Aktuálne: Zavedenie sezónnej dopravy do Plaveckého Podhradia (Aktualizované)

P1430695BRATISLAVSKÝ KRAJ – Jednokoľajná neelektrifikovaná trať ŽSR č. 112 do Plaveckého Mikuláša po vyše desaťročí opäť ožije. V období od 29. apríla do 1. októbra 2017 budú na objednávku Bratislavského samosprávneho kraja zavedené 2 páry osobných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (tretí by mal byť pridaný od júla) zo Zohora do Plaveckého Podhradia. Doprava bude zabezpečená motorovou jednotkou premávajúcou do Záhorskej Vsi, čím vznikne priamy spoj Záhorská Ves – Plavecké Podhradie a späť. Cestovný poriadok je zosúladený s príchodmi a odchodmi osobných vlakov z / do Bratislavy.

Zvyšný 5 km úsek do Plaveckého Mikuláša bude však aj naďalej bez obsluhy. Železničná trať medzi Plaveckým Podhradím a Plaveckým Mikulášom je totiž v zlom technickom stave a s jej uvedením do prevádzkyschopného stavu sa podľa všetkého neuvažuje.

Zavedenie sezónnych vlakov na trati 112 určite ocenia cykloturisti a turisti z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, ktorí budú môcť pohodlne cestovať za výletmi v Malých Karpatoch. Z dôvodu rozšírenia počtu prepravovaných bicyklov bude v súprave vlaku radený aj samostatný cyklovozeň. Doplníme, že železničná trať je súčasťou Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja.

 

ZÁHORSKÁ VES – ZOHOR – PLAVECKÉ PODHRADIE a späť
Cestovný poriadok platný v (6) a (7) od 29. apríla do 1. októbra 2017
08:21

08:32
08:35
08:41
12:21

12:32
12:35
12:41
16:21

16:32
16:35
16:41
19:50

20:01
20:04
20:10
ZÁHORSKÁ VES
Vysoká pri Morave z
Vysoká pri Morave
Lábske Jazero z
ZOHOR

250
240
230
230
225
07:10

07:00
06:55
06:50
11:36

11:26
11:21
11:16
15:36

15:26
15:21
15:16
19:36

19:26
19:21
19:16
20:13
20:22
20:28
20:36
20:39
20:45
Zohor
Devínske Jazero
Devínska Nová Ves
Bratislava Lamač
Bratislava Železná stud.
Bratislava hl. stanica
225
101
101
100
100
100
08:50
08:57
09:04
09:10
09:16
09:25
09:31
09:35
12:50
12:57
13:04
13:10
13:16
13:25
13:31
13:35

16:50
16:57
17:04
17:10
17:16
17:25
17:31
17:35

ZOHOR
Lozorno
Jablonové
Pernek pri Zohore
Kuchyňa
Rohožník
Sološnica
PL. PODHRADIE
Plavecký Mikuláš
225
225
239
249
259
269
279
279
289
11:07
11:00
10:54

10:47
10:42
10:35
10:26
10:23
15:07
15:00
14:54
14:47
14:42
14:35
14:26
14:23
19:07
19:00
18:54
18:47
18:42
18:35
18:26
18:23

– zastávka na znamenie
Vo vlaku je radený samostatný cyklovozeň
(6) – sobota
(7) – nedeľa a sviatok
Spoj vyznačený zelenou premáva od 17.06.2017.
Dopravca:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

 

NAJBLIŽŠIE SPOJE LINKY S20 V ZOHORE
z Bratislavy 06:42 08:42 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42
do Bratislavy 09:16 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16
z Kútov 06:15 07:15 11:15 15:15 19:15
do Kútov 08:43  12:43 16:43 20:43
Prípoje do / z Plaveckého Podhradia sú vyznačené farebne.

 

Plagát s cestovným poriadkom platným do 11.06.2017
Plagát s cestovným poriadkom platným od 17.06.2017

TURISTICKÉ ZAUJÍMAVOSTI

Obce ležiace na tratiach ŽSR č. 113 a 112 ponúkajú široké možnosti na zmysluplné trávenie voľného času a sú vstupnou bránou za turistikou v povodí rieky Moravy a v Malých Karpatoch.

