupavou v máji 2012 nám bola dostatočnou výstrahou na to, aby sa rovnaká situácia neopakovala aj na iných tratiach so zastavenou osobnou dopravou. No opak je pravdou. V súvislosti s plánovou výstavbou automobilky v okolí Nitry sa totiž zruší časť trate ŽSR č. 141 medzi Lužiankami a Dražovcami.

Železničná trať Lužianky – Zlaté Moravce začala písať svoju históriu 16. mája 1938. V časoch slovenského štátu tvorila dôležitú spojnicu medzi Bratislavou a stredným Slovenskom. No aj napriek opakovaným zosuvom pôdy na nej osobná doprava fungovala až do do 31. januára 2003. Premávalo po nej 7 párov vlakov v pracovných dňoch, 6 cez víkend a do roku 1997 aj legendárny rýchlik Tekov. Odvtedy táto trať slúži len pre nákladnú dopravu a raz ročne po nej prejde aj nostalgický vlak. No vyzerá to tak, že 1. mája tohto roku po nej išiel s najväčšou pravdepodobnosťou naposledy.

V okolí Nitry sa plánuje výstavba automobilky, ktorá do regiónu prinesie nové pracovné miesta. Keď sa táto informácia objavila v médiách, len málokto by vtedy tušil, že nová hala pôjde priamo cez existujúcu železnicu. Tak ako to projektanti naplánovali, tak sa bude stavať. Otázkou zostáva, prečo nedal v tomto prípade štát investorovi podmienku, aby vybudoval preložku danej trate. Preložky železničnej trate sa nedočkáme a koľajnice vytrháme z peňazí daňových poplatníkov. Ako a či vôbec bude prebiehať rekultivácia prostredia (napr. obnovenie cyklotrasy pri rieke Nitra), je tiež dosť otázne. Kto vydal povolenie na odstránenie stavby, nevedno.

Mapa Luzianky - Drazovce

Keď sa začiatkom roka v budove generálneho riaditeľstva ŽSR konala verejná prednáška na tému Čo s nepotrebnými traťami, Ing. Jiří Kubáček, CSc. z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR deklaroval, že Ministerstvo dopravy nedopustí, aby sa zopakovala „Stupava“. Trať sa zakonzervuje a keď do regiónu príde strategický investor, môže sa za lacnejšie finančné prostriedky spojazdniť. No zdá sa, že to boli len prázdne slová, lebo hneď pri prvej príležitosti sa ide robiť pravý opak. A nepomohla tomu ani niekoľkomesačná petícia za obnovenie rýchlika Tekov.

Výstavba automobilky neunikla pozornosti ani našej redakcii. Koncom leta sa preto jeden z našich členov obrátil na Železnice Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR) s otázkou na budúcnosť tejto trate. Hovorkyňa ŽSR nám vtedy odpísala, že z ich pohľadu sú nateraz uvedené informácie ohľadom zrušenia trate predčasné a odporučila nás na MDVRR SR. Odpoveď z odboru komunikácie MDVRR SR zo 4. septembra 2015 už bola obšírnejšia: „V súvislosti s pripravovaným priemyselným parkom pri Nitre sa uvažuje o zrušení trate iba v úseku medzi obcami Lužianky a Drážovce. Na tejto trati už desať rokov nepremáva osobná železničná doprava a je na nej iba minimum občasnej nákladnej dopravy. Navyše, vzhľadom na predpokladané prepravné prúdy cestujúcich na tomto úseku sa s obnovením osobnej dopravy ani nepočítalo. Zároveň treba zdôrazniť fakt, že obe obce, medzi ktorými sa trať zruší, ostanú napojené na železničnú sieť SR. Súčasná železničná sieť v tomto regióne je pomerne hustá a prerušením trate iba na jednom úseku sa nijako nezníži dostupnosť nákladnej dopravy v regióne. Práve naopak, veríme, že vznikajúci nový priemyselný park ako aj celý budúci rozvoj regiónu podporí vznik služieb v oblasti nákladnej koľajovej dopravy. Sme toho názoru, že kvalitne vybudovaný priemyselný park zase môže pritiahnuť investorov, čo prinesie do celého regiónu množstvo nových pracovných miest a určite prinesie ľudom väčší úžitok ako nepoužívaná železničná trať.“ Hoci táto odpoveď obsahuje viacero nepresností na ktoré sme upozornili aj samotné ministerstvo, to sa k našim argumentom na zachovanie trate už nevyjadrilo.