• Záhorská Ves

Záhorská Ves je najzápadnejšou obcou Slovenska, do ktorej okrem vlakových i autobusových spojov vedie aj cyklotrasa z Devína. Cyklisti môžu v obci vidieť „náučný chodník“, ktorý na 21 tabuliach opisuje históriu obce. Rieka Morava ponúka ideálne podmienky na člnkovanie. Pri ceste do rakúskeho Angernu sa oplatí využiť kompu premávajúcu denne od 05:00 do 22:00 (striedanie zmeny od 13:15 do 13:30). Posledný odchod zo Záhorskej Vsi je o 21:45, z Angernu o 21:55. V letnom období je možné navštíviť Uhranské múzeum, otvorené počas víkendov od 15-tej do 17-tej hodiny. Návštevníci v ňom môžu vidieť históriu Uhorskej i Záhorskej Vsi od roku 1301 do súčasnosti, históriu voľakedajšej „pýchy“ obce Uhranský cukrovar, nádherne spracované dobové fotografie, prvý barokový kostol z roku 1678, prvé školské triedy z obdobia Franza Jozefa, nádherné kroje, sviatočné a pracovné odevy do ktorých sa obliekali naši predkovia, fotografie z činností, ktoré už mladá generácia nepozná (mlatba obilia), dobové zábery dreveného mosta do Angernu, zábery z povodní v rokoch 1941 a 1947. Bohato je tu zobrazená spolková činnosť divadelníkov-amatérov, športovcov, hasičov, rybárov, poľovníkov, mladých spolkov – Uhranská perla a rybársky spolok Morava. V obci sa nachádza aj barokový Kostol svätého Michala z roku 1678, ktorý bol v roku 1940 upravený a rozšírený. Rybársky dom môžete navštíviť najmä počas dní Uhranského somíca v auguste, ryby však môžete chytať celý rok na súkromnom rybníku spolku Morava.

• Vysoká pri Morave

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol svätého Andreja (pôvodne barokový z roku 1669), ktorý bol v rokoch 1890 – 1892 rozšírený a prestavaný v neorománskom duchu. V blízkosti kostola je viacero votívnych krížov a pomníkov z 19. storočia. V obci sa nachádza spolková plastika svätého Floriána z roku 1826, kaplnka svätého Jána Nepomuckého z 2. polovice 19. storočia, ďalej hodnotný pomník obetiam I. svetovej vojny z roku 1930. Do katastra obce patria aj významné prírodné rezervácie Horný a Dolný les (biotopy lužného lesa) a lesné rezervácie Rozporec. V blízkosti obce sa nachádzajú viaceré umelé vodné plochy, ktoré vznikli pri stále prebiehajúcej ťažbe štrku. Tieto vodné plochy sa v súčasnosti využívajú na hodnotný – športový rybolov.

Obec Vysoká pri Morave sa vďaka svojej polohe stala významnou športovou cyklotrasou, ktorá siaha až pod starobylý hrad Devín v sútoku rieky Morava a Dunaj.

• Lábske jazero

Veľkou atrakciou pre turistov je Lábske jazero s piesočným dnom a ideálnou možnosťou na letné kúpanie. Lemujú ho porasty trstí a v západnej časti sa nachádza zvyšok lužného lesa s rozlohou cca 10 ha. Severne od Lábskeho jazera sa nachádza jazero Centnúz. Obe jazerá sú medzi sebou prepojené ako zvyšky ramena rieky Moravy. Sú rajom pre rybárov. Na Lábskom jazere je povolený lov rýb systémom „chyť a pusť“. Na oboch jazerách sa udomácnili bobry.

• Zohor

Trvalou dominantou obce je rímsko-katolícky kostol. Prvý písomný záznam dokladá, že pôvodný kostol existoval už niekedy pred rokom 1561 a zanikol. Dnešný kostol svätej Margity Antiochijskej dala postaviť grófska rodina Károliovcov v roku 1898 na pôvodnom staršom základe. Postavili ho podľa projektu architekta Jána Nepomuka Bobulu v historizujúcom štýle s použitím neorománskych prvkov. V kostole sú okrem iných umiestnené dve barokové alegorické postavy a plastika najsvätejšej Trojice zo starého kostola. Vysvätený bol 2. októbra 1898. Historickým symbolom obce je patrónka farského kostola svätá Margita. V roku 1832 postavili na morovom cintoríne Kaplnku svätej Rozálie. Na dolnom konci dediny stojí Kaplnka svätého Jána. Postavili ju asi v roku 1894 na mieste, kam až dosahovali záplavy rieky Moravy. Krátko po 2. svetovej vojne bola postavená Kaplnka svätého Izidora, patróna roľníkov. Najstarším pomníkom v obci je socha svätého Floriána – ochrancu proti ohňu i vode, postavená v roku 1737 na Dolnej ulici. Druhá socha svätého Floriána sa nachádza na mieste, kde stála kedysi prvá požiarna zbrojnica v strede dediny za starou školou. V parku pred kostolom je socha Sedembolestnej Panny Márie z roku 1816 a pamätník generála Milana Rastislava Štefánika, osadený krátko po 2. svetovej vojne a obnovený v roku 2009. Pomník padlým v I. a II. svetovej vojne bol postavený v roku 1924. V I. svetovej vojne padlo 88 obyvateľov obce. Na poľnej ceste smerom do Vysokej pri Morave stojí kríž, v obci známy ako Študentský kríž. V roku 1949 ho postavili zo zbierok zohorskí študenti a divadelní ochotníci. V obci sa nachádza aj pomník dvom americkým letcom – serž. Mertonovi W. Heighovi a Johnovi Fassnachtovi, ktorí zahynuli v októbri 1944 pri zostrelení ich lietadla.

• Lozorno

Nadšenci historických vozidiel tu môžu navštíviť unikátne Múzeum historických vozidiel nachádzajúce sa v priestoroch bývalých kasární v lesíku pri Lozornskej priehrade. Múzeum patrí Tatra Veteran & Armi Klubu, ktorý sa zaujíma najmä o veterány značky Tatra do 50-tych rokov minulého storočia. Navštíviť sa určite oplatí aj kostol svätej Kataríny. Od marca bude možné navštíviť aj gazdovskú dedinu Abeland, ktorá bude otvorená každú sobotu od 10:00 do zotmenia.

• Jablonové

V obci sa nachádza renesančný rímskokatolícky Kostol svätého Michala archanjela z roku 1669. Nad obcou sa vypína majestátny Turecký vrch, ktorý od roku 1929 slúži ako vojenský výcvikový priestor. Nachádza sa tu sakrálna pamiatka Božia muka z 19. storočia.

• Pernek

V obci sa nachádza Kostol svätého Ducha postavený v roku 1675 v barokovom štýle i Kaplnka svätého Vendelína z roku 1815, v ktorej sa nachádzal obraz svätej Anny. Z dôvodu rozširujúcej sa bytovej výstavby bola v roku 1966 takmer celá zbúraná. Z pôvodnej kaplnky sa zachoval iba kríž stojaci na opačnej strane cesty.

• Kuchyňa

Obec je známa nie len rímskokatolíckym kostolom svätého Mikuláša z roku 1701 stojacom na mieste staršieho kostola z roku 1561 a kaplniek svätej Anny (1851), a svätého Rocha (1703), ale aj Medzinárodným dňom detí, ktorý sa každoročne koná na neďalekom vojenskom letisku. Popri vodnej nádrži sa nachádza rozprávkovo-náučný chodník Bobria hrádza a z obce sa môžeme vydať aj k turistickej rozhľadni na Veľkej Homoli (709 m. n. m.). Nad obcou sa nachádza Camping Park Karpaty, ktorého okolie ponúka široké možnosti pre oddych, plávanie, pešiu turistiku, cykloturistiku a rybolov.

• Rohožník

K zaujímavostiam obce patrí kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1859 postavený v novorománskom slohu, židovská synagóga z 18. storočia a zvonica z rímskych dôb, ktorá pravdepodobne slúžila ako strážna veža na obchodných cestách. Dnes je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR.

• Sološnica

V katastri obce sa nachádza najhlbšia (80 m) a najvyššie položená jaskyňa v Plaveckom krase Haviareň. V obci sa nachádza barokový Kostol všetkých svätých z roku 1699, postavený na základoch pôvodného Kostola svätého Osvalda zo 14. storočia, Kaplnka na cintoríne z roku 1773, Kaplnka svätého Vendelína z roku 1812 nachádzajúca sa na ceste smerom do Rohožníka a Kaplnka svätej Anny nachádzajúca sa za dedinou.

• Plavecké Podhradie

Obec je východiskovým bodom Náučného chodníka Plavecký kras (zelená alebo modrá TZT) rozprestierajúceho sa na ploche 39 km2. Nachádza sa tu množstvo vyvieračiek, krasových prameňov, jaskýň, priepastí, závrtov, jaskynných výklenkov a komínov. Chodník s celkovou dĺžkou 8 km má 7 zastávok, medzi ktoré patria jaskyne Deravá skala, Tmavá skala, keltské hradisko Pohanská a Plavecký hrad z 13. storočia. Pod hradom sa nachádza cca 125 dlhá Plavecká jaskyňa objavená v 18. storočí. V obci sa nachádza Kostol svätej Barbory z roku 1797 i štvorkrídlový Pánsky kaštieľ, ktorý dali postaviť Pálffyovci v 17. storočí.

 

Z väčšiny obcí sa po vystúpení z vlaku môžete vybrať na peší, alebo bicyklový výlet do blízkeho i vzdialenejšieho okolia Záhoria a Malých Karpát.