Keďže nad časťou trate medzi Lužiankami a Dražovcami sa začína zmrákať, železniční nadšenci z portálu VLAKY.NET chceli v sobotu 14. novembra 2015 zorganizovať mimoriadnu jazdu historickým motorovým vlakom M 262.004 „Fontána“ z Bratislavy cez Leopoldov, Lužianky a Zlaté Moravce do Kozároviec a späť. Povolenie na túto jazdu však už od ŽSR nedostali. Ak si teda chcete zdokumentovať túto trať, nemali by ste to zbytočne odkladať. Prejsť si ju však budete musieť po vlastných.

P1450717
Lužianky – vpravo železničná trať na Nitru a Nové Zámky, vľavo železničná trať na Zlaté Moravce a Kozárovce

Aby sme si overili aktuálnu situáciu na železničnej trati medzi Lužiankami a Dražovcami, vybrali sme sa v stredu 17. novembra 2015 na pešiu prechádzku po telese tejto trate. Naše putovanie sme začali v železničnej stanici Lužianky a naším cieľom bola železničná zastávka pod známym dražovským kostolíkom sv. Michala Archanjela . Za Lužiankami sa jednokoľajná trať ŽSR č. 141 stáča ľavotočivým oblúkom, míňa vchodové návestidlo, prechádza ponad komunikáciu a oceľovým mostom ponad rieku Nitra. Červená značka na múre mosta naznačuje, že popri rieke by mala viesť cyklotrasa. Namiesto nej sa tam však nachádza rozbágrovaná pôda, ktorá pre jazdu na bicykli nie je práve najvhodnejšia.

P1450735
V týchto miestach by mala viesť červená cyklotrasa

Za mostom trať pokračuje priamo, bez oblúkov, až do Dražoviec. Pôvodne fotogenická trať sa však na týchto miestach postupne začína meniť na stavenisko. Stavebné mechanizmy naplno pracovali aj počas štátneho sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu a doposiaľ poľnohospodársku krajinu pripravovali na výstavbu automobilky. Nejeden železničný nadšenec si pri tom položí otázku, prečo sa musí zrušiť trať, ktorá je v dobrom stave a je na nej povolená traťová rýchlosť 70 km za hodinu.

P1450786
Stavebné mechanizmy pracovali aj počas štátneho sviatku

Po prejdení časti trate situovanej pod budúcou halou automobilky prichádzame do cieľa našej cesty – malej a nenápadnej železničnej zastávky Dražovcce, ktorá bola až do polovice roku 2014 nákladiskom s 3 staničnými koľajami. Železnice Slovenskej republiky sa však rozhodli prebudovať dlhodobo nevyužívané koľajisko nákladiska na železničnú zastávku. Návrh na zrušenie prebehol pripomienkovým konaním všetkých dotknutých účastníkov konania a na základe toho vydal špeciálny stavebný úrad rozhodnutie č. 4472/2013-S4/J-Sú zo dňa 7. júna 2013, ktorým povolil odstránenie časti stavby dráhy. Rušenie koľají č. 2 a 4 vykonala firma Peter Nitranský, Nitra na základe zmluvy o dielo. Rušenie výhybiek a úpravu priebežnej koľaje zabezpečoval prevádzkovateľ dráhy prostredníctvom vlastného výkonného pracoviska, teda ŽSR. Je zaujímavé, že k zrušeniu ďalších dvoch koľají došlo práve v čase, keď sa začalo povrávať o možnom príchode novej automobilky na Slovensko. Urýchlená stavebná aktivita ŽSR v priestoroch bývalého nákladiska sa dnes ukazuje ako krátkozraká. Ak totiž príde k fyzickej likvidácii časti trate medzi Lužiankami a Dražovcami, železničná zastávka pod kostolíkom sa stane pre túto trať koncovou, paradoxne však bez možnosti posunu vlakových súprav. Obnova druhej staničnej koľaje je zrejme v nedohľadne a tak táto nepriaznivá situácia môže viesť k poslednému úpadku a zrušeniu zostávajúcej časti trate medzi Zlatými Moravcami a Dražovcami.