 

PREHĽAD TURISTICKÝCH A CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
TURISTIKA
zelená
žltá
zelená
modrá
žltá
modrá
zelená
modrá
zelená
žltá
žltá
Lozorno – Stupava, obora, horáreň
Lozorno – Rusniaky
Jablonové – Na vŕškoch

Pernek – Pezinok, železničná stanica
Pernek – Pod Peprovcom
Kuchyňa, kostol – Harmónia
Kuchyňa, kostol – Zumberg
Rohožník – Plavecké Podhradie
Sološnica – Modra, námestie
Sološnica – Doľany
Plavecké Podhradie – Vápenná
02:40 hod.
04:45 hod.
00:35 hod.

04:35 hod.
04:50 hod.
05:35 hod.
05:25 hod.
06:30 hod.
09:35 hod.
04:15 hod.
02:10 hod.
CYKLOTURISTIKA
zelená
červená

modrá
žltá
žltá
modrá
modrá
žltá
žltá
Záhorská Ves – Vysoká pri Morave – Devín
Vysoká pri Morave – Nové Mesto nad Váhom

Vysoká pri Morave – Tri bresty – Svätý Jur
Tri bresty – Pezinok
Lozorno – Košariská
Pernek – Konské hlavy
Kuchyňa – Modra
Kuchyňa – Čermák –  Piesok
Sološnica – Sklená Huta
30,0 km
103,0 km

33,5 km
9,0 km
10,6 km
4,3 km
17,0 km
8,6 km
8,0 km

 

Turistickú brožúrku si môžete stiahnuť TU.

Počas roka sa v jednotlivých obciach koná viacero zaujímavých podujatí. V nasledujúcej tabuľke Vám ponúkame ich krátky prehľad. Zoznam akcií sa počas roka môže zmeniť.

 

SÚHRNNÝ PREHĽAD PODUJATÍ V ROKU 2017
Dátum Akcia Miesto konania
 29. 04. Kvetinový deň Sološnica
 30. 04. Stavanie mája Lozorno, Rohožník
 07. 05. 4. májové gulášovanie Kuchyňa
 20. 05 30. výročie Záhorienky a športový deň Zohor
  jún MDD na letisku Kuchyňa Kuchyňa
Rozprávkový les
 03. 06. Detské rybárske preteky a MDD Rohožník
 11. 06. Desmod&Polemic Rohožník
 17. 06. Zberateľská burza Zohor
 17. a 18. 06. Sviatky pomoravia Jablonové
 24. 06. Vítanie leta – oslavy letného Slnovratu Vysoká pri Morave
 01. 07. Dni Petrov Rohožník
 01. a 02. 07. Letné obecné slávnosti Kuchyňa
 09. 07. Hodový turnaj vo futbale Zohor
 15. 07. Svätomargitský hodový jarmok
Memoriál Juraja Opravila Rohožník
 22. 07. Plážový volejbalový turnaj Zohor
 august Dni Uhranského somíca Záhorská Ves
Záhorácky pohár o pohár v parkúrovom skákaní Plavecké Podhradie
 12. a 13. 08. Obecné hodové slávnosti Rohožník
 26. 08. Turnaj maldších žiakov v hádzanej
 27. 08. Katedrálny organový festival Zohor
 02. 09. Zohor včera a dnes – fara Zohor
Hodová zábava Jablonica
 02. a 03. 09. Finále stredoeurópskeho pohára – Minikáry Rohožník
 09. 09. Súťaž historických striekačiek
 15. – 18. 09. Karpatský maratón
 23. 09. Vítanie jesene – deň bosoriek a bučí Vysoká pri Morave
Koncert Mira Jaroša a Cibuľové hody Zohor
Krumplový deň a 650. Výročia obce Sološnica
 30. 09. Guláš majster spod Vysokej Rohožník

 

Zavedením sezónnej dopravy na trati do Plaveckého Mikuláša bude využívaná väčšina železničných tratí na území Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimkou je iba iba trať ŽSR 132 Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka – Rusovce – Rajka (HU), na ktorej sa zatiaľ s obnovením osobnej dopravy neuvažuje. Veríme, že postupne sa pridajú aj ďalšie kraje a v rámci rozvoja cestovného ruchu zavedú sezónnu dopravu na tratiach so zastavenou osobnou dopravou.

 

Aktualizované 25.05.2017 o 00:36

 

Autor: Jaroslav Filo
Foto – ŽST Jablonové: Peter Vodička

Pridajte prvý komentár

Komentáre

Your email address will not be published.


*


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.