P1450835
Na železničnej zastávke by ste koľaje č. 2 a 4 už hľadali márne

Pri železničnej zastávke Dražovce sa nachádza autobusová zastávka s neaktuálnym názvom  „Nitra, Dražovce, rázcestie k železničnej stanici“. Zastávka je situovaná priamo pod kostolíkom sv. Michala Archanjela, kde sa v minulosti dalo dostať po turisticky značenej trase. Po zastavení osobnej dopravy však Klub slovenských turistov túto trasu zrušil a jediný prístup ku kostolíku z Dražoviec je cez nie najbezpečnejšiu rómsku osadu.

Mohlo by sa zdať, že osud trate medzi Lužiankami a Dražovcami je už nadobro spečatený, no ešte nič nie je stratené. Treba však vybojovať, aby sa ešte v tomto roku na tejto trati zorganizovala jazda nostalgickým vlakom. Rovnako však treba osloviť všetky regionálne i celoslovenské médiá, aby sa touto problematikou začali zaoberať. Sťažovanie sa na rôznych diskusných fórach, ani petícia totiž záchrane železnice nepomôžu.

Osud tejto železnice nie je ľahostajný ani nášmu občianskemu združeniu. Zvažujeme podniknúť určité kroky, ktoré by zvrátili túto nezmyselnú likvidáciu ďalšej železnice na Slovensku. O podrobnostiach Vás samozrejme budme informovať.

Doplnené 24.11.2015: Železnice Slovenskej republiky 13. novembra 2015 zverejnili na svojej stránke výzvu na predloženie cenového návrhu zákazky „Demontáž časti železničnej trate Lužianky – Zlaté Moravce žkm 30,400 – 31,980“. „Listom Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja z 13. augusta 2015 bolo prevádzkovateľovi dráhy uložené, začať proces prípravy zrušenia časti dráhy v traťovom úseku Lužianky – Dražovce podľa par. 12 ods.2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v traťovom úseku Lužianky – Dražovce. Zo záverov stretnutí pracovných skupín bola upresnená požiadavka zrušenia časti dráhy od žkm 30,400 – 31,980. Celá stavba by mala byť odstránená najneskôr do 16. januára 2016.“ V tejto súvislosti sa preto vynára otázka prečo nám ŽSR v e-maily tvrdili, že hovoriť o zrušení predmetnej časti trate je predčasné, keď v tom čase už disponovali poverením ministerstva dopravy o vykonaní tejto stavebnej činnosti. Celú výzvu na predloženie cenového návrhu nájdete TU.

Doplnené 04.12.2015: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 20. novembra 2015 vydalo povolenie na zrušenie predmetného úseku trate. Z odstraňovaním stavby sa začne ako rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Od 4. decembra 2015 12:00 je až do odvolania zákaz vypravovať vlaky na tejto trati. Rozhodnutie nájdete TU.

 

Autor: Jaroslav Filo
Foto: Peter Vodička

3 Comments

  1. prijebanosť nadovšetko :)..šak načo nám železnice však?…veď krajina je málo zapredaná 🙂

  2. Táto krajina je fakt prijebana jednu jazdu nevedia dovoliť čo na to povedať veď toto je Slovensko

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.